Klimaforandringer


- Videnskabens globale nedkøling

Den moderne videnskab har det på samme måde som det moderne menneske. Man ser tilbage, endog få årtier, og føler sig historisk overlegen. I fortiden troede man dit og dat, i dag ved vi... Ind til i morgen, hvor videnskaben ombestemmer sig, og så ved vi endnu mere - men det er videnskabens styrke, hedder det sig...
D. 29-09-2023

- Modernaturtilbedelse i Apple

Den nye firmaklimareklame fra Apple, viser et godt billede af hvordan global opvarmning / klima er en religiøs, livsfjendsk modernaturtilbedelse. Den bekræfter FN's "Convention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States" med målsætningen "at gøre naturtilbedelse til en statsreligion"1...
D. 21-09-2023

- De idiotiske, klimareligiøse idéer

Jo mere tid mennesket får til at udtænke idiotiske ideer, jo mere galt går det. Jo flere redskaber de får til deres rådighed, f.eks. at manipulere med livets byggesten, DNA, jo mere ondskab producerer de...
D. 17-09-2023

- Klimafrygt er et planlagt medie-program

Nu er der fra alle kanter utrolig meget fokus på naturkatastrofer, hvilket får nogle til at mene, at det viser at trængslen står for døren, mens andre bruger alle billeder og videoer som bevis for at menneskeskabt global opvarmning er en virkelig ting...
D. 05-08-2023

- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse

I Canada er der hidtil uset voldsomme, multiple skovbrande - næsten dobbelt så mange som gennemsnittet de sidste 10 år. Røgen fra brandene der dækker et område så stort som Sjælland, er nået helt til både New York og er blæst 4...
D. 11-06-2023

- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer

Påstanden at solens opvarmning af kloden forårsager naturlig øget CO2 niveau i atmosfæren, som ingen menneskelig anstrengelse kan forhindre, bliver af fakta-tjekkere og politisk-korrekte forskere forsøgt bagvasket, med prædikater som "klimafornægternes populære stråmand", mens man peger på udvalgte statistiske sekvenser der kan påvise, at det er løgn...
D. 05-06-2023

- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne)

Satans vasaller, den elitære dødskult der stræber efter den Store Nulstilling, har netop haft møde i Davos under fanen World Economic Forum. Og de har hidset hinanden godt op til at der skal ske en global forandring i hele verden...
D. 24-01-2023

- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne

Siden 2008 har jeg på denne side advaret om, at løgnen om menneskeskabte klimaforandringer har ét eneste formål - at kontrollere vores liv i ét og alt. Og det er værre end jeg har forestillet mig...
D. 16-01-2023

- Klimaforandring, strengespillet på følelser

Menneskeskabte klimaforandringer, findes kun i alarmistiske computermodeller og i de almindelige medier, som følger den politiske agenda og rapporterer hvad som helst der rundt om i verden, bliver brugt til at udskamme mennesker og forbande vores eksistens på Jorden...
D. 02-01-2023

- Globalt, åndeligt opråb for klimaretfærdighed

Der er en tendens i verden, hvor følelser og ikke fornuft er roret der styrer samfundenes retning. Og det gør sig også gældende i klimaaktivismen. Længe har man talt om at religiøse ledere skal tages med på klimakrigsskibet, for religiøse mennesker følger kollektivt, frem for at tænke individuelt...
D. 20-11-2022

- Smart-elmåler, endnu et klimakontrolredskab - forskere siger stop

Igennem 30 år er verdensbefolkningen kontinuerligt og øgende blevet bedraget med løgnen om klimakrise. Det er så stærk en løgn, der truer med at ødelægge planeten og alt liv herpå, at befolkningen accepterer at deres lønnede magthavere tager beslutninger imod deres eget bedste...
D. 29-08-2022

- EU - Fossilt brændsel og atomkraft er 'grønt'

Hykleriet når nye højder i den globale politik. Olie, kul og gas, er alle det, den grønne dødskult kalder "fossile brændstoffer", fordi verden, narret af den evolutionære liturgi, tror på at det oprinder fra kemiske rester af forhistoriske planter og dyr...
D. 22-07-2022

- De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges

Gud viste Johannes at en tid ville komme, hvor Jorden ville blive korrumperet og ødelagt. Det er både mennesker der moralsk og legemligt ødelægges, men også Jorden der ødelægges.  Det er passagen i Åb...
D. 15-06-2022

- CO2-fodaftryk - opdraget af eliten

Allerede tilbage i 2008, blev det for mig tydeligt, at tiden nærmede sig for, at verden skulle opdrages i den nye moderjordreligion, og gennemtvinge adfærdændringer hos os, så vi hvad enten vi er frivillige eller modvillige, stilles til ansvar for vores personlige CO2-udledning1...
D. 05-04-2022

- Corona og klima - fantasi er ikke videnskab

Ofte hører man fra politikere og andre inflaterede personer, hvad der mest minder om religiøs liturgi: "jeg følger bare videnskaben", eller "videnskaben viser". Det er nærmest et legemløst, navnløst fænomen, der inficerer enhver der frasiger sig vilje og mulighed for at gøre sig anstrengelsen, at tænke selv...
D. 28-08-2021

- Global klima-hippiekultur

Det er mildest talt skræmmende at se hvordan klodens befolkning har grebet til handling når det kommer til klimaforandring. Af egen kraft presser befolkningen regeringer til at lovgive og lægge planer for det der - hvis de lykkes - vil vise sig at blive et frihedsløst, mikrostyret samfund der løfter moderjords rettigheder langt, langt over enhver menneskerettinghed...
D. 22-09-2019

- Paris-aftalens pris og effekt

Da Donald Trump trak USA ud af Paris-aftalen, som Obama egenrådigt underskrev i 2016, hylede prominente politikere og skuespillere op, for at gøre opmærksom på at Trump virkelig er en mentalt forstyrret dummernik, der burde stilles for rigsretten og dømmes til spjældet...
D. 04-06-2017

- Moder Jord dag

Så er det Moder Jord dag i dag. En tradition der startede for 46 år siden i USA, for på det tidspunkt at gøre opmærksom på miljøproblemer. Det har siden da udviklet sig til en ond, ond plan, der vil fjerne det jødisk-kristne syn på skabelsen...
D. 22-04-2016

- Global nedkøling = mindre CO2

Forskere der ikke har været fastlåst af den politiske klimaagenda, har siden begyndelsen af det sociale program1 kaldt global opvarmning eller klimaforandringer, forkyndt at varme og kulde styrer mængden af CO2 i atmosfæren...
D. 08-12-2015

- Al Gore og religiøs klimapolitik

Nu er det igen tid til fokus på klimaet. I morgen starter klimatopmødet i New York1, hvor ledere fra 125 lande vil mødes og fortsætte den propaganda der skal lægge Jorden i hænderne på den kommende verdensregering...
D. 21-09-2014

- Global opvarmning og høfeber

Selvom der, efter Phil Jones - klimadataenes gudfar's - egne ord, ikke har været nogen betydningsfuld stigning i temperaturerne siden 19951, synger CNN fortsat i det datidige kor, og messer: “Med global opvarmning, bliver ekstreme temperaturer en norm - og det er dårlige nyheder for allergi lidende...
D. 07-07-2013

- Klima - at stille de rigtige spørgsmål

Nu fremviser NOAA og ledende internationale forskere endnu engang en klimagyser - "hvor menneskelige samfund vil stå over for enorme og potentielt katastrofale risici", og siger at “mængden af kuldioxid for første gang i menneskehedens historie har overskredet 400 milliondel (ppm)...
D. 12-05-2013

- Prins Charles er vild med Ida Auken

Prince Charles er på rov, og har under sin tur i Danmark lokket den håbefulde miljøminister, Ida Auken, ind i rusen: “Prins Charles har specifikt bedt om at mødes den danske miljøminister for at få Danmark involveret i et af hans projekter, der handler om bæredygtighed og fødevaresikkerhed i hele verden...
D. 28-03-2012

- Klima og journalistisk bagvaskelse i en politiskreligiøs debat

Der har nu igen været klimakonference. Denne gang i Durban, Sydafrika, hvor en forlængelse af Kyotoaftalen fra 2013-2020 blev bestemt, og at en "Durban-køreplan" skal arrangeres i 2015, for at træde i kraft 2020, således at også Japan, Kina, USA, Indien og resten af verden bindes til en juridisk aftale...
D. 18-12-2011

- Første sommerdag i oktober nogensinde

Overskrifter som denne, råber om forskeres uvidenhed såvel som uduelighed. Hvor ved de det fra? Alt sammen er religiøse bestemmelser, der er fastsat for at kunne give jorden en alder, der flytter eventyret om oprindelse til et land langt, langt borte, som mange eventyr siger: "Der var en gang, i et land langt, langt borte"...
D. 02-10-2011

- Isbjørnene forsvandt ikke, da havisen var væk

Igen viser det sig, at truslen mod isbjørnenes overlevelse er en politisk bestemmelse, og ikke virkelighed. Gore selv viser, at hans påstand stammer fra egen religiøse overbevisning1, mens faktum er at den samlede bestanddel af isbjørne er vokset fra omkring 5...
D. 07-08-2011

- FN: Klimaændringer kan true verdensfreden

“Ændringerne af Jordens klima kan true verdensfreden. Sådan hedder det i en opsigtvækkende erklæring, som de 15 lande i FN's Sikkerhedsråd vedtog torsdag morgen efter langvarig og heftig debat...
D. 21-07-2011

- Forkert klimastrategi dræbte Erik den Rødes slægt

Som jeg fortæller i "Obama frigiver hemmelige klima-fotos" og "Kronik: Er klimadebatten hysterisk?", så var Grønland engang grønne marker, dyrket af Erik den Røde, hvor folkets kvæg græssede igennem 400 år...
D. 29-06-2011

- Den kolde opvarmning

En sjov lille anekdote fra dagens avis: “Resultatet af tre forskellige undersøgelser af solens aktivitet kommer frem til det samme, skriver space.com. Solen går mod en periode, hvor næsten ingen solpletter vil dannes, og det kan have en indflydelse på jordens klima...
D. 18-06-2011

- Eksperter forbløffet over uventet voldsom CO2-udledning

Oversvømmelser, tornadoer og truende hav niveau kører stadig som mantra i medierne. Og det hele er langt værre end frygtet, for CO2 udslippet er ikke blevet mindre, tværtimod var 2010 det højeste i historien...
D. 02-06-2011

- FN dokument vil give 'Moder Jord' samme rettigheder som mennesker

Som jeg fortæller i artiklen "Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt", så underskrev FN i 1993 et dokument, hvis målsætning var at "gøre naturtilbedelse til en statsreligion". Det hele hænger uadskilleligt sammen, som altid - videnskaben, afgudsdyrkelse, seksuel utugt osv...
D. 17-05-2011

- Prins Charles langer ud efter klimaskepsis

Som jeg fortæller i artiklen "Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm", så samlede Prince Charles i 1991 nogle internationale nøgle-personer (bl.a. Al Gore) på sin yacht, for at få sat skub i FN's klima agenda...
D. 10-02-2011

- Mere "Gore Effekt"

I nyhedsbloggen "Vejrets luner" fortæller jeg om "Gore Effekten", som er en yderst ironisk virkelighed, der truer klimapræsternes troværdighed. Hvor end de mødes for at holde sine ceremonier, så daler temperaturen...
D. 27-12-2010

- COP16, konference i moderens ånd

Igennem adskillige artikler og nyhedblogs, har jeg påpeget at menneskeskabt global opvarmning, nu kaldt klimaforandringer, er afgudsdyrkelse af den gamle Gaia, som er identisk med den romerske moderkirkes Maria, Isis, himmeldronningen...
D. 15-12-2010

- Ny klimaskuffelse truer i Mexico

Er Rusland og Pakistan blevet ofret, for at puste liv i en dødelig såret klimapolitik? I nyhedsbloggen "HAARP, Amerikas usynlige våben" sås der stor tvivl ved den officielle forklaring på Ruslands hedebølge og Pakistans oversvømmelse, der siger at det er menneskeskabt...
D. 16-11-2010

- Super Mega Orm

I begyndelsen af september måned, udkom der et spil til iPod, iPhone og iPad, kaldt "Super Mega Worm", udviklet af en lille virksomhed, kaldt "Deceased Pixel" (Smittet Pixel). Dette spil viser igen hvad løsningen er på menneskeskabt global opvarmning: “Moder Jord er på udryddelsens rand og har forløst hendes sidste forsvar, den Store Døds Orm Wojira, Wojira er på hævntogt for at ødelægge parasitten som de kalder mennesker...
D. 06-10-2010

- Klimakampen er blevet hot igen

Som forventet, så glemmer folk al den løgn der har været omkring konceptet klimaforandringer1. Nu kan Martin Lidegaard, der som klima aktivist har talt om store globale økonomiske, politiske og kulturelle forandringer2 (dvs...
D. 02-10-2010

- Forskere: Grønlands is smelter langsommere

Det er jo ikke nogen overraskelse. Det der, som sagt mange gange før, er helt galt med klimadebatten, det er at intet kan stoppe den politiske lavine. Som tidligere nævnt råbte man i 70'erne op fordi man mente der var en istid på vej...
D. 07-09-2010

- HAARP, Amerikas usynlige våben

I forlængelse af nyhedsbloggen "Rusland: Klimaet skyld i katastrofe" er der kommet nogle informationer frem, som er ganske interessante. Jeg foreslår i førnævnte nyhedsblog, at der er brugt vejrmodificerings teknik til at give Ruslands præsident, Dimitri Medvedev, mulighed for at vende Ruslands skepsis mod menneskeskabt global opvarmning, til at tale i kor med Verdensordnen...
D. 20-08-2010

- Rusland: Klimaet skyld i katastrofe

Selvom det er blevet afsløret, at klimakampagnen er manipulation og løgn1, så fortsætter vanviddet med fornyet kraft. Connie Hedegaard er lige steget i graderne, og er blevet udvalgt af FN's generalsekretær, Ban-Ki-Moon, til en ny klimaklub, eller som andre kalder det, et eksklusivt klimapanel, bestående af 21 mennesker fra hele verden2...
D. 10-08-2010

- Klimaforskere frifindes

Så er medierne igen på arbejde, ikke for at oplyse os, som man kunne forvente var formålet med nyhedsorganet. Nej, formålet er at kontrollere, og nu forsøger man igennem medierne at mildne den groteske løgnehistorie i Climategate sagen1...
D. 10-07-2010

- Stillehavsøer overlever højere vandstand

Jeg tror at ordet ekspert er det mest tomme ord i verden, der har fået tillagt største værdi. En person med mærkaten "ekspert" kan give et hvilket som helst udsagn, og man har en tendens til at tro, at han ved hvad han taler om...
D. 03-06-2010

- Egyptens ti plager skyldtes klimaforandringer

Overskriften på denne nyhed, kunne have sagt: "Ny forskning afviser menneskeskabt global opvarmning, og bekræfter Bibelens troværdighed". Lyt engang: “Forskere mener, at de ti plager i Det Gamle Testamente virkeligt fandt sted, og at de var forårsaget af alger og vulkanudbrud...
D. 23-04-2010

- Kender du den mørke side af biobrændstof?

Logikken, samvittigheden og medmenneskeligheden bliver tvunget ud i det sorteste ingenmandsland, når en verden fyldt med sult og hungersnød præsenteres for det rablende vanvittige koncept, der hedder biobrændsel...
D. 22-04-2010

- FN's klimapanel skal undersøges

Efter afsløringerne af IPCC's elendige men politisk målrettede videnskab1, vil FN nu have en undersøgelse af IPCC's fremgangsmåde. Ikke at det på nogen måde rører ved IPCC's konklusion, at mennesket er årsag til klimaforandringerne (som forventet er global opvarmning erstattet af klimaforandringer), og jeg tror at denne undersøgelse er en magtdemonstration fra Verdensordnen...
D. 12-03-2010

- Klimarapport trækkes tilbage

Det lader til, at klima alarmisterne er blevet mere forsigtige. De har sandelig heller ikke råd til flere afsløringer, og nu erkendes fejlene ualmindeligt hurtigt - dvs. før de ender som stadfæstet, peer-reviewed fakta, som ikke længere er til diskussion: “Et af de store diskussionsemner under klimatopmødet i december drejede sig om, hvor meget den globale opvarmning vil få vandstanden til at stige i løbet af det næste århundrede...
D. 23-02-2010

- Forsker-chok: Ingen global opvarmning i 15 år

Phil Jones, tidligere leder for Edward Acton på University of East Anglia, én af de forskere der blev afsløret i svindel under Climate Gate sagen, erkender nu at klimadebatten ledes af løgn: “Professor Phil Jones fastslår, at der ikke har været nogen betydningsfuld stigning i temperaturerne siden 1995...
D. 16-02-2010

- Færre frygter klimakaos

Selvom det formentlig kun er en smule luft vi får i klimadebatten, så glæder det alligevel at høre, at flere danskere vågner op. “Danskerne er i stigende grad kolde over for den globale opvarmning...
D. 12-02-2010

- Forskere vil skrotte FN's klimapanel

Det er ganske enkelt ufatteligt at man må læse hvordan Danmark, med Lykke Friis i spidsen fortsat1, uden nogen form for hverken eftertanke og omtanke, holder IPCC's videnskab for troværdigt...
D. 11-02-2010

- Klimapanel taget i ny fejl

Der er ikke blevet sparet på truslerne og metoderne til at skræmme verden ind i accept af, at IPCC taler sandt, når de siger at kloden sveder og er i fare for at blive ødelagt. Men nu er det tredje gang jeg kan læse om IPCC's fejl1...
D. 09-02-2010

- FN's Globale Opvarmnings Rapport Under Nyt Angreb for Regnskovs påstande

Endnu en af FN's små "regnefejl" er dukket op. Man har netop erkendt fejl i antagelserne om at Himalayas gletsjere smelter. Nu handler det om regnskovene: “En FN rapport om klimaforandring som er blevet revset for sin forfejlede efterforskning, er under nyt angreb for endnu et tilfælde af hvad kritikere siger er sjusket videnskab - som leder global opvarmnings politik, baseret på et studie af skovbrande...
D. 30-01-2010

- Klima-aftalen fra COP15: Mere og mere varm luft

Det, som klimatopmødet forlød at skulle handle om, bliver mere og mere usynligt. De sagde det var et topmøde hvorigennem en aftale landene imellem, skulle nedbringe CO2 udledningen for at redde planeten Jorden...
D. 24-01-2010

- USA angreb Haiti med jordskælvs-våben

Jeg har før skrevet om "vejr kontrol", eller "vejr krigsførelse"1. Det er et faktum, at man i mange årtier har kunnet skabe kunstige naturkatastrofer, og Hugo Chavez kender tilsyneladende noget til denne form for krigsførelse...
D. 23-01-2010

- Klimapanel: Vi tog fejl om Himalayas gletsjere

Nu erkender IPCC sin "fejl", som dokumenteret i "Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage" og "Fupvidenskab fra FNs klimapanel", at Himalayas gletsjere ikke smelter. "Næstformanden for FN’s klimapanel IPCC, Jean-Pascal van Ypersele, erkender, at forskerpanelet i sin omfattende statusrapport fra 2007 har brugt en udokumenteret og forkert oplysning om hastigheden af Himalaya-glet-sjernes afsmeltning som følge af den globale opvarmning...
D. 21-01-2010

- Københavns Kommune vil bruge børnene til at få klimabudskab igennem til forældre

Som frygtet, så tyder alt på at vanviddet kommer til Danmark. I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur kommer det frem, at Al Gore hjernevasker børn, som man gjorde det under den kolde krig...
D. 20-01-2010

- Fupvidenskab fra FNs klimapanel

Nu kommer det frem, hvilket jeg dokumenterede i nyhedsbloggen "Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage", at Himalayas gletsjere ikke trækker sig tilbage, men at det er den sædvanlige løgn og manipulation fra IPCC...
D. 18-01-2010

- Vejret som i gamle dage

Alle taler om vejret, og nyhederne fortæller om hvor længe det er siden vi har oplevet lignende. "Koldeste nat i 23 år"1, "laveste temperaturer i 30 år"2, "Thy fik ny koldeste januardag i 14 år"3...
D. 09-01-2010

- 500 peer-reviwed dokumenter, som understøtter skepsis for "menneskeskkabt" global opvarmning

I forlængelse af dronningens tale, hvor hun, i al sin politiske og kvalmende korrekthed, sagde om menneskeskabt global opvarmning, at hele verden kunne: "konstatere at skønt alle var på det rene med emnets alvor", så faldt jeg over denne liste...
D. 01-01-2010

- Klimatopmødets resultat

Jeg tror ikke på, at 193 godkender FN's ramme for klimakonferencen, og 26 lande vælger at stå bag en efterfølgende erklæring, uden der opnås det, der er forventet. Spørgsmålet er, hvad forventningen egentlig har været - om en nedsættelse af CO2 forbruget egentlig er det ønskede resultat? Jeg har i flere nyhedsblogs fremhævet forskellige leders omtale af resultatet for klimamødet, som hedder en ny verdensorden1...
D. 20-12-2009

- Vejrets luner

Det kan ikke være mere symptomatisk. Mens verdens ledere forsøger at blive enige om at fjerne det varme vejr, så består klimaets helt egen lune uberørt. Det kan næsten ikke være mere humoristisk, at mens topfolket svedte i Bella centret, så stod demonstranterne udenfor, gennemkolde, og protesterede over at der var for varmt...
D. 20-12-2009

- Gore erkender fatal klima-regnefejl

Så lykkedes det at tage Al Gore på fersk gerning. På trods af at hans film "en Ubekvem Sandhed" ved højesteret i England blev kendt skyldig i ni videnskabelige fejl, vil han ikke selv hverken erkende det, eller rette dem1...
D. 16-12-2009

- Var det hadet, der slog Svensmark ud?

Jeg ønsker på ingen måde at udstille Henrik Svensmark, han har min dybeste sympati, og jeg er rasende over, at forskere der sidder med beviser der ikke følger den politiske agenda, skal være under det store pres...
D. 15-12-2009

- Befolkningskontrol kaldes nøgle til aftale

Endnu engang slås tonen an, for befolkningskontrol. CO2 er den perfekte løgn for at opnå Verdensordnens mål, da CO2 berører både liv og energi. så længe den politiske formel er "liv = CO2", så vil livet trues af klimapolitiken, og det er præcis hvad Kina's viceminister for National Befolkning og Falimie Planlægnings Kommission for Kina siger: “Befolkningstal og klimaforandring er forbundet, men befolknings problemstillingen har forblevet en blind vinkel når landene diskutterer måder til at dæmpe klimaforandring og nedsætte global opvarmning...
D. 11-12-2009

- Videoer til København repræsentanter, som forklarer global opvarmnings myten

“Forskere som har fortalt sandheden om global opvarmning i årevis, at der ikke er noget bevis for at det er menneskeskabt, eller vil blive en krise, har optaget videoer som vil udgives til repræsentanterne udsendt til den 12-dages lange Internationale Klima Konference, der åbnede i København i dag...
D. 08-12-2009

- Obama kører det tunge klimaskyts i stilling

Det virker som om eliten bruger klimakampagnen til at demonstrere sin magt. Den markante tvivl der er kommet frem, dels med Al Gore's misbrug af data til at forme Hockeystaven, de hackede mails, kaldt climate-gate sagen1 og ikke mindst de slettede klimadata, omtales ikke med ét ord på COP15 konferencen...
D. 08-12-2009

- Programmering af samfundene

Martin Lidegaard fra Danmarks grønne tænketank, CONCITO, udtrykker i Debatten på DR2, at "der er gang i en...kulturel tsunami"1, og det er i forbindelse med COP15, klimatopmødet i København, som skal være løsningen på dette...
D. 05-12-2009

- Klimaforandrings data smidt ud

I forlængelse af, at klima "forskere" har forsøgt at afskære såkaldte "skeptikere" fra medierne, hvilket blev afsløret fra klimaforskeres private e-mails1kommer det nu også frem, at de klima data, som tidens politik har lagt sig fast på, er blevet slettet, hvilket betyder at "skeptikere" ikke kan tilgå disse data og efterprøve klima alarmisternes påstande...
D. 04-12-2009

- Hackede emails presser klimadirektør til afgang

Det er næsten ikke til andet, end at tolke dette som et bevis for, at det ikke er som nogle forsøger at få frem, nemlig at disse mails er ubetydelige. Det er hvad Eigil Kaas forsøger at redde situationen med1...
D. 02-12-2009

- Martin Lidegaard bekræfter omstrukturering af verdenssamfundet

Martin Lidegaard, tidligere energiordfører, trafikordfører og fødevareordfører fra det Radikale Venstre, som nu er arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO, er en indædt klima alarmist, der har skrevet bogen "Sidste udkald", som: "er en bog om handling...
D. 30-11-2009

- Groft sagt: Klimaet helliger midlerne

Det er ikke til at tro det, man læser her. D. 22-11-2009 fortæller jeg i nyhedsbloggen "Hackede mail ryster klimadebatten" at nogle klimaalarmisters e-mail korrespondancer stjæles fra en server, og offentliggøres...
D. 26-11-2009

- Connie H. scorer fedt på nyt job

Det lader sig godt betalt, at virke i Bilderbergs tjeneste. Hvad der præcist blev sagt på Bilderbergermødet i 2005, er ikke til at vide. Men faktum er, at Hedegaard takkede ja til en opgave1, der er en vigtig brik i fuldendelsen af en ny verdensorden...
D. 25-11-2009

- FN, klima, utugt og barnemord

FN gentager nu løgnen om, at børn er en trussel for klimaet: “Det er på med kondomet, hvis du vil gøre din del til at redde klimaet. Befalingen kommer fra selveste FN. "Der er ingen investering i udvikling, der koster så lidt og samtidig medfører fordele, der er så vidtrækkende og enorme", fastslår direktøren for FN's Befolkningsfond Thoraya Ahmed Obaid i den årlige State of World Population-rapport...
D. 24-11-2009

- Værste oversvømmelser i 800 år i Irland

Vejrfænomener som det, England ser i disse dage, bliver hurtigt et symbol og en bekræftelse for menneskeskabt global klimakrise. Men bemærk hvad der siges her: “Irland er ramt af voldsomme oversvømmelser og meteorloger advarer om, at mere regn er på vej...
D. 23-11-2009

- Herman Van Rompuy, bekræfter ny verdensorden.

Som jeg og mange andre igennem de sidste år har sagt, således bliver det nu bekræftet. Politikken bag finanskrisen og den globale opvarmning, havde det formål, at bidrage til etableringen af en verdensorden...
D. 23-11-2009

- Hackede mail ryster klimadebatten

At klimadebatten aldrig har været i gang, men er blevet forudbestemt før videnskabelig dokumentation har kunnet stadfæste fakta, er ingen nyhed. Det er heller ingen nyhed, at den fremførte videnskab er falsk og bygger på manipuleret data...
D. 22-11-2009

- Bilderbergs planer 2009

James P. Tucker har igennem 25 år fulgt Bilderberg gruppen. Igennem erhvervelse af private dokumenter, samtaler med hotel medarbejdere, som har serviceret Bilderberg medlemmerne, og andre metoder, har han fået indsigt i hvilke planer Bilderberg har for hånden at gennemføre i denne verden...
D. 27-10-2009

- Der har været palmer ved Nordpolen

Når man taler om jordens alder, er man nødt til at give kloden en god omgang ekstra på gashåndtaget, for at nå en alder der kan kompensere for syndfloden. For en 50 år siden kammede skruen over, og kloden blev "videnskabeligt" set 50 milliarder år gammel...
D. 26-10-2009

- Avis: Barrosso vil have Hedegaard som kommissær

Da Hedegaard i 2005 var inviteret til den lukkede Bilderberg kreds, fik hun uden tvivl et tilbud, et tilbud som hun tilsyneladende ikke har kunnet afslå. Udvalgte Bilderberg deltagere får tilbudet om position, og måske har Hedegaard fået stillet en EU-post i sigte? “Hvis det stod til EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso, så burde Danmark sende landets klima- og energiminister Connie Hedegaard til Bruxelles som den næste danske EU-kommissær, skriver Berlingske Tidende...
D. 21-10-2009

- Truslerne skærpes lige før COP15.

Gordon Brown, den britiske premierminister, var ude med den store propagandakølle i dag: “Gordon Brown, vil advare 17 af verdens største udledere af drivhusgasser om, at de har ”50 dage” til at blive enige om en klimaaftale, hvis verden skal undgå ”en katastrofe”...
D. 19-10-2009

- Klimaminister truede med at gå af

Hvis man forestillede sig at kloden virkelig var truet, at menneskets aktiviteter virkelig truede kloden, så en overkogningssikring måtte slå til, i form af kataklysmisk katastrofe, ville Obama da flyve til Danmark med al sit udstyr? Air Force One koster knap 300...
D. 19-10-2009

- Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage

I flere år har det forlydt, at Himalayas gletsjere forsvinder. Som eksempel en artikel fra TV 2 Nyhederne, 2008, der siger: “Situationen i Himalaya er meget alvorlig, understreger UNEP. Mange af regionens højtliggende gletsjere kan med den nuværende globale opvarmning være borte i løbet af et par årtier...
D. 15-10-2009

- Al Gore, Gaia's ypperstepræst.

Det er yderst sjælden set, at Al Gore kommer i krydsild. Andre religoner debatterer, og i særdeleshed kristne formanes til at "stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet" (Jud. 1:3)...
D. 14-10-2009

- USA: Nye miljøkrav til myndighederne

Så spiller Obama med sine diktatoriske muskler, og benytter sin magt til igennem "Executive order" konceptet, der giver USA's præsident ret til egenrådigt at bestemme, at tvinge folket ind under en klima aftale: “USA's præsident Barack Obama vil have de amerikanske myndigheder til at gå foran som eksempler på klima- og miljøområdet...
D. 06-10-2009

- Massiv svindel med CO2 kvoter

Et kik ind i fremtiden... Jo flere skatter jo mere svindel - sådan har det altid været, og det bliver ikke med respekt man betaler for fupnumemret CO2 kvoter. “CO-kvoter blev indført i 2005, som en metode til at begrænse udslippet af CO2...
D. 06-10-2009

- Hockeystaven Er Død

Jeg har flere steder gengivet information om, at Al Gores hockeystav er manipulation med de tilgængelige data1. Dette faktum bliver nu cementeret: "En af de mest berygtede og forlorne stykker data, som ligger til grund for global opvarmnings alarmisme - "hockeystav" grafen - er splintret igennem et indlæg på nettet i dag...
D. 30-09-2009

- Ny rapport: Vi har brug for Noahs Ark

Der er ingen grænser for IPCC's teatralske dramatisering af klimaet, og menneskets ansvar derfor. FN's klimapanel IPCC har alle tænkelige facetter af propagandaen i spil, og nu også det, at begynde at flytte dyr rundt på kloden: “Isen forsvinder hurtigere, tørkeperioderne bliver længere, og livet i verdens have er truet...
D. 29-09-2009

- Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal.

Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal. http://www.youtube.com/cop15 Nu er det tid til at løfte stemmen, mener Udenrigsministeriet, med ingen anden virkning end at forandre klimaforandringerne...
D. 22-09-2009

- Alarmister forlader luft temperaturer, men havene viser også afkøling.

Forskerne der blæser alarm for menneskehedens ødelæggelse af kloden, kan ikke længere forsvare den "varme luft", men forsøger nu at slå sig på ophedning af havene - i det mindste indtil klimakonferencen i København er overstået...
D. 10-09-2009

- Grundlæggende om global opvarmning: Aflivning af myter.

Jeg oversætter her den månedlige artikel om glbale opvarmnings myter, fra Heartland Institute, skrevet af Jay Lehr, oktober 2009. “USA's civile rumfartsorganisation (NASA) har fastsat at Mars, Pluto, Jupiter, og Neptuns største måne, blev varmere på samme tid som jorden for nyligt blev varmere...
D. 10-09-2009

- Nye beviser for at mennesket har påvirket klimaet

Jeg tror man skal være forsker, for at tillære sig et tunnelsyn som dette: “En artikel i det videnskabelige tidsskrift Science viser, at temperaturen på jordklodens top faldt støt fra for 2...
D. 04-09-2009

- Et billede på fremtiden

Endnu en frygtindgydende såkaldt konsekvens af den globale opvarmning. Der er ikke det, den ikke for skyld for. Nu bliver koralrevene også ødelagt: “Det var i år 2000, at David Oburas verden lige pludselig blev meget større...
D. 03-09-2009

- Nu kan du købe CO2-aflad hos Posten

Hver religion har sin indtjening på folks elendighed. Islam har den såkaldte dimmi-skat for os dimmier, alle de vantro hunde. Den katolske kirke har aflad der forkorter lidelsen i skærsilden - og det samme gør sig gældende for moder-jord religionen, hvor den livsnødvendige kuldioxid er synden der plager skabningen...
D. 27-08-2009

- Klimabombe fra norske forskere

Klimadebatten er gået hen og er blevet som det er med skabelse / evolution. Antager man at evolution er den faktor der har drevet verden dertil hvor den er nu, så står man med en fortolkning der er i modsætning til det man ser med skabelses brillerne på...
D. 25-08-2009

- Skyer som joker i global opvarmning

Dagens nyhedsmail fra Berlignske Tidende (søndag, d. 23-08-2009), byder på en "nyhed", som har været kendt af såkaldte klimaskeptikere i lang, lang tid. Henrik Svensmark har i over 10 år beskeftiget sig med emnet, og har haft IPCC på nakken fordi han udtrykker det logiske, at flere skyer betyder en køliegre klode...
D. 23-08-2009

- 100 taxaer kører CO2-neutralt

Her er et eksempel på den kunstige klimapolitik, som skal redde verden. Et taxa-firma, Amager-Øbro taxi, køber CO2 kvoter og kalder sig CO2 neutrale, der gør noget for klimaet: “Vil man køre i en CO2-neutral taxa skal man praje en fra Amager Øbro Taxa...
D. 20-08-2009

- VerdensRedder.nu

Så er region midtjyllands traffikselskab ude med en genial plan, hvormed verden kan reddes. “Lader du bilen stå og tager bussen mellem hjem og uddannelse (40 km i 200 dage), kan du spare ca...
D. 16-08-2009

- Obama frigiver hemmelige klima-fotos

I 2007 inviterede Connie Hedegaard verdens ledere til Illulisat, for at vise dem menneskets synd, udtrykt i en 15 km tilbagetrækning af gletsjeren. Umiddelbart efter blev der igen så koldt, at Diskobugten frøs til1...
D. 26-07-2009

- Solen er på slingrekurs

Engang var vejret bare vejret, og man måtte tilpasse sig. Nu efter mennesket er begyndt at bestemme hvad der er normalt og ikke, er vejret ikke bare vejret mere. Lige meget hvad der sker, så skal man spå om hvad der nu sker...
D. 06-07-2009

- Grønland smelter med rekordhast

Hvad skulle klima "forskere" dog gøre uden Grønland? Uden Grønland ville de skulle være endnu mere kreative, for at plædere for global opvarmning. To gange har det forlydt, at Grønlands is smelter hurtigere end antaget1, og nu går det ikke bare hurtigt, men rekord hurtigt: “De store grønlandske gletsjere smelter meget hurtigere end hidtil forventet som følge af stigende udslip af driv­husgasser og global opvarmning...
D. 02-07-2009

- S vil have varmefotos af alle huse fra fly

Når vanviddet rammer, er der ingen grænser for hvilke gøremål der sættes på dagsordenen. D. 27. maj, 2008 fortalte politiken.dk at USA's energiminister Steven Chu, ville male alle hustage i USA hvide1, for at de skulle kunne reflektere solens stråler tilbage i rummet, og dermed bremse den globale opvarmning...
D. 01-07-2009

- Vi får det endnu varmere

Et godt eksempel på elendig journalistik, som IPCC er storforbruger af, er denne artikel. Der anerkendes at der er blevet koldere, hvilket dokumenteres af Hearland Institute1...
D. 30-06-2009

- Kronik: Er klimadebatten hysterisk?

Her er en absolut læseværdig kronik, hvor historiker Steen Steensen gennemgår klimaets historie for os. Dog skal det bemærkes at teorien om en meget gammel klode skinner igennem - dog kun 14.700 år, men stadig et årstal der bygger på fornægtelsen af syndflodens hærgen, og enorme påvirkning af klodens klima...
D. 30-06-2009

- Grundlæggende om global opvarmning: CO2 myter manet til jorden.

Jeg har sammen med tusinder af andre påpeget at CO2 og øget nedbør er føde for naturen. Det er ikke farligt eller katastrofalt, men en naturlig forekomst, vi burde nyde godt af, frem for at bekæmpe...
D. 27-06-2009

- Connie Hedegaard revser Rusland for klimaskepsis

Da IPCC i sin tid tog hul på probagandaen om menneskeskabt global opvarmning, måtte de for at tælle 2.500 af verdens såkaldte top-videnskabsmænd, medregne bl.a. regeringsmedlemmer, journalister og fratrådte personer som var uenige...
D. 20-06-2009

- Unge holdt generalprøve på klimatopmøde

I nyhedsbloggen "Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur" ses hvordan Al Gore indoktrinerer børn og sætter dem op imod sine forældre, og i "Klima-DM skal ændre din adfærd" hvordan det også er kommet til Danmark...
D. 11-06-2009

- Mænd forurener mere end kvinder

Der findes ikke den tanke, som ikke tages alvorligt i sagen om menneskeskabt global opvarmning. Forskellen mellem mand og kvinde skal også udryddes i klimaspørgsmålet. Mænd er farligere for kloden end kvinder, på grund af: “Røde bøffer, masser af bilkørsel og ringe interesse for økologi...
D. 09-06-2009

- Forskere: Solen er ikke synderen

Så er der endnu to forskere, der er på nakken af Henrik Svensmarks over tiårige undersøgelser, om det logiske fænomen - solens påvirkning af jordens klima. Som sagt i Klimaændringer skyldes ikke solpletter, så har britiske forskere garanteret, at der ingen grund er til at betvivle FN's klimapanel...
D. 14-05-2009

- Global opvarmning truer sundheden

Så tages endnu et redskab i brug, for at tvinge verden ind i klima-spillet. Med al vold og magt skal vi manipuleres ind i denne tanke, at vores levevis styrer klodens klima, og nu må skyldsfølelsen arbejde med FN's planer...
D. 14-05-2009

- Grønlands is smelter hurtigere end antaget

Der er meget tale om, at Grønlandsisen smelter, og at det specifikt skyldes CO2. Som gengivet i Grønlands is smelter hurtigere end antaget, så er det sådan, at Grøndlandsisen "bliver populært sagt lidt tykkere på midten og tyndere ude i randområderne"1...
D. 15-04-2009

- De bedste energiløsninger ignoreres

Én ting er, at man arbejder på alternative energikilder - det er der intet i vejen med. At man gør det, for på falsk grundlag, at komme såkaldt fossilt brændstof til livs, er utilgiveligt bedrag...
D. 14-04-2009

- Skeptiske klimaforskere undertrykkes

Det er ikke noget nyt, at såkaldte klima-skeptikere ikke får mikrofonen i det offentlige forum. Ikke engang i den videnskabelige debat, har de fået lov til at tale, for fænomenet global-opvarmning er ikke til debat, men er, som jeg og tusinder andre har sagt, et politisk redskab, beregnet til at oprette global feudalisme, hvor staten (verdensordenen) ejer kloden, og borgerne under helt bestemte kår, får lov at låne og leve på jorden...
D. 14-04-2009

- Danmark slukkede lyset

Som sidste år1, har verden igen vist sin trofasthed over for den politiske skruetvinge, og slukket lyset i én time. “Privatpersoner, virksomheder og kommuner i hele landet slukkede i aftes klokken 20...
D. 29-03-2009

- Klima-told er en mulighed i USA

Som nævnt i nyhedsbloggen Værre end ventet - men ikke for sent, så er Connie Hedeggard nu også begyndt at tale om "en helt ny verdensøkonomi; en grøn økonomi". En grøn verdensøkonomi vil uden tvivl blive en dyr pris for os at betale, og forsøger man at komme uden om, så vil det blive endnu dyrere: “Når USA på et tidspunkt får lagt låg over sin egen CO2-udledning, skal landet måske overveje at pålægge en særlig told på varer fra lande, som afviser forpligtende klimamål siger den amerikanske energiminister, Steven Chu...
D. 18-03-2009

- International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring.

International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring. Jeg har de sidste par dage fremhævet nogle artikler1, der vedrører den såkaldte videnskabelige kongres, som de sidste par dage (10-12...
D. 13-03-2009

- Klima 'fornægtelse' er nu en psykisk lidelse

Den engelske biskop af Stafford, Gordon Mursell sammenligner klimafornægtere med forbrydere som Joseph Fritzl1. Andre sammenligner dem med holocaust fornægtere. Endnu en mærkat forfattes i disse dage, nemlig mental-forstyrrelse...
D. 11-03-2009

- Hvis klimaet tipper over...

Først var det global nedkøling, så global opvarmning. Til et uforsvarligt skiftende klima, har politikerne nu givet os ordet klimaforandringer. Det betyder at uanset hvad der sker med klimaet, så er det vores skyld...
D. 11-03-2009

- Klimapolitikere har ikke tid til mere videnskab

Man behøver næsten ikke sige mere. Før der videnskabeligt var tale om menneskeskabt global opvarmning, var det en politisk dagsorden. “Den videnskabelige klimakongres får ingen direkte indflydelse på en global klimaaftale i København til december...
D. 10-03-2009

- »Det får konsekvenser for os alle«

Der leges, og legens alvor er en snedig lille stikprøve på hor langt ungdommen er manipuleret ind i klimaløgnen, med den politiske propaganda. “Debatten nåede kogepunktet, da jurastuderende fra hele verden i går var samlet til et fiktivt klima-topmøde for unge på Københavns Universitet...
D. 10-03-2009

- Enorm klimaregning til Danmark

I nyhedsbloggen Kina vil give os personlige CO2-kvoter skriver jeg at: "din kvote er allrede brugt før loven træder i kraft". Det viser sig nu at være sandt: “Der venter danskerne en massiv omstilling af samfundet og en enorm regning, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne...
D. 09-03-2009

- Gammel dansk sø rummer klimasvar

Er forskere ubevidst stødt på et af syndflodens værker? Syndfloden kom efter Bibelens tidsregning over jorden for ca. 4.400 år siden. Hvordan klodens landskab så ud dengang, vides ikke. Var der bjerge så høje som Mount Everest, eller var 100 vandstigning meter nok til at oversvømme landjorden? “Fundet af en gammel udtørret sø 10 meter under mulden i Nørrekær Enge øst for Aggersund kan være med til at give værdifulde svar på, hvor hurtigt verdenshavene stiger, når klimaet ændrer sig, som det gør i øjeblikket, skriver NORDJYSKE Stiftstidende...
D. 05-03-2009

- Klima-DM skal ændre din adfærd

I nyhedsbloggen Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur fortælles hvordan Al Gore sætter børn op imod forældre, idet han bilder dem ind, at de ved mere end deres forældre om det, der forgår med klimaet nu, og hvad vi skal gøre ved det...
D. 05-03-2009

- Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur

"Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild." (Matt. 24:10-11) Vi står lige foran den tid, som Jesus advarede os om for snart 2...
D. 06-02-2009

- Miljøguru: Mere end to børn "uansvarligt"

Det er ganske enkelt horribelt. Stemmer som den britiske regerings miljøgguru, Jonathon Porritt, er fuldstændig afsporet. Men sammen med "logikken" at menneskets levevis belaster kloden i en gra der ødelægger klodens fremtid, vil sådan vanvid vinde frem...
D. 03-02-2009

- Klimaafgifter på køer og grise

"Og da det brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: »Kom!« Og jeg så, og se, en sort hest, og han, som red på den, holdt en vægt i sin hånd. Og det var, som jeg hørte en røst inde blandt de fire væsener sige: »En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar; dog olien og vinen må du ikke skade...
D. 02-02-2009

- Småneurotisk klimafreak

Først kom 1 Ton Mindre, der skulle forklare menig dansker hvor vigtig kampen mod klodens naturlige cyklus er. Her indoktrinerer flere kendte danskeren der gider læse. Nu er der kommet endnu en håbefuld hjemmeside, der med en præmie på 250...
D. 14-01-2009

- Du smider om dig med CO2, når du googler

CO2 farcen tager nu skridtet videre i tåbelighedens tilsyneladende bundløse hav: “Det kan godt være, det er gratis at foretage en søgning på Google eller andre søgemaskiner. Men miljøet betaler en høj pris, når vi skal finde oplysninger om dagrenovation i Korsør eller badevandstemperaturer i San Francisco...
D. 12-01-2009

- Klodens temperatur falder

Som sagt i nyhedsbloggen "Alaska vred over truede isbjørne", hvor jeg citerer James M. Taylor fra Heartland Institute, så faldt den globale temperatur igennem 30 af de foregående 50 år. Sidste årti, samt det kommende, vil med al sandsynlighed være præget af kulde...
D. 15-12-2008

- Connie H.: Jeg får tics af FN's klimamøder

Det er uhyggelig læsning denne artikel giver. Mens menneskeskabt global opvarmning endnu ikke er bevist, har politikerne sat sig i sadlen og ridder i forvejen, for om ikke andet at fæstne den politiske del...
D. 13-12-2008

- Klimaskeptiker: CO2 er blevet dæmoniseret

Som jeg og mange andre hele tiden har sagt, så er CO2 ikke forurening, men næring til naturen. Under klimamødet i Poznan, Polen, tog senator James Inhofe - republikanernes øverste repræsentant i senatets miljø- og teknikudvalg, og tidligere miljøminister Marc Morano bladet fra munden, og forsøgte med en ny rapport fra 650 forskere1, at få lov at dokumentere at CO2 ikke er en katastrofe: “Marc Morano har det ikke nemt...
D. 13-12-2008

- Kina vil give os personlige CO2-kvoter

Ét skridt af gangen. Ord for ord og gentagelse for gentagelse, tager os med til CO2 land, hvor mennesker der trækker vejret anses for selvmordsbombere. I nyhedsblokken Er Kina en klima kriminel?, tales der om Kina og personligt CO2 fodaftryk...
D. 09-12-2008

- Forskning tyder på isfrit Arktis i 2015

Det er nogle modige mennesker, der udbasunerer denne frygtelige fremtid. Selvom det kan lyde uhyggeligt, så må man ikke glemme følgende: Disse forskere er almindelige mennesker, som alle andre. De har et fortolkningssystem som de trækker ned over deres forskning, hvilket indebefatter yderst usikre computerudregninger, der bygger på data som har været igennem en mishandling af format, for at sige det, vi nu hører...
D. 08-12-2008

- Drivhusgasser vælter ud af tundra

Der er modsat de få tusinde "forskeres" eventyrhistorier, ingen tvivl om at klimaet drives af naturlige fænomener. Nu er et nyt naturfænomen opdaget: “Kraftige drivhusgasser i form af metan vælter om efteråret ud af den arktiske tundra i et hidtil ukendt omfang, viser ny opsigtsvækkende forskning fra forskningsstationen Zackenberg i det nordøstlige Grønland...
D. 04-12-2008

- DF afviser nye vejafgifter

Roadpricing eller ikke? Hvordan skal vi forholde os til roadpricing? Jeg læste denne artikel fra Politiken, som egentlig viser ganske klart at man må stille sig imod. V og K er lune på konceptet, og siger følgende: “Venstre ser en mulighed for også at bruge nye vejafgifter til at skaffe flere penge til de forestående milliardinvesteringer i kollektiv trafik, bedre veje og mere intelligent trafikstyring...
D. 03-12-2008

- Fire ud af ti tror ikke på drivhuseffekten

“En ny rundspørge fra analyseinstituttet Synovate Vilstrup viser, at næsten fire ud af ti danskere henviser til naturgivne svingninger eller svarer 'ved ikke' på spørgsmålet om, hvad klimaændringerne skyldes...
D. 30-11-2008

- Industri frygter Foghs klimavision

Nu begynder den økonomiske konsekvens for verdensordnens CO2 åg, at vise sit ækle ansigt. Den "videnskabelige" undersogelse af fænomenet har ellers bedyret at prisen ville være marginal, men nu når konceptet er etableret, viser den sande videnskab sig: "Da statsminister Anders Fogh Rasmussen i søndags fremlagde sin vision om Danmarks klimapolitik, tændte det ikke grønne lys i industriens øjne...
D. 18-11-2008

- Statsministeren i klimafælden?

Så har også statsministeren tilsluttet sig "videnskabens" religiøse messe, der med den uophørlige gentagelse af sin liturgi "menneskeskabt global opvarmning", vender folkets ører til budskabet. Som tiden går vil også en lille hammer gøre stor skade, og det er sådan dette budskab fungerer...
D. 17-11-2008

- Danmark skal brandes på klima

.Den danske regering er så besat af at profilere sig på det rungende klimaspørgsmål, at alt andet, stort og småt, stilles tilbage for at få fokus på hvor meget lille Danmark gør for planeten jorden: “Den danske regering vil gerne gøre klima til en del af Danmarks brand...
D. 12-11-2008

- Ingen tvivl: Vi er skyld i global opvamrning

Endnu engang slås det fast, at mennesket er synderen i den globale opvarmning. “Én gang for alle slår et internationalt forskerteam nu fast, at de smeltende poler rent faktisk er et menneskeskabt problem...
D. 01-11-2008

- Global opvarmning overstråler finanskrise

Der kan ikke være tvivl om, at den finansielle krise er et gunstigt tiltag for at oprette den ventede fascistiske verdensøkonomi1. Men hvad er det denne artikel viser os? Er det en forvirret verdensorden, eller en verdensorden der forsøger at balancere fokus på finanskrisen og global opvarmning? Eller kan det være at verdensorden lægger et røgslør for den ellers åbenlyse krig mod demokratiet? "De negative konsekvenser ved den globale opvarmning er langt mere alvorlige end følgerne af den nuværende finanskrise, mener ekspert...
D. 29-10-2008

- Alaska gletsjere vokser for første gang i 250 år.

“En bitterlig kold Alaska sommer har haft overraskende resultater. For første gang i områdets registrerede historie, er område gletsjere begyndt at ekspandere i stedet for at svinde ind. Sommertemperaturer, der var omkring 3 grader under gennemsnittet, tillod rekord meget vintersne at blive meget længere, hvilket førte til stigningen i gletsjermassen...
D. 18-10-2008

- Connie H. fortsætter sine Grønlandsture

Selvom det nu har vist sig, at Illulisats gletcher smelter af naturlige årsager (som andre steder på kloden, eks. Wilkins-isfjeldet, se Kæmpe stykke knækket af Antarktis), stedet hvor Hedegaard samlede verdens ledere for at give dem en visuel oplevelse af menneskeskabt global opvarmning1, så vil Hedegaard stadig køre sit show ufortrødent, ligesom Al Gore2, og føler ikke at hun har ført nogle bag lyset...
D. 17-10-2008

- Grønlands is smelter hurtigere end antaget

Så giver klimaforskerne lyd fra sig igen, tilmed med propaganda logoet for den globale opvarmning, den uddøende isbjørn. Som sagt i Alaska vred over truede isbjørne, så er isbjørnene ikke truet. Sidst var det den antarktiske is, der stod for affrysning (se Den arktiske is nærmer sig rekord, nu er det Grønland: “Enorme mængder smeltevand vil frem mod 2080 strømme ud fra den grønlandske indlandsis...
D. 23-09-2008

- Klimapenge ruller ind i statskassen

JUBII, klimapolitikken virker efter hensigten: “Statskassen har udsigt til en kæmpe jackpot, når EU's nye klimapakke bliver en realitet fra 2013. Mellem fire og fem milliarder kroner vil ifølge beregninger fra Dansk Industri årligt lande i statskassen som provenu fra salg af CO2-kvoter til el-selskaber og virksomheder...
D. 16-09-2008

- Den arktiske is nærmer sig rekord

Den evig foranderlige videnskab... Alt for få mennesker står med alt for meget data, som med et klik med musen kan sige hvad end man måtte ønske. Tillægger man så en mængde god fantasi, så er chancerne for at kloden vender sig på vrangen ganske alarmerende...
D. 28-08-2008

- Alaska vred over truede isbjørne

Når man bruger sin forestillingsevne, så kan man forestille sig at hvis al is smeltede på polerne, ville isbjørnen uddø. I kampen om kloden, med klimaændring som redskab, så er der for verdensordnen ikke langt fra fantasi til handling...
D. 05-08-2008

- Majs i tanken skyld i stigende madpriser

D. 25. juni, 2008, havde Politiken en artikel der gengav Oxfam's advarsel om at biobrændslet øger fattigdommen. Folkekirkens Nødhjælp fortæller nu (2. juni, 2008) om tilstandene i Honduras. “Stigende fødevarepriser går hårdt ud over Honduras' fattigste, der ikke længere har råd til at købe nok mad i det daglige - øget produktion af biobrændsel i USA er en af hovedårsagerne...
D. 04-08-2008

- Hej, må jeg købe noget af din CO2?

Så er der igen skred i planen om en personlig CO2 kvote. Jeg havde håbet jeg ikke fik ret, men det ser ud til at du og jeg i eskalerende grad, anses for at være en belastning for kloden. Lad mig starte med at sige, at CO2 endnu ikke er (og bliver det aldrig) bevist at være en årsag til den globale opvarmning...
D. 03-07-2008

- Oxfam: Biobrændsel øger fattigdommen

I nyhedsbloggen Etanol brændstof gør Heartland Institute det klart, at emnet biobrændstof er et spørgsmål om liv og død. Det viser sig nu i praksis at ramme, ind til videre, over 30 millioner mennesker: “I takt med, at benzin og olie i stigende grad skiftes ud med biobrændsel, er over 30 millioner mennesker verden over blevet trukket ned i fattigdom...
D. 25-06-2008

- Er Kina en klima kriminel?

Jeg har i nyhedsbloggene Mad mil ernærer ikke klimaforandring - det gør kød, Stempelkaffe er bedst for klimaet og Skær lidt af bøffen og spar masser af CO2 givet udtryk for bekymring angående begrebet personligt CO2 fodaftryk...
D. 11-06-2008

- »Det er yt at grille«

I nyhedsbloggen Skær lidt af bøffen og spar masser af CO2 antyder jeg at det er slut med grillaftener. Scenariet er rykket nærmere, som denne artikel igennem fuldblods tankekontrol erklærer. “Det er dårligt for miljøet, og der er lidt for meget 'Villa og Vovhund' over det...
D. 29-05-2008

- Vadehavet stiger med stormskridt

Det lyder uhyggeligt, men er der noget at frygte? Kloden har eksisteret i mere end de få år vi har holdt øje med klimaet, og klimaet har før i menneskets tid været varmere end det er i dag - og vi er her endnu...
D. 28-05-2008

- Madpriser: Bioetanol frikendes

Når selv irrationalitet tages i brug for at fremme en politisk sag, skulle man mene at der i borgernes øjne måtte spædes til synliggørelsen af regulær propaganda. “ Rygterne om, at produktionen af bio¬brændstoffer er en hovedårsag til de skyhøje, globale fødevarepriser, er stærkt overdrevne...
D. 21-05-2008

- Etanol brændstof

Bio-brændsel er ét af de punkter, hvor regeringen mener at finde en del af frelsen for denne klode. Som fortalt i artiklen Global opvarmning og tarvelige tricks1, så påtænker USA at seksdoble sin produktion af biobrændstof, som på alle områder har en negativ effekt uden at mindske CO2 udslippet, som man har bestemt er årsagen til klimaforandringen...
D. 15-05-2008

- Skær lidt af bøffen og spar masser af CO2

Så begynder der at forlyde rationalisering på det vi må spise. I forvejen blæser trompeten imod klimafjendtlige spegepølser1, kaffe2, øl3 og sågar brugen af PC4 og udslip i form af prutter5...
D. 05-05-2008

- Økologiske varer kan være CO2-syndere

Så er der fundet endnu en CO2 synder, som skulle være med til at opvarme vores klode. “Produktionen af økologisk øl udleder mere CO2 end den konventionelle produktionsmetode, viser nyt speciale, som også foreslår, at begrænset CO2-udledning bliver et økologikrav...
D. 28-04-2008

- Hundredevis underskriver Klima Realist Erklæring - 'Global Opvarmning' er ikke en global krise

Det er utroligt, at læse følgende fornuft, når man får ørerne tudet fulde af det vrøvl, som den politiske arena konstant blamerer. "International Klimavidenskabelig Koalition, frigiver underskrifter på Manhattan Deklarationen for Klima Forandring...
D. 24-04-2008

- Stempelkaffe er bedst for klimaet

Så er der igen opdragelse fra verdensordnens undersåtter. “En kop nescafe koster det samme i CO2 forbrug som en traditionel kop kaffe. Allerbedst er kaffe fra stempelkanden, og værst er kaffen fra espressomaskinen...
D. 22-04-2008

- Verden kunne sagtens lave mere mad

Når man skal promovere konceptet befolkningsreduktion, så er ét af midlerne til at bibringe tankekontrol, at fokusere på de steder på kloden der er mærket kraftigst af den globale opvarmning, eksempel vis den øgede nedbør...
D. 21-04-2008

- Mad mil ernærer ikke klimaforandring - det gør kød

Så bliver vi igen mindet om, at vi ikke kan spise hvad som helst, hvis vi vil fortsætte med at leve på denne planet. “En analyse af miljø-tolden for fødevareproduktion konkluderer at transport kun er en dråbe i kuldioxid spanden...
D. 20-04-2008

- Hvilken spegepølse forurener mest? - få svaret på et nyt klimamærke

Så tages endnu et skridt hen imod kontrol af det, du og jeg må spise. Det sidste nye tiltag er nu at mærke madvarer med et CO2 klimamærke. “Snart kan vi tjekke hvor meget CO2-forurening det koster at lave en spegepølse eller en liter letmælk...
D. 17-04-2008

- PC'ere udleder ligeså meget CO2 som fly

Så stammes skruestikket en tand mere. Nu er computeren kåret som den store CO2 synder: “Strømforbruget fra computere verden over udleder ligeså meget CO2 som hele den samlede flyindustri, hvilket svarer til cirka to procent af klodens samlede udledning i følge oplysninger fra Videnskabsministeriet...
D. 14-04-2008

- Red miljøet - brænd din prut

Hvornår er bunden nået? Hvor langt vil medierne gå, for at pålægge verden det kunstige klimaåg? I artiklen "Den Globale Opvarmning, og Sammensmeltning" oplyser jeg hvordan tænketanken "Optimum Population Trust" og "Californiere For Befolknings Stabilisering" presser på for at familier skal få færre børn...
D. 04-04-2008

- Ny benzin kan ødelægge vores biler

Så er det tid til at høste lidt af fordelene ved at være underlagt EU: “Fra 2010 kræver EU, at der tilsættes mere ætanol til benzinen, men det kan dagens biler slet ikke tåle, advarer eksperter...
D. 04-04-2008

- Klimaændringer skyldes ikke solpletter

I mere end 10 år, har Henrik Svensmark undersøgt dette emne, og påvist hvordan solen påvirker jordens klima*. Men nu har Britiske forskere studeret emnet, og mener at kunne tilbagevise Svensmark...
D. 04-04-2008

- Gore lancerer massiv klimakampagne

“Al Gore, Nobelprisvinder og tidligere amerikansk vicepræsident, indleder en reklamekampagne til 1,4 milliarder kroner for at øge opmærksomheden i USA om faren ved den globale opvarmning. Gore fik Nobelprisen for sin kamp for at gøre verden opmærksom på de menneskeskabte klimaforandringer...
D. 31-03-2008

- Mørk aften med lille effekt

Så er red pandaen og planeten begivenheden overstået. Nyhederne fortæller at: “Ifølge Energinet.dk, der ejer det overordnede elnet, fik kampagnen danskerne til at bruge omkring 21.000 færre kilowatt-timer i tidsrummet...
D. 30-03-2008

- Sluk lyset og red pandaen

Så sker det. Nu skal planeten og pandaen reddes. Ved at sidde i mørke en lørdag aften mellem 20:00 og 21:00, bliver det hele meget bedre. Det er dog erkendt at det ikke er den besparede CO2 der redder omgivelserne, og tanken er opkommet i aktivisterne hjerte, at signalværdien måske kunne redde dagen...
D. 28-03-2008

- Kæmpe stykke knækket af Antarktis

“Et isstykke på størrelse med Bornholm er knækket af Wilkins-isfjeldet i det vestlige Antarktis. Den kollapsede isblok har muligvis været der i mere end 1500 år. "Det her et resultat af den globale op­varmning," siger den britiske Antark­tisforsker, David Vaughan...
D. 27-03-2008

- Mennesket skaber flere jordskælv

Kontrollen over de livssupporterende ressourcer, strammes til. I nyhedsbloggen FN frygter sult pga. dyrere mad, giver FN sin (kunstige) bekymring til kende, og nu får også vand og olie en naturlig årsag til rationering...
D. 17-03-2008

- Blair vil overtage Foghs klimakamp

Klimadebatten er og bliver kun en virtuel politisk kampplads. CO2 har intet med årsagen til klimaet at gøre, og denne artikel tydeliggør at klimapolitik kun er et trin på den politiske stige, som hver politiker kæmper om at komme først op på, for egen vindings skyld...
D. 15-03-2008

- Økologer skal være klimavenlige

Det er ikke kun produktionen af biobrændsel der truer førevaretilgængeligheden. Økologi der på mange måder skåner naturen, skal nu presses yderligere, med CO2 fupnummeret. “Det er ikke længere nok, at danske økologer lever op til økologireglerne, når de producerer økologiske fødevarer...
D. 08-03-2008

- FN frygter sult pga. dyrere mad

Følger man med i verdens udvikling, og kender man Bibelens beskrivelser af den tid vi lever i nu, hvor Israel igen er samlet i sit land (i det mindste dele af det), så er denne nyhed opsigtsvækkende...
D. 26-02-2008

- Bliv vegetar for miljøets skyld

Når en løgn på videnskabelig basis er bestemt at være sandhed, er det tid til at arbejde videre med denne "sandhed", og tage konsekvenserne alvorligt. Løgnen er at drivhusgasser er årsagen til den globale opvarmning...
D. 08-01-2008

- Skeptiske videnskabsmænd sparket af FN's presse program...igen

I artiklen "Den globale opvarmning, og sammensmeltning", gør jeg det ganske synligt, at debatten om global opvarmning er en politisk rævestreg, som er en vigtig brik i en større agenda for den Ny Verdensorden...
D. 13-12-2007

- DONG, IPCC's talerør.

I "04 Oktober 2007" udgaven af Dong energy's informations blad, hører man igen om global opvarmning og IPCC's påstand om, at det er menneskets skyld. Jesper Teilgaard har været skeptisk, men er faldet for den fortsatte propaganda, og siger: “Men den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, viser med al tydelighed, at der er tale om menneskeskabte påvirkninger...
D. 16-10-2007