Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse

Lagt på d. 11/06-23I Canada er der hidtil uset voldsomme, multiple skovbrande - næsten dobbelt så mange som gennemsnittet de sidste 10 år. Røgen fra brandene der dækker et område så stort som Sjælland, er nået helt til både New York og er blæst 4.000 km til Skandinavien, Norge. 30.000 canadiere er evakueret, fordi røgen er giftig.

New York har de seneste dage været indhyllet i røg fra de canadiske skovbrande, der har plaget landet i ugevis.
Og nu er røgen, eller nærmere partiklerne fra røgen, nået hele vejen til Norge.

Det oplyser det norske klima- og miljøinstitut, NILU, til Aftenposten.

- Vi vil måske se noget dis eller lugte røg, siger seniorforsker hos NILU Nikolaos Evangeliou og fortsætter:

- Vi tror dog ikke, at antallet af partikler i luften her i Norge vil være stort nok til at være sundhedsskadeligt.1

Før jeg går ind i historien, vil jeg informere om nogle gamle planer. Grunden til jeg nævner denne ca. 40 årig gamle plan, er for at give et videnskabeligt bevis for hvor verden er på vej hen. Jo bedre vi kender de gamle planer, jo tydeligere ser vi hvor verden er på vej hen.

Tilbage i 70'erne, blev der ikke talt så meget om klimakrise, men om resource udtømning. Dog - mens nogle talte om at Jorden var på vej ind i en kritisk nedkøling, var det primært de udtømte ressourcer der blev talt om. New Age bevægelsen, som er det fundamentale religiøse verdenssyn hos eliten der bringer al denne ulykke over os, har igennem 40-50 år haft store visioner for omstrukturering af verden, igennem overtagelse at kontrollen med alt fra land til vand til luft - alt hvad vi har omkring os. New Age er gennemsyret af mysticisme og ikke mindst moderjord tilbedelse, og klimadebatten, som er paraplybetegnelsen der dækker over alt der forgår på kloden - naturligt som unaturligt - er lige så religiøs som nadveren i den katolske kirke.

Tilbage i 1971 grundlage David R. Brower organisationen "Friends of the Earth", som resultat af den første "Earth Day" konference i 1970, som brød ud i offentlige miljømæssige bekymringer. I dag har bevægelsen 73 organisationer i 71 lande, inkl. Danmarks NOAH, der med 30-50 kerneaktivister kæmper for social retfærdighed i en bæredygtig verden. Pakket ud af det ladede ordvalg, betyder det at de kæmper for at verdens regeringer får magt til at forgribe sig på alt, som New Age fra begyndelsen har søgt magt over - land, vand og luft.

Tilbage i 1973, udgav "Friends of the Earth" en bog kaldt "Progress As If Survival Mattered" ("Fremskridt, som om overlevelse betød noget"), hvori New Age forfatteren José Argüelles citeres for hans okkulte 25 års plan for Jorden. Planen, var det meningen, skulle kulminere i 2012 hvor mayakalenderens lange cyklus på 5.125 år forkyndte verdens ende. I 1987 begyndte planen, og den var opdelt i 5 segmenter, hvilket fremgår af Josés "The Crystal Earth Papers". 5-årsplanen der fremgår af segment nr. 3, som var ment at dække over årene 1997-2002, vil være

Kendt som gensåningens æra, det vil udtynde store befolkningscentre. Den menneskelige befolkning vil blive genbosat.

To elementer er vigtige her, 1) en udtynding i store befolkningscentre og 2) menneskeheden vil blive genbosat. Det første punkt taler om folkemord, som New Agere har beskrevet på alverdens måder igennem årene - lige fra moderjords udrensning, til at mennesker med ophobet negativ energi (os der tilhører Jesus) skal fjernes af UFO'er. Det andet punkt taler om det samme som blev beskrevet i Agenda 21, vildlandsprojektet, hvor størstedelen af Amerika, uden tvivl efterfulgt af hele verden, skal genoprettes som naturreservater, hvor mennesket ikke har nogen adgang. Derfor skal vi alle relokeres, hvilket vi nu kender som konceptet 15 og 5-minutter byer.

Vi ser tydeligt at denne gamle plan lever i bedste velgående - omend den er forsinket. FN's 17 verdensmål springer ud af denne agenda og den okkulte New Age tankegang, og her kommer de canadiske skovbrande ind i billedet.

Mens de almindelige (mainstream) nyheder selvfølgelig, pr. automatik - før nogen har undersøgt årsagerne - giver CO2 udledningen fra afbrændingen af gas, olie og kul skylden for Canadas hidtil usete skovbrande, så er der andre stemmer der undertrykkes.

Selvfølgelig mistænkes der ikke urent trav i Quebec's alle brande. Men dem, der startede i den lille by Chapais - i den nordøstlige del af provinsen - undersøges.

"Det er mistænkeligt," sagde en forretningsindehaver der. "Det antages, at nogle af disse brande her blev påsat med vilje."

Mens han gjorde sig klar til måske at evakuere og håndtere, at hans børn ikke kan komme i skole, er der en vis trøst i at vide, at en midlertidig trailer oprettet som en politikommandopost er besat af erfarne brandefterforskere.

Med ofre for røgen fra disse brande spredt rundt om i landet og i USA er der tydeligvis en national sikkerhedstrussel. Selvfølgelig har Chapais' borgmester slået alarm den sidste uge. Folk som Schumer nævnte det ikke.

"I talende stund, mener vi, at visse markante elementer antyder, at disse brande kan være forbundet. Der er nogle ting, der virker mistænkelige," fortalte borgmester Isabelle Lessard til den lokale avis le Quotidien. "SQ efterforsker for at verificere, hvad der foregår, og om der er en kriminel årsag bag det, men vi er stadig i verifikationsfasen."

Mens politiet har fået at vide om uforklarlige bevægelser af mennesker i byen, understreger politiet behovet for tålmodighed fra alle.

"Vi efterforsker stadig," sagde Beaulieu. "Der er ingen resultater."

Han sagde, at en del af udfordringen er, at mange andre dele af provinsen blev antændt på samme tid. Beaulieu sagde, at selvom det er en svær efterforskning, vil de gennemføre den.

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, om de tidlige brande i Quebec blev påsat med vilje eller som følge af klimaforandringer.

Men vi kan sige, at den provinsielle politi i Quebec er involveret i sagen.2

I samme artikel kommenterer læserne og én skriver,

Selvfølgelig er de fleste af dem påsat, mindst 75% af alle skovbrande starter på grund af lynnedslag. Der har ikke været et tordenvejr i mindst 3 måneder, siden slutningen af marts og begyndelsen af april. Siden da intet. Tænk selv.

En anden skriver:

Det er ikke normalt, at de alle startede på én gang. Folk fra disse områder rapporterer, at de har set store røgskyer starte disse brande - det er ikke en normal måde at starte en skovbrand på. Urent trav skal undersøges.

Live satetllitoptagelser, som kan findes på "College of DuPage NEXLAB", har Michael Yuri Janitch på sin YouTube kanal kaldt "dutchsinse" lavet en video, der viser billederne fra skovbrandenes start i Quebec.Præcis som borgerne i Quebec har observeret, starter brandene under en klar himmel, så påstanden om at multiple, simultane lynnedslag har startet dem, er ude af billedet. Her er et stilbillede for at uddybe hvordan brandene ser ud på satellitbilledet:


Lad os lige kikke på en artikel mere, der handler om konspirationsteorien - brandstiftelsen af skovbrandene:

Gløderne af en bestemt teori blev forstærket torsdag morgen af Albertas premierminister Danielle Smith, der blev spurgt af podcast-værten Ryan Jespersen, hvordan hun forligede sin regerings modstand mod emissionsreduktionsordninger med virkeligheden om, at klimaforandringer bidrager til mere skadelige brande.

"Jeg tror, du ser det samme som jeg, nemlig antallet af historier om brandstiftelse," svarede hun. "Jeg er meget bekymret for, at der er brandstiftere."3

Albertas premierminister giver her udtryk for at der er mange historier om brandstiftelse. Da Corona brød ud i 2019, begyndte jeg at samle materiale til artiklerne om situationen, og i løbet af en 14 dages tid, forsvandt i stor grad alle artikler der fortalte sandheden om Corona. Kun artikler der forsøgte at dementere sandheden var at finde. Det samme opleves nu. Søg på "Canada wildfires arson", og det er latterliggørelse af brandstiftelse til fordel for den frygtskabende "sandhed" om klimaforandringer.

Peter Mac Isaac, en pensioneret skovteknolog fra afdelingen for naturlige ressourcer (DNR), med 29 års erfaring med at bekæmpe brande, fortæller d. 04-06-2023 at:

Et hold af pensionerede professionelle, højtuddannede og erfarne skovbrandbekæmpere fra Naturstyrelsen (DNR) kæmpede i fire dage sidste uge i juni 2023 for at blive indsat i de rasende skovbrande. Regeringen afviste gentagne gange deres anmodning. Imens blev offentligheden af premierministeren fortalt, at de var desperate efter arbejdskraft. Nu bringer regeringen skovbrandbekæmpere ind, som ikke har nogen erfaring med at bekæmpe brande i Acadian-skovområdet. Det er virkelig en fiasko inden for politik, ledelse på direktørniveau og derover samt lederskab. Folk skal holdes ansvarlige. Mændene på jorden udførte dog en forbilledlig indsats.4

I videoen tilhørende teksten, fortæller han at myndighederne lyver, når de siger at de gør alt for at mitigere brandene - det gør de ikke. De afviser mange erfarende, stærkt trænede teams, der vil kunne inddæmme ødelæggelserne.

Oven i det, er skovbrandene forberedt igennem de sidste 3-4 år - og årsagen er den samme som i Californien.

Eksperter, der har studeret Californiens skovbrande i årevis, siger, at medierne endnu en gang skylder skylden på klimaforandringer og ignorerer den rolle, dårlig skovforvaltning spiller i at udløse de canadiske skovbrande, der har sendt en tåge af røg sydpå og dækket mindst et dusin stater i USA denne uge...

Ifølge The Globe and Mail's redaktionelle panel, var Canadas skove fyldt med dødt træ, der fungerede som brandføde, efter års brandundertrykkelse, skovhugst og genplantning, der har efterladt området i en unaturlig tilstand og resulteret i omfattende skovbrande. I stedet for at bruge tilgængelige redskaber til at begrænse og inddæmme skader forårsaget af katastrofale skovbrande, har politikker fra føderale og statslige embedsmænd frataget kontrol til at begrænse opbygningen af brandfarlig vegetation, i miljøbeskyttelsens navn.5

Så miljøaktivister har forberedt den perfekte situation til formålet igennem de sidste adskillige år, og adskillige vidner fortæller om brandstiftelser der undertrykkes af medierne. Der er noget der stinker. Lad os lige se på et par artikler mere fra de almindelige medier:

Mens himlen fyldes med tåge, og røgen fra skovbrande farver månen rød og udløser advarsler om dårlig luftkvalitet over store dele af Ontario og Quebec, advarer eksperter om, at medmindre der sker større foranstaltninger til at afbøde klimaforandringer, bliver vi nødt til at vænne os til dette.
Og det betyder, at vi skal vænne os til den øgede risiko for lungesygdomme, hjertesygdomme, kræft og den deraf følgende belastning på allerede pressede sundhedsressourcer...

Disse partikler er i stand til at trænge ind i næsten alle organer i kroppen, fortalte Matt Adams, direktør for Center for Urbane Miljøer ved University of Toronto.

"Som videnskaben udvikler sig, og vores evne til at opdage dem øges, finder vi dem i stadig flere steder," sagde han. "Vi har fundet dem på den anden side af moderkagen hos spædbørn. Vi har fundet disse partikler i hjernen, for eksempel.

"Det ser ikke ud til, at nogen del af kroppen er sikker."

Når de først er inde i kroppen, er en af udfordringerne ved at vurdere den potentielle skade forårsaget af PM2.5-partiklerne, at vi faktisk ikke ved nok om dem eller hvor skadelige de kan være for os.

"Fordi det er så komplekst, ved vi ikke, hvad der er i dem," sagde Arthur Chan, adjunkt i kemiteknik og anvendt kemi ved U of T.

"Der er bare tusindvis af forskellige forbindelser. Der er mange forskellige forskningsgrupper, der studerer, hvad der er i dem, og hvad der kan være de mest giftige komponenter."6

Vi ved at politikere i dag har det motto, at man ikke skal lade en god krise gå til spilde, men udnytte den til fulde. Coronakrisen blev udnyttet i alverdens retninger hen imod et antikristeligt styre. Og med disse skovbrande ses at 1) af sundhedsmæssige årsager, presses folk indirekte til at flytte - og hvorhen? Selvfølgelig til byerne, så omlægningen til deres 15-minutters byer bliver lettere. Og 2) præcis de nævnte sygdomme forårsages af coronavaccinerne, som Canada var skræmmende påtvingende med - og det er jo genialt at udnytte denne krise til at dække over alle de langsigtede vaccineskader.

Det er planen at relokere og derefter tynde ud i befolkningen, som José Argüelles' vision siger. Jeg må også lige nævne at José kalder sig og bliver kaldt "Valum Votan", der betyder "interdimensional portal", dvs. han er en person der har kontakt og adgang til "rumbrødrene", samme dæmoner som har givet alle andre New Agere beskeder om endetidens planer. New Ages gudmoder Helene (Madame) Blavatsky fortæller i sin bog "Crystal Magician" at "Votan er mestermagikeren" og lyt til dette også:

Votan er en tidsrejsende, en strøm af energi, tanker, information og intelligens, der vandrer fra et verdenssystem til et andet.

Votan er visdommen fra folket og en universel arketype, der symboliserer den højeste solbevidsthed.7

Planen om relokation og udtynding i befolkningen, er tydeligvis en plan dikteret direkte fra Satan selv, og disse skovbrande der antændes og forårsages af dårlig håndtering af skovene i klimaalarmismens navn, er med i planen.

1 "Røg fra ekstreme skovbrande er nu nået til Skandinavien", TV 2 Nyheder, d. 09-06-2023
2 "WARMINGTON: Cops suspect arson caused wildfire in at least one part of Quebec", Toronto Sun, d. 07-06-2023
3 "Danielle Smith is ‘concerned’ about arsonists causing wildfires. Experts are more worried about misinformation", Toronto Star, d. 08-06-2023
4 "Nova Scotia massive forest fires . What you weren't told while your homes were burning down.", YouTube, d. 04-06-2023
5 "Expert Veterans Of California Wildfires Say Media Again Misses Real Culprit Behind Canada’s Blazes", The Daily Wire, d. 09-06-2023
6 "There are dangerous particles in the smoke we’re breathing: ‘It doesn’t seem like any part of the body is safe’", Toronto Star, d. 07-06-2023
7 "Who is Votan?", 13:20 FREQUENCY SHIFT, d. 31-12-2013


Debat: Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Den Store Nulstilling [13]; Klimaforandringer [178];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]