Børnearbejde i EV-forsyningskæden

Lagt på d. 24/12-23Mens naturlige brændstoffer forbandes af den hypnotiserede befolkning, er der ingen information i deres programmerede verdenssyn, der informerer dem om hvilken ond verden de støtter med deres alternativer. 

Heartland Institute, The American Energy Institute, Energy & Environment Legal Institute, Competitive Enterprise Institute, CFACT, International Climate Science Coalition, Truth and Energy in Climate har lavet et fakta-ark, der i punktform viser hvor syg den branche er. Det burde være allemandsviden og elbiler burde fjernes fra markedet øjeblikkeligt1.

"Vores daglige liv drives af en menneskelig og miljømæssig katastrofe i Congo."

Resumé.
• Kobolt er et nødvendigt metal til lithium-ion-batterier brugt i elektriske køretøjer (EV'er). Størstedelen af dette kobolt kommer fra kinesisk-ejede koboltminer i Den Demokratiske Republik Congo (DRC).
• Tredive procent (30%) af kobolt fra DRC udvindes af ikke-industrielle "håndværksmæssige" arbejdere. "Håndværksmæssig" minedrift er et eufemisme for lavtlønnede, subsistensminearbejdere og deres familier, herunder børn, der lever og arbejder under brutale
og usikre forhold.
• Mange af de endelige købere af kobolt, inklusive producenter af EV'er og EV-batterier, er medlemmer af forskellige brancheorganisationer, der angiveligt arbejder for at sikre, at forsyningskæden ikke inkluderer kobolt produceret af børnearbejde. Disse organisationer har dog lidt reel kontrol eller indflydelse over koboltproduktionen. De tilbyder i virkeligheden lidt mere end figenbladsreputationel beskyttelse for EV-industrien.
• EV'er har ingen miljømæssige eller økonomiske begrundelser.
• EV-forsyningskæden er afhængig af kommunistiske Kina. Så afhængighed af EV'er udgør en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

EV-industrien afhænger af kobolt fra Congo.
• Kobolt anvendes i næsten alle genopladelige lithium-ion-batterier i verden. Det kombineres med andre metaller for at lave katoder, den positivt ladede del af batteriet.
• I 2021 blev der udvundet 111.750 tons kobolt i DRC - 72% af den globale forsyning. Dette tal forventes at stige i takt med stigende efterspørgsel på EV'er.
• Tesla, Ford, General Motors, BMW og Chrysler er blot nogle af de virksomheder, der køber noget, det meste eller alt kobolt gennem batteriproducenter og koboltraffinaderier i Kina, Japan, Sydkorea, Finland og Belgien.

Livet i DRC er fattigt og brutalt.
• Selvom DRC rummer trillioner af dollars i uudnyttede mineralforekomster, er det nationale budget kun 7,2 milliarder dollars -- omkring størrelsen af staten Idaho, selvom Idaho har 1/50 af befolkningen i DRC.
• DRC rangerer som nummer 175 ud af 189 på De Forenede Nationers Menneskeudviklingsindeks. Mere end 75% af befolkningen i DRC lever under fattigdomsgrænsen. En tredjedel lider af fødevareusikkerhed. Den forventede levetid er kun 60,7 år. Børnedødeligheden er den 11. værste i verden. Kun 26% har adgang til rent drikkevand, og kun 9% har elektricitet.
• Utallige børn tvinges til at arbejde for at støtte deres familier.

Hvordan fungerer håndværksmæssig koboltminedrift i DRC? 
• Tredive procent (30%) af kobolt fra DRC stammer fra håndværksmæssig minedrift.
• Det bedste kobolt er placeret 20-30 meter under jorden. Håndværksmæssige minearbejdere, ofte børn, graver farlige tunneller for at nå det. Der betales ikke for at grave tunnellerne. Kropper bliver ofte ikke bjærget fra kollapsede tunneller.
• Håndværktøj anvendes til at få adgang til koboltet, som samles i poser og bæres til vejsidekøbehuse, hvor det sælges. Køberne vejer malmen, vurderer dens kvalitet og betaler minearbejderne en fast pris baseret på den estimerede kvalitet.
• Håndværksmæssig kobolt kommer ind i den formelle forsyningskæde via et uformelt økosystem af minearbejdere, vejsidekøbehuse (som regel drevet af kinesere) og handlende.
• Købehuse og handlende formår at hvidvaske mineraler købt fra håndværksmæssige minearbejdere ind i den formelle forsyningskæde af kobolt, produceret af mere legitime industrielle operationer.
• Der er ingen regulering eller anden kontrol på noget tidspunkt med hensyn til kilden eller betingelserne, under hvilke koboltet blev udvundet.
• Håndværksmæssige minearbejdere arbejder for 6-13 kroner om dagen. Børn modtager faktisk ikke pengene. De arbejder for at hjælpe deres familier.
• Næsten alle købehuse drives af kinesiske købere. Kinesiske virksomheder ejer 15 af de 19 industrielle mineoperationer.
• Svovlsyre bruges til at adskille kobber fra kobolt. Fordi de kinesiske forarbejdningsfaciliteter ikke indeholder udledninger, er alle, inklusive børn, dækket af gulagtig tørret svovlsyre, der bruges til at forarbejde malmen. Det blæser over huse, og falder på mad, vand og alle.
• Man kunne rimeligt forvente, at byen Kolwezi, DRC-byen hvor det meste af koboltet udvindes, ville være en boomby, hvor formuer laves af frygtløse prospektører. Intet kunne være længere fra sandheden. Ødelæggelsens omfang er enormt, og lidelsens størrelsesorden er uberegnelig.

EV-industriens bestræbelser på at reducere og eliminere børnearbejde er intet andet end tom symbolpolitik.
• EV-industrien driver initiativer som Responsible Minerals Initiative (RMI) og Global Battery Alliance (GBA) for at adressere arbejds- og miljøproblemer forbundet med koboltminedrift i DRC. Disse bestræbelser har opnået lidt, hvis overhovedet noget.
• Der er ingen håndhævede virksomhedstilsagn til internationale rettighedsstandarder, tredjepartsrevisioner eller nultolerancepolitikker om tvangs- og børnearbejde.
• Civilsamfundsorganisationer i DRC har ingen chance for at realisere deres mål, så længe regeringen er korrupt, og kineserne styrer mineprovinserne. Kineserne betaler milliarder til regeringen, og politikerne lukker øjnene. Civilsamfundsorganisationer har kun lov til at eksistere for at vise, at de eksisterer.
• Der findes ikke noget sådant som en ren forsyningskæde af kobolt fra Congo. Alt er farvet af forskellige grader af misbrug, herunder slaveri, børnearbejde, tvangsarbejde, gældsslaveri, menneskehandel, farlige og giftige arbejdsforhold, lave lønninger, skader og død, samt uberegnelig miljøskade. OECD anslår, at op til 70% af kobolt fra DRC er forbundet med børnearbejde.
• Ineffektive virksomhedsbestræbelser forværrer situationen. På grund af figenbladsbeskyttelsen, som GBA og RMI tilbyder, forsøger ingen faktisk at forbedre forholdene.
• Selv overvågning af situationen er umulig, da forholdene er fjendtlige ved hver drejning, inklusive aggressive sikkerhedsstyrker, intens overvågning, mange mineområders afsides beliggenhed, mistillid til udefrakommende og den rene skala af hundredtusinder af mennesker involveret i den febrilske udgravning af kobolt under middelalderlige forhold.

EV'er har ingen miljømæssige eller økonomiske begrundelser.
• Selv hvis man for diskussionens skyld accepterer, at fossile brændstofudledninger bidrager til "global opvarmning", ville udbredt anvendelse af EV'er ikke reducere den globale opvarmning betydeligt inden for en overskuelig fremtid.
    o Selv hvis USA nulstillede udledninger helt i dag, ville den gennemsnitlige globale temperatur kun blive reduceret med ca. 0.022°C inden år 2050 ifølge FN's klimamodeller. Den anslåede temperatur er ikke engang tæt på at være målbar. 
    o Personbiler udgør kun omkring 16% af USAs udledninger. Så hvis alle biler i USA var EV'er, ville den gennemsnitlige globale temperatur kun blive reduceret med ca. 0.0036°C inden 2050.
• Selvom EV'er ikke udleder drivhusgasser under kørsel, er fremstillingen af dem, især batterierne, meget energikrævende. EV'er skal køres mindst 48.280km før de når op til samme udledningsniveau som en benzinbil, og endnu mere hvis deres opladning afhænger af kraftværker, der bruger fossile brændstoffer.
    o Men selv hvis alle kørte en EV, der var fremstillet og opladet uden udledninger, ville det ikke have nogen målbar effekt på den gennemsnitlige globale temperatur.
• Der findes ingen troværdig videnskabelig bevis for, at EV'er markant forbedrer luftkvaliteten og folkesundheden. Langt størstedelen af USA overholder allerede de strenge luftkvalitetsregler fra EPA.
• EV'er er meget dyrere end benzinbiler og kræver dyr ny opladningsinfrastruktur.
• EV'er ville koste et anslået 344.000 DKK mere uden de nuværende statsstøtte på 151 milliarder DKK.
• På grund af manglende efterspørgsel fra forbrugerne har General Motors opgivet planer om at bygge 400.000 EV'er inden midten af 2024, hvilket er "det seneste tegn på, at bilproducenter er bekymrede for markedets levedygtighed for batteridrevne biler."

EV'er udgør en trussel mod USA's nationale sikkerhed.
• Morgan Stanley: "På nuværende tidspunkt er op til 90% af forsyningskæden for EV-batterier afhængig af Kina, hvor de to største kinesiske batterivirksomheder kontrollerer mere end halvdelen af det globale marked. Kinesiske virksomheder har brugt årtier på at udvikle teknologien, og dominerer derfor arbejdskraft og fremstillingsinfrastruktur, samt minedrift af kritiske materialer, der kræves for at fremstille EV'er."
• Kina truede EU i forbindelse med deres anti-subsidieundersøgelse af kinesiske elektriske køretøjer.
• Tesla er afhængig af Kina som leverandør og som marked for 40% af sine nye biler i landet. "Risikoen for ikke at kunne sælge i Kina er lammende for Tesla," udtalte en konsulent inden for branchens forsyningskæde.
• EV'er er afhængige af kobolt, lithium og sjældne jordarter. Tilgængeligheden af disse mineraler og metaller afhænger af Kina.
• Kina begrænsede for nylig eksporten af grafit, en central komponent i EV-batterier, som reaktion på udfordringer af deres globale dominans inden for EV-batterier.

1 "Child Labor in the EV Supply Chain", Heartland Institute, 12-12-2023


Debat: Børnearbejde i EV-forsyningskæden

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Elbiler [2]; Klimaforandringer [178];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]