Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer

Lagt på d. 05/06-23Påstanden at solens opvarmning af kloden forårsager naturlig øget CO2 niveau i atmosfæren, som ingen menneskelig anstrengelse kan forhindre, bliver af fakta-tjekkere og politisk-korrekte forskere forsøgt bagvasket, med prædikater som "klimafornægternes populære stråmand", mens man peger på udvalgte statistiske sekvenser der kan påvise, at det er løgn. "Videnskaben" kan altid med løs hånd stryge godt med tid og teori ud over sine ideer, for så bliver det hele meget mere uoverskueligt og plausibelt.

Men som i ethvert præsteskab, også i det grønne præsteskab, der hverken er mere eller mindre religiøs end alle andre af hedenskabens religioner, er der uenigheder om tolkning af liturgien - være det religiøs eller videnskabeligt. Og kampen mod forskere der vender sig fra at sekvens-plukke i statistikkerne, er bitter og indædt - og det er blevet meget svært at finde sandheden om klima, på elitens online talerstol. Men indimellem forspiser præsteskabet sig og får lidt refluks, og så bøvser de grønne kultledere ufrivilligt lidt sandhed ud mellem de forædte tænder, som de ikke fandt plads til i bugen, og det er sket igen.

De globale COVID-19 nedlukninger fik fossile CO2-udledninger til at falde med anslået 2,4 milliarder tons i 2020 - et rekordfald ifølge nye estimater fra forskere ved University of East Anglia (UEA), University of Exeter og Global Carbon Project, et initiativ ledet af Stanford University videnskabsmand Rob Jackson.

Estimaterne, der skal offentliggøres 11. december i tidsskriftet Earth System Science Data, viser et betydeligt større fald sammenlignet med selv de stejleste udledningsfald set over det meste af det seneste århundrede: 0,5 milliarder tons CO2 (GtCO2) i 1981 og 2009; 0,7 GtCO2 i 1992; og 0,9 GtCO2 i 1945 ved slutningen af ??Anden Verdenskrig. Kulstofudledninger fra afbrænding af fossile brændstoffer som olie og gas forventes at være cirka 34 GtCO2, 7 procent lavere end i 2019.

"Et fald på næsten to en halv milliard tons CO2 i år, er som at tage 500 millioner biler væk fra verdens veje for året. Der sker gode ting, efterhånden som flere stater og lande indgår ambitiøse klimaforpligtelser og reelle fremskridt" sagde Jackson, professor i jordsystemvidenskab ved Stanfords School of Earth, Energy & Environmental Sciences (Stanford Earth), "Men vi er nødt til at reducere emissionerne mere bæredygtigt, når økonomier og mennesker er sunde. Grøn stimulusfinansiering er en nøgle til yderligere fremskridt."1

Der er ca. 1,5 milliarder biler i verden, og regeringernes pludselige enstemmige nedlukningskrav for at inddæmme en forkølelsespandemi, sparede udledning der svarede til ? af klodens bilpark i et år. Det er imidlertid et uinteressant studie, for det der er interessant er hvordan CO2 niveauet blev påvirket i atmosfæren. Og artiklen fortsætter:

På trods af lavere udledninger i 2020, fortsætter niveauet af CO2 i atmosfæren med at vokse - med omkring 2,5 ppm i 2020 - og forventes at nå 412 ppm i gennemsnit i løbet af året, 48 procent over førindustrielle niveauer.
Selvom de globale udledninger fra fossile brændstoffer og skovrydning ikke var så høje som sidste år, "udgjorde de stadig omkring 39 milliarder tons CO2 og førte uundgåeligt til en yderligere stigning i CO2 i atmosfæren," sagde lederforsker prof. Pierre Friedlingstein, fra University of Exeter. "Det atmosfæriske CO2-niveau, og dermed verdens klima, vil først stabilisere sig, når den globale CO2-udledning er tæt på nul."

Hvis al menneskelig aktivitet på kloden stoppede, ville CO2-niveauet i atmosfæren fortsat stige - og fantasien har ingen ende hos klimaaktivisterne. De vil ikke tale om det åbenlyse, at solens aktivitet er den absolutte drivende faktor for kulde og hede. Så når der afbrændes markant mindre såkaldt fossil brændstof, og CO2-niveauet ufortrødent stiger i atmosfæren, må det efter professorens gennemgribende overblik over klimaet, være skovhugst der er næste trin på problemstigen.

En anden artikel fra NOAA Climate.gov fortæller at:

Kuldioxidkoncentrationerne stiger hovedsageligt på grund af de fossile brændstoffer, som folk brænder for energi. Fossile brændstoffer som kul og olie indeholder kulstof, som planter trak ud af atmosfæren gennem fotosyntese over mange millioner år; vi returnerer det kulstof til atmosfæren på blot et par hundrede. Siden midten af ??det 20. århundrede er de årlige udledninger fra afbrænding af fossile brændstoffer steget hvert årti, fra tæt på 11 milliarder tons kuldioxid om året i 1960'erne til anslået 36,6 milliarder tons i 2022 ifølge Global Carbon Budget 2022.2

Mens det i først nævnte klimaartikel viser sig at vores håndtering af kul, olie og gas ikke ændrer på CO2-niveauet i atmosfæren, spås der om fremtidens klima med forskeres tro og beregninger, der skulle kunne sige hvor meget af vores afbrænding der ophobes i atmosfæren.

Med fornægtelse af både klodens alder og historie, nedskrevet af mennesker der levede før os, påstår forskere at kunne spole tiden mange gange Jordens alder tilbage, og kikke i luftbobler i iskerner og se hvordan klimaet var for 800.000 år siden. Og er der noget som taler imod deres politisk-korrekte følelse for fortidens klima, som f.eks. luftbobler fanget i rav med overraskende mængder CO2 - så meget at man mener at mikrober for 80 millioner år siden forvandlede ilt til CO23, så bliver det tiet ihjel.

Ovenstående klimaartikel deler en graf der viser at det højeste CO2-niveau de sidste 800.000 år, har været 300 ppm, mod de 414,7 ppm i 2021. Men, som følgende artikel viser, har vi igen at gøre med selektive statistiske sekvenser, for ifølge deres studier af klimaet, eventyrligt mange år tilbage, var der for 3,5 millioner år siden ligeså meget CO2 i atmosfæren som nu:

Atmosfæren er faktisk 0,041% kuldioxid (CO2) eller 410 ppm. Det tal stiger som en konsekvens af menneskelige aktiviteter, men det har varieret tidligere. For eksempel har CO2-koncentrationerne i løbet af de sidste 800.000 år været så lave som 180 ppm og så høje som 300 ppm under den Eemiske mellemistid, der begyndte for omkring 130.000 år siden. Sidst kuldioxid var omkring 400 ppm var omkring 3,5 millioner år siden i midten af ??Pliocæn.4

Alle deres milliarder er år, afslører deres manglende evne til at kortlægge og forstå Jordens historie. Det de ikke ser, på grund af at de ikke vil tale om det åbenlyse er, at der er klimaet før og efter syndefaldet og før og efter syndfloden. En global oversvømmelse ødelægger enhver evne til at datere med deres kulstofmetoder, og derfor falder deres forskning fuldstændig vandvittigt ud. Der er tre vigtige punkter, blandt mange andre i klimadebatten, vi ikke hører:

1) I 1850 begyndte man for alvor at registrere temperaturer - da den lille istid sluttede. Og når klimaet omtales i medierne, er startpunktet 1850 - hvorfra det kun kunne blive varmere. Sætter man startpunktet til da Jesus gik på Jorden, eller 1500 år tilbage i romertiden er kloden blev koldere siden da.

2) Mens kloden siden 1850 er blevet varmere (heldigvis) er temperaturen på vores naboplaneter også steget.

3) Og som sagt i denne artikel - CO2 niveauet i atmosfæren er steget uanset hvordan vi har tilbageholdt vores CO2 udledning. For det er ikke CO2 niveauet der driver temperaturerne, men temperaturerne der driver CO2 niveauet.

Der er få politisk inklinerede borgere, der tør sige den politisk-korrekte klimapolitik imod. Men Malcolm Roberts er en af dem, Senator i Queensland, Australien, tager bladet fra munden og taler her til det Australske Senat5:

Klimaændringsskeptiker: Malcolm Roberts, senator for Queensland Australien.


Klimaprogrammet er midlet til at nå minimum 2 mål: 1) At fange verden i et politisk spin, der med folkets kampråb imod frihed tilvejebringer trængslens diktatoriske mareridt. 2) Når Gud meget snart dømmer verden ved at lade verden opleve tilværelsen uden Ham, så vil Jorden og himmelen rase som aldrig før, og da kan Satan løfte elitens pegefinger og give menneskets fysiske levevis skylden, mens det er det moralske forfald der har forårsaget deres afvisning af Gud, og dermed Hans dom. 

Skaberen har sagt os at "så længe Jorden står, vil Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!" (1. Mos. 8:22). Da jeg for mange år siden læste de få ord, da vidste jeg øjeblikkeligt at hele den politiske klimakampagne var løgn. Gud lyver ikke.

1 "COVID lockdown causes record drop in carbon emissions for 2020", Stanford Earth | School of Earth, Energy & Environmental Sciences, d. 10-12-2020
2 "Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide", NOAA Climate.org, d. 12-05-2023
3 Første sommerdag i oktober nogensinde
4 "You Asked: What Determines the Oxygen and CO2 Levels in Our Atmosphere?", State of the Planet, d. 22-04-2019
5 "Climate Change Sceptic: Malcolm Roberts, Senator for Queensland Australia.", YouTube, d. 13-08-2022


Debat: Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Klimaforandringer [175]; Naturlig klima [40];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]