Danmark og Davos

Lagt på d. 02/05-23


Udskriv


Efter nyheden om "Unicoin, en chip under huden", giver det mening at informere om Danmarks forhold til Davos, til den Fjerde Industrielle Revolution, som Davosånden (Klaus Schwabs egne ord) står bag.

I 2018, landede et 6 siders dokument på bordet hos daværende Finansminister, Kristian Jensen, der i sit embede som repræsentant for dig og mig, med ubehjælpelig håndskrift førte pennen hen over feltet til underskrift for Danmarks Regering på dokumentet kaldt, "AFTALEMEMORANDUM MELLEM WORLD ECONOMIC FORUM OG DEN DANSKE REGERING"1.

Dokumentet handler kortfattet om etablering af Offentlig-Privat partnerskab (Public-Private Partnerships), hvilket er et fænomen der dækker over magt-fravristelse af verdens demokratisk valgte regeringer, et overgreb og angreb på demokratiet, idet organisationer som World Economc Forum nu kan omgå - eller i det mindste påvirke den demokratiske magt.

Om Antiochus IV Epiphanes, der i Dan. 11 er et forbillede på Antikrist, fortæller Daniel at " i hans ejendom (Alexander den Store)skal der opstå en afskyelig person (Antiochus Epiphanes), som de ikke skal gives rigets ære, men han skal komme ind i fred og få riget med smiger" (Dan. 11:21). Som forbillede på Antikrist, skildres hvordan Antikrist med smiger vil indtage rollen som global diktator. Og samme smiger er Kristian Jensen faldet for og siger:

Jeg er glad for, at jeg på regeringens vegne kan underskrive denne aftale om et styrket samarbejde med en så vigtig aktør som World Economic Forum. Aftalen viser, at Danmark internationalt bliver betragtet som et foregangsland i forhold til den måde, vi har indrettet vores samfund og økonomiske model på. Og både danske virksomheder og myndigheder har rigtig meget at byde ind med til løsningerne af de globale udfordringer, som også World Economic Forum prioriterer meget højt.2

Han har ingen ide om hvad han har gjort. Det er som med Israels øverster i gammel tid, der lavede aftaler med Ægypten, hvilket Gud kaldte "en pagt med døden" (Es. 28:15). Og lad os kikke lidt på hvad denne danske pagt med døden siger:

Det Verdensøkonomiske Forum, der har til opgave at forbedre verdens tilstand, er Den Internationale Organisation for offentlig-privat Samarbejde;

Den danske regering er forpligtet til at samarbejde med Det Verdensøkonomiske Forum om at opfylde denne opgave;

Mens bæredygtig udviklingsmål (SDG'erne) repræsenterer en stærk international ramme, inden for hvilken World Economic Forum og Danmarks regering ønsker at løse udfordringerne ved problemet med globale fællessager, lette systemomspændende forandringer for en grøn økonomisk omstilling og at bringe løsninger til det næste niveau, til gavn for mennesker og planet;

Mens forummet tilbyder en unik indkaldelseskraft til at forme den globale dagsorden for samfundsmæssig og teknologisk transformation, er Danmark en forkæmper for at opnå bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst og samtidig sænke sit CO2-fodaftryk, der bygger på det stærke fundament af en åben og meget internationalt orienteret økonomi... der henviser til, at World Economic Forum og den danske regering gennem offentligt-privat samarbejde, finansiel facilitering af bæredygtige investeringer og nye innovative og digitale tilgange ønsker at forene kræfterne om at nå målene for bæredygtig udvikling... Som P4G-partner [P4G er "Partnerskab for grøn vækst og det globale mål"] vil forummet blive inviteret til at deltage i videndeling for at fremme offentlig-private partnerskaber med det formål at forfølge grøn vækst og SDG'erne.1

Det handler om den grønne agenda. Det begyndte helt tilbage i 1972 under Club of Rome, en elitær organisation - én af Illuminatis 6 organisationer, og de konkluderede den gang:

1. Hvis de nuværende væksttendenser i verdens befolkning, industrialisering, forurening, fødevareproduktion og udtømning af ressourcer fortsætter uændret, ville grænserne for vækst på denne planet vil blive nået engang inden for de næste hundrede år.

2. Det er muligt at ændre disse væksttendenser og skabe en betingelse for økologisk og økonomisk stabilitet, der er bæredygtig langt ud i fremtiden. Tilstanden af global ligevægt kunne udformes således, at de materielle behov hos hver enkelt person på jorden opfyldes, og hver person har en lige mulighed for at realisere sit individuelle menneskelige potentiale.

3. Hvis verdens mennesker beslutter sig for at stræbe efter dette andet resultat, snarere end det første, jo hurtigere de begynder at arbejde for at opnå det, jo større er deres chancer for succes.3

Club of Rome foreslog følgende løsningsforslag:

1. Befolkningen har adgang til 100 procent effektiv prævention.
2. Den gennemsnitlige ønskede familiestørrelse er to børn.
3. Det økonomiske system bestræber sig på at opretholde den gennemsnitlige industriproduktion pr. indbygger på omkring 1975-niveauet.4

Som du kan se er det en gammel løgn der fortsat forfines. 1975 niveauet for det danske BNP, regnet med datidens dollarværdi, er 576.257.743.431 kroner5 (godt 576 milliarder kroner). I 2022 var BNP på 2.798 milliarder kroner6 - næsten 2.222 milliarder kroner mere - dvs. der skal skæres 907.846 produktionskroner af pr. arbejdsdygtige dansker (for 2022 niveauet med 2.447.269 fuldtidslønmodtagere7). Jeg husker tydeligt 70'erne, hvordan hver eneste krone skulle vendes flere gange.

Tag ikke fejl, den grønne bevægelse handler ikke om klima, det er blot undskyldningen for og midlet til, at udrydde mennesker over hele kloden. Som elitens ledesten sagde, "Bevar menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen"8, og planerne for det mål er mange.

Det sidste jeg vil citere, når vi ved at den Fjerde Industrielle Revolution handler om vejen til Dyrets mærke - total-diktatur og afskaffelse af frihed, er dette:

Den danske regering vil samarbejde med Forummets Center for den Fjerde Industrielle Revolution i San Francisco, et globalt knudepunkt for ekspertise, videndeling og samarbejde, der fremmer de samfundsmæssige fordele ved videnskab og teknologi ("Centeret").1

Dermed er det cementeret. Danmark går gåsegang efter Satans planer om implementering af "fordele ved videnskab og teknologi" - og Centralbank Digital Valuta9 sammen med Dyrets mærke. Det er en kæmpe fordel - det er målet - for eliten, på alle måder.

1 "MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN WORLD ECONOMIC FORUM AND GOVERNMENT OF DENMARK", Finansministeriet
2 "Danmark underskriver samarbejdsaftale med World Economic Forum", Finansministeriet, d. 25-01-2018
3 Citeres i Joan Veons bog, "Prince Charles, the Sustainable Prince", side 41, med reference til Basil Blackwell, The First Fifty Years of the Rhodes Trust and the Rhodes Scholarships (Oxford: A. R. Mowbray & Company Ltd., 1955), 233-234.
4 Citeres i Joan Veons bog, "Prince Charles, the Sustainable Prince", side 41, med reference til John Major, United Nations-UK New World (October-December 1995): Special Insert [speech]
5 "WORLD ECONOMIC SURVEY, 1975 - Fluctuations and Development in the World Economy, side 45", United Nations | Peace, dignity and equality on a healthy planet. Beregnet med siden "$15,102,900,000 in 1975 -", CPI Inflation Calculator ganget med dagens dollarkurs.
6 "Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)", Danmarks Statistik (for 2022)
7 "Fakta om arbejdsmarked", Danmarks Statistik (for 2022)
8 Elitens ledesten er sønderslået
9 Centralbankens digitale valuta


Debat: Danmark og Davos

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den Store Nulstilling [13]; Politik [116]; Verdensordnen [157]; World Economic Forum [12];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]