Magogs alliancer formes mens Israel er i krig

Lagt på d. 13/05-23


Udskriv


Hver gang uroligheder rører sig i ikke vestlige lande, forlyder der trusler mod den Amerikanske dollar, hvilket samtidig truer den sammenhængende europæiske økonomi. Tilbage i 2012, da EU og USA truede med sanktioner mod Iran for deres berigelse af Uran, forlød det at dollaren var truet1. I 2022 da vestlige lande indførte sanktioner mod Rusland, var den gal igen:

Rusland, Kina og andre lande har eskaleret bestræbelserne på at droppe transaktioner med amerikanske dollars i 2022, hvilket hjælper dem med at omgå vestlige sanktioner og holde deres økonomier oven vande.2

I 2023 fortsætter arbejdet imod den vestlige økonomi:

BRICS-landene står for over 40 procent af den samlede globale befolkning og tæt på en fjerdedel af det globale BNP. Så det faktum, at de arbejder på at udvikle en "ny valuta" burde i høj grad bekymre os alle...

To af BRICS-nationerne, Kina og Brasilien, har netop "nået en aftale om at handle med deres egne valutaer"...

Under et møde i Indonesien i sidste uge diskuterede finansministre fra ASEAN-landene måder "til at reducere afhængigheden af den amerikanske dollar, euro, yen og britiske pund"...

I et træk, der har enorme konsekvenser for "petrodollaren", har Saudi-Arabien netop indvilget i at blive en "dialogpartner i Shanghai Cooperation Organisation"...

Kineserne har netop afsluttet deres allerførste handel med flydende naturgas, der blev afregnet i kinesisk valuta i stedet for amerikanske dollars...

Indiens regering tilbyder deres valuta som et "alternativ" til den amerikanske dollar i international handel...

Saudi-Arabien har faktisk accepteret at godkende den kenyanske shilling som betaling for olieforsendelser til Kenya i stedet for amerikanske dollars...3

Modstanden mod dollaren er så massiv nu, at 24 lande samler sig imod dollaren:

I alt 24 nationer søger nu at bygge en strategisk alliance, der vil udfordre den amerikanske dollars årtier lange rolle som verdens reservevaluta.
Gruppen af fem økonomisk tilpassede lande, der tilsammen er kendt som BRICS, er angiveligt på nippet til en massiv ekspansion.

Kernekollektivet består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika – og en bølge af nationer, der er interesserede i at tilslutte sig alliancen, vil bringe det samlede antal nationer til 24.

Det siger Sydafrikas BRICS-ambassadør, Anil Sooklal, som siger til Bloomberg, at en lang række nationer nu søger at deltage.

Sooklal siger, at listen omfatter 13 lande, der formelt har bedt om at deltage, og yderligere seks lande, der uformelt har anmodet om at blive en del af alliancen.

Gruppen af kendte nytilkomne omfatter Saudi-Arabien, Iran, Argentina, De Forenede Arabiske Emirater, Algeriet, Egypten, Bahrain, Indonesien, to unavngivne nationer fra Østafrika og en fra Vestafrika.4

Pointen med den information er at vise hvordan Vestens ageren samler og sammenfører mange af endetidens aktører, der ender i angreb på Israel - Mellemøstens eneste vestligtsindede land.


Sidste år mødtes Putin med den iranske og tyrkiske præsident,

for at diskutere en aftale, der har til formål at tillade genoptagelse af Ukraines sortehavskorneksport samt fred i Syrien.

Putins rejse, som kommer få dage efter, at USA's præsident Joe Biden besøgte Israel og Saudi-Arabien, sender et stærkt budskab til Vesten om Moskvas planer om at knytte tættere strategiske bånd til Iran, Kina og Indien i lyset af de vestlige sanktioner.

For Iran, der også vrider sig under vestlige økonomiske sanktioner og som er i strid med USA om Teherans atomprogram og en række andre spørgsmål, er Putins besøg betimeligt

Udsigten til en spirende amerikansk-støttet arabisk-israelsk Golfblok, der kan vippe magtbalancen i Mellemøsten længere væk fra Iran, har fremskyndet dets gejstlige herskeres bestræbelser på at styrke de strategiske forbindelser med Kreml... "Vi har brug for en stærk allieret, og Moskva er en supermagt," sagde en højtstående iransk embedsmand, som bad om ikke at blive identificeret.5

Både Rusland, Iran og Tyrkiet har alle aktiver i Syrien der grænser op mod Israel, og ligger som et smørhul mellem alle nationerne der skal angribe Israel, hvorfor de har stor interesse i aktiviteterne i Syrien. På et kort over angreb det sidste år, viser Aljazeera at Israel har dræbt mindst 44 og såret mere end 50 mennesker i Syrien6, i "angreb" der primært rammer mål i Damaskus - som Esajas så ville blive totalt ødelagt, "Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus; dets Stæder forlades for evigt og bliver Hjordes Eje; de lejrer sig uden at skræmmes" (Es. 17:1-2).

Damaskus er kendt for at være den ældste by i verden, som altid har været beboet. Byen kan dateres tilbage til omkring 3.000 f.Kr., dvs. ca. 1.000 år efter skabelsen. I 732 f.Kr. blev Damaskus ødelagt af Assyrien, under Tiglat Pileser, men blev hurtigt opbygget igen. Damaskus er, som Babylon, aldrig blevet fjernet som by, men er efterfølgende blevet invaderet af Babylon og andre hære igennem tiderne. Derfor er denne opfyldelse en dobbeltreference, der både er historisk og fremtidig. Campegius Vitringa (1669-1722), en tysk professor i orientalske sprog, skrev i 1714-1720 en kommentar til Esajas, som blev republiceret flere gange i 1800tallet. Han skrev om Damaskus at: "Damaskus er blevet ødelagt oftere end nogen anden by....den genopstår fra asken". Men på et tidspunkt før magogkrigen, under magogkrigen eller måske i trængslen, vil Damaskus ikke overleve, og vil ikke blive beboet igen.

Syrien er tydeligvis noget særligt, og det forstår Israel udmærket. Jerusalem Post skriver,

Iran-Rusland-Tyrkiet møder i Iran har til formål at omforme region - analyse

Rusland er i krig i Ukraine, og Tyrkiet kræver en ny invasion af Syrien. I mellemtiden ønsker Iran, at USA forlader Syrien - og bruger det til at true Israel.7

Putin har forsøgt, uden held, at bygge bro til Vesten, hvilket har drejet ham i retning af den strategiske blok med Kina m.fl.:

Den russiske præsident Vladimir Putin opgav endelig i midten af september håbet om, at han kunne genopbygge en bro til Vesten.
Med den erkendelse forpligtede han Rusland til den nye anti-vestlige pagt.

Vendepunktet var det signal, Putin modtog fra Storbritannien over begravelsen af dronning Elizabeth II. Det havde lidt at gøre med de militære tilbageslag i Ukraine-krigen, som han allerede var begyndt at lægge planer for.

Ruslands nye, hårdere, anti-vestlige politik var afgørende for at opbygge en ny strategisk blok med Kina, Hviderusland, Iran, Nordkorea og de facto, men integreret, NATO-medlemmet Tyrkiet.

Dette er den 'nye Warszawapagt.' Det signalerede, at det russiske forsøg på at genvinde kontrollen over Centralasien – som Rusland havde kontrolleret fra slutningen af det 19. århundrede og frem til 1991 – nu også var i fuld gang. Det betød også, at USA's plan om at genoplive Irans atomaftale i virkeligheden var død.

Moskva er nu gået bort fra enhver tanke om, at det kunne forhandle med de to lande, der var kernen i dets problemer: USA og Storbritannien. På sin første dag i embedet den 20. januar 2021 havde Biden-administrationen allerede forpligtet sig til en uigenkaldelig politik med at fremmedgøre - og muligvis bryde - Rusland, så Putins håb var sandsynligvis altid forgæves.

Den daværende britiske premierminister Boris Johnson forpligtede sig også fuldt ud til Biden-dagsordenen over for Rusland. Putin håbede, at den kommende britiske premierminister Liz Truss kunne mildne Johnsons holdning.8

Det leder os frem til nu, hvor Rusland, Tyrkiet og Iran igen har mødtes for at diskutere Syrien:

Forsvarsministrene fra Iran, Syrien og Tyrkiet mødtes i Moskva den 25. april ved en sammenkomst arrangeret af deres russiske modpart, Sergei Shoigu.
Firepartsforhandlingerne blev også overværet af efterretningscheferne fra alle fire lande.

Møderne for lukkede døre, hyldet af alle sider som "konstruktive", behandlede en række spørgsmål, herunder behovet for at bekæmpe 'ekstremistiske' grupper, der opererer i Syrien, og hjemsendelsen af fordrevne syriske flygtninge...

"Parterne diskuterede praktiske skridt inden for områderne styrkelse af sikkerheden i Syrien og normalisering af de syrisk-tyrkiske forbindelser," sagde det russiske forsvarsministerium i en erklæring.

Ifølge en erklæring udgivet af det syriske forsvarsministerium diskuterede deltagerne også implementeringen af en aftale om at genåbne Syriens M4-motorvej. Den internationale motorvej løber parallelt med den tyrkiske grænse og er en vigtig transitrute, der forbinder det nordlige Syrien med destinationer i Tyrkiet, Irak og Jordan.9

Selvom den tyrkiske forsvarsminister Hulusi Akar siger "Den eneste grund til, at vi er i Syrien, er for at bekæmpe terrorister, især den [kurdiske] PKK/YPG og ISIS"9, så har er der ingen der narrer Israel:

Iran, en vigtig allieret af Syriens regime, fremviser sin alliance med et besøg af Irans præsident Ebrahim Raisi i denne uge... Raisis besøg er det første i 13 år for Irans præsident. Syriens præsident har derimod besøgt Iran.Iran forsyner Syrien med støtte og våben. Iran har også sendt militser og droner til Syrien. Iran forhandler også våben via Syrien til Hizbollah...

Målet vil være at underskrive aftaler med Syrien for at hjælpe landet og Iran med at undgå vestlige sanktioner. Iran og Syrien vil søge at skabe en iransk kreditlinje for Syrien...

Al-Mayadeen har fokuseret på israelsk dækning af besøget for at fremstille dette besøg som en sejr for Iran og også for Irans fuldmægtige. Iran har forskanset sig i Syrien og bruger Syrien til at true Israel. For eksempel opfordrede Iran en palæstinensisk gruppe til at affyre raketter mod Israel dagen efter påske, og den fløj også en drone fra Syrien ind i israelsk luftrum i begyndelsen af april. Dronen blev nedskudt af Israel.

Iranerne truer også Israel under turen til Syrien. Irans præsident mener, at Israel og USA ikke længere er i stand til at indgå nye fredsaftaler i regionen eller øge deres indflydelse. Iran mener, at den nuværende situation i regionen er "bestemt af den palæstinensiske Mujahideen i felten. Det betyder, at initiativet i dag er i hænderne på den palæstinensiske Mujahideen, og det zionistiske regime er blevet besejret i alle disse krige, uanset om det er i 33-dages krigen, 22-dages krigen, 8-dages krigen eller 2-dages krigen. dages krig."

Disse er referencer til konflikter, der går tilbage til krigen i 2006 mellem Israel og Hizbollah. Iran mener, at Hizbollah og andre "modstandsgrupper", som det støtter, vinder. »I dag er vi vidne til det zionistiske regimes og dets tilhængere's fortsatte tilbagegang, og modstandsfronten bliver stærkere dag for dag. Man ser på alle dele af modstandsfronten i hele regionen, man ser, at den stiger og forbedres og får styrke, sagde den iranske præsident.

Iran advarede endnu en gang Israel om, at selv den "mindste handling" fra Israels side ville føre til "ødelæggelsen" af Israel. Iran siger, at dets magt i Syrien er "ikke en hemmelighed." Iran ser Syrien som frontlinjen af "modstandsfronten" og ønsker at bruge Syrien som affyringsrampe mod Israel. Det betyder, at mens Syrien ønsker at normalisere sig med de arabiske lande, er Irans mål anderledes end Syriens. De kan være på kryds og tværs. Iran ønsker at bruge Syrien, mens Syriens regime ønsker stabilitet. USA og Israel er også bekymrede over Irans trusler fra Syrien.

Med andre ord forsøger ondskabens akse at styrke Syrien, militærisk og økonomisk, for at kunne være arnestedet for udviklingen af krig mod Israel. Det taler for at de Abrahams Akkorder der ligger parat, skriger efter en person der kan komme og bestyrke den, præcis som Gud har sagt Antikrist vil gøre det10.

Men inden da, vil nationerne i magogkrigen forsøge at få løftestangen under Israel og vælte nationen, men som Gud sagde til Zakarias, "enhver, som løfter den, skal rive sig på den!" (Zak. 12:3).

I mellemtiden er Israel nu i krig, under angreb fra palæstinensiske terrorister i Gaza. Raketter fyres konstant ind over Israel, over 1000 raketter ind i civile israelske områder på 48 timer - og de fortsætter. Fra civile tæt befolkede palæstinensiske områder, skyder de raketter ind i civile tæt befolkede israelske områder - det er dobbelt krigsforbrydelse. Årsagen er at Israel er gået efter palæstinensiske terroristledere:

Israel indledte målrettede luftangreb i tætbefolkede områder i Gaza-striben tidligt tirsdag og dræbte tre højtstående ledere af den militante gruppe Islamisk Jihad i deres hjem og mindst 10 civile, sagde palæstinensiske sundhedsmyndigheder. To af kommandanternes koner, flere af deres børn og civile naboer - inklusive en hospitalsdirektør, hans kone og søn - var blandt de døde.11

Man siger et billede siger mere end tusinde ord, og det billede her taler højt:

Følg med i krigen på StandWithUs, en non-profit organisation til bekæmpelse af antisemitisme og støtte til Israel over hele verden.

Israel i krig


Det kan ikke vare længe, før Esaus hus brændes ned12, som Gud viste Obadias, "Jakobs Hus skal blive en Ild og Josefs Hus en Lue, men Esaus Hus skal blive Strå, og de skal sætte Ild derpå og fortære det, og ingen af Esaus Hus skal undslippe" (Ob. 1:18). Man ser nu tydeligt hvorfor.

Alt dette blot en lille opdatering for at vise, at profetierne i Guds Ord ikke blot skitseres, men farvelægges i disse dage, hvilket afslører for os, at vi snart skal hjem - forlade denne verden som er dømt til undergang.

1 EU embargo mod Iran - dollarens fald?
2 "Countries ditching U.S. dollar to avoid sanctions", WND, d. 12-08-2022
3 "The Dollar Is In Trouble! Here Are 7 Signs That Global De-Dollarization Has Just Shifted Into Overdrive", The Most Important News, d. 03-04-2023
4 "24 Nations Align Against US Dollar As BRICS Looks to Launch New Global Currency", The Daily Hodl, d. 28-04-2023
5 "Russia's Putin Expected in Tehran for Syria Summit With Iranian, Turkish Presidents", Haaretz, d. 19-07-2022
6 "Israeli attacks on Syria in the past year: Timeline", Aljazeera, d. 10-04-2023
7 "Iran-Russia-Turkey meetings in Iran aim to reshape region - analysis", The Jerusalem Post, d. 20-07-2022
8 "Putin’s Sudden Turning Point", The Epoch TImes, d. 23-09-2022
9 "Moscow Hosts Iranian, Syrian, Turkish Defense Chiefs for ‘Constructive’ Talks", The Epoch TImes, d. 26-04-2023
10 "Abrahams Akkoderne", Tagryggen
11 "Israeli strikes on Gaza kill 3 senior militants, 12 others", AP Nres, d. 09-05-2023
12 Situationen i Guds land, Israel.


Debat: Magogs alliancer formes mens Israel er i krig

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Gog & Magog [23]; Iran [18]; Israel [104]; Palæstina [45];

Flere nyhedsblogs fra 2023

- Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres [27-12-23]
- Børnearbejde i EV-forsyningskæden [24-12-23]
- Jøderne mod verdens felttog [22-12-23]
- #42 opdatering for krigen i Israel: Våbenhvilen er slut [04-12-23]
- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda [30-11-23]
- #40 opdatering for krigen i Israel: Gensynsglæde [27-11-23]
- #39 opdatering for krigen i Israel: Hjemme igen [25-11-23]
- #38 opdatering for krigen i Israel: Fange-udveksling - terrorister for bortførte [22-11-23]
- #37 opdatering for krigen i Israel: Arabisk flirt med verdenskrig [20-11-23]
- #36 opdatering for krigen i Israel: Palæstinensisk uvidenhed truer verden [18-11-23]
- #35 opdatering for krigen i Israel: Israel indtager Shifa hospitalet [16-11-23]
- De mest frygtede israelske soldater [16-11-23]
- #34 opdatering for krigen i Israel: Store militære fremskridt i Gaza [14-11-23]
- #33 opdatering for krigen i Israel: Mere mediefup [12-11-23]
- #32 opdatering for krigen i Israel: Hvad er palæstinensisk uskyld? [09-11-23]
- #31 opdatering for krigen i Israel: Hamas' gemmesteder afsløres [06-11-23]
- #30 opdatering for krigen i Israel: Global krise nærmer sig [04-11-23]
- #29 opdatering for krigen i Israel: Hamas går sin skæbne i møde [03-11-23]
- #28 opdatering for krigen i Israel: Global jødeforfølgelse forberedes [01-11-23]
- #27 opdatering for krigen i Israel: Politiske linjer trækkes op [30-10-23]
- #26 opdatering for krigen i Israel: Hamas' undergang truer [28-10-23]
- #25 opdatering for krigen i Israel: Horisonten fortættes [26-10-23]
- #24 opdatering for krigen i Israel: Ondskaben udstillet [24-10-23]
- #23 opdatering for krigen i Israel: Jødehadet vokser [22-10-23]
- #22 opdatering for krigen i Israel: Moskéer opfordrer til Jihad [21-10-23]
- #21 opdatering for krigen i Israel: USA sætter sig tungt i regionen [20-10-23]
- #20 opdatering for krigen i Israel: Israel bombede ikke et hospital! [18-10-23]
- #19 opdatering for krigen i Israel: Israel i mediekrig [17-10-23]
- #18 opdatering for krigen i Israel: Angreb og forberedelser [17-10-23]
- #17 opdatering for krigen i Israel: En intens uge venter [15-10-23]
- #16 opdatering for krigen i Israel: En uge med terror [15-10-23]
- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel! [14-10-23]
- #15 opdatering for krigen i Israel [14-10-23]
- #14 opdatering for krigen i Israel: Israel smider fløjelshandskerne [13-10-23]
- #13 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler [13-10-23]
- Ingen anden løsning end udryddelsen af Israel er acceptabel [12-10-23]
- #12 opdatering for krigen i Israel: Hamas kalder på krigere [12-10-23]
- #11 opdatering for krigen i Israel: Israel finder sammen [12-10-23]
- #10 opdatering for krigen i Israel: Global støtte og modstand [11-10-23]
- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel [11-10-23]
- #9 opdatering for krigen i Israel: Flere trusler og spændinger [11-10-23]
- #8 opdatering for krigen i Israel: Flere og nye Angreb [11-10-23]
- #7 opdatering for krigen i Israel [10-10-23]
- #6 opdatering for krigen i Israel: Spændinger, troskab og krise [10-10-23]
- Hamas' dæmoniske vrede griner over hele verden [10-10-23]
- #5 opdatering for krigen i Israel: Global opbakning [10-10-23]
- #4 opdatering for krigen i Israel: Mellemøstens krise eskalerer. [09-10-23]
- Terroraktionerne fra Hamas, berører flere dele af verden. Situationen eskalerer fortsat. [09-10-23]
- Opsummering af gårdagens begivenheder mellem Israel og deres fjender [09-10-23]
- Israel og Gaza på randen af større konflikt [08-10-23]
- Videnskabens globale nedkøling [29-09-23]
- Modernaturtilbedelse i Apple [21-09-23]
- De idiotiske, klimareligiøse idéer [17-09-23]
- Sound of Freedom og Hallow App [13-09-23]
- En påmindelse om vaccine-roulette [31-08-23]
- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende [26-08-23]
- Saudi-israelsk normalisering accelererer [17-08-23]
- Klimafrygt er et planlagt medie-program [05-08-23]
- I audiens hos "the Orb" [01-08-23]
- Søger efter en verdensleder der kan stå frem [15-07-23]
- Gud er højt over denne verden [17-06-23]
- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering [14-06-23]
- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse [11-06-23]
- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer [05-06-23]
- Europæisk elektronisk identifikation i 2024 [18-05-23]
- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig [13-05-23]
- Danmark og Davos [02-05-23]
- Fremskyndelse af Agenda 2030. [30-04-23]
- Unicoin, en chip under huden [26-04-23]
- Centralbankens digitale valuta [14-04-23]
- Rusland holder stand mens Ukraine afvæbner Europa [11-03-23]
- Iran, Rusland, Israel og atombomben [06-03-23]
- Evolutionært studie: 90% af alle arter kom til samtidigt [11-02-23]
- Globalisterne giver os 2% chance for stabilitet [05-02-23]
- Pfizer taler om selv at skabe samfundenes coronavarianter [29-01-23]
- Forudsætningerne for Tredje Verdenskrig er igang [28-01-23]
- Gates' vaccineindrømmelser og tilsløring af vaccineskader [27-01-23]
- Elitens sataniske version af Guds boliger (5-minutters byerne) [24-01-23]
- Et elitekontrolleret liv - 15-minutters byerne [16-01-23]
- Ny regering i Israel, jødisk håb for Tempelbjerget og det tredje tempel [04-01-23]
- Klimaforandring, strengespillet på følelser [02-01-23]