Bibel undervisning


- 1. Kor. 11:10 – kvindens hovedbeklædning

Jeg blev for nogen tid siden spurgt om, hvad dette vers skulle betyde: ”Derfor bør kvinden have et myndighedstegn på hovedet for englenes skyld” (1. Kor. 11:10) Jeg har selv læst verset flere gange, uden at gå grundigere til værks for at forstå hvad det handler om – og har derfor aldrig forstået det. Men da spørgsmålet konkret blev stillet, søgte jeg at finde et tilfredsstillende svar...
af Kim Andersen, d. 10-02-06

- 1. Kor. 15:29 - Dåben for de døde

Jeg har læst dette vers mange gange, uden at tage mig tid til at forstå hvad Paulus egentlig siger her. Først vil jeg slå fast, at Paulus ikke omfavner dåb for de døde. Dette vers kan ikke bruges til at retfærdiggøre eks. mormonernes stedfortrædende dåb for de døde. Bibelen er helt klar på dette område. For det første har dåben ingen frelsende værdi (læs evt. ”Dåben i vand”), og for det andet, når et menneske dør, er sagen afgjort...
af Kim Andersen, d. 03-09-06

- Brevet til Efeserne

Dette brev bærer overskriften: Paulus´ brev til efeserne men er næppe skrevet udelukkende til menigheden i Efesus, snarere været en rundskrivelse til menighederne i Lilleasien omkring Efesus. Det tør vi tro, fordi der ikke er en eneste hilsen til nogen speciel eller hentydes til særegne forhold i menigheden i Efesus. Paulus havde opholdt sig i Efesus i meget lang tid, og der var næppe nogen menighed i Lilleasien, til hvilken han var knyttet med så stærke bånd, og i hvilken han havde så mange personlige venner...
af Holger Skov Særkjær, d. 25-06-98

- Mattæus kapitel 24

Mattæus 24 er blandt de mest diskuterede kapitler i Bibelen, fordi det som Daniels Bog og Åbenbaringsbogen omhandler profeti der af nogle anses for være opfyldt, og af andre for at vente sin snarlige opfyldelse. Jeg er af den helt faste overbevisning, at fortiden - den første tid af menighedens liv - har vist forbilleder af det, som den sidste tid af menigheden vil opleve. Der er ingen tvivl om at der er ligheder, men der er i profetierne også elementer, der ikke fandt sin opfyldelse i menighedens begyndelse...
af Kim Andersen, d. 26-11-17

- Menighedens bortrykkelse og Herrens dag

Igennem de sidste mange år, har jeg forsøgt at forstå emnet bortrykkelsen. Det er ét af elementerne i det håb jeg har fået i frelsen, og jeg er igennem mine studier blevet overbevist om, at jeg som en del af Kristi legeme er under Guds nåde og kærlighed, som Gud gav til kende i Jesus, og jeg tror af hele mit hjerte, at en dag vil jeg høre Hans stemme der siger ”Kom herop”. Det var sådan Johannes hørte det (Åb...
af Kim Andersen, d. 22-09-11

- Salme 119 - 176 guldkorn fra GT.

I denne gennemgang skal vi se på en salme, som'kun' har 176 vers. Det er selvfølgelig salme 119. Vi skal selvfølgelig ikke gennemgå alle vers, selvom det også ville være værdifuldt. I denne gennemgang skal vi nøjes med at se nogle af de hovedpunkter, som salmen er inddelt i og opbygget efter. Salmens opbygning Det første, der er speciel for denne salme, er, at den er opbygget på en ganske bestemt måde, som det da også er nævnt i de fleste bibler...
af Eskild Skov Særkjær, d. 18-02-14