Nyateisme mod Gud

Nyateister som Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens og Daniel Dennett, der kollektivt kaldes De fire ryttere af den nye ateisme, er frontfigurer for en bevægelse der karakteriseres ved en stærk kritik af religion og aktivt at fremme ateisme. Nyateismen blev populær gennem værker af forfattere som Richard Dawkins (The God Delusion), (afdøde) Christopher Hitchens (God is Not Great), Sam Harris (The End of Faith) og Daniel Dennett (Breaking the Spell). Nyateister argumenterer typisk for, at religion er irrationel, ofte skadelig, og at den videnskabelige metode er den bedste måde at forstå verden på. Ricky Gervais er en af bevægelsens proselytter. Hvorfor udvælger jeg ham? Det er egentlig ikke ham, det handler om, men hans argumenter imod Gud.

Forkert igen: De varmeste klimaløgne

Der har været en del løgneriske påstande om klimasituationen i 2023 - også fra Al Gore, den notorisk rablende klima-aktivist, som uddanner andre rablende aktivister som Greta Thunberg, der alle burde have en stor, foret gummistøvle i munden, for de aner ikke hvor meget ødelæggelse der følger hvis deres opråb efterleves - mens vejret fortsætter som Gud har besluttet det. Heartland Institute har gennemgået 13 af løgnene i en rapport , bl.

Verden konspirerer mod Israel

Verden svirer med anklager imod Israel, fra alle sider – fra øverste sted til den forbipasserende på gaden – alle synes at samle sig imod Israel. Selv kristne, der jf. Bibelen burde kende Guds planer med Israel, forsøger at balancere mellem ønsket om Israels ophør som stat og respekten for Guds vilje. Der er ingen tvivl om at der er korrupte, onde og indflydelsesrige jøder i verden. De var der på Jesu tid, som jeg fortæller om i Hemmelige samfund og Antikrists komme, farisæerne – de kabbalistiske okkultister.

Partskonference 28 (COP28)

Under et logo, der symboliserer En Verden (en Ny Verdensorden), gav Kong Charles III sin åbningstale og slog fast at: Vi er alle forbundne, ikke kun som mennesker, men med alt levende og alt, der opretholder liv. Som en del af dette store og hellige system, skal harmoni med naturen opnås. Jorden tilhører ikke os. Vi tilhører Jorden. Det er New Age læren fra højeste niveau, hvilken fjerner menneskets særlige plads i skabelsen.

Walk-ins, trængslens dæmonbesættelse

Der er et kendt fænomen, jeg tror de færreste kender under navnet, walk-ins. New Agere vil kalde det sjæleudskiftelse, eller indtrædende sjæle, hvilket beskriver at en anden ikke-fysisk person overtager en jordisk krop. En menneskekrop er i denne forståelse blot et hylster, som ånder – også såkaldte sjæle / rumfolk / rumvenner / rumbrødre og søstre– kan træde ind og ud af som et hotelværelse.

Salme 83, Israels råb om udfrielse

I denne salme af Asaf, beder han Gud om ikke at forblive tavs over for den ødelæggelse, som Israels fjender har skabt. Disse fjender har konspireret for at udviske Israels eksistens og slette dets minde som en nation. De er forenede i deres modstand mod Gud og inkluderer forskellige grupper såsom edomitterne, ismaelitterne og filistrene. Asaf beder om, at Gud skal behandle disse fjender, som han gjorde med midianitterne og andre i fortiden, at reducere dem til intethed og skam.

Obadias’ Bog, Edoms fald og Israels genoprettelse

Obadias’ Bog taler om Herrens dom over Edom for dets stolthed og handlinger mod sin brodernation, Israel. På trods af Edoms høje position og sikkerhed, lover Herren at bringe dem ned. Edoms allierede vil vende sig imod dem, og selv dem, der engang var venlige, vil bedrage og skade dem. Herrens vrede er især rettet mod Edom for den måde, de behandlede Israel på da de blev taget i fangenskab til Babylon.

Hemmelige samfund og Antikrists komme

Da tiden for Antikrists komme er mere moden end nogensinde før, giver det mening at erhverve sig forståelse for Satans hemmelige samfund – hvad er formålet og målet for disse hemmelige kulter, som siden tidernes morgen har forsøgt at erhverve sig verdensdominans? Siden syndefaldet, fra tidernes begyndelse, har mennesker samlet sig i hemmelige selskaber, hemmelige ordener, hvorigennem de har følt sig eksklusive og overlegne.

En pagt med (de) mange, Dan. 9:27

Der er en ny fortolkning som spreder sig, der siger at trængslen ikke begynder med bekræftelsen, eller bestyrkelsen af en pagt med Israel, men med hele verden. Det, der får denne nye fortolkning til at fænge som en steppebrand er FN’s kommende topmøde for bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) d. 18-19 september 2023 , det er de 17 verdensmål det handler om, som skal indføre totalkontrol over hele kloden.

Perversitetens ånd

En bevægelse, der får magt til at tage et samfund som gidsel, som får held med at gennemtvinge sig adgang til befolkningen og udstille sine perversiteter for ikke-initierede medborgere der ikke er med i bevægelsen, det kræver mere end arbejde fra reklamører og promotorer. Presset på store satte virksomheder for at være deltagende, som Maersk og Chr. Hansen, tillige med adskillige kommunale samarbejdspartnere, kommer ikke fra bevægelsen, men fra en dæmonisk ånd der gennemsyrer befolkningerne.

Nutidens klima er en velsignelse for kloden og dens indbyggere!

Efter et valg hvor klimaprogrammet igen er sat til at dominere, er det tid til at skrive endnu en artikel der kan oplyse hvor der er villighed til at se og høre. Jeg har for år tilbage skrevet om det, og de artikler er lige så gyldige og aktuelle nu, som de var da de blev skrevet. Narrativet fortæller i alle menneskers bevidsthed, at dyster undergang venter os alle, hvis ikke vi som vores evolutionære primate forfædre kommer tilbage til den primitive omgang med naturen, hvor vi lever og dør med græs mellem tænderne og bark under neglene.

Israel i Rusland og Europas energikrise

Ulærde i verdenshistorie, og i særdeleshed bibelhistorie, har skødesløse politikere gjort Europa afhængige af Rusland. Før de havde styr på nye vedvarende energikilder, lukkede de i den grønne religions navn kul og olie ned, og lod til nøds gas undslippe deres brændstofskorstog, hvilket efterlod Europa knælende ved fødderne af Rusland. Før krigen mellem Rusland og Ukraine, var afhængigheden dækket af 40% Russisk gas, mens det efter krigens begyndelse faldt til 9% .

Normkritik – et oprør mod logik og natur

Fra begyndelsen af menneskehedens historie, blev vi givet nogle normer, normer der har udspring i det naturlige. Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde, en orden der gør at hvert eneste menneske kan identificere sig med et køn, og sætte sig ind i hvordan deres krop fungerer. Ca. 4.000 år senere, bekræfter Gud i menneskelig form at Han fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde (Matt.

Sundhedsbevægelsens New Age bedrag

Dette er ikke en artikel om Corona eller vaccine. Ikke direkte i hvert fald. Den handler om et snedigt bedrag, der uanset hvad vi gør og hvordan vi gør det, fører verden i favnen på Antikrist. Igennem hele Coronakrisen, har specifikke personer givet os vigtig og afgørende information igennem alternative medier, da de blev censureret og slettet på elitens platforme. De har oplyst os om farerne ved elitens vaccineprogram, som blev præsenteret for os igennem de almindelige medier, med kontinuerlige og vanvittige vekslinger mellem oplysninger om skadeligheden og sundheden i vaccinerne.

Rusland, Kina - Verden under fortsat forandring

De sidste to år, har World Economic Forum (WEF), igennem sine vasaller som er indsat i verdens regeringer, fået indført en systematisk frihedskontrol, hvor de kan, når de vil, iværksætte en global indsprøjtningsprocedure, der om ikke længe med tvang, som vi har set det med Covid-19 “vaccinen, underlægger verdens befolkning dyrets mærke – tag mærket frivilligt, eller du kan ikke være borger på planeten Jorden.

En ny verdensorden af knaphed

Aldrig før er Åb. 13:16-17 blevet citeret så ivrigt som i dag, hvor et sygeligt, ubegrundet pres lægger over verden for at modtage en vaccine, der er aldeles virkningsløs. Situationen er så synligt et forbillede på situationen i den nærmeste fremtid, hvor den falske profet vil få alle til at tage Antikrists mærke på sig, at et utal med løftede øjenbryn har kikket på den passage. Men rundt om i verden er der mennesker der har luret at noget er galt, og der skal andre tilstande til, for at de indvilliger sig i at lade den diktatoriske stemning tvinge dem til føje sig.

Coronakrisens psykologiske ofre

Jeg har det sidste 1½ år skrevet meget om coronakrisen. Og årsagen er fra min side at jeg bekymrer mig for mit samfund og mine medmennesker. SARS-CoV-2 er ikke mere farlig end andre influenzaer. Det siger jeg ikke for at underkende at der er mennesker der bliver alvorligt syge eller dør af Covid-19, men det er ikke flere ofre, nærmere færre1, end hvad vi normalt kender fra de andre kendte influenzaer.

Sejr over verden, igennem okkult medicin

Der er mange aspekter af medicinindustrien, som er blevet og fortsat bliver undersøgt og afsløret, hvor magt og økonomi oftest får fokus. Jeg vil i denne artikel vise nogle af de åndelige aspekter der er i det, for medicin er igennem hele menneskets historie blevet brugt og misbrugt, og der er et åndeligt aspekt i det, som jeg her sætter fokus på. Og jeg begynder med ikonet, der kendetegner medicinalindustrien.

Berisheet - "der er ingen som jeg, der forud forkyndte Enden"

Et helt unikt fingeraftryk som Gud har sat på sit Ord er, at alene Han kan forudsige enden fra begyndelsen, og det er fra første ord i Bibelen, Berisheet, der på Dansk er oversat, I begyndelsen. På Hebræisk er ordet på 6 bogstaver: bet, resh, aleph, shin, yod og tav. Hvert bogstav i det Hebræiske alfabet er et piktogram, en billedskrift, og har i sig selv, både en betydning i sit navn og en talværdi.

Covid-19 ”vaccine”

Der er titusindvis artikler derude på nettet, der fortæller om sygdom og vaccine, og man skal være ualmindelig heldig for at finde artikler af de almindelige veje – søgemaskinerne, for snart alle søgemaskiner får deres resultater fra Google, som har beruset sig i løgne og bekæmpelse af sandheden. Jeg vil afholde mig fra at fortælle uddybende om vaccine generelt, dens historie og ødelæggelse igennem tiden, for der er mange af de historier.

Covid-19, vaccine, mundbind og den Store Nulstilling
- den store trængsel

Igennem de sidste knap 2000 år, har verden haft Bibelen, der forkynder fremtiden fra fortiden - ja fra evigheden, for ingen anden end Gud, der er uden for skabelsen og ikke underlagt tidsdomænet som vi er det, kan se frem i tiden. Han lod os vide hvordan verdens gang ville blive, og det Han har ladet os se, er en fremtid hvor et diktatorisk, globalt styre, underlægger sig Jorden - og vi begynder nu at se hvordan det lader sig gøre.

Corona, når eliten tester verdenssamfundet

Vil man gøre sig selv til grin, er overskriften på artiklen her en sikker opskrift. Hvem tør sige det? Jeg ville egentlig have navngivet artiklen når eliten overtager verden, som i det her tilrettelægger begyndelsen af trængslen - men jeg ved jo ikke om det udmunder sig i det, så derfor den forsigtige titel. Hvorfor overhovedet skrive denne artikel - der er rigeligt med materiale derude, der kan skræmme og gøre enhver utryg for den umiddelbare fremtid.

Kurderne rejser sig mod Irak

Det kurdiske folk har en lang historie, og er et folk, der i dag primært er spredt ud over 4 nationer - Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, et område der for ca 2.600 år siden hed Medien. Grunden til jeg skriver denne artikel er fordi, det ligner at endnu en profeti der fra fortiden peger frem i vores tid, er ved at gå i opfyldelse. Vi har i dag det enorme privilegium at stå i historiens afsluttende fase, og kan åbne Bibelen for at se hvad der for tusinder af år siden er sagt om vores tid, og vi kan se det gå i opfyldelse.

Mattæus kapitel 24

Mattæus 24 er blandt de mest diskuterede kapitler i Bibelen, fordi det som Daniels Bog og Åbenbaringsbogen omhandler profeti der af nogle anses for være opfyldt, og af andre for at vente sin snarlige opfyldelse. Jeg er af den helt faste overbevisning, at fortiden - den første tid af menighedens liv - har vist forbilleder af det, som den sidste tid af menigheden vil opleve. Der er ingen tvivl om at der er ligheder, men der er i profetierne også elementer, der ikke fandt sin opfyldelse i menighedens begyndelse.

Er Jorden en globe eller en flad skive?

Det er ikke det spørgsmål, man forventede skulle vinde tilhængere i denne tid, hvor det er almindeligt accepteret og noget man kan erfare uden laboratorium og virkemidler, at Jorden er en kugle. Men iderige mennesker har alverdens alternative forklaringer på observationerne - halve forklaringer og uvidenskabelige påstande, fylder den ene video efter den anden, og flere og flere falder for argumentationen.

Frugtsommelig kvinde på himmelen 23. september, 2017

Der er i kristne kredse særlig fokus på det Bibelen kalder tegn i sol og måne og stjerner (Luk. 21:25), og d. 23. september 2017 vil stjernernes budskab forkynde det Johannes beskriver, i Åb. 12:1-5. I omkring 2011, begyndte det for alvor at blive talt om at vi havde denne konstellation i vente, og et væld af artikler og videoer, er siden da fremkommet, og er kommet dybere og dybere ned i emnet for at forklare, at dette tegn er himmelens budskab om at trængslen snart begynder, og at menigheden snart skal bortrykkes.

Mediekrig mellem to verdensordener

I 2016 blev årets ord post-sandhed. Post betyder senere hen, siden, siden efter, sidenhen, og ordet beskriver forholdet til sandhed - at sandhed er sekundær til følelse og overbevisning, frem for objektivitet. Når det kommer til formidling af begivenheder, er det nødvendigt med objektivitet - nødvendigt at tilsidesætte følelser og overbevisninger for nøgternt at videregive oplysninger. Samtidig er det vigtigt at være frygtløs og skildre sandheden som den er.

En verden fuld af vidnesbyrd

Verdenen er ikke som det bliver fortalt os. Vores verdensbillede er stykket sammen af de oplysninger vi har fået igennem livet, og er på den måde begrænset. Vi har fået at vide, helt siden vi var børn - igennem flere generationer - at Jorden er mere end 6.000 år gammel - og i disse dage er loddet faldet på 4,54 milliarder år. Universet har vi lært, er 13,7 milliarder år gammel. Vi har lært at fossiler, bedømt ud fra den holocæne periode, er mindst 10.

Bilderberg 2014

Som de fleste sikkert ved, blev Bilderberg mødet afholdt på Hotel Merriott i København. Jeg var forbi for at se hvad der skete, og synet der mødte mig, var horribelt. Jeg ved der er saglige og gode rapportere på stedet, men det svømmer også med fulde aktivister som synger platte protestsange, som går rundt og strinter rundt omkring som dyr, og gør alt hvad de kan for at provokere politiet i håb om at producere en scene på video, hvormed de kan bevise at Bilderberg er ond, og at Danmark er en politistat.

Den Sorte Vækkelse

Min hensigt med denne artikel, er at vise dig hvor alvorlig en tid vi er i. Der sker mange åndeligt degraderende ting i menighederne omkring i verden, inklusiv vort lille land, Danmark, og mens vi igennem de sidste hundrede år gradvist er blevet separeret fra Guds Ord, og vor åndelige forståelse dermed er falmet, ser vi ikke længere hvilken åndelig kamp vi er inde i. Forståelsen af den åndelige verden er efterhånden en støvet, lukket og falmet bog, og det er blevet en byrde på mit hjerte at skrive denne artikel, for at minde dig om hvor vigtigt det er ikke at glemme den åndelige verden - den er i høj grad en del af vores virkelighed, i samme grad som alverdens politik, der griber ind og påvirker vores hverdag.

Salme 119 - 176 guldkorn fra GT.

I denne gennemgang skal vi se på en salme, somkun har 176 vers. Det er selvfølgelig salme 119. Vi skal selvfølgelig ikke gennemgå alle vers, selvom det også ville være værdifuldt. I denne gennemgang skal vi nøjes med at se nogle af de hovedpunkter, som salmen er inddelt i og opbygget efter. Salmens opbygning Det første, der er speciel for denne salme, er, at den er opbygget på en ganske bestemt måde, som det da også er nævnt i de fleste bibler.

Rusland truer Norge over Svalbard

Svalbards strategiske betydning udspringer af en kombination af dets geografiske placering, naturressourcer, miljømæssige betydning og juridiske status under Svalbard-traktaten af 1920. Øgruppen ligger i Arktis, nord for det europæiske fastland, og er et strategisk udsigtspunkt for bl.a. militære aktiviteter. Dens placering er afgørende for adgangen til det arktiske hav og den nordlige sørute, som bliver mere sejlbar på grund af havis afsmeltning og er en kortere rute for skibsfart mellem Europa og Asien...

Frihed, forbud og længsel efter retfærdighed

Jesus sagde i bjergprædikenen at Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden (Matt. 5:6). Retfærdigheden Han taler om, er Guds retfærdighed som er Jesus - ikke den retfærdighed der fås gennem loven, som er vores egne gerninger, men med den, der fås ved tro på Kristus, retfærdigheden fra Gud (Fil...

CBDC betalingskort i Tyskland

Der er fortsat gang den i Digitale Centralbank kontrol-valuta (CBDC). Nationalbanken i Danmark holdt den 9. marts 2023 en konference om nye former for digitale penge, herunder CBDC. Med argumenter som den faldende interesse for brugen af kontanter og cyber-sikkerhed, overvejer Nationalbanken anvendelsen af CBDC...

Kunstige følelser - livsånde til dyrets billede

Vi er efterhånden godt bekendt med kunstig intelligens, hvilket bygges med Naturlig Sprogbehandling. Naturlig sprogbehandling (NLP) fungerer ved at bruge algoritmer til at analysere, forstå og generere menneskeligt sprog...

Morgenkaffe og økocid

World Economic Forum er en anstalt for personer, der ikke alene lider af selv-skadende adfærd, men som hvert år mødes med ligesindede for at opildne hinanden til at afkræve samfundene bodshandlinger der mildner deres lidelser...

Davos, djævelen og shamanen

WEFs årlige møde i Davos, Schweiz, foregik for gang nr. 54 i år (2024) fra mandag d. 15 til fredag d. 19 januar. Hovedpunkterne omfattede diskussioner om global sikkerhed, klima- og energistrategier, kunstig intelligens indvirkning på samfundet, skabelsen af job i en ny æra og håndtering af finansielle sårbarheder...

Vaccineoverdødelighed - ansvaret skal placeres

Denne verden styres af korrupte mennesker, som uden hensyn til individet, tvinger verden til at føje sig deres vilje. Jeg er fortsat rystet over det, vi oplevede under coronakrigen, og hører med stor sorg om de mennesker der har fået deres liv ødelagt af den vaccine, som regeringen manipulerede dem voldsomt til at tage...

Børnearbejde i EV-forsyningskæden

Mens naturlige brændstoffer forbandes af den hypnotiserede befolkning, er der ingen information i deres programmerede verdenssyn, der informerer dem om hvilken ond verden de støtter med deres alternativer...

De mest frygtede israelske soldater

Denne video giver et omfattende overblik over forskellige eliteenheder inden for de israelske forsvarsstyrker (IDF), der fremhæver deres specialiseringer, historier og væsentlige roller i militære operationer og terrorbekæmpelse...

Et forsvar af sandheden, og dermed Israel!

Jeg tror ikke der er nogen tvivl om, at Israels modangreb, i særdeleshed kommende modangreb vil møde modstand i verdenssamfundet, i den kommende - umiddelbare fremtid. Der er ingen anden mulighed, end at få nedkæmpet Hamas i Gaza og Hezbollah på Vestbredden totalt...

Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel

Jeg har nævnt flere profetier, som kan få sin opfyldelse igennem den nuværende krig i Israel, og vil gennemgå dem lidt nærmere her. Salme 83Der er Salme 83, en salme af Asaf, hvor han beder Gud om ikke at forblive tavs, men handle imod Hans fjender, som konspirerer for at udrydde nationen Israel...

Videnskabens globale nedkøling

Den moderne videnskab har det på samme måde som det moderne menneske. Man ser tilbage, endog få årtier, og føler sig historisk overlegen. I fortiden troede man dit og dat, i dag ved vi... Ind til i morgen, hvor videnskaben ombestemmer sig, og så ved vi endnu mere - men det er videnskabens styrke, hedder det sig...

Modernaturtilbedelse i Apple

Den nye firmaklimareklame fra Apple, viser et godt billede af hvordan global opvarmning / klima er en religiøs, livsfjendsk modernaturtilbedelse. Den bekræfter FNConvention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States med målsætningen at gøre naturtilbedelse til en statsreligion...

De idiotiske, klimareligiøse idéer

Jo mere tid mennesket får til at udtænke idiotiske ideer, jo mere galt går det. Jo flere redskaber de får til deres rådighed, f.eks. at manipulere med livets byggesten, DNA, jo mere ondskab producerer de...

Sound of Freedom og Hallow App

Dokumentaren Sound of Freedom er meget oppe i tiden, og mens den berører nogle vigtige ting, er den en del af The Great Awakening (Den Store Opvågnings) bølgen, der går imod Satans politiske magter, men peger i retning af Satans åndelige magter...

En påmindelse om vaccine-roulette

Der er jævnligt studier og fund i nyhederne, der alarmerer om corona-vaccinerne - retssager og dødsfald. Uanset hvad der kommer frem, fortsætter vaccineprogrammerne. Jeg har skrevet meget om vacciner, og gør det ikke så meget mere, men vil op til vaccinesæsonnen lige minde dig om, at du risikerer at blive skadet af vaccinen...

UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende

Den øgede fokus på UFOer, er et tegn for og fra den okkulte verden, at bortrykkelsen snart sker. I artiklen gengiver jeg flere tekster fra New Age forfattere, der har fået at vide af deres åndelige kontakter (ondskabens åndemagter i himmelrummet, Ef...

Saudi-israelsk normalisering accelererer

Effekten af Abraham Akkorderne har trukket ud, alene af den ene årsag, at Guds tid ikke er endnu. En kort opfriskning: Abraham-aftalerne er en række aftaler, der blev underskrevet i 2020. Den første blev officielt annonceret d...

Klimafrygt er et planlagt medie-program

Nu er der fra alle kanter utrolig meget fokus på naturkatastrofer, hvilket får nogle til at mene, at det viser at trængslen står for døren, mens andre bruger alle billeder og videoer som bevis for at menneskeskabt global opvarmning er en virkelig ting...

I audiens hos "the Orb"

Vil du være borger på denne Jord, kan du risikere at skulle registrere dig ved at kikke ind i the Orb, kuglen der allerede har registreret 2.000.000 mennesker. Det er i hvert fald tanken bag dette Worldcoin projekt...

Søger efter en verdensleder der kan stå frem

De sidste mange år, når jeg har forestillet mig tiden hvor Antikrist skal stå frem på verdensscenen, så har jeg forestillet mig overskrifter der ville se nogenlunde sådan her ud: Artiklen er et år gammel, men siden elitens protokoller blev afsløret i 1785 har de forttalt alle der ville lytte, hvordan situationen skulle skabes for at føre deres despot på verdensscenen...

Gud er højt over denne verden

Når truslerne for fremtidens verden, som vi længe har vidst ville komme, og som vi nu ser blive materialiseret i verden, så er det vigtigt at huske at Gud er højt over denne verden. Det er en skræmmende tid, og jeg kan ikke forestille mig hvordan jeg skulle kunne se alt denne ondskab forme sig for mine øjne uden at blive fyldt med angst, hvis ikke jeg kendte Gud...

EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering

Mens verdensmagterne arbejder på Fremskyndelse af Agenda 2030. og elitens økonomiske system med Centralbankens digitale valuta der kalder på Unicoin, en chip under huden truer verdensøkonomien, så forberedes der Europæisk elektronisk identifikation i 2024...

Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse

I Canada er der hidtil uset voldsomme, multiple skovbrande - næsten dobbelt så mange som gennemsnittet de sidste 10 år. Røgen fra brandene der dækker et område så stort som Sjælland, er nået helt til både New York og er blæst 4...

Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer

Påstanden at solens opvarmning af kloden forårsager naturlig øget CO2 niveau i atmosfæren, som ingen menneskelig anstrengelse kan forhindre, bliver af fakta-tjekkere og politisk-korrekte forskere forsøgt bagvasket, med prædikater som klimafornægternes populære stråmand, mens man peger på udvalgte statistiske sekvenser der kan påvise, at det er løgn...


Det er ikke
skabelse vs. evolution
der kræver tro

Det er selvforklarende!

Alt har en årsag
undtagen Gud,
Han er årsagen!

Det kræver tro at give sit liv til Jesus i tillid til at alene Hans død på korset, har givet os evigt liv.

Nutiden er så overfladisk og useriøs, at hvis et menneske elsker Frelseren, anses det for fanatisme. Hvis det hader ondskabens magter, anses det for snæversynethed.
Charles Spurgeon

Evolution mod Gud


For mere materiale på dansk,
se artiklerne:


Se også denne:

Evolutions-teorien overtræder: Entropi, biogenese, Mendel's lov om genetik, informations teori og observationer om informationssystemer, specifik, irreducerbar og genetisk kompleksistet, statistisk matematik, naturlovene, nyttig mutation og ikke mindst den modbeviste teori om spontan genese - livets opstående fra døde ting.

Evolutionister ynder at bruge det som bevis, at mennesket deler 98% af sine gener med aben. Mens der højest er 70-87% sammenlignelighed, så er der ca. 48 millioner forskelle i vores nukleotider (byggestenene i DNA og RNA), og blot 3 forandringer i nukleotiderne, forårsager død. Det er et tydeligt bevis for velovervejet skabelse fra en intelligent Skaber!

Dinosaurer,
ifølge ateismen:

Intet skete for ingenting,
og ingenting eksploderede
- på mirakuløs vis -
- uden nogen grund -
hvorved al ting blev skabt.
    En del af al ting
organiserede sig selv
- på magisk vis -
- uden nogen grund -
til selv-reproducerende enheder,
som forvandlede sig til dinosaurer.

Citater fra videnskabens fædre

Videnskaben opstod som redskab til at forstå Skaberens værk:

Galileo Galilei - fader til nutidens observerbare astronomi:
    "Matematik er alfabetet, hvormed Gud har skrevet universet."

Johannes Kepler - fader til beskrivelsen af planetarisk bevægelse:
    "Jeg takker dig min Skaber og min Herre, at du har givet mig denne glæde i Din Skabelse, denne begejstring i Dine hænders værk. Jeg har for mennesker bekendtgjort din herlighed så langt min berænsede ånd kan begribe Din uendelighed."

Isaac Newton - fader til nutidens fysik:
    "Tyngdekraften forklarer planeternes bevægelser, men den kan ikke forklare hvem der satte planeterne i bevægelse. Gud styrer alt og kender alt som er, eller kan gøres."

Ateisme i et matematisk udsagn:


0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 = 1

Udtrykkets styrke er, at skulle nogle påpege at 0+0 aldrig kan blive 1, så føjes der endnu et nul til, og når ingen længere kan tælle alle nullerne, bliver det et bærende argument i sig selv.

Jo flere år evolutionen får, jo mere sandsynlig bliver muligheden for at den er sand. Jo flere nuller udsagnet får, jo mere sandsynlig bliver muligheden for at 0 giver 1.

G.K. Chesterton:
    Hvis der ikke var nogen Gud, ville der ikke findes ateister.

Ateismens tilfældige univers...


Ateismen bruger troen på Gud til at gøre grin med kristne, at hvor de mangler intellekt til at beskrive en naturlig forklaring, sætter de Gud ind i ligningen.

Det er selvfølgelig en absurd og tom beskyldning - og alt ateismen har opnået med latterliggørelsen er, at den er lykkes med et succesfuldt boomerang kast der vender tilbage og afslører, at ateisten skjuler sin ignorance bag ordet tilfældighed.