Nutidens klima er en velsignelse for kloden og dens indbyggere!

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/11-22


Udskriv
Oversigt


Efter et valg hvor klimaprogrammet igen er sat til at dominere, er det tid til at skrive endnu en artikel der kan oplyse hvor der er villighed til at se og høre. Jeg har for år tilbage skrevet om det, og de artikler er lige så gyldige og aktuelle nu, som de var da de blev skrevet.

Narrativet fortæller i alle menneskers bevidsthed, at dyster undergang venter os alle, hvis ikke vi som vores evolutionære primate forfædre kommer tilbage til den primitive omgang med naturen, hvor vi lever og dør med græs mellem tænderne og bark under neglene.

Hvor skal jeg begynde i så vanvittig en løgn? Klima har på lige fod med evolution fået sit eget liv, hvor sandhed og fakta ikke længere har nogen relevans. Mennesker er igennem trillioner tilfældige men tilfældigvis også succesfulde processer igennem 3,7 milliarder år, blevet formet og dannet fra intet til det mest avancerede væsen, der nu ødelægger Jorden. Det er alt sammen religiøs liturgi som er blevet ophøjet til og accepteret som global religion.

Og denne religion har to grupper af troende som som dagligt får taletid i offentligheden for at give den daglige dosis liturgi, mens der er én gruppe – en lille kritisk gruppe der er så farlig for religionen, at den med al magt i verden holdes stum og ude af offentlighedens opmærksomhed. Og af hvem, holdes den nede? Det gør den af denne grønne dødskult, som udgøres af troende klimaaktivister. Jeg vil lade Richard Lindzen, en atmosfærisk fysiker og en af verdens førende klimatologer ved Massachusetts Institute of Technology forklare:

Der er grundlæggende tre grupper af mennesker, der beskæftiger sig med dette problem. Gruppe et og to er videnskabsmænd. Gruppe tre består for det meste i sin kerne af politikere, miljøforkæmpere og medier.

Gruppe ét er tilknyttet den videnskabelige del af FNs Internationale Panel for Klimaændringer eller IPCC (Working Group 1). Det er videnskabsmænd, der for det meste mener, at de seneste klimaændringer primært skyldes menneskets afbrænding af fossile brændstoffer - olie, kul og naturgas. Dette frigiver C02, kuldioxid, til atmosfæren, og de mener, at dette i sidste ende kan opvarme planeten i farlig grad.

Gruppe to består af videnskabsmænd, der ikke ser dette som et særligt alvorligt problem. Det er den gruppe, jeg tilhører. Vi bliver normalt omtalt som skeptikere.

Vi bemærker, at der er mange grunde til, at klimaet ændrer sig - solen, skyerne, havene, jordens kredsløbsvariationer såvel som et utal af andre input. Ingen af disse er fuldt ud forstået, og der er ingen beviser for, at CO2-udledning er den dominerende faktor… I betragtning af klimaets kompleksitet kan der ikke laves nogen sikker forudsigelse om den fremtidige globale middeltemperatur eller dens indvirkning. IPCC anerkendte i sin egen rapport fra 2007, at ’den langsigtede forudsigelse af fremtidige klimatilstande er ikke mulig.’

Vigtigst er det, at scenariet om, at afbrænding af fossilt brændstof fører til katastrofe, ikke er en del af, hvad nogen af grupperne hævder. Så hvorfor er så mange mennesker bekymrede, ja, panikslagne over dette spørgsmål. Det er her, gruppe tre kommer ind - politikerne, miljøforkæmpere og medier.

For politikere er det penge og magt. For miljøforkæmpere er det penge til deres organisationer og bekræftelse af deres nærmest religiøse hengivenhed til ideen om, at mennesket er en ødelæggende kraft, der har indvirkning på naturen. Og for medierne er det ideologi, penge og overskrifter. Dommedagsscenarier sælger.

I mellemtiden er forskere uden for klimafysikken i løbet af det sidste årti hoppet med på vognen og har udgivet papirer, der giver den globale opvarmning skylden for alt fra akne til den syriske borgerkrig. Og kammeraters kapitalister har ivrigt grebet de tilskud, som regeringerne så overdådigt har givet.

Desværre vinder gruppe tre argumentet, fordi de har overdøvet den seriøse debat, der burde være i gang.
[1]

Et skræmmende bevis for hvordan medierne lyver for os, ses i sagen om Michael Shellenbergers artikel i Forbes. Han har været klimaaktivist i 20 år og miljøforkæmper i 30. Han er medgrundlægger af en forgænger for ”The Green New Deal” kaldt ”The New Apollo Project”, der med forskellige forslag opfordrer til at offentlig politik skal håndtere klimaændringer og samtidig at opnå andre sociale mål som jobskabelse og reduktion af økonomisk ulighed. Det er et navn der refererer tilbage til ”The New Deal” som jeg fortæller om i artiklen ”En ny verdensorden af knaphed”, som handler om social retfærdighed, der er synonym med kommunisme – at alle skal have lige meget, omfordelt af en magtfuldkommen Stat.

Michael er, som du ser, ikke hvem som helst, men en anerkendt ekspert i den alarmistiske klimamonolog. Så anerkendt er han, at FN’s klimapanel IPCC inviterede ham til at fungere som ekspertbedømmer af dens næste vurderingsrapport. Det ansporede Michael til at skrive denne artikel i Forbes som nu er slettet, fordi Forbes fik kolde fødder under presset fra den grønne kult. Desuden fik det bevægelsens Fact Checkere op af stolen, som brugte alt fra værktøjskassen for at inddæmme den skandaløse sandhed. Det eneste Michael ikke har fået øjnene op for endnu er, at CO2 ikke er et klimaproblem – at det ikke er CO2 der driver temperaturerne, men temperaturerne der styrer CO2 indholdet. Michael skrev – og det er et længere stykke som jeg nøder dig at læse:

På vegne af miljøforkæmpere overalt, vil jeg gerne formelt undskylde for den klimaskræk, vi har skabt gennem de sidste 30 år. Klimaforandringerne sker. Det er bare ikke verdens undergang. Det er ikke engang vores mest alvorlige miljøproblem… Jeg føler en forpligtelse til at undskylde for, hvor slemt vi miljøforkæmpere har vildledt offentligheden.

Her er nogle fakta, de færreste kender:

 • Mennesker forårsager ikke en sjette masseudryddelse
 • Amazonas er ikke verdens lunger
 • Klimaændringer gør ikke naturkatastrofer værre
 • Brande er faldet med 25% over hele verden siden 2003
 • Mængden af jord, vi bruger til kød - menneskehedens største brug af jord - er faldet med et område næsten lige så stort som Alaska
 • Opbygningen af træbrændsel og flere huse i nærheden af skove, ikke klimaændringer, forklarer, hvorfor der er flere og farligere brande i Australien og Californien
 • Kulstofemissioner har været faldende i rige lande, herunder Storbritannien, Tyskland og Frankrig siden midten af halvfjerdserne
 • At tilpasse sig livet under havoverfladen gjorde Holland rig til ikke fattig
 • Vi producerer 25% mere mad, end vi har brug for, og fødevareoverskuddet vil fortsætte med at stige, efterhånden som verden bliver varmere
 • Tab af levesteder og direkte drab af vilde dyr er større trusler mod arter end klimaændringer
 • Træbrændsel er langt værre for mennesker og dyreliv end fossile brændstoffer
 • Forebyggelse af fremtidige pandemier kræver mere og ikke mindre industrielt landbrug

Jeg ved, at ovenstående fakta vil lyde som klimafornægtelse for mange mennesker. Men det viser bare styrken af klimaalarmisme.

I virkeligheden stammer ovenstående fakta fra de bedst tilgængelige videnskabelige undersøgelser, herunder dem, der er udført af eller accepteret af IPCC, De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) og andre førende videnskabelige organer.
[2]

Vi kan alle blive enige om at sekter, Jehovas vidner, Mormonerne m.v. er skadelige både personligt, i menneskelige relationer og økonomisk. Denne grønne bevægelse, som jeg ofte har kaldt en dødskult, er vitterligt en sekt, hvor du straffes hvis ikke du følger ritualer og liturgi nøje. Michael beskriver det sekteriske uden at kalde det ved navn, i samme artikel:

Indtil sidste år undgik jeg for det meste at tale klimaskrækken imod. Dels fordi jeg var flov. Jeg er trods alt lige så skyldig i alarmisme som enhver anden miljøforkæmper. I årevis omtalte jeg klimaændringer som en eksistentiel trussel mod den menneskelige civilisation og kaldte det en krise.

Men mest var jeg bange. Jeg forblev stille om klimamisinformationskampagnen, fordi jeg var bange for at miste venner og finansiering. De få gange, jeg tog modet til mig til at forsvare klimavidenskaben over for dem, der misrepræsenterer den, fik jeg hårde konsekvenser. Og så stod jeg for det meste ved siden af og gjorde ingenting, da mine medmiljøforkæmpere skræmte offentligheden.

Det, den grønne bevægelse gør med videnskaben, er præcis det samme sekter gør med Bibelen. De tager teksterne ud af kontekst, fordrejer dem så de giver liv til en alternativ historie – ofte en historie der målrettet kanaliserer penge ned i ledernes lommer. Med andre ord, bliver sandheden til løgn, og løgn til sandhed. Det er så vigtig en artikel, den fra Michael Shellenberger, at jeg vil nøde dig til at læse videre når jeg her oversætter næste del af artiklen:

Jeg stod endda ved siden af, mens folk i Det Hvide Hus og mange i nyhedsmedierne forsøgte at ødelægge omdømmet og karrieren for en fremragende videnskabsmand, god mand og min ven, Roger Pielke, Jr., en livslang progressiv demokrat og miljøforkæmper, der vidnede til fordel for kulstofregler. Hvorfor gjorde de det? Fordi hans forskning beviser, at naturkatastrofer ikke bliver værre.

Men så, sidste år, kom tingene ud af kontrol.

Alexandria Ocasio-Cortez sagde: Verden vil ende om tolv år, hvis vi ikke tager fat på klimaændringerne. Storbritanniens mest højprofilerede miljøgruppe hævdede Klimaforandringer dræber børn.

Verdens mest indflydelsesrige grønne journalist, Bill McKibben, kaldte klimaforandringer den største udfordring, mennesker nogensinde har stået over for og sagde, at det ville udslette civilisationer.

Mainstream-journalister rapporterede gentagne gange, at Amazonas var verdens lunger, og at skovrydning var som en atombombe, der eksploderede.

Som et resultat sagde halvdelen af de adspurgte mennesker i hele verden sidste år, at de troede, at klimaændringer ville få menneskeheden til at uddø. Og i januar fortalte en ud af fem britiske børn meningsmålere, at de havde mareridt om klimaændringer.

Uanset om du har børn eller ej, må du se, hvor galt det er. Jeg indrømmer, at jeg kan være følsom, fordi jeg har en teenagedatter. Efter vi havde talt om videnskaben, blev hun beroliget. Men hendes venner er dybt fejlinformerede og dermed, forståeligt nok, bange.

Jeg besluttede derfor, at jeg måtte sige fra. Jeg vidste, at det ikke ville være nok at skrive et par artikler. Jeg havde brug for en bog for at lægge alle beviserne ordentligt frem.

Og så kommer min formelle undskyldning for vores frygtindgydelse i form af min nye bog, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.

Den er baseret på to årtiers forskning og tre årtiers miljøaktivisme. På 400 sider, med 100 af dem værende slutnoter, dækker Apocalypse Never klimaændringer, skovrydning, plastikaffald, arters udryddelse, industrialisering, kød, atomenergi og vedvarende energi.

Nogle højdepunkter fra bogen:

 • Fabrikker og moderne landbrug er nøglerne til menneskelig frigørelse og miljøfremskridt
 • Det vigtigste for at skåne miljøet er at producere mere mad, især kød, på mindre jord
 • Det vigtigste for at reducere luftforurening og kulstofemissioner er at flytte fra træ til kul til petroleum til naturgas til uran
 • 100% vedvarende energi ville kræve en forøgelse af den jord, der bruges til energi fra nutidens 0,5% til 50%
 • Vi bør ønske at byer, gårde og kraftværker har højere, ikke lavere, strømtætheder
 • Vegetarisme reducerer en persons udledninger med mindre end 4%
 • Greenpeace reddede ikke hvalerne, det gjorde et skift fra hvalolie til petroleum og palmeolie
 • Fritgående oksekød ville kræve 20 gange mere jord og producere 300% flere emissioner
 • Greenpeace dogmatisme forværrede skovfragmenteringen af Amazonas
 • Den kolonialistiske tilgang til gorillabevarelse i Congo gav en modreaktion, der kan have resulteret i drab på 250 elefanter

Hvorfor blev vi alle så vildledt?

I de sidste tre kapitler af Apocalypse Never afslører jeg de økonomiske, politiske og ideologiske motiver. Miljøgrupper har accepteret hundredvis af millioner af dollars fra fossile brændstoffer. Grupper motiveret af anti-humanistiske overbevisninger tvang Verdensbanken til at stoppe med at forsøge at stoppe fattigdom og i stedet gøre fattigdom bæredygtig. Og statusangst, depression og fjendtlighed over for den moderne civilisation ligger bag meget af alarmismen.

Når du først indser, hvor forfærdelig fejlinformeret vi er blevet, ofte af mennesker med tydeligt ubehagelige eller usunde motiver, er det svært ikke at føle sig narret.

Tænk over det sidste her, næste gang du støder på FN’s 17 verdensmål. ”Grupper motiveret af anti-humanistiske overbevisninger tvang Verdensbanken til at stoppe med at forsøge at stoppe fattigdom og i stedet gøre fattigdom bæredygtig”. ”Bæredygtig Udvikling” er hovedoverskriften for FN’s verdensmål – og som fattigdom med ordlegen ikke elimineres, men gemmes væk under ordet bæredygtig, er resten af FN’s ordvalg i verdensmålene samme leg, der gemmer kommunisme og fascisme i nye, pæne indpakninger.

For ikke at hænge fast i denne del af min artikel, vil jeg ganske kort henvise dig til ”Fact-checking the fact-checkers”, der i forbindelse med Michael Shellenbergers artikel fortæller, hvordan fact-checkerne selv bliver fact-checked og fejler i sine bedømmelser. Fact-checkers er et venstrefløjskoncept til, med hvad end det kræver, endog løgn, at bagvaske og fordreje alt fra højreorienteret materiale til sandheden.

Miljøforkæmpere – politikere, medier og alt fra uoplyste proselytter til økonomiske opportunister i befolkningen, driver klimaprogrammet som dels har fået, men vil få meget mere indflydelse på dit og mit liv, vores fælles tid, velvære og levestandard på denne jord.

Vores tid er gennemsyret af undertrykkende kræfter der kalder ”ondt for godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt” (Es. 5:20). Løgn gennemsyrer med fatale konsekvenser hele samfundet, hvorfor det er vigtigt at finde alle veje til at afsløre den.

Men hvorfor er løgnen blevet et så vigtigt redskab? Lad FN svare for sig selv:

Nye markeder og andre udviklingslande end Kina, skal bruge omkring 1 billion USD om året i 2025 (4,1% af BNP sammenlignet med 2,2% i 2019) og omkring 2,4 billioner USD om året i 2030 (6,5% af BNP).[3]

Det er 14.873.340.000.000 kr. årligt i 2030 på at omstille samfundene til den grønne religion. Og afsløringen af fupnummeret er direkte foran dine øjne når du læser dette, for rapporten kræver alle andre end Kina skal betale – og Kina er den største CO2 udleder i verden:

Kina producerer over ⅔ mere CO2-udledning end USA og Europa tilsammen![4]

Det er tydeligt for enhver der tør tænke tanken, at klimakrigen handler om penge, magt og beskæftigelse. Præcis som Richard Lindzen siger ovenfor. Men der er et element mere i det, og det er at destabilisere.

Klima, et redskab til social destabilisering og anarki


Jo mere frygt der indgydes i vores unge mennesker, jo mere oprør vil det udløse på alverdens tænkelige og utænkelige måder. Et eksempel på det går tilbage til 2009, hvor nogle oplevede at få deres biler punkteret, med en efterfølgende note i forruden der sagde, ”Din bil dræber[5] . Igen i 2022, ikke blot i Danmark men også i otte andre lande, hvilket bevægelsen ”The Tyre Extinguishers” (Dækpifterne) reklamerer med:

SUVer afvæbnet i går aftes i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Norge, Danmark, Tjekkiet og Canada - præcis 2 måneder før #COP27 klimatopmøde og 6 måneder siden lanceringen af dækpiftere[6]

Med et logisk diagram kaldt ”Moderaternes guide til at gøre absolut intet ved bilafhængighed”, peger alle pile af skyld tilbage på forbrugeren af biler[7] , og det er klart, at unge mennesker der har fundet troen i klimareligionen reagerer for at redde deres hjem, Jorden.

I Amsterdam blokkerede mere end hundrede klimaaktivister, heriblandt en gruppe kaldt ”Extinction Rebellion” (Udryddelsesoprør), private jetfly mens de med skilte talte imod flyvning og for flere tog.[8]

Den 14.oktober 2022 kastede to aktivister fra ”Just Stop Oil” tomatsuppe på et Vincent van Gogh værk kaldt ”Sunflowers” på Londons National Gallery og råbte: ”Er I mest bekymrede for beskyttelsen af et maleri eller beskyttelsen af vores planet og mennesker?[9] . Det samme i Tyskland, hvor det gik ud over Claude Monet. Her kastede to aktivister fra ”Letzte Generation” (Sidste Generation) kartoffelmos ud over ”Les Meules” maleriet[10] .

Ligesom vi oplevede udfald i befolkningen, mod folk der ikke bar mundbind, eller tog vaccinen under den fabrikerede coronakrise, kan vi forvente mange flere både ikke-voldelige og voldelige udfald mod folk der spiser kød, eller varmer sine huse op med naturgas, forretninger der sælger udenlandske varer og meget, meget mere. Alt andet ville være underligt, for hvis klimareligionen virkelig er sand, og kloden vitterligt er ved at dø under fødderne på os, så burde alle være på gaderne og ødelægge alt som klimareligionen forbander.

Nu er det hele løgn, og det er ikke klimaet men de unges frygt der er en katastrofe. Et studie fra The Lancet sætter fokus på denne klimaangst:

Baggrund: Klimaforandringerne har betydelige konsekvenser for børn og unges sundhed og fremtid, men alligevel har de ringe magt til at begrænse skaderne, hvilket gør dem sårbare over for øget klimaangst. Kvalitative undersøgelser viser, at klimaangst er forbundet med opfattelser af utilstrækkelig handling fra voksnes og regeringers side, følelser af forræderi, forladthed og moralsk skade. Denne undersøgelse tilbyder den første storstilede undersøgelse af klimaangst hos børn og unge globalt og dets forhold til regeringens reaktion...

Metoder: Vi undersøgte 10.000 unge (i alderen 16-25 år) i ti lande. Der blev indsamlet data om deres tanker og følelser om klimaændringer og regeringens reaktion…

Fortolkning: Respondenterne var bekymrede for klimaændringer (59% meget eller ekstremt bekymrede, 84% i det mindste moderat bekymrede). Over 50% følte sig triste, angste, vrede, magtesløse, hjælpeløse og skyldige. Over 45% sagde, at deres følelser omkring klimaændringer havde en negativ indflydelse på deres daglige liv og funktion, og mange rapporterede et stort antal negative tanker om klimaændringer. Respondenter vurderede regeringens reaktion på klimaændringer negativt og rapporterede større følelser af forræderi end af tryghed. Korrelationer indikerede, at klimaangst og nød var signifikant relateret til opfattet utilstrækkelig regeringsrespons og tilhørende følelser af forræderi.
[11]

Greta Thunberg klimaaktivismens villige talerør som er ikon for klimaangsten, vil ikke at politikerne skal være håbefulde, men at de skal gå i panik som om der var ild i deres huse. De politiske og økonomiske systemer har fejlet, men det har menneskeheden ikke, mener hun og ansporer til at det er dig og mig, der skal få tingene til at ske. Det forklarer hun i en video, hvor hun som Al Gore, der lovede os at Grønland ville være isfri om sommeren i 2014, lover os at vi har til sommeren 2027 til at ændre på vores CO2 udledning, ellers vil vi se ødelæggelser som at Sydpolen smelter, koralrevene ødelægges, Amazonas regnskov dør.[12].

Al Gore løj, og Greta Thunberg lyver. Begge formulerer deres påstande med alarmistisk fortolkning af data der ikke har hold i virkeligheden. Ingen af dem ved dog, at Satan står bag alarmismen, af en årsag vi skal kikke på til sidst.

Isbjørnen – den ikoniske mascot for…?


Ikonet for global opvarmning er isbjørnen. Verdensnaturfonden, WWF, gør det klart at isbjørnen ”er ansigtet udadtil på påvirkningerne af klimaforandring på arterne, og retfærdigvis så”, og forklarer i et dokument om isbjørnen hvordan dens afhængighed af alt lige fra temperatur, til relationer med andre arter, fra kost til ynglesteder og meget andet, er på vej til at gå gruelig galt[13] på grund af CO2mængden i luften. Men på trods af alle de faretruende punkter, så går det fortsat bedre end godt for isbjørnene.

I 2009 gengav jeg i en nyhed hvordan isbjørnebestanddelen var gået fra 5.000 i 1969 til 25.000[14] . Det er en forøgelse af 500 isbjørne om året. Nu kan ”The Polar Bear Specialist Group” fortælle at bestanddelen estimeres til 26.000[15] . Det vil sige at der på de 13 år siden 2009, er kommet 1.000 flere til – dvs. ca. 78 nye om året siden 2009.

Det er højtråbende ironi at isbjørnen fremstår som stortrivende ikon for en sag, der forkynder truende udryddelse. Ligeså meget som isbjørnen trives, trives klimaet – og dermed også kloden. Det er som om eksperterne har misforstået at den ikke hedder isbjørn fordi dens kost er is. Jeg er selvfølgelig ironisk, men vil med alvor sige, at ofte er et menneske der kalder sig ekspert, et menneske der ikke har integritet til at erkende, at der er meget det ikke ved, og derfor føler sig hævet over uvidenheden, hvorfor det kan hengive sig til et selvbedrag som ekspert. Isbjørnens kost er ikke is, men fisk og sæler, narhvaler, hvidhvaler og voksne hvalrosser der lever i vandet, og trods påstanden om smeltende is, er nutidens klima tilsyneladende ideel for isbjørnen. Læs også nyheden ”Alaska vred over truede isbjørne”.

En alarmist-artikel om isbjørnen fortæller om den forventede udryddelse af isbjørnen i fremtiden (efter computermodellernes urealistiske fortolkning af virkeligheden), men den fortæller også at:

En gruppe nyopdagede isbjørne kan afsløre, hvordan de arktiske pattedyr kunne overleve klimaændringer.

Ved at bruge gletsjeris til at jage i stedet for havis, kan disse bjørne vise, hvordan disse dyr kan barrikadere sig selv mod de værste virkninger af stigende temperaturer.
[16]

Det har længe været den dominerede påstand at isbjørne ikke kan jage hvis omgivelserne ændrer sig. Men igen viser det sig at eksperterne har meget at lære, for at leve op til den titel. Og læg mærke til talen om ”nyopdagede isbjørne”, hvilket afslører den ignorance eksperterne er tynget af. De har ikke overblik over skaberværkets kompleksiteter, og det er der så lidt fokus på – også når det kommer til hvor lidt eksperterne kan overskue isdækket på Grønland. En artikel fortæller,

En populær skræmmehistorie, der kører i medierne er, at den grønlandske indlandsis er ved at slippe sine fortøjninger under voldsom og hidtil uset arktisk varme og ankommer i læserens forrum hver dag nu (jeg overdriver, men ikke meget). I mellemtiden, tilbage i den videnskabelige verden, knokler forskerne for at forstå, hvilke naturlige årsager der ligger bag den pludselige opbremsning i Grønlands sommeropvarmning og istab, der går tilbage til 2010. Genopretningen af den arktiske sommerhavis har været spektakulær på det seneste, hvor U.S.-baseret National Snow and Ice Data Center rapporterer, at dette års septemberminimum var 1,28 millioner kvadratkilometer højere end lavpunktet i 2012 på 3,39 millioner kvadratkilometer.[17]

Som altid er eksperterne uenige, hvilket fortæller os at eksperter ikke er eksperter og at videnskaben på ingen måde er afgjort, hvilket politikere, medier og andre aktivister påstår. Uenigheden findes f.eks. i denne artikel der siger,

Udbredelsen af Antarktis havis varierer meget fra år til år, men 40 års satellitregistreringer viser en langsigtet tendens. Selvom nogle antarktiske regioner har oplevet reduktioner i havisens udbredelse, viser den overordnede tendens siden 1979 øget is.

Stigningen i Antarktis havisens udbredelse står i skarp kontrast til forholdene i Arktis, hvor havisens udbredelse er faldet betydeligt - med omkring 2 millioner kvadratkilometer, eller omkring 20%, i løbet af de sidste 40 år. Meget af det observerede tab af arktisk havis, som generelt stemmer overens med forventningerne fra klimamodeller, er blevet tilskrevet menneskeskabt global opvarmning.
[18]

Manipulationen driver. Eos’ referencepunkt (et videnskabeligt magasin) er 1979, mens National Snow and Ice Data Centers reference punkt er 2012. Eos er alarmistisk og peger på at havisens udbredelse på Grønland er faldet med omkring 2 millioner kvadratkilometer siden da og ikke er gendannet til 1979 niveauet. National Snow and Ice Data Center er observerende og peger på at tendensen er vendt, at der nu dannes og er dannet 1,28 millioner kvadratkilometer ny havis siden lavpunktet i 2012. Kan du se hvordan data bruges og misbruges til at forme et narrativ til et formål?

Det vedholdes dog i offentligheden, at uanset hvad der sker, er det forårsaget af menneskeudledt CO2, og når det er en nagelfast konstant man ikke kan røre ved i anskuelsen af virkeligheden, giver det problemer når de skal forklare at prognoserne ikke afspejles i virkeligheden. Derfor er der siden 2013 udgivet adskillige videnskabelige spådomme om et isfrit sommerlandskab på Grønland[19] .

”’Den observerede antarktiske ekspansion af havisen og modelobservationsforskelle har forvirret klimaforskere i mere end et årti,’ sagde hovedforfatter Eui-Seok Chung fra Korea Polar Research Institute.

Forskellige hypoteser, såsom øgede ferskvandsstrømme på grund af smeltning af underishylder, ændringer i atmosfærisk og oceanisk cirkulation forbundet med menneskeinduceret stratosfærisk ozonnedbrydning og tropiske teleforbindelser, er blevet foreslået for at forklare den observerede ekspansion af den antarktiske havis, men problemet er forblevet som en af de største udfordringer inden for klimavidenskab,’ sagde professor Axel Timmermann, direktør for IBS Center for Climate Physics ved Pusan National University, og medforfatter af denne undersøgelse.[20]

Ak ja – havde forskerne dog bare lov til at erkende det åbenlyse, at CO2 ikke har den effekt på klimaet som de er tvunget til at vedholde...

Proponenter af en milliardår gammel Jord, anerkender at der har været varmere perioder end den vi oplever nu. Deres ide er at isbjørnen evolerede fra den brune bjørn for mindre end en halv million år siden. I al den tid, har isbjørnen overlevet klimaforandringer og tider varmere end i dag. Historiske optegnelser viser at Erik den Røde for ca. 1.000 år siden var agerdyrker med husdyr på Grønland, med 280 bondegårde[21] . Den tid overlevede isbjørnen også. Det er iøjnefaldende at siden den lille istid sluttede, som varede fra ca. 1300 – 1850, er isbjørnebesanddelen steget – det ville have været omvendt, hvis eksperterne havde forstået sagen korrekt.

Da Gud skabte Jorden, var den paradisisk, hvorfor vi i dag kan erfare at der har været palmer på Nordpolen[22] . Forskere kikker på nutidens faldne verden og antager at det er den ideelle tilstand for arternes overlevelse, og forstår ikke at alt var tænkt fra Skaberens side af, til at fungere perfekt under et globalt varmt klima. Hans dyr kan klare sig – og øjensynligt bedre, når klimaet går i retning af det oprindelige. Men det skal skjules for, med det som redskab, i sidste ende at opnå kontrol over menneskeheden.

Voksende ørkener… og voksende skove


Da coronakrigen stod på sit højeste, og der var stemmer der ikke forkyndte samme narrativ som politikere og udvalgte eksperter, blev kildekritik så stort et emne, at enhver modsigende stemme blev slettet med stemplet ”falsk information”. En side af kildekritikken der for alvor led afsavn, materialiserede sig derfor i at vi kun hørte én side af historien – og der bør enhver kildekritikker række fingeren op og rømme sig. Når der kun er en side til en historie, så skal man være nidkært opmærksom på at man mangler information. Og det er i den grad tilfældet i klimakrigen.

Vi hører rigeligt om voksende ørkener. Jeg behøver ikke at give nogen referencer her, for det har du hørt masser af gange. Men har du hørt at NASA de sidste 20 år med satellitter har mål at kloden er blevet 5% grønnere?

Denne nye indsigt blev muliggjort takket være næsten 20 års dataindsamling fra et NASA-instrument, der kredser om planeten ombord på to satellitter. Instrumentet kaldes Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, eller MODIS, og dets højopløsningsdata giver meget nøjagtig information. Dette hjælper forskerne med at finde ud af detaljer om, hvad der sker med jordens vegetation, ned til 500 meter eller omkring 1600 fod på jorden…

Samlet svarer stigningen i bladarealet over de seneste to årtier til et område så stort som Amazonas regnskoven. Der er nu over to millioner kvadratkilometer mere grønt bladareal sammenlignet med begyndelsen af 2000erne. Det er en stigning på fem procent…

Det grønne område er i gennemsnit steget med 2,3 procent pr. årti, med Kina (11%) og Indien (7%) i front. Men EU (5%), Canada (4%), Rusland (4%), Australien (3%), USA (3%) og Mexico (2,5%) er alle over gennemsnittet.
[23]

Observationerne NASA har gjort, danner ikke det fulde billede. NASA giver menneskelig intervention æren for forgrønnelsen. Men i og med der er mere CO2 i luften, så trives vegetarismen ligesom isbjørnene overordentlig godt. I 2009 fortalte Heartland Institute at:

CO2 er ikke et forurenende stof.

Tværtimod får kuldioxid afgrøder og skove til at vokse hurtigere. Satellitkortlægning viser, at Jorden generelt er blevet omkring 6 procent grønnere i de sidste to årtier, hvor skovene udvider sig til tørre områder. Amazonas regnskoven var den største vinder, med to tons yderligere biomasse pr. hektar pr. år.
[24]

Amazonas regnskov er ikke med i NASA’s målinger, og mens vi ofte hører om skovhugst i Amazonas, hører vi ikke om at skoven hvert år vokser. Det samme gør sig gældende for Australiens Great Barrier Reef. I 1985 begyndte en seriøs optegnelse af koralrevet, og nu er ⅔ af revet dækket af det tætteste koral i 40 år:

To tredjedele af Great Barrier Reef i Australien er registreret med den største mængde koraldækning i næsten fire årtier… På de centrale og nordlige regioner nåede hård koraldækning henholdsvis 33% og 36% i år, det højeste niveau registreret i de sidste 36 års overvågning, sagde rapporten.[25]

I 2014 var the Guardian så sikker på at menneskets CO2 udledning ville dræbe koralrevet, at de lavede en nekrolog, der endnu findes på deres side:

Det mellemstatslige panel for klimaændringer samles i Japan for at udforske effekten af klimaændringer på den naturlige verden. For Great Barrier Reef er situationen skarp - emissionerne skal skæres radikalt og hurtigt, hvis det skal overleve[26]

Paul Hardisty, administrerende direktør for Australian Institute of Marine Science forklarer at ”Disse seneste resultater viser, at revet stadig kan komme sig i perioder uden intense forstyrrelser”, og intense forstyrrelser er naturlige processer der absolut ingen forbindelse har til CO2 udledningen. Men med en kapret videnskab siger han at, ”The Great Barrier Reef har lidt af udbredt og alvorlig blegning på grund af stigende havtemperaturer. Revet blev særligt hårdt ramt i 2016 og 2017 af undersøiske hedebølger, der medførte blegningshændelser.110

Smeltningen af Grønlands is, af samme naturlige variationer i undersøiske strømme, blev tilskrevet menneskeskabt global opvarmning – men det er lige så uvidenskabelig en udtalelse som at menneskeskabt global opvarmning er skyld i Californiens skovbrande – hvilket vi skal se på om lidt.

selvom 110 billioner tons is lyder enormt, er det en lille del af den samlede mængde is i Grønlands iskapper. Derudover dominerer vejrmønstre, ikke klimaændringer, Grønlands isvolumen og dens variationer over tid.[27]

Det er som sagt medierne og uvidende borgere, der driver klimaalarmismen – mennesker der kun forstår at udtrykke sig kollektivt uden på nogen måde at kunne forsvare deres budskaber. Der er ingen krise!

Barskt vejr og færre berørte


Det er ikke billeder af oversvømmelser og ildebrande medierne sparer på, og politikerne forfiner fortsat deres ordforråd til at tegne skrækbilleder i befolkningens ører:

FNs generalsekretær, António Guterres, lægger ingen fingre i mellem. Vi står i en dødskamp, som vi er i gang med at tabe… - Vi står i et valg mellem klimasolidaritet eller kollektivt selvmord, siger Guterres henvendt til verdens ledere

- Vi er med fuld fart på vej mod klimahelvede. Menneskeheden har et valg: at samarbejde eller gå til grunde, tilføjer han”[28]


Californien er et klassisk eksempel, hvor klimaforandringer får skylden for skovbrande, mens klimapolitiske restriktioner presset igennem af den grønne dødskult, er den egentlige årsag. Store dele af Californiens el-net – distributionstransformatore, isolatorer, ledninger m.v., er mellem 70 og 100 år gammelt. Og et øget indbyggerantal med et øget elforbrug (inkl. elbiler), som tilfældigvis falder sammen med klimapropagandaen, belaster el-nettet over evne. Men grønne kræfter kræver at el-selskaberne tvinges til at fokusere på grøn omstilling, fremfor at forny el-nettet – ligesom den Katolske kirke kræver at proselytterne spiser og drikker Jesus bogstaveligt, frem for at ihukomme Hans frelsende værk på korset. På grund af overbelastning bryder el-nettet i brand og starter naturbrande.

Som forventet stiller en repræsentant for gruppe tre op (politikere, miljøforkæmpere og medier), nemlig den klimatroende skuespiller Leonardo DiCaprio, der twitter:

Årsagen til, at disse skovbrande er forværret, er på grund af klimaændringer og en historisk tørke. At hjælpe ofre og brandhjælpsindsats i vores stat bør ikke være et partipolitisk spørgsmål[29]

Californien havde indført skovhugst på udsatte steder, kontrollerede afbrændinger af buske og andet tørt for at forhindre brande i at sprede sig. Men de grønne aktivister fik ændret politikken, så det blev forbudt at gribe ind i naturen på den måde. Og så er områderne overladt til nedbrændinger[30] . Der skal blot én stemme til i dag, her Leonardo – videnskabeligt korrekt eller ikke, til at råbe ”klimaforandringer” – så hyler alle andre skingert og kollektivt det samme og løgnen bliver virkelighed.

På trods af at befolkningstallet stiger, så er menneskeheden mere beskyttet fra naturkatastrofer end nogensinde før.

For et århundrede siden døde næsten en halv million mennesker i gennemsnit hvert år af storme, oversvømmelser, tørke, skovbrande og ekstreme temperaturer. I løbet af de næste 10 årtier faldt de globale årlige dødsfald af disse årsager med 96% til 18.000. I 2020 faldt de til 14.000.

Ikke overraskende har medierne i år været fyldt til randen med dækning af naturkatastrofer, fra den nordvestlige varmekuppel til oversvømmelser i Tyskland og Kina. Alligevel har de belejligt udeladt det samlede dødstal. Indtil videre er 5.500 mennesker døde af klimarelaterede katastrofer i 2021. Ved at bruge tidligere års data til at ekstrapolere vil klimarelaterede dødsfald sandsynligvis udgøre omkring 6.600 ved udgangen af året. Det er næsten 99% mindre end dødstallet for et århundrede siden. Den globale befolkning er firedoblet siden da, så dette er et endnu større fald, end det ser ud til.
[31]

Her er et diagram der viser antallet af dødsfald forårsaget af naturkatastrofer siden 1920, hvorfra befolkningstallet ovenikøbet er steget fra ca. 2 – 8 milliarder.


Samtidig er den mængde landområde der er omfattet af brande mindsket siden starten af 1900tallet:

I begyndelsen af 19tallet, brændte ca. 4,2% af landjorden globalt set hvert år. Et århundrede senere er det faldet til næsten 3%. Den nedgang har fortsat igennem satellitæraen og 2020 ender sandsynligvis på 2,5% af kloden der har været sat i brand, baseret på data frem til d. 31. august. Disse data absolut ikke-kontroversielle. Selv en rapport fra Verdensnaturfonden med undertitlen ”Krisen raser ude af kontrol” siger at arealet af brændt landjord globalt, er faktisk faldet stødt siden det startede med at blive observeret i 1900tallet[32]

Det fortæller os, at så snart vi forlader computermodeller og den grønne dødskults virkelighedsfjerne forudsigelser, og erfarer den verden vi har omkring os, så er den bedre end den har været i mange år. Alene på grund af mediers, politikeres, skuespilleres og andre offentlige personers fokus på de naturkatastrofer og ødelæggelser der er (omend de er færre end tidligere), virker det som om klimaet er gået i stykker – men er det tilfældet? – tværtimod. Klimaet såvel som kloden trives. Det skal skjules, for dels erhverver øvrigheden sig magt og kontrol over frivillige, frygtige, frihedsafgivende borgere, og samtidig bygges der op til løgnen i trængslen, at det er CO2 der er årsagen til en natur i oprør.

Dr. Roy Spencer er en af verdens førende eksperter blandt meteorologiske forskere og kommentatorer, og hans forskning er blevet støttet fuldt ud af amerikanske regeringsorganer – herunder NASA, NOAA og DOE[33] , og han skriver:

Der er ingen klimakrise. Selvom al den opvarmning, vi har set i ethvert observationsdatasæt, skulle skyldes stigende CO2 (kuldioxid), hvilket jeg ikke tror det gør, er det sandsynligvis for lidt til, at nogen person kan mærke det i deres levetid…

Den såkaldte nødsituation er ikke baseret på andet end den overaktive fantasi hos aktivister, der sætter for stor lid til computermodelprognoser, mens de ignorerer historiske optegnelser og observationsdata der fortæller os, at der ikke sker noget ekstraordinært eller hidtil uset - og det viser, at modellerne er forkerte.

NASAs Goddard Institute for Space Studies hævder, at der mellem 1880 og 2017 kun har været lidt mere end 1 grad C (1,8 F) stigning i den såkaldte globale gennemsnitstemperatur, på trods af en formodet stigning på 40% i atmosfærisk CO2-koncentration. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) database over landsdækkende ekstreme vejrrekorder, uden tvivl den bedste af sin art i verden, viser, at der indtil videre i 2019 kun er sat én vejrrekord: den laveste temperatur i Illinois historie.

I 2018 var de eneste rekorder, der blev sat: de største hagl i Alabamas historie; mest nedbør over en 24-timers periode på Hawaii; og mest nedbør på et år i Maryland, North Carolina, South Carolina og West Virginia. Mange af disse optegnelser brød, nogle gange næppe, optegnelser, der havde stået i mange årtier.

I 2017 var den eneste rekord der blev sat, det hurtigste vindstød i Californien. Der blev ikke sat rekorder i 2016. I 2015 kun to rekorder: det meste nedbør på et år i Arkansas og de største hagl i Illinois historie. I 2014, kun en rekord: det meste nedbør i en 24-timers periode i New York…

I mellemtiden viser NOAAs opdaterede kystnære tidevandsmålerdata for 2016 ingen tegn på, at havstigningshastigheden accelererer. Havene stiger ikke hurtigere, end de har gjort i mange årtier.

NOAAs orkanrekord går tilbage til 1851. Dataene viser, at i næsten 12 på hinanden følgende år – 24. oktober 2005 (efter Wilma) indtil 25. august 2017 (Harvey) – ikke en større eller moderat (kategori 3-5) orkan gik i land i det kontinentale USA.

Til stor frustration for klimaalarmister viser den virkelige verdens instrumentelle rekord tydeligt, ikke kun at der ikke kun er nogen klimanød i gang, men at nutidens klima er faktisk ret stabilt.
[34]

Når vi hører overskrifter som ”Global opvarmning smelter schweiziske bjergpas, ikke set siden romertiden”, så begynder der en proces i hovedet på os, en programmeret process der siger at is der smelter er alarmerende, naturstridigt og forårsaget af menneskeskabt CO2 udledning. Men lyt engang til overskriften igen der siger at det er ”IKKE SET SIDEN ROMERTIDEN”. Artiklen fortsætter,

I Schweiz, mellem Scex Rouge og Tsanfleuron-bjergene, har Col de Tsanfleuron-passet været dækket af is i over 2.000 år. Bare i 2012 var isen 15 meter tyk, men i slutningen af september vil den være helt væk, oplyser Zenger News.[35]

Det vil sige at for 2000 år siden, var bjergpasset ikke dækket af is. Det er sandt at global opvarmning er årsagen til at passet nu igen ikke er dækket af is, ligesom global nedkøling blev årsagen til at bjergpasset blev dækket af is. Men ingen af delene er hverken alarmerende, problematisk eller unaturligt. Det er sådan klimaet er. For 2000 år siden var der ikke fordummede eksperter til at bekymre sig med manglede viden om klimaet. Dengang nød man et varmere klima, for alt blomstrer og liver op, når temperaturerne går i retning af Guds oprindelige niveau efter skabelsen. Man begyndte for 2000 år siden ikke at ændre på spisevaner og levevis for at forhindre det gode vejr – i dag er vi blevet så narcissistiske og arrogante at vi tror vi har alt magt i universet og kan drive skabelsen i hvilken retning vi vil. Paulus beskriver den tendens i endetiden som strenge tider, til Timoteus (2. Tim. 3:1-4).

”Grøn” energi


Mens klimaaktivister forbander al indgreb i naturen med morderisk entusiasme, så kræver den politiske agenda for vind og solenergi hektarer på hektarer af landjord:

At bruge jord alene til at fjerne verdens kulstofemissioner for at opnå netto nul i 2050 ville kræve mindst 1,6 milliarder hektar nye skove, svarende til fem gange så stort areal som Indien eller mere end al landbrugsjord på planeten, afslører en ny Oxfam rapport i dag.[36]

Danmark består af 4,3 millioner hektar landjord. At forsyne verden med vind og sol på landjord, vil kræve 371 Danmark’er. Og det er med energi der er så upålidelig at intet samfund kan gøre sig afhængig af det. Vi har i forbindelse med Rusland/Ukraine-krigen fået erfaring med op til 10 gange så dyr energi end vi har været vant til, og privatbudgetterne bløder. Det er intet imod el-priserne på en vindstille aften, hvor hverken sol eller vind-energi kan levere.

USA alene, skal tage mindst 25% af kontinentet for at være dækket af ”grøn” energi. Skal ideen om at el-biler kan erstatte benzin/diesel-biler føres ud i livet, stiger det tal endnu mere. Når jeg sætter grøn i citationstegn, er det fordi det ikke er grønt – det er møgbeskidt.

Lyt igen her til Michael Shellenberger, som du har set er våget op fra klimahypnosen, og som fortæller:

udsigten til, at skubbe planeten mod vind- og solenergi faktisk ville forårsage mere skade på miljøet end gavn… At bygge et solcelleanlæg er meget som at bygge enhver anden form for massiv industrifacilitet. Du skal rydde hele området for dyreliv. For at bygge Ivanpah-solcelleanlægget i Californien nær Nevada-grænsen hyrede entreprenører for eksempel biologer til at hive truede ørkenskildpadder ud af deres huler. Skildpadderne blev derefter læsset bag på pickup-trucks og spæret inde i båse, hvor mange endte med at dø.

Solcelleanlæg har også brug for millioner og atter millioner af liter vand til at rense spejlene og generere strøm. Da de fleste solcelleanlæg er bygget i ørkenen, taler vi om en værdifuld ressource, der allerede mangler. Når alt kommer til alt, kan vand blive den afgørende afhængighed forvedvarende [sol] energi, ifølge Michael Webber, professor i maskinteknik ved University of Texas i Austin.

Så er der spørgsmålet om, hvad man skal gøre med solpaneler, der opslides. Panelerne indeholder bly og andre giftige kemikalier, som ikke kan fjernes uden at bryde hele panelet op. Da det er langt billigere for solcelleproducenter bare at købe råmaterialerne end at genbruge gamle paneler, ender de gamle paneler på lossepladser – eller, som New York Times opdagede i en undersøgelse fra 2019, henkastet i fattige afrikanske nationer.

Vindmøller kan have et endnu værre bortskaffelsesproblem end solpaneler. For det første er de gigantiske - et enkelt blad kan være længere end en vinge på en jumbojet. For det andet er de lavet af glasfiber, som skal skæres af en diamantbesat sav for at blive kørt væk på kæmpe lastbiler. Og, som med solpaneler, er det eneste at gøre at begrave dem, giftige materialer og det hele. Dette gøres, som du kan forestille dig, i enorme huller, hvilket skaber endnu et lossepladsproblem.

Al denne miljøforringelse sker i relativt lille skala lige nu, fordi vi får mindre end ti procent af vores elektricitet fra vind- og solkilder. Hvis vi virkelig skulle gå i gang med en vind- og solopbygning af den slags som miljøforkæmpere går ind for, ville skaden være meget, meget større.

Overvej dette: Nutidens energisystem kræver kun en halv procent af jorden i USA. Hvis vi skulle få al den energi, vi nu bruger, fra vind og sol, ville der være behov for mindst 25% af al jord i USA.
[37]

I tillæg til det fortæller han hvordan vindkraft er den største nye trussel mod kongeørne og de skaldede ørne, kondorer, ugler, høge og falke – flere hundredtusindvis, et altal der vil stige jo flere vindmøller der sættes op.

Også i Danmark og Europa er det selvfølgelig et problem, da en vindmøllepark kun holder 20-25 år. Det er nu vi begynder at se solceller og vindmøller dø ud, og Politiken fortæller:

Vingerne fra de første vindmøller, der blev rejst, indeholder så store mængder giftstoffer, at det ifølge nogle forskere ville være bedst at deponere dem som giftigt affald. De næste tre år skal 66.000 tons vindmøllevinger skrottes i Europa.

På en mark lidt nord for Rødby på Lolland ligger en kirkegård. Ikke en kirkegård for mennesker, men for gamle, udtjente vindmøllevinger.

Her finder man i alt 325 tons gamle vindmøllevinger, der i bogstaveligste forstand er begravet. Nogle nede under et lag af jord, andre stikker stadig delvist op.
[38]

Hvad gør øvrigheden så? De laver bare flere regler:

I dag opfordrede WindEurope til et europæisk forbud mod deponering af nedlagte vindmøllevinger inden 2025. Europas vindindustri forpligter sig aktivt til at genbruge, genanvende eller genvinde 100% af de udtjente vinger. Det sker, efter at flere brancheførende virksomheder har annonceret ambitiøse planer for genanvendelse og nyttiggørelse af vinger. Et forbud mod deponering vil yderligere fremskynde udviklingen af bæredygtige genanvendelsesteknologier for kompositmaterialer…

Der er nogle teknologier til rådighed til at genbruge kompositmaterialerne i vinger, og et stigende antal virksomheder tilbyder kompositgenvindingstjenester, men disse løsninger er endnu ikke modne nok, bredt tilgængelige i industriel skala og / eller omkostningskonkurrencedygtige.
[39]

Solcelleanlæg forårsager samme miljøkatastrofe:

Fremstilling af solpaneler kræver ofte brug af flere skadelige kemikalier. Oven i købet har solpaneler en levetid på omkring 20 til 30 år. Da de først blev introduceret i 2000erne, når bogstaveligt talt tonsvis af solpaneler nu slutningen af deres levetid. Fordi det ikke er let at bortskaffe de giftige metaller inde i solcellerne korrekt - og der er en generel mangel på tilsyn - er det ofte billigere at kassere dem på lossepladser eller sende dem til udviklingslande. Da solpaneler ligger på lossepladser, kan de giftige metaller de indeholder, sive ud i miljøet og muligvis udgøre en fare for folkesundheden, hvis de kommer ind i grundvandsforsyningen.[40]

”Grøn” energi er på ingen måde hverken naturens eller samfundenes ven. Vindmøller og solcelleanlæg er en reel naturkatastrofe! Men fordi vi kun hører og kollektivt gentager det narrativ at CO2 er gift og al anden energi er grøn, så får idiotien lov at ødelægge Jorden. Jeg skrev en nyhed, ”De, der ødelægger Jorden, skal selv ødelægges”, hvor jeg fortæller om hvor ødelæggende litiumudvinding er – men det er uinteressant for befolkningen, for den er både lykkeligt uvidende, og nyder med dydssignaleringen at bekræfte dens moralske overlegenhed og signalere omsorg for kloden. Vindmøller, solceller og el-biler er nutidens politisk korrekte holdninger, koste hvad det vil.

Firmaer har det på samme måde, et fænomen der kaldes ”grønvaskning”, som er en pendant til hvidvaskning af penge. Grønvaskning får et firma til at fremstå naturvenlig ved at sponsorere eller betale f.eks. en vindmøllepark, og sætte al fokus på det, for at distrahere offentligheden fra det faktum at firmaet er møgbeskidt efter den grønne religions liturgi. Dokumentarist Marijn Poels har lavet en dokumentar med tidligere London-bankmand Alexander Pohl, som i årevis arbejdede for en af verdens grønneste banker. Drevet af grøn ideologi, finansierede han store vind- og solparker, og var overbevist om, at han gjorde verden til et bedre sted. Men også han vågnede op til realiteten, at dagens grønne politik er et ødelagt system. Han fortæller i filmen at

Mange mennesker stoler på tal for at tage beslutninger – det her er en nul og et-tals verden, og hvis du har et firma som KPMB der siger at tallene er gode – selvom tallene ikke er gode – så tror folk stadig på at tallene er gode. Et revisionsfirma indfører så mange forbehold… baseret på hvad vi så, ser det godt ud – ikke at det er godt, men det ser sådan ud. Og det skaber denne underverden af at ’jeg betaler dig nogle penge for at sige at det ser ud til at være OK – du vil ikke holdes ansvarlig’ og det kan gøres på tværs af finansielle tal, klimatal, forureningstal. Så kan man tale om den smule rigtige jeg gør, og distrahere fra alt det dårlige. Det handlede alt sammen om penge.[41]

Blandt borgerne huserer en stærk tro på koncepterne i den grønne bølge – mennesker der oprigtigt ønsker at gøre det, de tror er rigtigt, mens de oprigtigt er ført bag lyset af en økonomisk verden, der for profit er villig til at udtømme Jorden for hvad end der er penge i.

Som jeg fortæller i indledningen til artiklen her, kræver FN 14.873.340.000.000 kr. årligt i 2030 til at omstille samfundene til den grønne religion – undtagen Kina – og det er der en helt klar årsag til:

Kina er verdens største producent af sjældne jordarters metaller og dominerer 80% af den globale forsyning af de materialer, der er afgørende for meget af nutidens avancerede teknologi. Magneter spundet fra sjældne jordarter er nødvendige for at skabe de motorer, der driver elektriske køretøjer, motorerne inde i vindmøller og styresystemer inde i missiler.

Sjældne jordarter er så vitale, at USA i 2019, efter at Beijing truede med at begrænse det globale udbud, iværksatte en række lovgivningsmæssige tiltag for at styrke den indenlandske forsyning.
[42]

En anden artikel fortæller at:

Sjældne jordarters metaller eller sjældne jordarter, en samling af 17 grundstoffer der er værdsat for deres ledende og magnetiske egenskaber, har igen skabt overskrifter. I løbet af det seneste halvandet år er deres priser steget til niveauer, der ikke er set siden deres højdepunkt i 2011. Endvidere, i december 2021 godkendte Beijing fusionen af tre af Kinas største sjældne jordarters metaller statsejede virksomheder (SOEer) – Kina Minmetals Rare Earth, Chinalco Rare Earth & Metals og China Southern Rare Earth Group - sammen med to andre virksomheder - Ganzhou Zhonglan Rare Earth New Material Technology og Jiangxi Ganzhou Rare Metal Exchange. Fusionen skabte verdens næststørste producent af sjældne jordarter, der tegner sig for 30 procent af Kinas samlede produktion af sjældne jordarter og 60-70 procent af produktionen af tunge sjældne jordarter.[43]

Så for at formilde Kinas priser, er Kina undtaget fra at bidrage til grøn omstilling – på trods af at de udleder over ⅔ mere CO2 end USA og Europa tilsammen. Det handler om penge, og beskidte grønne afgifter der tørres af på vores skuldrer er en del af den økonomi.

Jo mere befolkningen kæmper for grøn omstilling jo hårdere undertrykker de sig selv, indtil kommunisme krydret med fascisme presser livsglæden ud af hver eneste fiber i samfundet.

Gud, vores altvidende Skaber


Der er ikke noget der kommer bag på Gud. Han står ikke med angstens sved i overraskelse over at vi transporterer varer rundt om Jorden og kører i biler. Faktisk forudsagde han for 2.600 år siden, at i endens tid skal ”mange skal fare frem og tilbage” (Dan. 12:4 , KJV), med andre ord skal de ”rejse op og ned i verden”, eller ”rejse fra sted til sted” for at ”kundskaben skal blive stor” – underforstået kundskaben om Guds Ord, at Bibelens forudsigelser skal åbne sig for den sidste generation i endens tid. Gud så at trafik ville være en ting i endetiden. Det kommer heller ikke bag på ham at vi spiser dyr, for Han sagde selv at ”Alt, hvad der rører sig og lever, skal tjene eder til Føde; ligesom de grønne Urter giver jeg eder det alt sammen” (1. Mos. 9:3).

Gud skabte denne klode for at vi skulle bruge den – Han gav den til os (Sal. 115:16) og Han sagde at vi skulle gøre os ”til Herre over den” (1. Mos. 1:28), hvilket betyder, som også The Amplified Bible siger, at vi skal bruge ”alle dens enorme ressourcer i tjeneste for Gud og mennesker”. Gas, olie, kul, vand, landbrug, kvæg – alle ting som eliten forsøger at tage fra os, fordi vi i vores ugudelighed har glemt Gud og at Han derfor har givet Jorden over ”i gudløses hånd” (Job. 9:24), eller i den ondes hånd, som KJV siger – hvilket er Satan selv med sin forlængede arm Antikrist. Derfor fyldes kloden med løgn og befolkningen ængstes i rædsel over løgnenes forudsigelser.

Formålet med klimaløgnen i en tid hvor kloden er yderst stabil, er at skjule når kloden vånder sig under dommen i trængslen. Satan vil forsøge at skjule Guds dom over Jorden for at forhindre at mennesker omvender sig til Jesus. Åbenbaringsbogen er fyldt med naturkatastrofer – alt fra hungersnød til at sol og måne formørkes, meteor nedslag, lyn og torden og jordskælv kloden endnu ikke har set, en tredjedel af Jorden der brænder op, en tredjedel af havet bliver til blod, hagl / sten så tunge som 34 kg der falder ned fra himmelen. Det synes at være efter Guds plan, at stabilisere klodens klima lige før Han dømmer verden med bl.a. uhidtil set destabilisering, ved at lade den få hvad den hungrer efter – løgn og ondskab.

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, udtaler, ”Nu slår vi igen rekorder. Moder Jord er vred. Hun fortæller os - om - hun fortæller os med orkaner på Golfkysten, brande i Vesten, hvad det så end er, at klimakrisen er reel og har en indvirkning[44] . Paven siger, ”Gud tilgiver altid, vi tilgiver nogle gange, men naturen tilgiver aldrig[45] . Salman Syed fra Campus Times siger, ”Moder Natur virker vred… vi ved, hvad planeten har brug for for at stoppe sin vrede[46] , og Claudia Lorenzo Rubiera fra ”The Conversation siger at ”Naturen slår tilbage[47] . Det er almindelig tale nu, at vi er skyld i at kloden lider, og nu kæmper den tilbage.

Men andre ord, skjules Guds dom over en menneskehed der har vendt Ham ryggen. Og dommen består i at folket får en verden uden Ham, hvor Jorden for alvor er givet over i den ondes hånd. Derfor vånder Jorden sig – ikke fordi vi spiser kød og brænder kul.

Referencer


[1] Climate Change: What Do Scientists Say?”, PragerU, d. 18-04-2016.
[2] On Behalf Of Environmentalists, I Apologize For The Climate Scare”, Forbes, d. 28-06-2020. Artiklen kan findes på ”Wayback Machine
[5] Klima-aktivister bag piftede dæk”, Ekstra Bladet, d. 22-08-2009
[6] The Tyre Extinguishers”, Twitter, d. 07-09-2022
[7] The Tyre Extinguishers”, Twitter, d. 26-10-2022
[12] Greta Thunberg Has Given Up on Politicians”, New York Times, d. 27-10-2021
[16] Greenland polar bears have learned to hunt without sea ice”, Natural History Museum, d. 17-06-2022
[19] What Happened to The Ice-Free Arctic?”, Watts Up With That?, d. 27-09-2022
[20] Antarctic sea-ice expansion in a warming climate”, University of Hawaii News, d. 21-04-2022
[21] Obama frigiver hemmelige klima-fotos”, Tagryggen, d. 26-07-2009
[22] Der har været palmer ved Nordpolen”, Tagryggen, d. 26-10-2009
[24] A Primer on Global Warming: Dispelling CO2 Myths”, Heartland Institute, d. 01-07-2009
[26] The Great Barrier Reef an obituary”, The Guardian, d. 26-03-2014
[28] FN-chef på klimatopmøde: Fuld fart mod helvede”, Ekstra Bladet, d. 07-11-2022
[32] Climate Activists Blow Smoke on Wildfire Fears”, WSJ Opinion, d. 27-10-2021
[34] There is no climate emergency!”, Heartland Institute, d. 09-11-2019
[40] Solar Panel Waste: The Dark Side of Clean Energy”, Discover Magazine, d. 14-12-2020
[41] Headwind"21”, YouTube, 6:50-7:52
[43] China’s Rare Earth Metals Consolidation and Market Power”, Foreign Policy Research Institute, d. 02-03-2022
[44] Pelosi: Mother Earth Is Angry And She's Telling Us”, Real Clear Politics, d. 11-11-2020
[45] Pope Says the Earth Is Angry”, Amazing Facts, d. 14.04.2020


Debat: Nutidens klima er en velsignelse for kloden og dens indbyggere!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Endetiden

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation