Sidste nyheder


- #41 opdatering for krigen i Israel: Gidsler og propaganda Se alle Israel-nyheder under menuen "Nyheder -> Krigen i israel, 2023"

I de seneste timer er en intens debat blusset op på de gazanske netværk angående en aftale. Flere gazanere er imod frigivelsen af de israelske gidsler og opfordrer Hamas til at beskytte de vigtige aktiver. En chokerende meddelelse, der cirkulerer på netværkene, lyder: De har ikke lov til at forlade Gaza, med et billede af Shiri Biebs og hendes børn. Ang. Shiri Biebs og hendes to drenge (Ariel, 4 år og Kfir 10 måneder), har Hamas offentliggjort at de alle er døde...
D. 30-11-23

- De mest frygtede israelske soldater

Denne video giver et omfattende overblik over forskellige eliteenheder inden for de israelske forsvarsstyrker (IDF), der fremhæver deres specialiseringer, historier og væsentlige roller i militære operationer og terrorbekæmpelse...
D. 16-11-23

- Et forsvar af sandheden, og dermed Israel!

Jeg tror ikke der er nogen tvivl om, at Israels modangreb, i særdeleshed kommende modangreb vil møde modstand i verdenssamfundet, i den kommende - umiddelbare fremtid. Der er ingen anden mulighed, end at få nedkæmpet Hamas i Gaza og Hezbollah på Vestbredden totalt...
D. 14-10-23

- Profetier der kan opfyldes igennem krigen i Israel

Jeg har nævnt flere profetier, som kan få sin opfyldelse igennem den nuværende krig i Israel, og vil gennemgå dem lidt nærmere her. Salme 83Der er Salme 83, en salme af Asaf, hvor han beder Gud om ikke at forblive tavs, men handle imod Hans fjender, som konspirerer for at udrydde nationen Israel...
D. 11-10-23

- Videnskabens globale nedkøling

Den moderne videnskab har det på samme måde som det moderne menneske. Man ser tilbage, endog få årtier, og føler sig historisk overlegen. I fortiden troede man dit og dat, i dag ved vi... Ind til i morgen, hvor videnskaben ombestemmer sig, og så ved vi endnu mere - men det er videnskabens styrke, hedder det sig...
D. 29-09-23

- Modernaturtilbedelse i Apple

Den nye firmaklimareklame fra Apple, viser et godt billede af hvordan global opvarmning / klima er en religiøs, livsfjendsk modernaturtilbedelse. Den bekræfter FNConvention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States med målsætningen at gøre naturtilbedelse til en statsreligion...
D. 21-09-23

- De idiotiske, klimareligiøse idéer

Jo mere tid mennesket får til at udtænke idiotiske ideer, jo mere galt går det. Jo flere redskaber de får til deres rådighed, f.eks. at manipulere med livets byggesten, DNA, jo mere ondskab producerer de...
D. 17-09-23

- Sound of Freedom og Hallow App

Dokumentaren Sound of Freedom er meget oppe i tiden, og mens den berører nogle vigtige ting, er den en del af The Great Awakening (Den Store Opvågnings) bølgen, der går imod Satans politiske magter, men peger i retning af Satans åndelige magter...
D. 13-09-23

- En påmindelse om vaccine-roulette

Der er jævnligt studier og fund i nyhederne, der alarmerer om corona-vaccinerne - retssager og dødsfald. Uanset hvad der kommer frem, fortsætter vaccineprogrammerne. Jeg har skrevet meget om vacciner, og gør det ikke så meget mere, men vil op til vaccinesæsonnen lige minde dig om, at du risikerer at blive skadet af vaccinen...
D. 31-08-23

- UFO'er, et vidnesbyrd om tidens ende

Den øgede fokus på UFOer, er et tegn for og fra den okkulte verden, at bortrykkelsen snart sker. I artiklen gengiver jeg flere tekster fra New Age forfattere, der har fået at vide af deres åndelige kontakter (ondskabens åndemagter i himmelrummet, Ef...
D. 26-08-23

- Saudi-israelsk normalisering accelererer

Effekten af Abraham Akkorderne har trukket ud, alene af den ene årsag, at Guds tid ikke er endnu. En kort opfriskning: Abraham-aftalerne er en række aftaler, der blev underskrevet i 2020. Den første blev officielt annonceret d...
D. 17-08-23

- Klimafrygt er et planlagt medie-program

Nu er der fra alle kanter utrolig meget fokus på naturkatastrofer, hvilket får nogle til at mene, at det viser at trængslen står for døren, mens andre bruger alle billeder og videoer som bevis for at menneskeskabt global opvarmning er en virkelig ting...
D. 05-08-23

- I audiens hos "the Orb"

Vil du være borger på denne Jord, kan du risikere at skulle registrere dig ved at kikke ind i the Orb, kuglen der allerede har registreret 2.000.000 mennesker. Det er i hvert fald tanken bag dette Worldcoin projekt...
D. 01-08-23

- Søger efter en verdensleder der kan stå frem

De sidste mange år, når jeg har forestillet mig tiden hvor Antikrist skal stå frem på verdensscenen, så har jeg forestillet mig overskrifter der ville se nogenlunde sådan her ud: Artiklen er et år gammel, men siden elitens protokoller blev afsløret i 1785 har de forttalt alle der ville lytte, hvordan situationen skulle skabes for at føre deres despot på verdensscenen...
D. 15-07-23

- Gud er højt over denne verden

Når truslerne for fremtidens verden, som vi længe har vidst ville komme, og som vi nu ser blive materialiseret i verden, så er det vigtigt at huske at Gud er højt over denne verden. Det er en skræmmende tid, og jeg kan ikke forestille mig hvordan jeg skulle kunne se alt denne ondskab forme sig for mine øjne uden at blive fyldt med angst, hvis ikke jeg kendte Gud...
D. 17-06-23

- EU og WHO samarbejder om global digital sundhedscertificering

Mens verdensmagterne arbejder på Fremskyndelse af Agenda 2030. og elitens økonomiske system med Centralbankens digitale valuta der kalder på Unicoin, en chip under huden truer verdensøkonomien, så forberedes der Europæisk elektronisk identifikation i 2024...
D. 14-06-23

- Canadas skobrande forårsaget af brandstiftelse

I Canada er der hidtil uset voldsomme, multiple skovbrande - næsten dobbelt så mange som gennemsnittet de sidste 10 år. Røgen fra brandene der dækker et område så stort som Sjælland, er nået helt til både New York og er blæst 4...
D. 11-06-23

- Afbrænding af kul, olie og gas, påvirker ikke atmosfæriske CO2-niveauer

Påstanden at solens opvarmning af kloden forårsager naturlig øget CO2 niveau i atmosfæren, som ingen menneskelig anstrengelse kan forhindre, bliver af fakta-tjekkere og politisk-korrekte forskere forsøgt bagvasket, med prædikater som klimafornægternes populære stråmand, mens man peger på udvalgte statistiske sekvenser der kan påvise, at det er løgn...
D. 05-06-23

- Europæisk elektronisk identifikation i 2024

Da jeg for 3 år siden, i 2020, skrev artiklen Corona, når eliten tester verdenssamfundet, kunne det se ud til at ID2020 ville blive projektet der skulle implementeres i samfundene, for at få overblik over befolkningens gøremål...
D. 18-05-23

- Magogs alliancer formes mens Israel er i krig

Hver gang uroligheder rører sig i ikke vestlige lande, forlyder der trusler mod den Amerikanske dollar, hvilket samtidig truer den sammenhængende europæiske økonomi. Tilbage i 2012, da EU og USA truede med sanktioner mod Iran for deres berigelse af Uran, forlød det at dollaren var truet...
D. 13-05-23

- Danmark og Davos

Efter nyheden om Unicoin, en chip under huden, giver det mening at informere om Danmarks forhold til Davos, til den Fjerde Industrielle Revolution, som Davosånden (Klaus Schwabs egne ord) står bag...
D. 02-05-23

Hent flere

Hent alle