Dagens andagter


søndag d. 14-04-2024


"De har gudfrygts skin, men fornægter dens kraft", 2.Tim. 3:5

Det er en mørk men rammende og præcis fremstilling af den sidste tid, vi læser om i 2.Tim. 3:1-5. Spot, ulydighed imod forældre og egenkærlighed er sammen med det øvrige, Paulus skriver til Timoteus, vor tids kendetegn. Vi fæstner os især ved ordene: "De har gudsfrygts skin,men fornægter dens kraft".Dvs. at kristendommen ikke længere vidner om Kristus, men er en død kulturarv, hvor egenkærlighed o.m.a. får lov at trives. Vi bærer kristennavnet, men har fornægtet dens kraft. Et alvorligt tidens tegn om kærligheden, der er blevet kold hos de fleste.
Er vi præget af den tidsånd, har vi ikke Kristi sind, som Paulus skriver 1.Kor. 2:16. Eller er vi præget af Kærlighed til penge, der "er en rod til alt ondt"?1.Tim. 6:10
En levende tro er, som det ligger i ordet, aktiv og kan høres og ses. Den er ikke blot en facade eller levevis men giver udslag ved at være jordens salt og verdens lys. Har kristendommen kun gudsfrygts skin, mangles saltet og lyset.Og verdensånden, der befordrer ulydighed og egenkærlighed, overvinder dem, der ikke kæmper for at bevare troen på Gud som en levende, aktiv tro.- Jeg går i fare, hvor jeg går, min sjæl skal altid tænke, at Satan alle vegne står i vejen med sin lænke; hans skjulte helvedbrand mig let forvilde kan, når ej jeg på min skanse står; jeg går i fare hvor jeg går.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt