Dagens andagter


mandag d. 16-09-2019


Hvad synd kan føre til

Samson var udvalgt til en stor gerning, og Gud havde givet ham større kraft end andre. Men beretningen om ham er tragisk. Han forlod Herrens vej, vildledt af kærlighed til en pige fra Israels fjender, som lokkede ham til at forråde sig selv. Derved mistede Samson sin kraft, og hvad værre var, Herren veg fra ham <Dom. 16:20>. Han, som var udvalgt af Gud, blev på grund af sin synd træl for sine fjender. Et strålende liv var lagt i ruiner på grund af ulydighed mod Guds påbud.
Det var for sent for Samson at fortryde, skaden var sket. Men han er ikke den eneste, der har kastet alt bort for et øjeblik i synd. Også i dag fanger Satan mange ved at stille os noget i udsigt, som vi attrår meget stærkt, og narrer os derved ind i sin fælde. Det, vi attråede viste sig intet at være værd. Og det, der virkelig var noget værd, livet med Gud, mistede vi, fordi vi veg bort fra Herrens vej.
Men vi må tro på Gud, når han i sit ord siger, at den, der sidder i mørkets skygger og som har mistet herligheden hos Gud, kan begynde på ny, dersom vi omvender os og angrer den synd, der har ledt os på afveje. Peter bandede på, at han ikke kendte Jesus. Men da han omvendte sig, fik han en stor gerning for Gud. Men vi skal ikke tage let på vor synd og tro, vi blot kan fortsætte, thi da bliver vort hjerte forhærdet. Og da findes der ingen vej tilbage. Derfor må vi kæmpe mod synden og stå den imod, uanset om den end kan se tillokkende ud, thi den leder os ind på dødens vej.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Gør, hvad han siger.


Joh. Kap. 2 v. 5
Hans Moder siger til Tjenerne: »Hvad som han si¬ ger eder, det skulle I gøre.«

Du, som længes efter at finde ham, efter at blive omvendt og kunne tro dine Synders Forladelse med Hjertens Glæde, hvad venter du paa? Et mægtigt Under. Dit Hjerte er tørt og koldt, du venter, det skal blive opvarmet med en Glød fra selve Himmelen. Saa skal du ogsaa vide, at kalder du paa Jesus, saa kalder du paa ham, som er Under. Det Under vil han gøre her paa Jorden. Og vi, som har oplevet det Under, vi beder om nye Undere. Vi kan ikke lade være. Vi beder om, at han vil hele vore delte Hjerter, gøre mit paaholdende Sind gavmildt, mit egenkærlige Sind kærligt, mit sure Sind glad, mit urene Hjerte rent. Vældige Bønner, som vi har bedet længe maaske, men han siger til os: bed kun, jeg er Underet, jeg gør Undere paa Jord. Eller vi beder om, at en, vi kender maa blive omvendt. Det ser saa lidt ud til det. Vi ved godt, det er et vældigt Under, hvis det skal ske, men at kende Jesus, det er at kende ham, som har aabenbaret sin Herlighed her paa Jorden og vil blive ved dermed lige til Dagenes Ende. Hele Guds Folk paa Jorden beder om, at han vil komme igen. Et overvældende Under beder vi om. Og det vil ske.

Hvad skal vi gøre, mens vi venter? Det prædiker Jesu Moder for os i Dag. Hvad han siger til jer, det skal I gøre. Ikke at vi skal hjælpe ham med Underet, det kan vi ikke. At Tjenerne hældte Vand paa Krukkerne, det var ingen Begyndelse til, at Vandet blev til Vin. Men da det var Jesu Befaling, saa skulde det gøres, og havde de nægtet det, saa havde Jesus vel ikke gjort sit Under. Men saadan vilde han dog, at Mennesker skulde hjælpe ham. Du kan ikke omvende dig selv, men du kan gøre, hvad Jesus siger til dig: læse i Bibelen, søge hans Hus, søge hans Nadverbord, holde Søndagen hellig, lade være med at bande. Du kan ikke gøre dit paaholdende Hjerte gavmildt, men du kan opgive ærligt paa din Selvangivelse. Alt, hvad han siger til jer, det skal I gøre. Det er et Under, vi venter paa, men uagtet vi ikke kan hjælpe Jesus med Underet, kan vi dog gøre, hvad han siger.