Dagens andagter


søndag d. 24-09-2023


Foragt ikke den ringe begyndelse <Zak. 4:10>

Disse ord blev sagt til de jøder, der sammenlignede begyndelsen til Zerubabels tempel med Salomons, som havde været langt herligere. Zerubabels arbejde med blylod og målesnor var kun en lille, uanselig begyndelse på templet. Således oplever vi også ved vor omvendelse den spæde begyndelse på den åndelige livs fuldførelse, hvor det er Herren selv, der arbejder med blylod og målesnor, for at ingen forkerte mål skal ændre den rette struktur i vort liv med Gud. Vi synes måske, Guds åndelige helligdom skulle være mere storslået, og vi fristes til at lægge lidt til af, hvad verden kan bidrage med af pynt. Men Gud foragter ikke den ringe begyndelse, der vil føre til stor herlighed, dersom vi blot venter på ham og ikke bygger mere, end blyloddet og målesnoren tillader.
Etsennepskorn er meget lille og har en ringe begyndelse. Det samme syntes farisæerne og de skriftkloge m.fl., om Jesus, da han fødtes i fattige omgivelser og levede i fattigdom, kun omgivet af, hvad der i deres øjne var udannede mennesker. De så slet ikke, at den ringe begyndelse var Guds værk.
Brorson havde ret, når han i sin salme skrev således om de kristne: Her gik de under stor foragt!Begyndelsen synes verden for ringe, og den vil derfor ikke være med. Men lad os glæde os over, at det, Gud har begyndt, bliver fuldført i herlighed.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt