Dagens andagter


søndag d. 29-03-2020


Profeten Elias <1.Kongeb. kapitlerne 17-19>

Der er skrevet meget om denne store profet, men fra hans egen hånd har vi kun versene i 2.Krøn. 21:12-15. På Johannes Døbers tid troede mange, at han var Elias, fordi han som Elias var stærk i ånd, kraft og tjeneste. Johannes var ikke Elias, men skulle gå foran Jesus i Elias¢ ånd og kraft <Luk. 1:17>. Og som Johannes Døber var forløber for Jesu første komme, vil Elias være det ved hans andet. "Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer." Mal. 4:5. Elias døde ikke men blev taget levende op til Himlen, fordi hans tjeneste på jorden kun foreløbig var endt. Der er mange, stærke tegn, der peger på, at Elias og Enok vil være de to olietræer og de to vidner, der bl.a. er omtalt i Joh.åb. 11:3-12.
I Elias¢ spor fulgte det ene store under efter det andet. Han profeterede, at det ikke ville regne i 3½ år, og regnen udeblev. Herrens ord kom til ham således: ".... hold dig skjult ved bækken Kridt.... du skal drikke af bækken, og ravnen har jeg pålagt at sørge for føde til dig." .. "Og ravnene bragte ham brød om morgenen og kød om aftenen." Der var underet i Zarepta, hvor enkens mel og olie ikke slap op. Opvækkelsen af enkens søn. Og senere fulgte styrkeprøven på Karmel med 400 af Ba’als profeter.
Men selv denne troens kæmpe oplevede frygten regere over sig. Han, der vidste, hvad Gud formåede, frygtede for sit liv. Flygtede ud i ørkenen og ønskede sig døden. "Og se, en engel rørte ved ham.... Og da han så sig om, se, da lå der... et ristet brød, og der stod en krukke vand..." <Vi vil i morgen videre læse om Elias.>

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Så er det søndag

Der er ingen andagt i dag. Bartholdy levede på den tid, da kirkerne var Bibeltro og holdt sig til Bibelens Ord.

Derfor siger han at: "Der mangler Stykker til Søndagene. Det er udfra den Betragtning, at der er saa rig Lejlighed til at høre Ordet om Søndagen, og trænger nogen til at læse det ogsaa den Dag, gives der saa mange gode Prædikensamlinger."

Men i morgen, vil der igen være en andagt