Dagens andagter


fredag d. 25-09-2020


"Er det kun få, som bliver frelst?" Luk. 13:23

Bibelen siger, at det kun er en lille skare, der lader sig frelse. Men efter diverse udsagn på gravsten, dødsanmeldelser og begravelsestaler, kommer vi til et andet resultat. Der møder vi ofte ordene: Den evige hvile! eller: Gået hjem til Gud! Er det da, fordi vi vil skjule sandheden, eller véd vi ikke bedre? I begge tilfælde er vi ynkværdige, fordi vi ikke har erkendt eller undersøgt sandheden.
Jesus svarer på spørgsmålet, om det kun er få, der bliver frelst, ved at sige: "Kæmp I for at komme igennem den snævre port." Kæmp er her oversat fra et ord, der betyder at kæmpe, som gjaldt det livet. Et alvorligt udtryk for den kamp, vi er deltagere i, dersom vi vil ind gennem den snævre port. Og vi får en forståelse af, at det er mægtige modstandere, der vil hindre os i at komme igennem denne port. Den snævre port betegner omvendelsens kamp og det svære i at få det gamle menneske bøjet, så det i tro tager imod Jesus og dermed får kraft til at bryde med verden talemåder, som lægger et slør over dødens alvor ved at lade som alt er vel, uanset det ikke er det. Det er kun den, som søger, der finder, og kun den, som kæmper, der vinder. Jesus siger, at mange vil prøve at komme ind, men ikke formå det. Derfor må vi lægge al vor styrke i at kæmpe og kæmpe, indtil den endelige sejr er vundet.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Vi skal gaa ham i Møde.


Matt. Kap. 25 v. 6
Men ved Midnat lød der et Raab: Se, Brudgommen kommer, gaar ham i Møde!

Vi skal gaa ham i Møde. Det er ikke langt, vi kan gaa ham i Møde i Forhold til det Stykke, han gaar. Han kommer fra den usynlige Verden, fra Sædet ved Guds højre Haand ned til os. Vi kan ikke gaa langt, vi er tøjret her. Alligevel vil han, vi skal gaa ham i Møde som Brudejomfruerne. Vi skal ikke nøjes med et ubestemt Haab, man maa jo haabe, det gaar nok. Nej, staa op og gaa ham i Møde. Det begynder med Bønnen og Kampen for at tro ham. Det begynder med, at vi ydmyger os til at søge Pladsen ved Nadverbordet, Pladsen mellem dem, der venter Jesus, de troende, de hellige.

Denne Lignelse er saa alvorlig for dem, som i Grunden altid har villet. Jeg har altid villet, det har altid været min Længsel at høre Gud til, at kende min Frelser. Det samme vil disse Brudejomfruer kunne sige alle ti. De var kommet i Bevægelse. Men de siger til os: der er en Tid til det afgørende, og der er en Tid, da det er for sent. Og det afgørende kan være noget, som ingen rigtig regner med. Manglen paa Olie. De af os, som kender noget til os selv, kender den Følelse: der mangler noget. Mange troende kan sige: jeg mangler Glæde. Eller: jeg mangler Frimodighed. Jeg mangler Lyst til at være mellem de troende. Nu er vor Fare den, at vi alligevel slaar os til Ro. Det er kedeligt, jeg mangler noget, men det gaar vel. Pas paa, at ikke denne Mangel bliver afgørende.

O, Jesus, lad det komme dog snart dertil engang,, at alle dine fromme maa møde dig med Sang! Gør, Jesus, snarlig Ende paa dine haardes Strid! Og lad min Lampe brande til min Forløsnings Tid!