Dagens andagter


lørdag d. 29-01-2022


En sand tro på Jesus sætter skel<Matt. 10.34-36>

Der, hvor Guds lys og verdens mørke mødes, opstår der åndelige kampe, som forstærkes, jo klarere Guds ord lyser. Satan hader Guds ords lys så meget, at han griber til alle midler for at hindre det i at skinne i hans åndelige mørke. Det er én af grundene til, at "vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige", Ap.g. 14.22. Og Paulus tillægger, at således, som han er blevet forfulgt, "sådan skal også alle de, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt", 2.Tim.3:12.
Jo mere vi elsker Jesus og arbejder for hans sag, des mere hader Satan os og lægger vanskeligheder på vor vej, som vi oftest ikke tænker på, kommer fra ham. Han ønsker at gøre os modløse og uvirksomme og slukke Guds lys i vore hjerter. Vi kan ikke undgå at mærke Satans fjendskab, dersom vi har valgt at tjene Gud og holde os til ham. Thi ved en sand tro på Jesus sættes der skel mellem kristne og vantro.
Vi skal ikke tabe modet men tværtimod se fremad og opad og glæde os over den forløsning, Gud har givet os i Jesus Kristus. Vel skal vi frygte Djævelens angreb, men på den anden side kan vi sejre over ham så længe, vi har Jesus ved vor side. Derfor skal vi takke og lovprise hans navn og bruge enhver lejlighed til at sprede Guds ords lys, at mange derved kan se lyset og afsky mørket.

Christian Bartholdy's: Andagt i hjemmet
Hvad du kan nu.


Mark. Kap. 14 v. 7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Mig har I ikke altid, siger Jesus. Derimod er der noget andet, vi altid har, fattige har I altid hos jer, siger han. Elendigheden er altid paa Jorden. Døende er her altid, syge er her altid, Krøblinge er her altid, Krige er her altid, Uret er her altid. Men Guds Naade kommer paa Besøg, hvor og naar han synes.

Guds Søn blev født. Guds Søn døde. Guds Søn lod sig spænde inde i det samme Baand, som vi er i, Tiden. Ordet blev Kød, siger Johannes. Man kunde ogsaa sige: Ordet blev Tid. For Kød varer kun til en Tid. Det er rigtig nok, at Guds Ord er evigt, Herrens Ord bliver evindelig, siger allerede Esajas. Men det bliver ikke evindelig hos os. Det maa du sandelig se at gøre dig klart. I det jordiske Liv er det af stor Vigtighed at blive klar over, hvad man altid kan og hvad man maa gribe Lejligheden til at kunne. Saa og høste og køre ind f. Eks. Men hvad angaar Jesus, er det vigtigere endnu. Gaa fortabt, det kan man altid, men omvende sig kan man ikke altid. Gaa vild kan man altid, men spørge om Vej kan man ikke altid. Dø, det kan du altid, men leve kan du ikke altid. Arbejde kan du altid, men gaa i Kirke kan du ikke altid, kun om Søndagen. Tjene Djævelen kan du altid, men tjene Jesus kan du ikke altid. Slippe Guds Naade kan du altid, men finde den kan du ikke altid. Glide ned ad Skraaplanet kan du altid, men klatre op kan du ikke altid.

Dette overfor Jesus: det kan vi altid bringe i Orden, det er at gøre ham til Tjener og sig selv til Konge. Og nu er han vor Tjener, det blev han, derfor fornedrede han sig, saa han blev lydig til Døden, ja Døden paa et Kors, men han er ogsaa Kongen. Vi maa ikke sætte os paa den høje Hest overfor ham. Han gik i Døden for os, han tjente os med alt, hvad han ejede, men han er en Konge. Hvad han siger, der er altid, det er altid, og naar han siger: mig har I ikke altid, saa vær vis paa, det passer. Og indret dig efter det.