Global opvarmning og tarvelige tricks

af Kim Andersen
Lagt på d. 05/02-08


Udskriv
Oversigt


I sommers skrev jeg om global opvarmning, hvor jeg på mange måder viser, at den politik der i dag udvindes af klodens cyklus, er fup og bedrag. Jeg vil her komme med en lille opfølgning, da der går ikke mange dage imellem at der bankes på gong gongen for klodens snarlige timeout, hvis ikke vi handler nu. Men uanset hvordan vi handler for at få den kulde tilbage, som vi ud fra observeringer de sidste 150 år, mener er normalt, så kan vi ikke forhindre at jorden gør som den altid har gjort.

I artiklen om den globale opvarmning skrev jeg om Connie Hedegaards Grønlands attraktion, for hele verdens politiske arena. Jeg citerede TVAvisen der bl.a. fortalte:

Hun vil flyve hver og en af dem til Grønland, for at skabe opmærksomhed omkring klimaforandringerne...man skal se det med sine egne øje før det virker, mener miljøminister Connie Hedegaard. Vi kan jo se, når de kommer hjem, at de begynder at sige ’hold da op, vi må gøre noget mere end det vi hidtil har troet at vi skulle gøre’…Der giver det os jo en lejlighed til at både og give dem nogle billeder inde på nethinden, så de kan vise tilbage til Grønland, når de taler om det ude i den store verden, og samtidig også at vi kan tale med dem uformelt. Jeg synes det er vigtigt, at ledende politikere fra andre lande ved selvsyn kan se, hvad klimaforandringerne betyder. Og her i Illulisat er det meget synligt, fordi gletsjeren har trukket sig 15 km tilbage på kun 6 år. Og det er til at forstå... Det viser sig hver gang at det nytter noget at gøre opmærksom på, hvad er det der sker i Arktis[1]

Hedegaard har været heldig at hun nåede at få verdens topledere til Grønland for at opleve selvsyn, for inviterede hun dem til selv samme sted i dag, i Illulisat, så ville et ganske uoverbevisende syn indprentes på deres nethinde.

Politiken fortæller:

Mens vi i Europa går rundt og taler om global opvarmning og har udsigt til endnu en grøn vinter, er det bidende koldt i Grønland. Ved Diskobugten, der de seneste år er blevet symbol på den globale opvarmning, er det lige nu så koldt, at bugten for første gang i flere år er frosset til, oplyser navigatør Henrik Matthiesen...»Siden 2004 har der ikke været meget is i Diskobugten, men lige nu er isen op til 50 cm tyk. Siden jul har der været masser af nordlig vind, som har gjort det rasende koldt i området,« fortæller Henrik Matthiesen. »For 10-12 år siden var bugten normalt frosset til, nu er vi måske vendt tilbage til den normale tilstand.« Ifølge borgmester Anthon Frederiksen fra Ilulissat Kommune, hvor Diskobugten ligger, har denne vinter været den koldeste i 10 år. »Omkring årsskiftet var vi nede på 25-26 minusgrader. Det er første gang i 10 år, at det har været så koldt. Det har betydet, at der lige nu ligger mere is i bugten, end der har gjort siden 1996,« fortæller Anthon Frederiksen. Temperaturen lå i går på 15-20 minusgrader.[2]

Jeg hører tydeligt de såkaldte forskere sige, at snart vender varmen tilbage, og den globale opvarmning fortsætter. Lad mig pointere, at 2007 er kåret til det varmeste år siden 1874[3], og alligevel bliver Grønlands Diskobugt tiliset. Lyt endvidere til Politikens artikel:

»Der er meget fokus på global opvarmning, og der er næppe nogen tvivl om, at der er en opvarmning i gang. Således har gletsjeren ved Ilulissat de seneste 10-20 år trukket sig mere tilbage end tidligere. Men gletsjeren har gennem århundreder bevæget sig frem og tilbage. Vi grønlændere har i 1.000 år tilpasset os forholdene og ved, at der kommer kolde og lune vintre med visse mellemrum,« konstaterer Anthon Frederiksen.

Den danske Ole Humlum, som er professor i fysisk geografi ved Oslo Universitet, som har arbejdet i Grønland, på Svalbard og arbejder nu i Oslo, siger at:

I 10 år har vi ikke set nogen stigning i den globale temperatur, selv om vi i samme periode har set en kraftig stigning i mængden af CO2 i atmosfæren. Med den stigning, vi har haft, skulle vi samtidig have haft en stigning i temperaturen på 0,2-0,3 grader, hvis klimamodellerne var rigtige. Det har vi ikke. Derfor må der være noget galt med modellerne... Det tyder på, at effekten af CO2 i atmosfæren er overvurderet. Dette er et vink med en vognstang til os alle om at være lidt mere ydmyge i klimadebatten. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi om 10-20 år oplever noget lavere temperaturer end i dag[4]

Selvom vi har haft det varmeste år registreret siden 1874, så er klodens klima ikke i fare. Samme artikel fortæller:

På den sydlige halvkugle er det blevet mærkbart koldere, mens det til gengæld er blevet lidt varmere på den nordlige halvkugle.

Som citeret i den forrige artikel om global opvarmning, siger Jørgen Peder Steffensen, fra Afdeling For Geofysik ved Niels Bohr Institut:

Den gennemsnitlige temperatur i Østantarktis er så meget under nul, at selvom vi fik en drivhuseffekt, som ville svare til gennemsnitlig forandring på 10 grader, så ville den Østantarktiske is flade ikke smelte, fordi den er så kold.[5]

Politiken citerer ham:

Her på instituttet diskuterer vi også årsagerne til, at der ikke er sket en temperaturstigning i 10 år, Det mest sandsynlige er, at 10 år er for kort tid, men vi ved det ikke... Klimamodellernes forudsigelser af den globale opvarmning er ikke virkelighed. De er resultat af kvalificerede gæt om, hvordan det vil gå. Men det er et virtuelt klima, som udspiller sig på baggrund af de programmer, der er lagt ind i computerne. Klimamodellerne repræsenterer vores bedste viden om klimasystemet, men også vores manglende viden. Men verden består ikke af modeller, den består af en virkelighed, som man kan måle og veje[6]

World Climate Report siger:

der i realiteten ingen information fra Antarktis, som man ved er blevet lidt koldere, de sidste årti[7]

Artiklen fra Politiken citerer Ole Humlum der siger:

FNs Klimapanel, IPCC, til at forudsige den globale opvarmning, overvurderer effekten af drivhusgassen CO2 i atmosfæren. Han tror derfor, at det vil blive koldere de kommende år.[8]

Fred Singer og Dennis T. Avery fortæller om A. T. Jos de Laat og Ahilleas N. Maurellis som lavede en rapport opkaldt efter dem, De Laat og Maurellis rapporten, som bl.a. påpeger denne fejl i IPCC’s overfladetemperaturdokument:

Den inkluderer praktisktalt ingen data på nedkølingen af Antarktis de seneste årtier. De bedømmer at IPCC’s valg af rapporteringsstationer - og dens misforståede brug af opvarmningstendensen i Antarktis - har produceret en global opvarmningstendens som er omkring en tredjedel for høj[9]

Politiken skriver selv at:

Ingen bestrider det faktum, at temperaturen på kloden i gennemsnit ikke er steget i ca. 10 år. Men mange klimaforskere påpeger, at 10 år er alt for lidt til at vurdere, om opvarmningen af kloden fortsætter eller ej.[10]

Det er et fremragende eksempel på hvordan man tvinger global opvarmning frem. Artiklen omhandler at det ikke er blevet varmere i 10 år, alligevel, som jeg har fremhevet i citatet, er der tale om en fortsættelse af global opvarmning. Jeg kan selvfølgelig ikke påstå at global opvarmning ikke er en realitet. Men at mennesket skal stilles til ansvar for klodens klima på grund af et CO2 udslip, er grotesk. Målinger er foregået siden ca. 1850, hvor den sidste ”lille istid” afsluttede. Der kunne kun blive varmere, og snart kan der kun blive koldere.

Politiken afslutter med at underminere modstandernes udtalelser og citerer Eigil Kaas, som værende ”én af Danmarks førende eksperter inden for brug af klimamodeller”, fra Københavns Universitet, Professor i Meteorologi:

Men 10 år er en alt for kort periode. Man er nødt til at se temperaturudviklingen over flere årtier. Det virker fuldstændig utroværdigt at påstå, at det faktum, at det ikke er blevet væsentligt varmere i 10 år, er bevis på, at der ikke er nogen global opvarmning. Det virker, som om Ole Humlum ikke kender klimasystemets dynamik, fordi klimaet varierer hele tiden, og vi således sagtens kan have et årti, hvor det bliver koldere, selv om vi er midt i en global opvarmning[11]

Selvom man siger at 10 år er for lidt, så tvinges den globale opvarmning alligevel igennem som faktum - og på alles læber følger det liturgiske ord, CO2. Det går begge veje. 10 år er ikke kun for lidt til at modbevise global opvarmning, men selv sagt også for lidt til at bevise fænomenet.

Man kan glæde sig over, at Henrik Svensmark, forskeren som ganske rigtigt beviser solen påvirkning på kloden, får mere og mere støtte. Politiken fortæller:

En videnskabelig diskussion om, hvorvidt Jorden for omkring 300 år siden var ramt af en ’lille istid’ - og hvorvidt en ny lille istid er på vej - har bragt ny international støtte til den danske forsker Henrik Svensmark, der arbejder med solpletter, kosmisk stråling og skyernes indvirken som forklaringsmodeller på klodens klima - snarere end menneskabt opvarmning med CO2[12]

Russiske forskere giver Henrik ret:

Det er slut med den globale opvarmning inden for nogle årtier, varsler russiske klimaforskere...I stedet for stigende vandstand i havene skal verden forberede sig på en ny ’lille istid’, der vil indtræffe senest mellem 2055 og 2060 og vare mellem 45 og 65 år. Allerede fra i år vil der kunne iagttages et beskedent fald i de globale temperaturer...Ifølge ham (klimaeksperten Khabibullo Abdusamatov, der leder rumforskningslaboratoriet ved Pulkovo-observatoriet i Ruslands næststørste by, Skt. Petersborg) skyldes den global opvarmning ikke udledning af drivhusgasser, men derimod ændringer i stråling fra solen...Der kommer en nedfrysning, uanset om alle verdens lande sætter en stopper for udledning af drivhusgasser eller ej...Årsagen til nedkølingen skal findes i faldende solplet-aktivitet[13]

Tarvelige tricks


Jeg gør i artiklen om global opvarmning opmærksom på, at emnet global opvarmning er en politisk agenda og propaganda. At tage til yderkanten af Grønland, hvor der i tusinder af år har været kolde og lune vintre, på et tidspunkt for det lune vejr understøtter en politisk mærkesag, er usselt og tarveligt.

Men der er mere af den slags, fra tilhængerne af den nye religion. D. 13-12-2007 lagde jeg en nyhed på Tagryggen (nyhederne er under listen med de nyeste artikler), med titlen ”Skeptiske videnskabsmænd sparket af FNs presse program...igen”. Her fortæller videnskabsmænd hvordan de jages bort fra klimamødet på Bali, fordi de ikke fløjtede med på den politiske fløjte, som spiller den eneste melodi, som må høres verden over:

For anden gang denne uge, blev det Internationale Klima Videnskabs Forbund (ICSC) sparket af presseprogrammet for FN’s klimakonference på Bali, Indonesien.

ICSC er en gruppe videnskabsmænd fra Afrika, Australien, Europa, Indien, New Zealand og USA, som erklærer, at sund videnskab ikke støtter de skandaløse påstande og drakoniske reglementer, som forelægges på Bali.

ICSC’s holdleder, Bryan Leyland, en ekspert inden for kulstof og energi handel, fortalte ’Denne morgen bekræftede jeg at vi havde hovedkonferencehallen i morgen tidlig, kl. 9:00. I dag Kl. 16:30, erfarede jeg at Barbara Black tog os af programmet og lukkede for yderligere reserveringer. Jeg damper.’

Black er NGO forbindelsesofficer for FN’s Struktur Konvention for Klima Forandring på Bali.

Tidligere på ugen, lukkede FNs embedsmænd på Bali, ned for ICSC’s første pressekonference der. Black afbrød pressekonferencen og krævede at videnskabsmændene forsvandt øjeblikkeligt. Hun truede med at få politiet til fysisk at fjerne dem fra lokaliteterne

Black’s anstrengelser er en del af FN’s fortsatte censorat for uenige stemmer på Bali. ICSCs videnskabsmænd er blevet forhindret i at deltage i paneldiskussionerne, sideløbende begivenheder og udstillinger.
[14]

Sandheden må ikke komme frem. Den politiske plan skal lykkes, og ingenting må komme i vejen, og det så kræver modstand med vold og magt.

Misbrug af fænomenet


Den politiske høst af global opvarmning lader ikke til at kende begrænsninger. Med begrebet global opvarmning kan folket, politisk befordret, tvinges til at isolere deres huse:

200.000 boligejere kunne tilsammen spare over en milliard kroner årligt på at efterisolere ydermurene...investeringen på i gennemsnit 20.000 kroner per bolig vil blive tjent hjem på højst fem år og samtidig spare Danmark for en årlig udledning af 180.000 tons co2.[15]

Det er selvfølgelig fornuftigt at isolere sit hus. Men undertonen er her at man bør gøre det, for klimaets skyld. Ligeledes kan folk tvinges til at udskifte deres gamle mobiltelefon:

Den finske telefongigant Nokia lover i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden at halvere mobil-opladernes standby-forbrug af strøm i slutningen af 2010...Selskabet slutter sig dermed til rækken af store virksomheder verden over, der går sammen med WWF om at nedbringe CO2-udslippet. ’Når et globalt brand som Nokia går aktivt ind i kampen mod global opvarmning, sender det stærke signaler til både forbrugere og politikere om, at det godt kan lade sig gøre at handle effektivt og hurtigt mod klimaforandringer,’ siger Jacob Sterling, miljøfaglig chef i Verdensnaturfonden.[16]

Det vi spiser, kan også dikteres igennem miljøpolitikken. Greenpeace er på propaganda krigsstien:

Landbruget er en af de største syndere, når det gælder udledningen af drivhusgasser... Ifølge rapportenCool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential står landbruget for næsten en tredjedel af verdens samlede udslip. Mellem 17 og 32 procent af det samlede menneskeskabte udslip af drivhusgasser stammer ifølge rapporten fra landbruget. Og hvis der ikke gribes ind nu, så vil udslippet nærmest eksplodere i perioden frem til 2030 og stige med yderligere 60 procent.[17]

Valget af bil bliver også styret igennem CO2 spørgsmålet. DR Nyheder fortæller:

Firmabilister tegnede sig sidste år for 38 procent af alle nye biler, der blev købt, og det er oftest dem, der kører rigtig mange kilometer om året. I et konkret tilfælde ville dieselmodellen af en Opel Vectra Wagon koste bilejeren 800 kroner mere om måneden end benzinmodellen. Dieselmodellen ville ellers udlede 1,4 tons CO2 mindre om året, hvis der blev kørt 50.000 km...Beskatningen skal ned for biler, der kører langt på literen... Udledningen af CO2 fra transportsektoren har de seneste 15 år været stigende, og tegner sig for en fjerdedel del af det samlede CO2-udslip i Danmark, siger følge Urs Steiner Brandt, der er lektor i miljøøkonomi ved Syddansk Universitet. Han mener også, at et økonomisk incitament til at vælge en miljørigtig bil vil have en mærkbar gavnlig effekt. Det er ekstremt vigtigt, at vi får nedbragt udledningen af CO2 i Danmark. Det har vi også forpligtet os til i EU-samarbejdet de næste 10-15 år, siger han.[18]

Selvom det glæder mig at få mulighed for at købe en billig økonomisk bil, så er det grotesk at en ubevist formodning også styrer dette. Hvor stopper det? Fantasien bryder alle grænser... Vejafgifter, for de veje vi har betalt, kan også gennemtrumfes med fænomenet:

Klimaminister Connie Hedegaard holder en dør åben for, at elektroniske vejafgifter, såkaldt roadpricing, kan blive en del af løsningen på at nedbringe transportsektorens CO2-udslip. »Hvis man skal nå CO2-målene, kan det ikke nytte, at man har nogen tabuer«, siger Connie Hedegaard i dag på et åbent samråd i Folketingets Miljøudvalg...Hun betegner transportens CO2-udledning som klimapolitikkens »akilleshæl« ikke kun i Danmark, men internationalt.[19]

I Tyskland har flere byer indført miljøzoner:

Berlin og Køln indførte fra årsskiftet miljøzoner, hvor kun de mindst forurenende biler må køre. Derfor er det nødvendigt, at bilister anskaffer sig det såkaldte ”Miljømærkat”, hvis de vil køre inden for miljøzonerne.[20]

I USA skal benzinslugere forbydes:

Kongressen i USA har sagt ja til en lov, som skal fjerne benzinslugende biler fra de amerikanske veje...Den skal sikre, at der i 2020 ikke fremstilles og sælges biler i USA, som kører mindre end 15 kilometer per liter benzin. Dermed skal bilerne være 40 procent mere brændstof-effektive, end det er kravet i dag.[21]

Samme lov kræver at biobrændstof produktionen seksdobles. Det udleder ganske vidst mindre CO2, som jo ikke er problemet, men til gengæld er det drønende usundt at producere:

Medarbejdere på de danske værker, der afbrænder for eksempel halm og træflis, bliver udsat for store koncentrationer af usunde mikroorganismer som endotoksiner, svampesporer og bakterier, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø...vi må forvente, at nogle af medarbejderne i længden vil få luftvejsproblemer som for eksempel astma.[22]

Skal transporten verden over køre på biobrændsel, vil produktionen på denne CO2 løgn spæde godt til befolkningsreduktionen.

Befolkningsreduktion


I den foregående artikel om global opvarmning har jeg et afsnit om befolkningsreduktion[23]. Ligeledes gør jeg opmærksom på, at alle de penge der bruges på fupnummeret at mindske CO2 for at redde kloden, burde bruges til at give en verden af udsultede mennesker mad.

Det er ikke det, der er på politikernes program. Venstre vil også bruge ulandsbistanden på klimabedraget:

Med et nyt klimaudspil sætter statsministeren fokus på klimaprojekter i u-landene. Pengene tages fra den almindelige bistand... Anders Fogh Rasmussen vil i dag præsentere et forslag om at bruge 100 millioner kroner til klimaprojekter i u-landene... Prognoser viser, at verdens udviklingslande i 2010 vil udlede mere end halvdelen af verdens drivhusgasser.[24]

Jeg bliver rasende over sådan et bedrag, der koster tusinder af menneske liv. 100 millioner kroner skal tages af den almindelige bistandshjælp, og selvom Svend Auken er stor fortaler for at nedbringe CO2 udslippet, fandt han det tilsyneladende her nyttigt at tale imod Venstre, i kampens hede om vælgerne:

Problemet er, at det ikke er ekstra penge. Det betyder, at det går ud over den almindelige ulandshjælp...Hvis det her er slagnummeret i Venstres klimaplan, så er det helt skævt. Så er det udtryk for, at man bruger ulandspengene for at pynte på sit eget klimaregnskab – i stedet for at sætte flere penge af til at gøre en virkelig indsats[25]

TV 2 Nyhederne fortæller at:

verdens rige lande indtil nu har givet 340 millioner kro­ner til den FN­kasse, som skal hjælpe fattige, der mærker klimaforandring­erne på egen krop... Beløbet er ifølge Oxfam mindre end, hvad amerikanerne på et år bruger på solcreme...Ifølge den nye rapport vil det koste mere end 500 milliarder kroner at hjælpe den fattige del af verden med at imødegå klimaforandringerne.[26]

Kun 0,068% af det beløb de sultende mennesker behøver, er givet til ingen anden end den bedrageriske organisation FN, der ønsker mere end 5 milliarder mennesker udryddet. Gud gav os sin lov indhugget i sten, og som jeg også fortæller i foregående artikel, så har verdensordnen også sin lov indhugget i sten, i Elberton, Giorgia. Den siger bl.a.: ”Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen”, og jeg har som dokumentation taget dette billede fra Alex Jones dokumentar film, ”Endgame[27]:


I dokumentaren fortæller Alex Jones bl.a. at Bill og Melinda Gates stiftelsen, i 1999, gav 2,2 milliarder dollar[28], over 11 milliarder kroner, til FN’s befolkningsfond, Planned Parenthood, som befordrer befolkningsreduktion. I 2007 havde Gates givet over 30 milliarder dollars til befolkningskontrolgrupper. Milliardæren Warren Buffet gav 37 milliarder dollars, primært til Gates stiftelsen[29].

Al denne propaganda, som disse befolkningskontrolgrupper laver, virker ufatteligt godt. The Daily Mail fortæller om to kvinder der ikke vil have børn:

Toni Vernell...afbrød sit svangerskab...i den faste tro at hun hjalp med at redde planeten...Toni Vernelli blev steriliseret som 27årig for at reducere hendes kuldioxidfodaftryk...Sarah Irving og Mark Hudson var ubøjelige, at de ville leve de mest grønne liv som muligt...Jeg indså at et spædbarn ville forurene planeten - og aldrig at få børn var den mest miljøvenlige ting jeg kunne gøre[30]

Ubegrundet påståelighed


En politiker kan ikke komme med faktuelle udtalelser, for så at trække det tilbage. Her er et udpluk af Hedegaards udenadslære, hvor hun kommenterer på IPCC’s nye klimarapport:

Miljøminister Connie Hedegaard (K) betegner over for Ritzau rapportenet fundament, det er meget svært for politikere at overhøre... Dette er summen af den fælles viden...Klimapanelet viser klokkeklart, at vi ikke har ret lang tid tilbage til at få vendt udviklingen, og derfor er det vanvittigt vigtigt at lægge maksimalt pres for, at der kommer globale reduktionsmål for 2020«, siger Connie Hedegaard. Forskerne slår fast, at beviserne på menneskets medskyld i klimaforandringer nu er entydige.[31]

Summen af den fælles viden fastslår, at mennesket er årsagen til at kloden bliver varmere? Hedegaards sum er bygget på 2.500 ”forskere”, hvoraf mange ikke er forskere, og hvorfra flere forskere, som ikke er enige i propagandaen, har trukket sig tilbage, uden at få slettet sine navne. Det fortæller jeg om i den foregående artikel.

Al Gore viser i sin film, en ubekvemt sandhed, en isbjørn, der svømmer i ét stort uendeligt hav. Der er ingen tvivl om at den snart drukner. Den får øje på en isflage, men den er så tynd, at den knækker, når bjørnen rører ved den. Grønland er for Gore, som for Hedegore, en kernesag der misbruges som intet andet, for at bevise verdens undergang hvis vi ikke griber ind. Udeladt bliver at Grønland var lige så varm som i dag, om ikke varmere, i 1920, og smeltningen af isen skete hurtigere end i dag[32]. I udsendelsen fra TV2, ”Klima Mysteriet”, som blev sendt i den absolut bedste sendetid, kl. 23:05, og omhandlede Henrik Svensmark’s opdagelse af universets indvirke på jordens klima, i særdeleshed solens, fortæller Nir Shaviv, Astrofysiker ved Hebrew University i Jerusalem, at:

For 300 år siden, f.eks., var solen ikke særlig aktiv, og vi befandt os på toppen af den lille istid, hvor det var koldt mange steder på jorden. For 1.000 år siden var solen aktiv, lige så aktiv som den er i dag, og det var varmt over alt - vikingerne kunne kortlægge hele Grønland, fordi Grønlands nordlige kyster ikke var frosset til.

Hedegaards sum er absolut ikke opsummeret, og den påståelighed hun viser, er årsag til at du og jeg lægges under diktatur. Sol teorien er ikke med i regnskabet endnu. Den er udeladt af summen, og man behøver ikke være videnskabsmand for at kunne forstå, at solen påvirker kloden. I gamle dage kunne vikingerne aftegne Grønlands kyster, og de dyrkede urter og græs til sine kreaturer[33].

Selvom den fastbestemte videnskab er mangelfuld i sin anskuelse, og at global opvarmning bruges politisk til at styre os i en bestemt retning, hvor befolkningsreduktion - masseudryddelse - er ét af formålene, så får Al Gore og IPCC intet mindre upassende, end Nobels fredspris[34]. Det er den mest bedragende pris der findes. I 1994 fik terroristen Yasir Arafat prisen. I 1988 fik FN’s fredsbevarende styrker prisen. Et nærmere eftersyn af denne styrke viser, at den er grundstenen for et verdensmilitær som bl.a. kan udføre FN’s planer om at afskaffe ejendomsretten, og dermed bestemme hvor den sidste rest af verdensbefolkning (efter den ønskede masseudryddelse) må leve[35]. I 1973 fik folkemorderen Henry Kissinger prisen. Senere, i 1987, modtog han også Charlemagne prisen, Charlemagne som i 800tallet forsøgte at genoplive Romerriget. Det svarer til at Bush Jr. Får prisen for at oprette fred i Irak.

NASA kan heller ikke finde ud af hvad den bør mene. Først skriver de:

På verdens koldeste kontinent på Antarktis, er landskabet så stort og varieret, at kun satellitter fuldt ud kan opfange omfanget af forandringer i sneen, som smelter ud over dets dale, bjerge, gletsjere og isflager. I en ny NASA undersøgelse har forskere, som har brugt 20 års data fra rum baserede sensorer, bekræftet at den Antarktiske sne over tid smelter længere ind i landet fra kysten, smelter ved større højder end nogen sinde før, og øger smeltningen på Antarktis’ største isflage.[36]

Heartland Institute citerer en anden artikel fra NASA, som siger:

Kun få måneder efter global opvarmnings alarmister forsøgte at skræmme folk ved at påstå at varmen forårsagede et rekord stort svind af Arktisk hav is, rapporterede NASA forskere at isen nu udvider sig i rekord fart.[37]

Der er god grund til, så at sige, at slå koldt is i blodet. At tro kloden bliver ubolig fordi menneskeheden har fundet ud af at kunne måle på forskellige faktorer af klimaet, er forkert. Forskere kan sige hvad de vil. Kloden er skabt til at blive beboet. Bibelen siger om Jorden som den eneste planet i universet at: ”Himlens Skaber, Han, som er Gud, som dannede Jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabte den øde, men danned den til at bebos” (Es. 45:18). Et andet sted står der: ”Himlen er HERRENS Himmel, men Jorden gav Han til Menneskens Børn” (Sal. 115:16). Gud har tænkt over alt, og vores tid har aldrig været skjult for Ham! Han har lovet at: ”så længe Jorden står, [skal]Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre” (1. Mos. 8:22).

Fælden er klappet


Connie Hedegaard aner ikke hvilken hvepserede hun har stukket hovedet ned i. Og menig dansker vil heller ikke tro på, at det der summer hverken er fanatisme eller ignorance. Hvis det ligner en hveps og lyder som en hveps, er der stor sandsynlighed for at det er en hveps.

Hedegaard lader til at være blevet stukket bag i, af en af hvepsene, og det ser ud til at hun har fået det ene øje lidt på klem.

Connie H.: EU fører socialpolitik gennem energien. Klima- og energiministeren er utilfreds med, at EU vil omfordele penge mellem rige og fattige via energipolitikken. EU-Kommissionen lægger op til, at Danmark i 2020 skal få 32 procent af sin energiforsyning fra vedvarende kilder... og klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) slår sig i tøjret... Det tal, som Connie fik vist, er 32 procent. Det tog hun ikke særlig pænt«, siger en person, som ønsker anonymitet... Ifølge Enhedslistens energiordfører, Per Clausen, vil Hedegaard få svært ved at fremstå ambitiøs i de globale klimaforhandlinger frem til et topmøde i København i 2009. »EU’s krav afslører de ynkelige ambitioner bag regeringens energipolitik. Connie Hedegaard’s forsøg på at kombinere en høj klimaprofil i offentligheden med en defensiv og fodslæbende politik i EU-forhandlingerne er dybt utroværdige«, mener han.[38]

Hvor meget lys skal der til, før et menneske kan se i mørket. Der findes rigtig mange mennesker, deriblandt mindst 17.000 videnskabsmænd[39], som føler de har en 1000 watts spotlight lige i ansigtet - de ser lyset helt klart og tydeligt. Hvordan kan man overse al den åbenlyse løgn og manipulation der findes, i dette emne om global opvarmning?

Vi er så langt inde i dette spind af løgn og propaganda, at vi ikke kommer ud igen. Hedegaard er nødt til at fuldføre sin planlagte konference næste år, for at kunne holde bugen fuld af de lune retter. Bibelen har et ordsprog for falske lærere. Paulus siger at de ”tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug” (Romerne. 16:18), og det er præcis det, vore politikere gør i dag. Deres CV er vigtigere end de borgere der betaler dem for at tjene til samfundets bedste.

Reference liste


[1] Den globale opvarmning, og sammensmeltning.” under afsnittet ”Medierne som meningsdannere, del 3”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=463#Mediernesommeningsdanneredel3
[2] Symbol på global opvarmning frosset ned”, Politiken d. 15-01-2008, http://jp.dk/indland/article1231939.ece
[3] 2007 blev varmeste år i Danmark”, Klimadebat.dk, http://www.klimadebat.dk/2007-blev-varmeste-aar-i-danmark-rn36.php; ”2007 - varmeste år nogensinde”, DR Nyheder, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/12/31/135726.htm?rss=true; ”2007 varmeste år i Danmark”, Avisen.dk, http://avisen.dk/2007-varmeste-aar-danmark-311207.aspx
[4] Temperaturen er ikke steget i 10 år”, Politiken d. 21-01-2008, http://jp.dk/indland/article1239088.ece
[5] Global Warming Doomsday Called Off”, CBCNEWSWORLD, d. 27. november, 2005; http://www.cbc.ca/ documentaries/doomsday.html; Se programmet her: http://video.google.com/ videoplay?docid=-3309910462407994295
[6] Temperaturen er ikke steget i 10 år
[7] For Land’s Sake”, World Climate Report, d. 17. marts, 2004; http://www.worldclimatereport.com/
[8] Temperaturen er ikke steget i 10 år
[9] Unstoppable Global Warming every 1,500 Years”, af S. Fred Singer og Dennis T. Avery, side 182
[10] Temperaturen er ikke steget i 10 år
[11] Temperaturen er ikke steget i 10 år
[12] Støtte til klimateori om Solen”, Politiken d. 02-02-2008, http://jp.dk/nyviden/article1253071.ece
[13] Russiske forskere: Ny ’lille istid’ fra 2055”, Politiken d. 28-01-2008, http://jp.dk/udland/europa/article1246971.ece
[14] Skeptical Scientists Kicked Off UN Press Schedule in Bali... Again”, The Heartland Institute, http://www.globalwarmingheartland.org/article.cfm?artId=22485
[15] 200.000 boligejere kunne tjene på isolering”, tjek, Politiken, http://politiken.dk/tjek/bolig/energi/article462509.ece, 28-01-2008
[16] Nokia vil begrænse strømforbrug”, TV 2 Nyhederne, 28-01-2008, http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-10195941.html
[17] Greenpeace: Bliv vegetar for miljøets skyld”, tjek, Politiken d. 08-01-2008, http://politiken.dk/tjek/dagligliv/mad/article454810.ece
[18] ”Dyrt at køre i miljørigtig firmabil”, DR Nyheder / Penge d. 04-02-2008, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/04/170934.htm
[19] Klimaminister holder dør åben for vejafgifter”, Politiken d. 30-01-2008, http://politiken.dk/indland/article465233.ece
[20] ”Husk miljømærkat hvis du kører til Tyskland”, fpn.dk, Jyllandsposten, d. 29-01-2008, http://fpn.dk/motor/bil/article1248085.ece
[21] USA vil forbyde benzinslugere”, Politiken, d. 19-12-2007, http://politiken.dk/udland/article448240.ece
[22] Biobrændsel giver risikabelt arbejdsmiljø”, Politiken d. 22-01-2008, http://politiken.dk/erhverv/article461211.ece
[23] Den globale opvarmning, og sammensmeltning.”, Befolkningsreduktion, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=463#Befolkningsreduktion
[24] V vil bruge udviklingsbistand på klimaforbedringer”, Politiken d. 02-11-2007, http://politiken.dk/politik/article415612.ece
[25] V vil bruge udviklingsbistand på klimaforbedringer
[26] Ringe klimahjælp til fattige lande”, TV 2 Nyhederne d. 04-12-2007, http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-9598462.html
[27] http://www.prisonplanet.tv/articles/end_game.htm
[28] Gates backs population control”, World Net Daily, 12-02-1999, http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=15130
[29] ”Warren Buffett gives away his fortune”, FORTUNE Magazine, 25-06-2006, http://money.cnn.com/2006/06/25/magazines/fortune/charity1.fortune/index.htm?cnn=yes
[30] Meet the women who wont have babies - because theyre not eco friendly”, The Daily Mail d. 21-11-2007, http://www.dailymail.co.uk/pages/live/femail/article.html?in_article_id=495495&in_page_id=1879
[31] ”Hedegaard: Klimarapport kan ikke overhøres”, Politiken d.17-11-2007, http://politiken.dk/udland/article432283.ece
[32] ”Current Melting Of Greenlands Ice Mimicks 1920s-1940s Event”, Science Daily d. 13-12-2007, http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071210094332.htm
[33] The Politically Incorrect Guide to Global Warming and Environmentalism”, af Christopher C. Horner, side 228.
[34] Al Gore og FN får Nobels Fredspris”, Politiken d. 12-10-2008, http://politiken.dk/udland/article392760.ece
[35] Den Ny Verdensorden”, under ”Én verdens militæret”, http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=358#nverdensmilitret
[36] ”NASA Researchers Find Snowmelt in Antarctica Creeping Inland”, NASA, d. 20-09-2007, http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/antarctic_snowmelt.html
[37] ”Arctic Sea Ice Expanding at Record Pace”, The Heartland Institute d. 01-02-2008, http://heartland.org/Article.cfm?artId=22610&CFID=11100701&CFTOKEN=67802367
[38] Connie H.: EU fører socialpolitik gennem energien”, Politiken d. 17-02-2008, http://politiken.dk/politik/article458953.ece
[39] Unstoppable Global Warming”, side 65.


Debat: Global opvarmning og tarvelige tricks

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Verdensordnen

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation