Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur

Lagt på d. 06/02-09"Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild." (Matt. 24:10-11)

Vi står lige foran den tid, som Jesus advarede os om for snart 2.000 år siden. En tid hvor mennesker vil forråde hinanden, og falske profeter skal føre folket vild. Igennem denne artikel ses de tydelige spadestik, som vil være med til at opfylde denne profeti. De falske øko-profeter fører verdens mennesker vild med et falskt klima-evangelium, hvormed verdens ledere kan sætte familiemedlemmer op imod hinanden, således at børn angiver forældre efter statens anvisning.

Har du undersøgt al den snak der er om klimakrisen? Kan du vejlede dit barn og fortælle sandheden om klodens naturlige klimatiske udsving? Hvis ikke, er tiden nu. Hvis du ikke vil risikere at dit barn hjernevaskes i skolen, til sport eller andre steder de færdes, så udrust dig til kamp. Muligheden for at dine børn i fremtiden vil kunne overlevere dig til rettergang i en totalitærstat, fordi du laver dig en grillet bøf, spiser den forkerte spegepølse eller lader din computer stå tændt mens du er på toilet, så undervis dit barn nu.

Børn bliver hjernevasket til at informere deres familier, ved at følge mønstre fra totalitære samfund, igennem historien.

Et omfattende program med sine fangearme indlejret i næsten hvert eneste hjørne af uddannelse og populær kultur, er på vej til at bruge den "grønne" dagsorden til at hjernevaske børn og vende dem mod deres egne forældre, og staten bevæger sig hen imod oprettelsen af et Stasi-lignende informant samfund, ved hjælp af metoder, der er blevet gentaget i alle totalitære stater gennem historien.

Polemikken omkring Al Gore's bemærkninger under en tale på universitetet i Maryland, ved Præsident Ungdoms Indvielses Konferencen, hvorigennem han satte børn på mod deres forældre ved at fortælle dem, at de "ved mere" om den globale opvarmning, er blot toppen af isbjerget af en topstyret bevægelse, som efterligner en teknik, som diktaturer har praktiseret gennem historien - udnyttelsen og hjernevaskningen af børn for at gøre dem til maoistiske, Stasi, Hitler Jugend-lignende informanter og håndhævere mod deres egen familie og samfund.

Vært Glenn Beck var skræmt af den historiske arv, som Gore følger i hjernevaskningen af børnene, for at de skal påtage sig en kritisk holdning mod deres egne forældre, i statens interesser.

"Jeg forsøger at tænke hvor dette ellers er sket - Sovjetrusland, Nazi, Tyskland, Mussolinis Italien," sagde Beck. Faktisk tog nazisterne et yderligere skridt. De indoktrinerede ikke alene børnene og fortalte dem, I har sandsynligvis ret, I ved det, men det gør jeres forældre ikke; faktisk, her er det næste skridt: Hvorfor fortæller I os ikke, hvad jeres forældre siger til jer. Er vi ved at få den nye Hitler Jugend? Er det hvad det er? Den nye Hitler Jugend? Beklager, det er så politisk ukorrekt - den nye grønne vægter. Find jeres post, 12årige, jeres forældre ved ikke bedre"

Beck's advarsel er sagt som det skal siges - i næsten alle diktaturer gennem historien, har staten beslaglagt børns sind, og vendt dem mod deres egen familie og samfund, som et middel til at opbygge en politistat og tvinge voksne til selv at regulere deres egen opførsel og politiske tale, af frygt for, at deres ugerninger kan blive indberettet til de egenrådige myndigheder, af børne spionerne.

Det hemmelige politi under den rumænske diktator Nicolae Ceausescu, rekrutterede tusindvis af børn i alderen 12-14, til at udspionere deres klassekammerater, forældre og lærere, ifølge nylig afslørede kommunist-æra arkiver. I diktaturskabets storhedstid, var svimlende 15 procent af landets meddelere børn. De blev opmuntret til at indberette enhver, der gav udtryk for en politisk mening i strid med status quo, eller dem, der blot lavede sjov med Ceausescu.

Vi lærer ganske sigende, at "det hemmelige politi sigtede efter intelligente og sportslige børn, hvis deltagelse i teams og klubber gav dem adgang til mange lærere, andre børn og deres forældre." Det er præcis den slags børn der bliver udvalgt i USA og UK i dag til at intimidere sine forældre, i overensstemmelse med den grønne dagsorden.

Frank Furedi, professor i sociologi ved University of Kent, viser en anden parallel. "Mobilisering af børn til at føre opsyn med deres forældres adfærd, var engang noget man kun fandt i totalitære samfund. Jeg voksede op i Østblokken Ungarn, og jeg husker hvordan børn blev opfordret til at fortælle lærerne, hvis deres forældre havde lyttet til rock'n'roll."

"Det er som om politikerne siger: 'Forældrene vil ikke ændre sig hurtigt nok, lad os tage børnene'," siger han.

Vi har endda en litterær advarsel om, hvor sådanne ting leder hen. I George Orwell's fantastiske dystopia 1984, rekrutteres børn til at udspionere deres egne forældre og indberette eventuel mistænkelig eller ikke-godkendt adfærd, til de politiske myndigheder.

Som Brendan O'Neill skriver i sin glimrende Spectator artikel, som Orwell Advarede, Børn Udspionerer Nu Voksne, "Det er kendetegnet på et ægte autoritært regime, at rekruttere børn til skænde på uafstemte forældre eller til at udspionere ulydige borgere. En skribent for Guardian, fejrer øko-plage effekten (det, at børn plager til de får deres vilje) på det grundlag, at børn er 'naturlige demonstranter - ingen gråtoner, ingen nuanceret argumentation, bare masser af lidenskab og klarhed'. Ja, og det er også derfor at hensynsløse regeringer, fra Sovjet til formand Mao, opdyrkede små nidkære politi-børn: fordi barnlige sind er let formede til at acceptere politisk ortodoksi. I Orwell's Nitten Eighty-Four var det 'næsten normalt for folk over 30 at være bange for deres egne børn', fordi de var 'uregerlige små vildmænd' som udspionerede for regeringen. Før vi også bliver bange for vores børn - når de patruljerer i vore hjem, taler til os fra CCTV kameraer, eller sladre om os til rådene - foreslår jeg at behandle denne politiseret plage-effekt på samme måde, som min mor behandlede med mine barnlige krav: ved kollektivt at sætte en papirklip på spion-børnenes ører."

En London Observer artikel, hvor alle triumferer børn som udspionerer og revser deres forældre for påståede "øko-forbrydelser," afslører det absurde og tankeløse i, hvordan disse scenarier er ved at blive spillet ud.

Ildevarslende navngivet "Grønne børn efter-uddanneer deres forældre," beskriver forfatteren hvordan hans fem-årige datter vredt gennemgik hans pas, før hun udstedte en fast irrettesættelse om, hvor mange gange hendes far havde rejst til Amerika.

"Hvor mange gange har du fløjet til Amerika?", Spørger barnet.

"Ca. 40", svarer faderen

"Og hvor mange træer har du plantet?"

"Ingen træer"

"Det siger jeg til Miss White"

Den absurde ironi er naturligvis, at datteren truer med at informere læreren om sin fars "øko-kriminalitet" at bidrage til CO2-udledning uden at plante træer, når træer i virkeligheden absorberer CO2 og ville uddø helt, hvis denne "gift" blev fjernet fra jorden.

Forfatteren beretter hvordan hans barn er begyndt at "udspy øko politik med udsøgt iver og hengivenhed", og hvordan han jævnligt konfronteres og undervises af hende, om lavenergipærer, plastikposer og fly rejser.

"Jeg er begyndt at fornemme, at der er større kræfter i værk," skriver han. "Jeg tror jeg er en brik i et skjult efteruddannelses-program. Jeg frygter at "plage magt" bliver organiseret til at udnytte pro-miljøbevidsthed i forældrene - vi er ved at blive tyranniseret af en generation af små "øko-krigere".

Vi hører om et lignende scenario i en New York Times artikel med overskriften, Små-Øko Politi, Gør Forældre stolt og Sommetider Vanvittige, hvor en "voksende hær af 'øko-børn' - gennemsyret af økologi i skolen, til gudstjenester, gennem Scouting (at uddanne ungdommen på spejdermanner - mentalt, fysisk og åndeligt - undersøg evt. kontrolgradienten) og endda via popkultur....forsøger at holde deres forældre ansvarlige derhjemme."

Historien vedrører hvordan TV netværket Nickelodeon, Pixar film som Wall-E og selv organisationer som Girl Scouts (husker du hvem det hemmelige politi udvalgte for rekruttering i det totalitære Rumænien?) spiller alle deres rolle i gen-uddanne hæren af "øko-børn", der igen har til opgave at gen-opdrage deres forældre. Grupper som Børns Miljø Literære Grundlæggelse uddanner lærere i hele landet til at sprede den propaganda, som den bliver permanent forankret i skolens pensum.

Energi giganten NPower bruger enorme summer på reklameudgifter til at føre sin 'Klima Betjent' kampagne, hvor børn opfordres til at tilmelde sig som "klima betjent" og holder "klima kriminalitets rettergang" over deres familier, venner og naboer.

"Meld tilbage til din familie for at sikre, at de ikke begår disse forbrydelser igen (ellers)!" meddeler en sektion, før rekrutterne påmindes at holde et vågent øje med forældre og endda udvide deres net yderligere. "Hvad med onkler og tanter's hjem, eller venner fra skolen?" forslår sektionen.

I UK, har vi konstateret, at "børn bliver tilbudt penge af rådsforsamninger til at udspionere naboerne og rapportere småovertrædelser såsom 'affalds forbrydelser' og hundesvineri."

5000 børn, mærket "Junior Gadevægtere" er blevet bestukket med betalinger på op til 500 pund, til at give navne, nummerplader og fotografier af deres naboer engageret i "miljøkriminalitet".

Vi kan kun forvente sådanne programmer at blive gentaget i USA med et løfte fra Obama administrationen, om at millioner af "grønne job" skal skabes til at gennemføre drastiske foranstaltninger for at reducere CO2-udslippet med 80 pct.

Hvor mange af Obama's lovede "nationale civile sikkerheds styrker," en ramme vi er garanteret vil være lige så stærk eller stærkere end den amerikanske hær, vil blive bestemt til at udspionere deres naboer for miljø-forbrydelser og rapportere dem til det lokale grønne kommissariat?

Det samlede omfang af denne dagsorden er virkelig skræmmende. I løbet af under et årti, er hele uddannelsessystemet i USA og Storbritannien blevet revideret og forgiftet med obligatoriske efteruddannelse om de menneskeskabte global opvarmnings farer, til trods for, at ægtheden i emnet er bragt i tvivl med daglige overvældende beviser for, at jorden er nu kommet ind i en naturlig afkølingsfase, i et gensidigt forhold med den nylige mangel på solplet aktivitet.

Popkultur, børne film, tv-reklamer, videospil og mere, spiller også en central rolle i at vride sindene hos både børn og voksne, for at de passivt skal acceptere klimapropagandaens trommeslag, mens alle de reelle trusler mod miljøet fortsætter næsten helt ignoreret.

Nu, hvor hjernevaskningsprogrammet er solidt forankret i uddannelse og samfund, er den næste fase begyndt - udnyttelsen af børn som et redskab til adfærdshåndhævelse, der optræder som øjne og ører for storebror, tyggende på godbiden med nidkær vrede for at udføre deres pligt til at "genopdrage" deres egne forældre, og truer med at indberette dem, hvis de ikke passende overholder befalingerne fra den grønne totalitarisme.

Relaterede artikler:
- Homeschooling Banned in California as State Turns Parents Into Criminals for Teaching Their Own Children
- Don’t call the kids obese: Parents to get ‘prissy’ letters telling them they’re children are overweight
- Gore to Children: Question Your Parents’ Climate Beliefs as We Questioned Segregation
- Social services stole our children from us: Six-figure sum for parents wrongly accused of abuse
- Two children should be limit, says green guru
- Green Think Tank: Save the world - don’t have more than two children
- Globalists Angle to Hijack Children with “Pre-K Education” Bills
- Parents Warned: Avoid Ritalin
- New Jersey parents protest mandatory flu shots
- Pint-Size Eco-Police, Making Parents Proud and Sometimes Crazy
- Big brother filter plan insults parents
- Children as Big Pharma Guinea Pigs: 98 Percent of Drug Trials on Children Have no Safety Checks


Se evt. også denne artikel: "Al Gore: Don't listen to your parents".

Hør denne radioudsendelse, hvor man i et lydklip hører Al Gore tale til en ungdomskonference i Washington D.C., "Da jeg var på jeres alder, og borgerrettighedsrevolutionen udfoldede sig, og vi børn spurgte vores forældre og deres generation: 'Forklar mig igen, hvorfor det er okay, at loven officielt diskriminerer mennesker på grund af deres hudfarve? Og da vores forældres generation ikke kunne svare på det spørgsmål, så begyndte loven at ændre sig. Der er nogle ting om vores verden, som du ved, som ældre mennesker ikke ved. Hvordan kan det være? Ser I, i en periode med hurtige ændringer, virker de gamle antagelser nogle gange bare ikke længere, fordi de er forældede":

Del 1:

Del 2:

Kilde: www.prisonplanet.com


Debat: Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Al Gore [9]; Børneopdragelse [15]; Klimaforandringer [178]; Kontrol [91]; Politik [115]; Verdensordnen [156];

Flere nyhedsblogs fra 2009

- Dr. Doom spår finanshelvede [29-12-09]
- WHO giver millioner af doser H1N1-vaccine til u-lande [24-12-09]
- Israel indrømmer organhøst af døde palæstinensere [23-12-09]
- Klimatopmødets resultat [20-12-09]
- Vejrets luner [20-12-09]
- To lammet efter H1N1-vaccination [17-12-09]
- Gore erkender fatal klima-regnefejl [16-12-09]
- Var det hadet, der slog Svensmark ud? [15-12-09]
- Forsvaret i Tyskland fik H1N1 vaccine uden hjælpestoffer [14-12-09]
- Befolkningskontrol kaldes nøgle til aftale [11-12-09]
- Medvedev viser prøvemønt for Ny 'Verdens Valuta' ved G-8 [11-12-09]
- Videoer til København repræsentanter, som forklarer global opvarmnings myten [08-12-09]
- Obama kører det tunge klimaskyts i stilling [08-12-09]
- Programmering af samfundene [05-12-09]
- Klimaforandrings data smidt ud [04-12-09]
- Hackede emails presser klimadirektør til afgang [02-12-09]
- Martin Lidegaard bekræfter omstrukturering af verdenssamfundet [30-11-09]
- Groft sagt: Klimaet helliger midlerne [26-11-09]
- Connie H. scorer fedt på nyt job [25-11-09]
- Jødehad er udbredt blandt indvandre [25-11-09]
- FN, klima, utugt og barnemord [24-11-09]
- Værste oversvømmelser i 800 år i Irland [23-11-09]
- Herman Van Rompuy, bekræfter ny verdensorden. [23-11-09]
- Hackede mail ryster klimadebatten [22-11-09]
- Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination [16-11-09]
- Glem ikke Holocaust [15-11-09]
- Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret [13-11-09]
- Norge melder stigende antal bivirkninger af influenza-vaccinen [12-11-09]
- Kræft tager livet af brandmænd fra 11. september [12-11-09]
- Vatikanet afviser ændring af cølibat [11-11-09]
- Påmindelser under H1N1 propaganda [09-11-09]
- Vaccine er fuldstændig godkendt [09-11-09]
- H1N1-vaccinen udløser bivirkninger [05-11-09]
- Marineskibe med svineinfluenza udbrud efter H1N1 vaccinationer - Fem vender tilbage fra mission [30-10-09]
- Bilderbergs planer 2009 [27-10-09]
- Der har været palmer ved Nordpolen [26-10-09]
- Obama kontrollerede pressen under valgkampen. [22-10-09]
- Avis: Barrosso vil have Hedegaard som kommissær [21-10-09]
- Vi er verdensmestre i pressefrihed [21-10-09]
- Overvågning på sociale netværk [21-10-09]
- Truslerne skærpes lige før COP15. [19-10-09]
- Klimaminister truede med at gå af [19-10-09]
- Ufarlig vaccine igen bevist skadelig [16-10-09]
- Himalayas gletsjere trækker sig ikke tibage [15-10-09]
- Al Gore, Gaia's ypperstepræst. [14-10-09]
- Sygdomsramte afrikanske aber bruges til at lave svineinfluenza vacciner [13-10-09]
- Boykot Israel... [10-10-09]
- USA: Nye miljøkrav til myndighederne [06-10-09]
- Vil droppe dollar som betaling for olie [06-10-09]
- Massiv svindel med CO2 kvoter [06-10-09]
- EU styrket igennem krisen [05-10-09]
- Alle troende er muslimer - Jihad forberedelse... [01-10-09]
- EU godkender nye H1N1-vacciner [30-09-09]
- Hockeystaven Er Død [30-09-09]
- Ny rapport: Vi har brug for Noahs Ark [29-09-09]
- Darwin-provokatør afliver igen Gud [29-09-09]
- Verdens ældste dyr med fjer er fundet [26-09-09]
- Alle øjne hviler på Obamas FN-debut [24-09-09]
- Udenrigsministeriet har lavet ny klimavideoportal. [22-09-09]
- Læger tvivler på influenzavaccine [14-09-09]
- Ingen H1N1-vaccine til gravide [10-09-09]
- Alarmister forlader luft temperaturer, men havene viser også afkøling. [10-09-09]
- Grundlæggende om global opvarmning: Aflivning af myter. [10-09-09]
- Forskere: Vi er alle mutanter [04-09-09]
- Nye beviser for at mennesket har påvirket klimaet [04-09-09]
- Et billede på fremtiden [03-09-09]
- Frankrig forbereder tvungen svineinfluenza vaccination. [02-09-09]
- Russisk professor: Amerika's kollaps kunne begynde om to måneder. [01-09-09]
- Svineinfluenza vender tilbage i dødelig form [28-08-09]
- Halvdelen af Englands praktiserende læger, nægter at tage svineinfluenza vaccine... [27-08-09]
- Nu kan du købe CO2-aflad hos Posten [27-08-09]
- Klimabombe fra norske forskere [25-08-09]
- En vedtægt angående pandemi og katestrofe forberedelser og reaktion i statsforbundet. [24-08-09]
- Skyer som joker i global opvarmning [23-08-09]
- Svineinfluenzaen bider sig fast [23-08-09]
- Forskere: Vacciner børnene og stop influenzaen [22-08-09]
- 100 taxaer kører CO2-neutralt [20-08-09]
- Gravide vaccineres mod influenza A [20-08-09]
- Svineinfluenza forbindes til dræber nerve sygdom: Lækkede breve afslører neurologers bekymring om over 25 døde i Amerika. [18-08-09]
- VerdensRedder.nu [16-08-09]
- Smagstest afslører neanderthal-dna [13-08-09]
- S vil skyde milliarder i statsbank [13-08-09]
- Økonomisk fremgang eller tilbagegang? [08-08-09]
- Rytmisk musik skal ud af kirken [06-08-09]
- Obama frigiver hemmelige klima-fotos [26-07-09]
- Solen er på slingrekurs [06-07-09]
- Ældste Bibel på lagt ud på internettet [06-07-09]
- Grønland smelter med rekordhast [02-07-09]
- Svensk nej til danske EU-ønsker [01-07-09]
- S vil have varmefotos af alle huse fra fly [01-07-09]
- Vi får det endnu varmere [30-06-09]
- Kronik: Er klimadebatten hysterisk? [30-06-09]
- Grundlæggende om global opvarmning: CO2 myter manet til jorden. [27-06-09]
- Connie Hedegaard revser Rusland for klimaskepsis [20-06-09]
- Mammut uddøde langt senere end antaget [20-06-09]
- Kina, Rusland bejler til centralasiatiske lande med rednings økonomi [18-06-09]
- Dinosaurerne er ikke fuglenes forfædre [13-06-09]
- Unge holdt generalprøve på klimatopmøde [11-06-09]
- Løkke: Euro-forbeholdet det vigtigste [11-06-09]
- Mænd forurener mere end kvinder [09-06-09]
- Vi nedstammer fra larver [05-06-09]
- Desperat Afrika giver jorden væk [02-06-09]
- Dollaren falder til nye dybder [02-06-09]
- Ungdomsvolden er fordoblet [02-06-09]
- Island melder klar til EU [26-05-09]
- Regionsformænd vil lukke kalenderen [26-05-09]
- Irsk støtte til EU-traktat stiger [19-05-09]
- Sadistisk sexmisbrug af børn i den katolske kirke [19-05-09]
- Forskere: Solen er ikke synderen [14-05-09]
- Global opvarmning truer sundheden [14-05-09]
- Island lægger op til EU-afstemning [11-05-09]
- Thorning møder den hemmelige Bilderberggruppe [10-05-09]
- Gåden om hønen og ægget er løst [30-04-09]
- En større, stærkere rolle tænkes for IMF. [23-04-09]
- Staten sniger sig ind som bankejer [16-04-09]
- Ynkeligt slag mod verdensordens bekæmpere [16-04-09]
- Grønlands is smelter hurtigere end antaget [15-04-09]
- De bedste energiløsninger ignoreres [14-04-09]
- Skeptiske klimaforskere undertrykkes [14-04-09]
- Først EU-afstemning når tiden er "moden" [14-04-09]
- G20-ledere: En ny verdensorden [02-04-09]
- FN: Religioner må ikke kritiseres [29-03-09]
- Danmark slukkede lyset [29-03-09]
- Klima-told er en mulighed i USA [18-03-09]
- International Videnskabelig Kongres for Klima Forandring. [13-03-09]
- Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk [12-03-09]
- Gudløse vinder frem [12-03-09]
- Værre end ventet - men ikke for sent [11-03-09]
- Klima 'fornægtelse' er nu en psykisk lidelse [11-03-09]
- Hvis klimaet tipper over... [11-03-09]
- Klimapolitikere har ikke tid til mere videnskab [10-03-09]
- »Det får konsekvenser for os alle« [10-03-09]
- Enorm klimaregning til Danmark [09-03-09]
- Paven besøger Mellemøsten i maj [08-03-09]
- Gammel dansk sø rummer klimasvar [05-03-09]
- Klima-DM skal ændre din adfærd [05-03-09]
- Staten hjernevasker børn for at 'genopdrage' deres forældre til grønt diktatur [06-02-09]
- Miljøguru: Mere end to børn "uansvarligt" [03-02-09]
- Klimaafgifter på køer og grise [02-02-09]
- Russiske premierminister, Vladimir Putin opfordrer til ophør af dollar kvælertag [31-01-09]
- Brown ser 'ny verdensorden' efter krise [31-01-09]
- EU: Hamas har ansvaret for Gaza-krig [27-01-09]
- Obama's første handling: skatteyderens penge skal finansiere Abort af sorte spædbørn [21-01-09]
- Hamas forfølger Israels støtter i Gaza [21-01-09]
- Israel Fundet Gas! [20-01-09]
- Niårige taler om blowjob [16-01-09]
- 911 - Pentagon ramt af missil [15-01-09]
- Småneurotisk klimafreak [14-01-09]
- Du smider om dig med CO2, når du googler [12-01-09]
- Biologilærere kritiserer friskoler [10-01-09]
- Politi lægger jernring om Rådhuspladsen [10-01-09]
- Religionsfrihed? [09-01-09]
- Sarkozy, Merkel, Blair påberåber ny kapitalisme [09-01-09]
- Russerne lukker for al gassen [07-01-09]
- Bank of England beslutningstager forudsiger hidtil uset Dollar Kollaps [06-01-09]
- Tyrkiet og Iran bomber Nordirak [05-01-09]
- Er Euroen den nye Dollar? [05-01-09]