Eksperter forbløffet over uventet voldsom CO2-udledning

Lagt på d. 02/06-11Oversvømmelser, tornadoer og truende hav niveau kører stadig som mantra i medierne. Og det hele er langt værre end frygtet, for CO2 udslippet er ikke blevet mindre, tværtimod var 2010 det højeste i historien. Klart at tornadoer og oversvømmelser plager jorden. - Eller? Vi ser billeder og videoer hver gang der sker naturkatastrofer, og hvem tænker på sidste gang det skete for 20-30 måske 50-70 år siden?

Oversvømmelser:
Nye studier viser at der ikke er flere oversvømmelser end normalt. Som vist på dette kort, der dækker oversvømmelser fra 1920-2010, er der overvægt på uforanderligt endda nedadgående tendens.De røde trekanter der peger op, betegner stigning i oversvømmelser, hvilket udgør 15 af 119 målestationer. De blå er omvendt et fald, hvilket udgør 28 af de 119 målestationer. Den almene tendens er de grønne cirkler, som udgør 76 af stationerne. Altså 12,6% stigning, 23,5% fald og 63,9% normale forhold1.

Storme
Ligeledes er det med storme. Dr. Ryan N. Maue fortæller:

Over de sidste fem år siden 2006, er det totale antal tropiske cykloner på den Nordlige halvkugle (TC) og den samlede cyklon energi (AC) faldet dramatisk, til de laveste niveauer de sidste 30 år... Meget af varieteten i global TC ACE forklares af de medfølgende forandringer eller udvikling i karakteren af El Nino Sydlig svingning (ENSO) og den tiårige svingning i Stillehavet (PDO).2


Hav niveau stigning
Oceanograf Nils-Axel Mörner, som har studeret hav niveau og dets påvirkning af kystområder i 45 år, siger at:

Mens IPPC og dets spejdere præsenterer mere og mere vilde hav niveau forudsigelser for den nære fremtid, demonstrerer de virkelige observerede fakta, at hav niveauet har været virtuelt stabilt igennem de sidste 40-50 år.3


Man glemmer ofte at vejret altid har været voldsomt. Det er så let at lade sig rive med af det store kor, og det er et historisk faktum at jo større løgnen er, og jo tiere den gentages, jo flere vil falde ind i troen på at løgnen er sand. Sandheden er, at klimaet lige siden syndefaldet har været barskt, og det har intet med CO2 - én livets opretholdere - at gøre.

Alligevel fortætter mediernes liturgiske messe:
Det er blevet en ekstrem udfordring at blive under to grader. Perspektivet er blevet mere dystert. Det er det tallene fortæller... Med prognoser fra FN's klimapanels (IPCC) i hånden advarer Lord Stern om, at der er 50 procent risiko for at temperaturerne stiger med fire grader.

»En sådan opvarmning ville forstyrre livet og levebrødet for flere hundrede millioner mennesker over hele kloden, og det vil føre til omfattende masseudvandringer og konflikter. Det er en risiko som alle fornuftige mennesker ville forsøge at reducere drastisk«, siger professor og klimaøkonom Lord Stern.


Hvis du kender årsagen til den fortsatte propaganda, så ved du også hvad følgende betyder:

»Hvis vi griber ind modigt, beslutsomt og akut - meget snart - vil vi stadig have en chance for at lykkes«, siger Faith Birol, cheføkonom i IEA.


Med andre ord nærmer tiden for befolkningsreduktion sig. Tiden for et diktatorisk verdensstyre, der ikke kan kontrollere mere en 500.000.000 mennesker på kloden.

1 "Long-term properties of annual maximum daily river discharge worldwide", ITA Research Team - se også "A Decrease in Floods Around the World?", Roger Pielke Jr.'s Blog, d. 18. april, 2011

2 "Global Tropical Cyclone Activity", Ryan N. Maue. Personal Research Website

3 "The Great Sea-Level Humbug: There Is No Alarming Sea Level Rise!", Winter 2010/2011 Edition of 21st Century Science & Technology, af Nils-Axel Mörner
Kilde: politiken.dk


Debat: Eksperter forbløffet over uventet voldsom CO2-udledning

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

IPCC [15]; Klimaforandringer [178]; Naturlig klima [40];

Flere nyhedsblogs fra 2011