Amerikanske, Engelske og Franske styrker i Libyen

Lagt på d. 02/04-11I nyhedsbloggen Egyptere strømmer til stemmeurnerne gengiver jeg en passage fra Illuminati 's protokoller (Zions Vises Protokoller) der fortæller at de vil vælte aristokratiet, at de anstifter oprør. I protokol 7, med titlen "Verdensomfattende Krige" skriver de:

Over alt i Europa, og ved hjælp af relationer med Europa, på andre kontinenter også, vil vi skabe uro, uoverensstemmelser og fjendtlighed. Derved får vi dobbelt fordel. For det første holder vi alle lande i skak, for vi ved at vi har magten til hvornår end vi ønsker det, at skabe uro eller genetablere orden. Alle disse lande er vant til at se os som en uundværlig tvangsstyrke. For det andet, igennem vores rænker, vil vi sammenfiltre alle de tråde som vi har indført i alle staternes kabinetter ved hjælp af det politiske, de økonomiske traktater, eller lånforpligtelser... Vi må være klar til at reagere på enhver modstandshandling med krig med naboerne til det land som vover at modsætte sig os: men hvis disse naboer også skulle driste sig til at stå sammen imod os, så må vi gøre modstand ved universel krig.1


Det er præcis det, vi ser i mellemøsten. Der skabes uro, uoverensstemmelser og fjendtlighed. Illuminati tilkendegiver i protokollerne sin magt til at gøre dette, endda helt ud i en verdensomspændende krig, hvilket bliver den planlagte Tredje Verdenskrig. Derfor er det forventeligt at kunne læse følgende i medierne, omend ganske skjult:

USA, England og Frankrig har sendt flere hundrede "forsvars rådgivere", for at træne og støtte ant-Gadhafi styrkerne i det olie-rige Østlige Libyen hvor "væbnede oprørsgrupper" angiveligt har taget over.

Ifølge en eksklusiv rapport, bekræftet af en Libysk diplomat i regionen, "har de tre vestlige stater landsat sine "specialstyrketropper i Cyrinacia som nu opsætter deres baser og træningscentre" for at styrke oprørsstyrkerne som modsætter sig pro-Qaddafi styrker i flere tilstødende områder.

En Libysk embedsmand som bad om ikke at blive identificeret, sagde at U.S. og Engelske militær guruer blev indsendt natten d. 23. og 24. februar, med Amerikanske og Franske krigsskibe og små flåder ud for Libyske havne ved Benghazi og Tobruk.

De Vestlige styrker siges at forberede træningsbaser for lokale militser, dannet af oprørsstyrker for effektivt at kontrollere den olie-rige region og modstå slag fra pro-Qadaffi styrker fra Tripoli...Samtidig er tre Indiske Flåde krigsskibe også i gang med at blive afsendt for at blive indsat i de oprørs kontrollerede områder af Libyen.2


Illuminati vil altså vælte Gaddafi, og har i ly af natten landsat sine tropper for at styrke og træne oprørsbevægelsen. Hvem er denne "uundværlige tvangsstyrke" som protokollerne nævner? Det er dagens FN. Når uroen er etableret, sender Illuminati sin "Fredsbevarende Styrke", FN's militær, ind i kampen:

Efter at situationen i Libyen har taget til med blodige kampe mellem rebellerne, der kræver at Gaddafi går af, og Gaddafis tilhængere, har FN nu besluttet sig for at gå ind i Libyen.

FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, har udnævnt en tidligere minister fra Jordan, Abdelilah Al-Khatib, til at styre processen og stå i spidsen for et humanitært team, som skal ind i Tripoli, for at give en vurdering af situationen, skriver BBC.co.uk.3


Tidligere Illuminatimedlem Doc Marquis fortæller, at da FN blev etableret efter "League of Nations" mislykkedes, sendte alle nationer repræsentanter til FN. USA's regering sendte 47 repræsentanter, og hver og en af dem, var medlemmer af CFR. Grunden hvor bygningerne for FN's hovedsæde på Manhattan står, er doneret af Rothschild - et stykke jord tidligere bebygget med et slagtehus. Millioner af liter blod er strømmet ud på det stykke jord, og det er igennem sådanne blodsudgydelser okkultister helliger sin jord. Kristendommen helliger med olie, okkultister med blod - og FN's landjord lå lige til højrebenet for Illuminati, helliget og parat4.

FN er dybt okkult, og deres logo, forstået med et okkult tanke, betyder "Sejr over verden, igennem det okkulte". Doc Marquis fortæller at FN's logo er gjort af tre forskellige symboler: 1) Laurbær blade, som stammer fra Romertiden, betyder "sejr". 2) De otte cirkler betyder "De otte veje i heksekraft", eller "Viljen til liv" i den okkulte verden. Det er et symbol for "de otte nætter af menneskeofringer" (Eight Nights of Human Sacrifice), hvilket betyder præcis det der står, at folket skal ofres. Det er præcis det elitens ti bud i Elberton, Georgia siger, som kræver omkring 6 milliarder mennesker udslettet for at redde kloden5. 3) Planeten jorden.

Kan du se hvad det er der forgår i mellemøsten? Libyen er desuden placeret i centrum af det syvende af de ti riger, som skal skabe grundlaget for Antikrists komme (Dan. 7:8). Libyen er tilmed, fortæller Doc Marquis, ét at de resterende lande, som ikke har en Rothschild ejet nationalbank. Irak og Afghanistan er to foregående lande uden en Rothschild ejet nationalbank, der er faldet.

Som Illuminati siger i sine protokoller:

Hvad enten en stat udmatter sig selv i sin egne krampetrækninger, eller dens interne uoverensstemmelser fører den under eksterne fjenders magt - så kan den regnes for uopretteligt mistet: Det er i vores magt.6


Sagen er klar. Verdensordnen er i gang med endnu en fase for at oprette et globalt kongerige til sin despot, Antikrist. Som tidligere citeret fra protokollerne: "vi ved at vi har magten til hvornår end vi ønsker det, at skabe uro eller genetablere orden" - hvor orden = Ny Verdensorden.

1 Protokol 7, afsnit 2, 3.

2 "US UK, French forces land in Libya", Pakistan Observer

3 "FN går ind i Libyen", Berlingske Tidende, d. 07-03-2011

4 Fortalt i videoen "Frontmen of the Illuminati".

5 Se Global opvarmning og tarvelige tricks.

6 Protokol 1, afsnit 8.


Debat: Amerikanske, Engelske og Franske styrker i Libyen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

FN [35]; Konspiration [53]; Kontrol [92]; Libyen [7]; Mellemøsten [72]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2011