Global klima-hippiekultur

Lagt på d. 22/09-19



Det er mildest talt skræmmende at se hvordan klodens befolkning har grebet til handling når det kommer til klimaforandring. Af egen kraft presser befolkningen regeringer til at lovgive og lægge planer for det der - hvis de lykkes - vil vise sig at blive et frihedsløst, mikrostyret samfund der løfter moderjords rettigheder langt, langt over enhver menneskerettinghed.

Der er flere der har skrevet til mig for at de gerne vil have en opfølgning på alle de fortsatte "nye" påstande om at vi vitterligt har et klimaproblem. Jeg har henvist til at intet har ændret sig siden klimaforandringsplottet begyndte - om det er global nedkøling eller opvarmning. De "gamle" artikler jeg har skrevet om det, er stadig lige så gældende nu, som for år tilbage. Men alligevel er der lidt jeg vil dele med dig igen. Der er ikke nogen trussel fra klimaet om en dyster fremtid! Om 50 år, om 100 år vil man tale om hvilket vanvittigt oprør det var, dengang folket brød ud i klimaoprør uden nogen gyldig grund, kun en ubegrundet fællesfølelse støttet af politikere, skuespillere, tv-værter, og fanatiskreligiøse klimaorganisationer.

En kort historie:
Følgende kan du læse mere om i artiklen Klimapolitik og Verdensordenens udøvende arm.

I 1972 startede det hele, og her blev den første Forenede Nationers miljømæssige konference afholdt i Stockholm, hvor den miljømæssige infrastruktur blev grundlagt.

Spoler vi 19 år frem, til 1991, samlede Prince Charles på sin yacht daværende senator Albert Gore, embedsmænd fra Verdens Banken, organisationsledere fra firmaer så som Shell og British Petroleum, de overordnede regerings-uafhængige organisationer, og europæiske politikere, inklusiv de britiske ministre for international støtte og miljø.

Året efter, i 1992, afholdtes jord-topmøde nr. to, hvilket var en afsløring af at det jødisk-kristne verdensbillede måtte ødelægges for at redde Gaia. Handlingsplanen blev kaldt Agenda 21, som er menneskefjendsk fra ende til anden.

I 1993 blev dokumentet "Convention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States" udgivet og underskrevet af FN, og målsætningen for hele processen er "At gøre naturtilbedelse til en statsreligion". Læs mere i Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt
Her er et billede af dokumentet:

Spoler vi frem til i dag, er klimaet stadig det samme - tørke, oversvømmelser og ødelæggende storme har været en del af konsekvenserne ved at leve på en Jord der er forbandet, et resultat af syndefaldet der overgav den til djævelens hærgen. Men plottet har udviklet sig til at menig borger har klima som det mest vigtige punkt på sin politiske dagplan. Mennesker der lider hungersnød, undertrykkelse og anden ondskab, betyder for dagens aktivister mindre end det evigt foranderlige klima.

Det djævelske i det er løgnen. De mener uafvigeligt netop at have fat i kærnen af problemet for alle lidende mennesker. Hvis vi ikke redder Jorden, vil lidelsen forøges med millioner af nye sjæle. Det, de ikke ser er, at alle de anstrengelser de gør sig, alle de penge og midler der kastes efter intet mindre end varm luft - både i bogstavelig og overført betydning - gør absolut intet for klimaet, men absolut heller intet for de mennesker der kunne bruge alle midlerne her og nu.

En af verdens førende atmosfæriske fysikere, Richard Lindzen, emeritus professor ved Massachusetts Institute of Technology hvor han har undervist i 30 år, har selvsagt en omfattende erfaring på klimaområdet. Han har udgivet over 200 videnskabelige dokumenter igennem den tid, og som han siger, så har klimaet ændret sig meget lidt i de 30 år. Og han siger at jo mindre klimaet forandrer sig, jo højere råber klima aktivisterne.

Han forklarer at der er grundlæggende tre grupper af folk der har med klimaforandring at gøre. Gruppe 1 og 2 består af forskere. Den første gruppe associeres med IPCC, og det er forskere der tror på at nutidig klimaforandring primært skyldes CO2 udledning fra afbrænding af olie, kul og naturgas. Den anden gruppe kaldes skeptikere, som ikke mener at CO2 er farligt. De forstår at der er mange grunde til at klimaet forandrer sig, solen, skyer, havene, jordens varierende bane og mange, mange andre mekanismer. Ingen af de mekanismer forstås til fulde, og der er ingen bevis for at CO2 udledninger er den dominerende faktor. I forhold til gruppe tre, som består af politikere, miljøaktivister og medierne (hvor skuespillere, tv-værter, børn og andre uvidende aktivister udtrykker sig), er der igennem det sidste årti hoppet forskere med på vognen, forskere fra andre områder end klimafysik, og de udgiver dokumenter som anklager global opvarmning for alt lige fra bumser til den Syriske borgerkrig. Det er denne tredje gruppe der har druknet den lødige debat som vi burde have på området1.

I og med det er denne tredje gruppe af uerfarne aktivister som er den dominerende kraft i klimasagen, er det ikke overraskende at børn og unge mennesker ligeledes kaster sig uvidende ud på gaden og demonstrerer. De stopper trafikken og viser bilisterne deres bekymringer med store bannere der siger "Stop med at brænde Jorden", "Vi strejker for en fremtid" og meget andet der viser, at de er bange og er indoktrineret med frygten for at hvis ikke politikerne strammer garnet nu, er der slet ingen ingen fremtid. Verdenssamfundet er sunket til et niveau hvor de løfter selv børn op på podierne - børn der ligesom politikere, skuespillere, tv-værter m.fl., ikke har nogen forudsætning, hverken viden eller erfaring til at skelne snot fra skæg, og igennem de kontrollerede medier bruges børnene som løftestang for klimaagendaen.

Greta Thunberg er jo tidens helt - en pige, der efter sigende, ifølge sin mor Malena Ernman, kan se "kuldioxid med det blotte øje. Hun ser det flyde ud af skorstenene og i depoter ændrer atmosfæren", en citeret paragraf fra bogen "Scener ur hjärtat" over alt på nettet. Om det skal tages bogstaveligt eller om det er en forestilling hun danner sig når hun ser røg, det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst bogen. Men det er ifølge andre citater en gave hendes mor mener hun har - er det korrekt, hvilket det tyder på, er det, undskyld mig, højtråbende urealistiske mennesker man benytter sig af. Uanset er Greta en fremstillet gadget, uden nogen form for videnskabelig basis for at sige hvad hun gør, et middel der helliger målet. Og det er tarveligt, men nyttigt at bruge uanende børn til at forme andre børn - fremtidens politikere og samfundsansvarlige. Snedig og beskidt.

Det er ganske enkelt lykkes eliten at skabe en global klima-hippiekultur igennem sine medier. Som i 60'erne hvor man kæmpede for en bedre fremtid, og fordybede sig i anarki fulgt op med alkohol, stoffer, fri sex og andet ødelæggende for at gøre sig fri af datidens etablerede samfund, sådan står unge som gamle mennesker uvidende i dag og påkalder sig et samfund, der ville få datidens hippier til at skrige af rædsel, hvis de havde overblikket til at se hvor det hele uundgåeligt vil ende.

Problemet er at klima-hippierne ikke har gjort deres hjemmearbejde. Klimakampen handler i virkeligheden om endnu et forsøg på frigørelse fra Skaberen og at gennemtvinge den gamle dødelige Gaiatilbedelse, der i fortiden har krævet utal af menneskeliv. Og at det er et religiøst anliggende tydeliggøres i dokumentet ovenfor, men ses igen og igen andre steder, og - for mig - senest i NBC News' klimabekendelser2, hvor man kan bekende sine klima-synder. Folk bekender at de bruger deres klima-anlæg, at de spiser bøf, bruger papirservietter, at de kører i benzin-biler, tager flyet, at de køber varer i plastik, udskriver på papir og meget andet der absolut intet har med klimaet at gøre. Det eneste det fordrer er adfærdsændring, opdragelse i gaiatilbedelse - det fordømmer alt fra automatiseret transport til kød, vores livstil fordømmes og anses for værende ondskab.

At Jordens bane varierer, er ikke nogen ny viden. Den 24-03-2000 publiserede NASA på deres hjemmeside, Milankovitch klimateorien3, der har vist sig at være sand. Tre cykliske variationer har vist sig at påvirke klimaet. 1) Variationer i formen på Jordens bane rundt om solen. 2) Ændringer i Jordens hældning. 3) Præcession - ændringer i Jordens akserotation. Forsimplet betyder det at klimaet forandrer sig med Jordens placering i universet, Jordens position i forhold til solen.

Men det er ikke den eneste faktor der påvirker klimaet. Der er så mange, mange aspekter af naturlig klimaforandring, men IPCC bekender sig til sine parameteriserede computermodeller, der ikke er bedre end de data (parametre) de fodres med. Ligeledes bliver dataene fortolket og farvet af den forståelse, holdning og forventning forskerne har til resultaterne. Returnerer modellerne ikke det svar operatørerne forventer, justeres modellerne - kontinuerligt.

Der er ét eneste sted der er krise, og det er i computermodellerne. Modellerne afspejler på ingen måde virkeligheden, hvilket Dr. Patrick Michaels fortæller om.

Patrick Michaels er bl.a. leder for "Center for the Study of Science" ved "Cato Institute". Han er tidligere leder for "American Association of State Climatologists". Han har en Ph.D. i økologisk klimatologi. Han er forfatter og medforfatter til flere bøger og dokumenter om klimaforandring og har andre videnskabelige grader. Han anerkender at det er blevet varmere, men er ikke i tvivl om at det ikke er en krise, blot en mindre opvarmning der er fordelagtig for kloden. De sidste 100 år er det blevet 0,9 grader celsius varmere - hvilket ikke er meget. Måske halvdelen - ikke engang en halv grad - kan skyldes drivhusgasser (inkl. naturlig fordampning) - og det er langt, langt fra de dramatiske forudsigelser computermodellerne fejler med. Han fortæller at der ikke er nogle computermodeller der virker, bortset fra den Russiske model, og den er der ingen der bruger. Der er 32 såkaldte familier af regerings-sponsorerede computermodeller, som bruges af FN. Hver og en af dem forudsiger langt, langt større opvarmning end vi oplever - undtagen den Russiske model, der er blevet testet igennem de sidste par årtier, den følger virkeligheden og forudsiger langt mindre opvarmning end de 31 andre modeller4.

Ærlig videnskab afslører ingen klimakrise. Klimakrisen som alle taler om, tiden der er løbet fra os så vi skal handle NU, findes kun ét eneste sted, og det er i fantasifulde hoveder verden over, der konstant forsøger at finde en sag at leve for, finde noget at gå op i, et sted at høre til - uden at kende hverken sandhed, baggrund eller konsekvens for det, de hengiver sig til og kæmper for.

Når folk går på gaden og demonstrerer for, fordømmer og forbander de ting de ikke forstår, så skruer de billedligt talt på håndtagene der åbner sluserne for elitær totalkontrol over dem og deres efterkommere. Kontrol med hvad og hvor de må spise, hvor og hvordan de må bevæge sig, hvor mange børn de må få - hvor mange mennesker der må være på kloden - en verden med en social fællesfølelse for den katastrofale undergang hvis nogen bryder den elitære dominans. Igennem socialismen, fællesbestemmelsen, er befolkningen bedraget til at tro at denne forandring kommer indefra, fra befolkningen selv - vi bestemmer at politikerne skal gøre noget NU.

Virkeligheden er en anden, og det er en daglig plage at være tilskuer til dette teatralske spil. I denne sociale konstruktion truer befolkningsmæssig selvjustits, en politistat hvor alle holder øje med alle i frygt for klodens undergang, hvis der bliver grillet, spist kød, brugt "farlig fossilt" brændstof og meget, meget andet. Ville bedsteforældre og forældre dog bare bruge tiden på at sætte sig ind i virkeligheden, ikke kun for egen skyld, men for sine børns skyld, så de ikke skal leve og vokse op i frygt for fremtiden, baseret på falleret videnskab og uvidenhed.

Som sagt, hvis det hele fortsætter som vi kender det i dag, så vil mennesker om 50 og 100 år tale om og undre sig over hvad i alverden generation 2000 havde gang i.

1 Se denne korte video hvor Richard Lindzen fortæller: "Climate Change: What Do Scientists Say?", PragerU, d. 18-04-2016
2 "Climate Confessions", BBC News
3 "Milutin Milankovitch", NASA Earth Observatory, d. 24-03-2000
4 Se videoen hvor Patrich Michaels fortæller om computermodellerne "The truth about global warming", YouTube, d. 21-10-2018


Debat: Global klima-hippiekultur

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*



Relaterede nyhedsblogs

IPCC [15]; Klimaforandringer [178]; Konspiration [53]; Naturlig klima [40]; Samfund [66]; Videnskab [53];

Flere nyhedsblogs fra 2019