Moder Jord dag

Lagt på d. 22/04-16Så er det Moder Jord dag i dag. En tradition der startede for 46 år siden i USA, for på det tidspunkt at gøre opmærksom på miljøproblemer. Det har siden da udviklet sig til en ond, ond plan, der vil fjerne det jødisk-kristne syn på skabelsen. En plan om at fratage os retten til at bruge Jorden, en plan om at vende gudsgiven frihed til fangenskab.

Skaberen siger selv i sit Ord: "Himlen er HERRENS Himmel, men Jorden gav han til Menneskens Børn" (Sal. 115.16). Da Han havde skabt mennesket på Jorden sagde Han - omformuleret for at få en bredere forståelse af den hebræiske tekst: "bliv frugtbare og mangfoldige, og opfyld Jorden - underlæg jer den og brug dens umådelige rigdom i Guds og menneskets tjeneste. Hav herredømme over havets fisk, luftens fugle og alt levende som bevæger sig på Jorden" (1. Mos. 1:28). Kort og godt: Gud "danned den til at bebos" (Es. 45:18).

Men den gudløse elite, der ejer Jordens rigdomme (1% ejer 99% af Jordens rigdomme - 62 mennesker ejer lige så meget som halvdelen af Jordens befolkning1), de vil med sin magt fratage både os og Gud, Jorden. D. 22. april 2009, implementerede FN den Internationale Moder Jord Dag, med et dokument hvori de bl.a. skriver:

Generalforsamlingen, bekræfter Agenda 211 og planen om implantationen fra Verdens Tompmøde for vedvarende udvikling ("Johannesburg Plan of Implementation")… Anerkender at Jordens økosystem er vores hjem, og overbevist om at for at opnå en retfærdig balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige behov for nutidige og fremtidige generationer, er det nødvendigt at befordre harmoni med naturen og Jorden2


Det, denne tekst dækker over, er en satanisk elites planer om menneskeofring og afgudsdyrkelse. Reference 1 ved teksten om Agenda 21, peger på rapporten fra "De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling", der foregik i 1992 i Rio de Janeiro. Den rapport har jeg skrevet om før3, som blev underskrevet af FN året efter 4. jun. 1993 med en "Målsætning: At gøre naturtilbedelse til en statsreligion".

Agenda 21 er en plan om primært at fremme biologisk mangfoldighed, og en masse andre planer der drejer om dette ene, at Jorden skal reddes. Vores liv, i alle henseender, vil berøres. Lige fra hvilken mad vi kan og må spise og hvordan vi tilbereder den, til hvordan vi transporterer os selv rundt og videre til hvor mange børn vi må få. I USA har man lavet et kort over Amerika med korridorer hvor intet menneske må være, buffer zoner med strikt reguleret brug, grænser, Indianske og militærske reservater, som alle efterlader en lille procentdel af jorden til normal brug.Når der tales om "en retfærdig balance, så dækkes der over retfærdiggørelse af metoder for befolkningsreduktion. Fremmelsen af abort og homoseksualitet, er for nuværende de mest anvendte, og i sin natur sataniske metoder. Vaccination, naturkatastrofer ligger også anvendeligt på bordet. Som ofte nævnt før, er denne plan nedskrevet på elitens 10 bud i Elberton, Georgia, som siger: "Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i bestandig balance med naturen"4. Det minder om de masseudryddelser Åbenbaringsbogen afslører, og kunne eliten få lov, ville de udrydde over 6 milliarder mennesker for at opnå en retfærdig balance for Moder Jord. Der er mørke dage forude, og en klar grund til at Jesus sagde: "Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes" (Matt. 24:22).

Livet for mennesket er truet, og det fejres af intet anende mennesker med international Moder Jord Dag. I dag er det også Store bededag, og mere end nogensinde før, har vi behov for at henvende os til Skaberen der døde for at frelse os, inderligt trygle den Levende Gud, og bede om styrke og kraft til at gå mørket i møde. For Han har advaret os, tidens ende er yderst forestående!

1 "Richest 62 people as wealthy as half of world's population, says Oxfam", The Guardian, d. 18-01-2016

2 "Resolution adopted by the General Assembly on 22 April 2009", Agenda item 49 (d), 1. Maj, 2009

3 Bilderberg 2014

4 Læs evt. Artiklerne "Den Ny Verdensorden" og "Den globale opvarmning, og sammensmeltning.


Debat: Moder Jord dag

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Befolkningsreduktion [45]; Én verdens religion [14]; Global religion [21]; Klimaforandringer [178]; Kontrol [92]; Samfund [66]; Tidens ende [76];

Flere nyhedsblogs fra 2016