Rick Warren og tiende

Lagt på d. 07/03-16Det er jo egentlig ikke nogen nyhed, at den rige, frafaldne Laodikeamenighed tigger om penge, men jeg synes denne prædiken om penge er lige grov nok. Se videoen i bunden.

I artiklen Tiende og menigheden fortæller jeg om Pat Robertson der manipulerer et ældre ægtepar, der er blevet syge og ikke har råd til at betale tiende - hvilket de har gjort hele deres liv, til fortsat at betale for at blive raske. Ondskabsfuld, ondskabsfuld afpresning! Rick Warren griber det lidt anderledes an, og truer med, at hvis vi ikke betaler tiende, vil nogle måske ikke komme i Himmelen, for Jesus sagde "Skaf jer venner ved hjælp af den uretfærdige mammon, for at de, når det er forbi med den, kan tage imod jer i de evige boliger" (Luk. 16:9). Hvis vi ikke giver, så vil vores manglende indsats stille os til dom over for Gud, at nogle ikke blev frelst.

Her er lidt underbyggende materiale til bedraget. Ud fra The New Living Translation citerer Warren: "Formålet med tiende er at lære jer altid at sætte Gud først i jeres liv" (5. Mos. 14:23b) - Warren: "vi giver de første ti procent af vores indkomst den første dag i ugen". Det, Gud taler om er at "give Tiende af al din Afgrøde, der vokser på Marken, År for År; og for HERREN din Guds Åsyn, på det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg, for at du kan lære at frygte HERREN din Gud alle Dage" (5. Mos. 14:22-23). Skulle vi lave en nutidig analog til dette bud, skal vi købe ting til os selv, for tienden. På trods af hans forsøg på at vildføre for at få penge, så er der ironisk nok noget rigtighed i det. Som jeg nævner i ovenstående artikel, så tænk over dette: "Når menigheden er udgjort af medlemmene, når hvert menneske er en lille del af menigheden, burde alle da ikke få del af tienden til menigheden?". Betal til templet - hvem er Hans tempel i dag? "Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel! (1. Kor. 3:17).

Han citerer New Century Version: "Dit hjerte vil være hvor din skat er" og kommenterer "Så hvor end du lægger dine penge, det er der dit hjerte vil være, og hvis du ønsker at være tættere på Gud, så læg nogle penge der - det vil drage dig tættere til Gud". Som troende, frelste mennesker er vi er Guds tempel, Hans Ånd bor I os - Faderen og Sønnen har taget bolig hos os (Joh. 14:23) - vi kommer ikke tættere til Gud. Hverken gerninger eller penge får os tættere på Gud! Hvis medlemmerne af Warrens Saddleback kirke betaler tiende, så betaler de der, hvor Warrens hjerte er - i kirkebøssen.

Han går videre og siger: "Generøsitet gør mig mere som Jesus - han er det mest generøse menneske der nogensinde har levet - han gav sit eget liv. Hver gang du giver - tid, penge, energi, hvad som helst - så bliver du mere som Jesus - hver gang du giver, vokser dit hjerte… Jo mere generøs du er, jo mere gudfrygtig bliver du". Bliver vi mere som Jesus ved gerninger? Jakob vender det om: "Men nu kunne en sige: »Du har tro, jeg har gerninger.« Så vis mig din tro uden gerninger, og jeg vil gennem mine gerninger vise dig min tro" (Jak. 2:18). Troen producerer gerninger. Hvorfra kommer troen? "Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord" (Romerne. 10:17). Er det penge, tid og energi der gør os mere som Jesus? NEJ - det er Gud der gør det, igennem sit Ord ved sin Ånd - Paulus sagde ved slutningen af sit liv at "Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige" (Apg. 20:32). Generøsitet forandrer ikke dit hjerte - det kan alene Gud gøre. Ordet der forvandler os, er det eneste Warren ikke giver, og hans lære er så uendeligt nedbrydende, for den efterlader mennesker fattige og afventende - "hvornår velsigner Gud os for vores generøsitet?"

Ud fra Mal. 3:10, "Bring hele Tienden til Forrådshuset", antager han at forrådshuset er templet, dvs. hvor end du tilbeder - og du vi vil få mere velsignelse end du har plads til. Yderst rammende er det, at Warren tilbeder der hvor beholdningen er - kirkebøssen er hans hjerte.

Han går videre og pointerer at Gud siger: "test mig", og siger: "dette er i øvrigt det eneste sted i Bibelen du kan bevise at der er en Gud… i Bibelen står der at måden du viser Gud eksisterer, er ved at betale tiende, og ser om han ikke velsigner dig mere". Man tror jo det er løgn! Der er flere løgne i dette. Jeg er én blandt mange, der personligt ikke har set velsignelse ved at betale tiende. Jeg kendte i min tid i trosbevægelsen mennesker, der ikke kunne betale deres regninger, som ikke havde råd til at købe et stykke slik til deres børn i kantinen - fordi de havde givet alle deres penge til sekten - Gud velsignede dem ikke. Og hvordan skulle Han kunne gøre det? Om denne type menigheder, sådanne sekter, siger Jesus: "fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund" (Åb. 3:16) - skulle Han da velsigne dig når du knokler for at holde liv i det, Han gerne vil lukke? Tænk dig godt om, hvor du lægger dine penge! Om det er 10, 50, eller 300 kr., tredje, tiende eller tresindstyvende. Warren ødelægger Evangeliet - han påstår at hvis vi ikke giver, vil der være mennesker der ikke kommer i himmelen. Jesus sagde "På jeres vandring skal I prædike og sige: ›Himmeriget er kommet nær!‹… I har fået det for intet, giv det for intet!" (Matt. 10:7-8). Dernæst - er tiende den eneste måde at bevise Gud eksisterer? Gud selv siger "Ræddes og ængstes ikke! Har ej længst jeg kundgjort og sagt det? I er mine Vidner: Er der Gud uden mig, er der vel anden Klippe? Jeg ved ikke nogen" (Es. 44:8) - "Hvo forkyndte det før, så vi vidste det, forud, så vi sagde: "Han fik Ret!"" (Es. 41:25) - "Kom i Hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket" (Es. 49:9-10). Beviset for Gud findes i profetiernes opfyldelse - og jeg kan personligt bevidne at det lukker munden på kritikerne. Israel som alle nationerne river sig på, samles endnu i vores tid og de er centrum for verdens problemer. Ødelæggelsen af Damaskus der nu er mere tænkeligt en nogensinde før. Den fremspirende verdensorden, verdensøkonomi og verdensreligion. Dyrets mærke - chippen i hånden som vinder mere og mere frem, og synes at være en forgænger til mærket i hånden. Rusland der som Magog er ved at finde ind i sin rolle som anfører for krig mod Israel. Voksende homoseksualitet og meget andet, er i fortiden forudsagt af Gud, for at når det sker skal vi kende, at Gud har talt.

Jesus sagde: "Se, jeg har sagt jer det forud" (Matt. 24:25), "Jeg siger jer det allerede nu, før det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er" (Joh. 13:19), "Og nu har jeg sagt jer det, før det sker, for at I skal tro, når det er sket" (Joh. 14:29), " dette har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal mindes, at jeg har sagt jer det" (Joh. 16:4).

Lige de sidste citater fra Warren:

"Faktisk siger Bibelen at Gud bruger penge til at prøve hvad der virkelig er i dig, og han bruger penge til at teste og se om han kan betro dig mere". Det kan man måske bilde et menneske ind der lige er blevet frelst. Men for mennesker der har levet længe med Gud, er det modstridende med alt livet med Gud åbenbarer. Jeg skal ikke sige at Gud ikke kan bruge penge til at afsløre at man er for optaget af penge, men så er det én blandt tusinder af måder hvorpå Gud opdrager og tugter os - og det har intet med tiende at gøre. Måske ville Gud tugte Warren igennem penge, hvis Warren ellers var Guds barn - kirkebøssen er åbenlust Warrens gud og formål i livet. Warren er en okkult brik i elitens magtspil for en global religion1.

"Du forstår det måske ikke, men lønnen og ansvaret du har i himmelen, vil baseres på hvordan du håndterede dine penge". Jesus sagde: "Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen" (Mark. 16:15), "gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer" (Matt. 28:19-20). Jesu løn er os, som Han løskøbte med sit blod - vores løn vi være for arbejdet vi gjorde i Hans vingård - hvad vi gjorde for at nå mennesker med Evangeliet, hvad vi gjorde for at styrke vore brødre og søstre i troen. Både dette og andre typer for arbejde i Herrens vingård, kan selvfølgelig indebære brugen af uretfærdig mammon, men lønnen er ikke baseret på pengene - det er tåbesnak.

"Generøsitet tilvejebringer Guds beskyttelse, det er der mange der ikke ved… over din familie, dine forretninger, over dit eget liv". Gud er ikke en maskine. Du kan ikke handle med Gud. Han er ikke rocker at Han skulle modtage beskyttelsespenge. Beskyttelse og velsignelse kommer ved at vi skjuler os i Kristus. Søger Gud i Bibelstudie, bøn, omvendelse og tilgivelse, og ved at adlyde Hans Ord. Så er Han vores klippeborg, vores beskytter (Sal. 31:2; Sal. 71:3; Sal. 91:2; Sal. 144:2).

Rick Warren fører en falsk kristendom, og tjener styrtende på det. Paulus advarer: "jeg formaner jer, brødre! til at holde øje med dem, som... fører mennesker til fald ved at afvige fra den lære, I modtog; hold jer borte fra dem! Thi sådanne tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med deres søde tale og fagre ord forfører de troskyldiges hjerter" (Romerne. 16:17-18).1 Læs mere i artiklen Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden


Debat: Rick Warren og tiende

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Kristendom [60]; Rick Warren [4]; Økonomi [96];

Flere nyhedsblogs fra 2016