Bibelens gammeltestamentlige dødsstraffe

Lagt på d. 03/03-16Der er igennem tiden dukket flere amerikanske interviews op, hvor man, grundet Islams overdrevne terror og blodsudgydelser i verden, vil bringe fokus på at Bibelen også er en blodig bog. Nu er der også lavet en video i Danmark1.

I 5. Mos. 22:22-30, gentages nogle love for håndtering af utroskab, voldtægt, utugt og incest, og uden forståelse for hverken datidens samfund, meningen med reglerne eller forståelse for hvorfor Gud gav reglerne til Israel, forsøges Kristendommen anklaget på lige fod med Islam.

Hvad skal vi sige til disse anklager?

1) For det første blev Israel helt specifikt udvalgt fra ét menneske i verden, Abraham, for at Gud igennem Israel ville lære verden Ham at kende - lære os retfærdighed og renhed, hvilket er to af Guds egenskaber vi er nødt til at kende, for at forstå at vi selv er uretfærdige og urene. Israel blev ikke beordret til at føre disse love ud i alle verdens samfund, som Islam med mord og blodsudgydelse forsøger at gøre det, men det var interne regler for et udvalgt folk, hvorigennem Gud ville give sig til kende.

2) Ser vi på Israel i dag, så efterleves disse regler ikke - samfundet har ændret sig og end ikke der, slås mennesker ihjel på grund af utugt. Muslimerne gør det stadig - også ud i verdens øvrige samfund, for de følger Koranen der tilkendegiver en gud der kræver ofrer - selv fra egne proselytter.

3) D. 20 juli, 1950, blev Ib Birkedal Hansen som den sidste, dødsdømt i Danmark. Han blev dømt for landsforræderi, som følge af sit virke som Gestapo-forhørsleder og torturbøddel under besættelsen. Dødsstraf praktiseres stadig i USA og Japan. Vi har i ganske moderne tid dødsdømt mennesker for sager vi fandt tilstrækkeligt uacceptable, og når vi da vender os til Gud, der igennem Israel ville vise os Hans retfærdighed, kan vi da anklage Ham for at anse utugt, voldtægt, incest m.v. for at være så stort et overgreb mennesker imellem, at dødsstraf var retfærdigt?

4) Når et folk glemmer Gud, så glemmer de Hans forordninger - det er klart. Men Gud er imod abort, hvilket er udgydelse af uskyldigt blod (5. Mos. 27:25; Ordsp. 6:16-17). Men størstedelen af samfundet accepterer i dag, med økonomisk støtte fra staten, myrderierne af ufødte børn. Det er ganske ironisk, at hvis vi fulgte Guds anvisninger for Israel i vore samfund ang. voldtægt og utugt, som ofte lægger til grund for uønskede graviditeter, så ville drabene på uskyldige børn dale markant. Grundet vores nutidige tankegang, har vi vendt sagen på hovedet, og forsvarer overtræderne mens vi dødsdømmer de uskyldige.

5) Det er forkert når journalister står med gammeltestamentlige skrifter og taler om kristendom. Det er ikke kristendom, det er en gammel pagt med det jødiske folk, som Gud - efter Jesu død og opstandelse - fornyede med en bedre pagt, der ganske vidst bygger på det gamle testamente, men i åndelig form.

Hvis du er utugtig, voldtægtsmand, svælger i incest, eller i øvrigt bryder andre af de ti bud, så vil du også dø. Dø skal vi alle, men den åndelige død er langt værre end den fysiske. Mens de fysiske love lærer os Guds retfærdighed at kende, har Gud ved det Nye Testamente bragt det fysiske til ophør - men har derved lært os betydningen i det åndelige liv. Han har med den nye pagt udgydt sit eget blod, for at vi derved kan blive retfærdige - ene og alene igennem tro på Jesus - hvem Han er, alt Han har sagt, og alt Han gjorde. Han er Gud, Han er Sandheden og Han opstod fra de døde, for at vi som Ham, i troen på Ham, også skal genopstå. Men kun hvis vi er i Ham.

Vi kan spejle os i de gamle love og se, at vi i den grad mangler retfærdighed og renhed. Mange bliver vrede når disse love om utugt læses op, for de fleste står skyldig i anklagerne. Frem for at omvende sig, vil de have fjernet teksten i Biblerne.

Kort sagt, hersker der en voldsom dobbeltmoral. Mens folk dømmer kristendommen for domsteksterne i de gamle jødiske skrifter, det gamle testamente, sanktionerer de selv abort af grunde, som at barnet ikke er velskabt, undfanget ved voldtægt, at det ikke passer ind i deres liv lige nu og her osv. Mens de dømmer Kristendommen for at være en oldtidig og uddateret religion ligesom Islam, der skal ud af samfundet - i bund og grund fordi Guds retfærdighed ikke passer deres moral, så eksisterer der samfund i dag, som de i blinde lader henrette folk for deres overtrædelser.

1 "Danskernes reaktion på religiøse citater fra Biblen", Facebook, Muslimske Nyheder


Debat: Bibelens gammeltestamentlige dødsstraffe

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Bibelkritik [5]; Det jødiske folk [12]; Islam [58]; Journalistik [19]; Koranen [7]; Kristendom [61]; Samfund [66]; Seksualitet [33];

Flere nyhedsblogs fra 2016