Erdogan: Sejren er Hijrah!

Lagt på d. 12/05-16Uanset hvordan vi griber sagen an - allierer vi os med muhamedanere i hvilket land det end må være, så har de alle ét og samme mål - at adlyde Muhameds ord, Koranen og Hadith'erne. Uanset hvilke alliancer vi danner os, så er vi som fortidens Israel der lavede en pagt med døden, en aftale med helvede (Es. 28:18) - vi kan ikke modgå Guds dom! Jeg har tidligere skrevet om dette fænomen, Hijrah, i nyhedsbloggen "Hijrah", indtagelsen af Europa, og for de der måtte finde den nyhed outreret, gør den tyrkiske præsident det klart.

Sidste år, d. 30 maj, 2015, fejredes det at det var 562 år siden hovedstaden for Romerriget, datidens Konstantinopel faldt, og nutidens Istanbul faldt i den Ottomanske sultans hænder. Det fremkaldte Erdogans trang til at minde sit folk om fortidens erobringer, og han sagde bl.a.

Hvad er erobringen? Erobringen er Hijrah. Erobringen er Mekka. Det er at rense Kaaba'en, Allahs hus på Jorden, ikonet over alle. Erobringen af Jerusalem…1


Her knapt et år efter, er flygtningestrømmen fra Islams lande eksploderet ind i Europa, og Europa pumper nu penge ind i Tyrkiet - under betegnelsen en investering - 22 milliarder kroner, for at Erdogan skal lukke de tyrkiske grænser mod Europa. Oven i købet, hvilket det er politisk ukorrekt at kalde det, kræver Erdogan åbne grænser til Europa for sine 75 millioner indbyggere2, og under mottoet "EU har mere brug for Tyrkiet end Tyrkiet har brug for EU", peger Erdogan på netop disse flygtningestrømme for at få indført visumliberalisering - altså fri indrejse i Europa - med ét ord, som udtrykt i Istanbul: Hijrah.

I tilfælde af du ikke husker det, så er symbolet for EU kvinden (Europa) der sidder på ryggen af tyren (Zeus) på vej til sin voldtægt3. Nu står vi fanget i bjørnesaksen, og EU lægger pres for at vi skal lukke op for Europas voldtægt, byde et folk velkommen, der efterlever Muhameds krav om Hijrah - etablering af islamiske samfund i fremmede lande, igennem indvandring.

 

Dette fænomen med indvandring fra Mellemøsten, kan være et led I Guds dom over Europas ugudelighed, samtidig med det er midlet hvorpå Gud driver det jødiske folk hjem. Vi ser måske i verdens begivenheder, et stort bevis for Guds overnaturlige kontrol med verdens begivenheder - vi ser hvordan Gud bruger sine fjender til sit formål. På Jeremias' tid lod Gud dom komme over Israel, fordi de havde forladt Ham, og Han stødte dem bort ud i verden. Men Han vil samle dem igen, og Han sagde: "Se, jeg sender bud efter fiskere i mængde, lyder det fra Herren, og de skal fiske dem". Vi har de sidste snart 70 år set hvordan det jødiske folk er vendt hjem. Men der er endnu levn af Guds folk adspredt blandt nationerne, og Han fortsætter talen: "og siden sender jeg bud efter jægere i mængde, og de skal jage dem fra hvert bjerg, hver høj og klippernes kløfter" (Jer. 16:16).

Det er et specielt vers med en dobbelt betydning, for det beskriver Israels fjender i to forskellige roller - som dog drages mod ét og samme mål - jødernes udryddelse. Mens det i fortiden var fjenderne der drev det Israelske folk ud af Israel, er det nu selvsamme fjender der driver dem ud af selvsamme nationer, tilbage til sit land givet dem af Gud, Israel. Først var der "fiskere" der trak det jødiske folk hjem, i form af en ny stat og håb om restaurering. Dernæst disse "jægere", der som immigranter i Europas nationer jager folket hjem igennem en voldsomt forøget antisemitisme. Og det er således, i forlængelse af Europas voldtægt - Guds dom der opbygges imod Europa - et redskab i Guds hånd til at jage sit folk hjem.

1 "Turkey? In the EU?", Gatestone Institute, d. 11-05-2016
2 "EU og Tyrkiet forhandler om flygtninge - og om betalingen", Politiken, d. 09-11-2015
3 Læs evt. mere her Den Ny Verdensorden


Debat: Erdogan: Sejren er Hijrah!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Antisemitisme [4]; Det jødiske folk [12]; EU [47]; Europa [8]; Islam til Vesten [6]; Mellemøsten [65];

Flere nyhedsblogs fra 2016