Kristendomofobi

Lagt på d. 09/02-16Selv super-ateisten Richard Dawkins ser, at kristne mennesker er et bolværk imod noget værre. Han sagde for nogen tid siden at:

Kristendom kan faktisk være vores bedste forsvar imod afvigende former for religion, som truer verden… Der er ingen kristne der, så vidt jeg ved, springer bygninger i luften. Jeg kender ikke til nogen kristne selvmordsbombere. Jeg kender ikke til nogen større kristen trosretning som tror at straffen for frafald er døden.1


Paulus forklarer at "kun må den, som nu holder igen, først fjernes" (2. Tess. 2:7), før den ultimative ondskab kan løbe over Jorden, trængslen som verden står på tærsklen til. Den der holder igen, er den kristne menighed, og Dawkins ved ikke hvad det er han har fået øje på, men menigheden er Jordens salt og lys (Matt. 5:13-16).

Dengang Jesus sagde dette, blev de første kristne også forfulgt, og det vil de sidste også blive, hvilket et nyt studie åbenbarer.

George Yancey og David Williamson, der begge er professorer i sociologi, har i november 2014 udgivet en bog om emnet: "So Many Christians, So Few Lions: Is There Christianophobia in the United States?" (Så Mange Kristne, Så Få Løver: Er Der Kristendomofobi ide Forenede Stater?). I denne bog undersøger de anti-kristendom i USA's samfund, og definerer det som "ufornuftig had eller frygt for kristne", og fandt at der er en tendens til at de der har denne fobi, har højere social status og uddannelse, og er mere politiske progressive. Det er ikke den samfundstilpassede kristendom de er imod - så som Rick Warrens religion, men det er den konservative og fundamentale kristendom.

De er bange for at kristendommen skal få noget at sige, politisk set, i forhold til homoseksualitet, abort eller pluralisme - dvs. flere opfattelser på forskellige områder - f.eks. at Islam, Kristendom og Jødedom tjener samme Gud og formål. De er bange for en kristen intolerance der kan begrænse individuel frihed. De mener at sådant er årsag til fortidens krige2.

Som Yancey siger: "Der er megen litteratur om fjendtlighed mod mange forskellige grupper, men næsten intet om fjendtlighed mod kristne" - og det kan måske være årsag til at de højtuddannede er illitterære og fremmedgjorte for kristendommen, der jo har gjort USA til landet med de frie og hjemsted for de modige. Forfølgelsen af kristne er i dag så voldsom, at Merkel tilbage i 2012 sagde at "Kristendommen er den mest forfulgte religion på verdensplan"3

Her er hvad nogle af de interviewede har sagt:

"Jeg ønsker at de alle skal dø i en ildebrand" (Mand, 26-35 år, med en doktorgrad)

"De skulle udslettes uden tøven eller anger. Deres eneste formål er at ødelægge og overføre deres fundamentale virus til enhver de kommer i kontakt med" (Kvinde, 66-75 år, med kandidatgrad)

"De gør mig troende på racehygiejne… de forurener god luft… Jeg kunne være fortaler for at etablere en stat til dem… hvis ikke, så steriliser dem så de ikke kan formere sig mere" (Mand, 46-55 år, med kandidatgrad)4


Der er ingen tvivl om at Satan bygger en kultur op imod kristendommen, hvor umælende intellektuelle med en ubegrundet følelse af had, kommer til at forfølge, stikke og dræbe kristne mennesker. Sådan var det for den første generation af kristne (Matt. 24:9; Mark. 13:9; Luk. 21:12), og dengang skyldes det også en ubegrundet vrede (Joh. 15:25), hvilken også vil rettes mod os (Joh. 15:18-21). Det er det, dette studie viser er under opsejling fra ikke-religiøse landsmænd, opvokset og opdraget i den frie verden med mottoet "én nation under Gud". Respekten for mennesket som værende skabt i Guds billede, har siden kristendommens begyndelse forordnet fred, uddannelse, omsorg for syge, fattige og handicappede. Men som Yancey siger, så: "genkender de ikke hvordan deres følelser har forvrænget deres intellektuelle dømmekraft"4. De følger som zombier tidens ånd, Antikrists ånd, uden ræson.

"Vi må gøre hans gerninger, som har sendt mig, så længe det er dag; der kommer en nat, da ingen kan arbejde" (Joh. 9:4)

1 "Richard Dawkins says Christianity is world's best defence against radical Islam", Christian Today, d. 13-01-2016
2 "So Many Christians, So Few Lions: Is There Christianophobia in the United States?", Amazon.com
3 "Merkel calls Christianity world's 'most persecuted' religion", The Times Of Israel, 06-11-2012
4 "Christians 'Should be Eradicated': Researchers Document Anti-Christian Agenda Among Powerful Elite", New American, d. 04-02-2016


Debat: Kristendomofobi

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Endetidens frafald [26]; Kristendom [60]; Kristenforfølgelse [4]; Samfund [65];

Flere nyhedsblogs fra 2016