Paven kalder religionerne sammen

Lagt på d. 14/02-16Det er forventeligt at paven arbejder for at samle religionerne, for det har Bibelen advaret om ville ske i vores tid. Nyheder har tidligere fortalt at Paven har forenet sig med både jøder1 og muslimer2 såvel som jøder med muslimer3. Han har et problem med de sande kristne der ikke vil deltage i moderkirkens afgudsdyrkelse, og til dem siger Han: "en kristen uden historie, uden en kristen nation, en kristen uden kirken, er ubegribelig"4.

De ortodokse derimod, som i de sidste næsten 1.000 år har været adskilt fra moderkirken, de er igen kommet ind under moderkirkens vinger. Igennem historien har moderkirken myrdet millioner af ortodokse kirkemedlemmer - f.eks. serbiske ortodokse under dække af jesuit-ansporede volds-grupper som Ustachierne5, hvor også katolske præster var medlemmer - eller igennem Andrija Artukovic, der myrdede op imod en million ortodokse i Jugoslavien, hvorefter moderkirken fik ham under beskyttelse i USA6. Historien er spækket med moderkirkens myrderier, og jeg kan anbefale bogen "Vatican Assassins" af Eric Phelps, for en skræmmende gennemgang af historiens blodspor.

Derfor måtte moderkirken i 1962 ændre strategi med Vatikan Koncil 2, grundlaget for at paven i dag kan forene religionerne, idet kættere i de falske religioner - herunder de sande kristne, ikke kaldes kættere, men adskilte brødre7 - og af Francis også Guds børn. Kun fordi den blodige historie glemmes, kan paven foregive at være fredselskende og iscenesætte sin falske globale religion. I virkeligheden er det global religiøs krig, der føres efter Bibelens forudsigelse med en illusion af fred - tilmed med en jesuit på moderkirkens tronstol8.

Nu er tiden kommet, hvor myrderierne skal lægges i glemslen, og fredag d. 12-02-2016 underskrev to skurke - pave Francis og Vladimir Mikhailovich Gundyayev, også kaldt Patriark Kirill - tidligere KGB agent9, med ekstravagant livsstil - f.eks. ur til 200.000 kr10 og biskop i den russiske ortodokse kirke, et 30 punkters dokument11, hvor der er gode ting, såsom mål for bekæmpelse af forfølgelse af de kristne, fattigdom, abort og endda en anerkendelse af, at ægteskabet indgås af en mand og en kvinde. Men der er selvfølgelig også listet ting ind, der forordner en fortsat vandring ind i verdensreligionen.

F.eks. under punkt 3, der taler om en fælles indsats for evangelisation, her mødes de to overhoveder: "langt fra de årelange uenigheder i den "Gamle Verden"", og punkt 7 siger at: "Den menneskelige civilisation er gået ind i en periode af skælsættende forandring. Vores Kristne bevidsthed og vores pastorale ansvar, nøder os til ikke at forblive passive under udfordringerne der kræver en fælles respons" - hvormed paven siger at vi er på vej ind i den nye verden - riget under Antikrist og hans falske profet.

Sædvanen tro, handler det ikke om Jesus, men om eukaristien (punkt 5) og "Guds Moder" - en gammel hedensk titel tilbage fra Babel, der kræver at Maria har født både Faderen, Sønnen og Helligånden. Dokumentet afsluttes med ordene under punkt 30:

Med nådefyldt taknemmelighed for gaven af gensidig forståelse, manifesteret under vores møde, så lad os med håb vende os til den Allerhelligste Guds Moder, og påkalde hende med ordene i denne gamle bøn: "Vi søger tilflugt under din nådes beskyttelse, Hellige Guds Moder". Må den hellige Jomfru Maria, gennem hendes forbøn, inspirere broderskab i alle dem, der ærer hende, således at de kan blive genforenet, i Guds egen tid, i fred og harmoni som ét Guds folk, til ære for den Allerhelligste og udelelige Treenighed


Som Francis har helliget hele verden til denne afgud "Maria"12, ligeledes er det broderskabet der ærer hende, der skal forenes. I dette ligger den kommende forfølgelse af de sande Kristne, der kun tilbeder Faderen i Jesu navn, som ikke beder til eller ærer moderkirkens himmeldronning.

Også den interreligiøse13 agenda (på tværs af religionerne) bliver adresseret, under punkt 13:

Interreligiøs dialog er uundværlig i vores foruroligede tider. Forskelle i forståelsen af religiøse sandheder må ikke hindre folk fra andre trosretninger i at leve i fred og harmoni.


Punkt 18 fortsætter:

Den kristne kirke er kaldet til at forsvare kravet om retfærdighed, respekten for folkenes traditioner


Hvad mener Francis med at have respekt for folkenes traditioner? Det handler om forskellig forståelse af religiøse sandheder, og respekten går ud på at acceptere f.eks. at mormonerne siger at Jesus er skabt, og broder til Satan, eller at jøderne fornægter Jesus, eller at muslimerne siger at Gud ingen søn har, eller at Jehovas Vidner siger at Jesus er den skabte ærkeengel Mikael. Vi er kaldet til at afsløre løgnen, og lade sandheden skinne frem - og vi kan ikke respektere disse løgne, der holder mennesker fanget i adskillelse fra Gud. Jesus sagde "Jeg er døren; om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst" (Joh. 10:9) - der er kun Jesus!

Hvis du endnu er i tvivl om at det er sådan Francis mener det, så lyt til denne tale fra paven, tryllebundet under antikrists ånd (se videoen herunder):

De fleste af planetens beboere erklærer sig selv for troende. Det skulle lede til dialog mellem religionerne. Vi skulle ikke stoppe med at bede for det, og samarbejde med dem som tænker anderledes.


En buddhist siger: "Jeg har tillid til Buddha". En jøde siger "Jeg tror på Gud". En Jesuit siger: "Jeg tror på Jesus Kristus". En muslim siger: "Jeg tror på Gud, Allah". Og paven fortsætter:

Mange tænker forskelligt og føler forskelligt, og søger Gud eller møder Gud på forskellige måder. I denne mangfoldighed, i dette udvalg af religioner, er der kun én sikkerhed for alle: vi er alle Guds børn.


Lad os lige mindes hvad Gud siger: "alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn" (Joh. 1:12) "alle, som drives af Guds Ånd, er Guds børn" (Rom. 8:14). "Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen" (Gal. 3:26). "han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus" (Ef. 1:5). Der er kun Jesus og troen på Ham.

Buddhisten, jøden, muslimen og jesuitten siger: "Jeg tror på kærlighed". Paven fortsætter:

Jeg håber I vil sprede min bønneanmodning denne måned: "At oprigtig dialog mellem mænd og kvinder fra forskellige trosretninger, må producere fredens og retfærdighedens frugter". Jeg har tillid til jeres bønner.
Som sagt før, så arbejder paven for en okkult verdensreligion under super okkultisten Antikrist. Det fortæller os, sammen med alle de mange andre tegn, at tiden er meget fremskreden. Jesus kommer snart!

Om den kommende verdensleder siger Gud: "igennem fred skal ødelægge mange" (Dan. 8:25) - og i denne fred ligger som der ses "kærligheden", en kold kærlighed der fortier sandheden og accepterer løgnen for at opnå en kunstig fred. Det er den skjulte dagsorden der ligger i pavens arbejde for global religion!

1 Paven forbereder den religiøse vej for Antikrist

2 Paven messer om global magt og religion.

3 "Islam, Jødedom og Katolicisme forenes i bøn", "Den falske profets økumeniske vildfarelse i Rom"

4 "Pavens uendelige angreb på Jesu løn

5 "The Secret Story of the Jesuits", s. 143-148

6 Den morderiske Romersk Katolske Kirke, del 2: Franco

7 Jesuitterne i dag

8 Ny leder under Dagons mitre.

9 "The Secret Roots of Liberation Theology", National Review, d. 23-04-2015. Han arbejdede under kodenavnet "Mikhailov" hvor han brugte 40 år på at indføre frigørelses teologien, der handler om at tilvejebringe social og politisk forandring.

10 "Historic chat: Putin could be big winner with meeting of Orthodox patriarch, pope", Yahoo News Diges, d. 12-02-206

11 "Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill", Vatican Radio, d- 12-02-2016

12 "Francis vil hellige verden til Marias uplettede hjerte", "Francis helligede verden til Himmeldronningens uplettede hjerte"

13 Se "Generalprøve på global religion" og "Pavens engagement i Interfaith"


Debat: Paven kalder religionerne sammen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Falsk religion [81]; Global religion [21];

Flere nyhedsblogs fra 2016