Jesuitterne i dag

af Kim Andersen
Lagt på d. 10/07-04


Udskriv
Oversigt


Ved Guds befaling er det lovligt at dræbe og myrde de uskyldige, at berøve og at begå al utugtig handling, for han (paven) er herre over livet, døden og alle ting og således er det vores pligt at opfylde han befaling!” (Pietro Alagona 1624, italiensk jesuit, ”Secret Instructions of the Jesuits”, s. 143)

Vatikankoncil II begyndte i oktober 1962 og sluttede i december 1965. Efter denne forandring var der mange overfladiske ændringer i den romerske katolske institution. Messen bliver ikke længere fremsagt på Latin, protestanter kaldes ikke længere ”kættere” men derimod ”adskilte brødre” og præsternes højtidelige ”bønner” for ”de troløse jøder” ophørte. Efter Roms anden Trediveårs Krig, ønskede jesuitmestrene at narre verden til at tro at paven var for fred, og religiøs frihed. Men i det væsentlige har intet ændret sig. Paven skulle opretholde jesuitternes blodige Council of Trent – og har tilmed proklameret at han har fået jesuitterne under sin kontrol.

”Den fremtrædende mening med dette råd (2. Vatikankoncil) er ikke, af den grund, en diskussion af den ene eller anden artikel om den fundamentale kirke doktrin, hvilket gentagende er blevet lært af fædrene og af fortidige og moderne teologer, og hvilket er antaget at være velkendt for alle.
Til dette, var et råd ikke nødvendigt. Men fra fornyet, afklaret og rolig tilslutning til hele kirkens lære, i sin helhed og korrekthed, som det stadig skinner igennem i handlingerne i rådet i Trent (Council of Trent), og 1. Vatikankoncil (dvs. vi må stadig dræbe de ”forbandede kættere” og at paven stadig er ”ufejlbarlig”) … Indholdet i den gamle doktrin om troens pant er en ting, og måden på hvilken den præsenteres er en anden (dvs. vi må stadig udføre de fortidige mål, at dræbe ”kættere og liberale”, men på en anden måde)” (”Documents of Vatican II”, s. 715)

Snedigt ikke? Ikke nok med det. Men efter at have afsluttet sin ”Kolde Krig”, råbte Vatikanet på fred – med dermed også Antikrists en-verdens regering:

”Det er vores klare pligt, så, at stramme hver en muskel idet vi arbejder for tiden hvor al krig fuldstændig kan forbydes ved lov, via international enighed. Dette mål kræver utvivlsomt grundlæggelsen af en eller anden universel, offentlig autoritet, anerkendt af alle, og skænket effektiv magt til på alles vegne at værne, give tryghed, tage hensyn til retfærdighed og respekt for rettigheder … Fra nu af, må alle anstrenge sig for endeligt at gøre en ende på oprustning, og at oprette en sand begyndelse for nedrustning…” (”Documents of Vatican II”, s. 295, 296)

Bibelen beskriver Syriens konge Antiochus IV kaldt Epiphanes, en beskrivelse der passer utrolig godt på Vatikan II dokumentet her: ”Men han kommer under foregivelse af fred og bemægtiger sig riget med list. Hærstyrker skylles fuldstændig bort foran ham; de bliver knust, og det samme sker med pagtsfyrsten. Han bedrager dem, han har sluttet forbund med, og rykker frem med få folk og tager magten. Under foregivelse af fred drager han ind i provinsens frugtbareste egne og gør, hvad hverken hans fædre eller hans fædres fædre ville have gjort. Han strør om sig med rov, ran og krigsbytte, og han planlægger angreb mod fæstninger” (Dan. 11:21-24).

Senere beskriver Bibelen Antikrist, hvis rige Vatikanet påberåber sig under navn af universel, anerkendt og bemyndiget autoritet: ”Mod de hellige skal hans Tanke rettes; hans svigefulde Råd skal lykkes ham, og han skal sætte sig store Ting for og styrte mange i Ulykke i deres Tryghed. Mod Fyrsternes Fyrste skal han rejse sig, men så skal han knuses, dog ikke ved Menneskehånd” (Dan. 8:25).

Den engelske King James version siger: ”…med fred skal han ødelægge mange…”.

Den paradoksale Irak krig, har i lige linie med Vatikanets dokumenter anstrengt sig for at fremme nedrustningen. Med ”fred” føres der krig og tusinder har mistet livet. Bush er en sprællemand som journalisterne på New York Times. Om han var lige så debil som skuespillerpræsident Roland Reagan, der i otte år, fuldstændig i hænderne på sine spinddoktorer, blev dikteret, så betød det intet, for Bush er kun en frontfigur som er medsvoren i jesuitternes kamp for temporal magt og fremme af deres elskede Lucifers vikar - Antikrists rige.

I lige linie med jesuitternes mål for ”den Kolde Krig”, har Irak krigen smadret det amerikanske imperium og banet vejen for det jesuitiske ”fredsforbund”, kaldet FN. For at få grundlag for denne fredskrig, udførte jesuitterne igennem deres diktatoriske Illuminati det blodige angreb på Amerikas World Trade Center.

Det internationale efterretningssamfund, narkohandlen og den russiske krigsmaskine var endnu ikke fuldt udviklet, da Pave Johannes XXIII, efterfulgt af Præsident Kennedy, ”forhastet” forsøgte at afslutte den Kolde Krig endeligt.

”Pave Johannes XXIII (1958-63) vendte om på anti-kommunismens fremgangsmåde i forhold til sin forgænger Pave Pius XII (”Vietnam: Why Did We Go?”, s. 164). Han begyndte dialog med Europas kommunister og signalerede Sovjet Rusland, at Vatikanet var klar til at samarbejde med dem. Han fostrede Vatikankoncil 2 og økumenismen – den globale fælleskirke.

Men alt imens han forfulgte politikken ifølge Vatikankoncil 2, om at ende den Kolde Krig, døde Pave Johannes XXIII pludselig, i juli 1963. En hemmelig Kold Kriger, Cardinal Montini, som blev til Pave Paul VI, erstattede ham. Under Pave Paul VI, hvor efterretningssamfundet, narkohandlen og den russiske krigsmaskine skulle vokse sig moden, søgte Kennedy at fortsætte Pave Johannes XXIII’s arbejde og døde derfor også. Endnu en Kold Kriger og frimurer og Kardinal Spellmans tjener, kom på banen og erstattede Kennedy. Lyndon Johnson blev præsident og blev på sit dødsleje døbt til den romerske katolske kirke, for et vel udført stykke arbejde.

Vi ser igen jesuitternes udsøgte evne til at få tingene vendt, for verdens øjne. De påberåber sig fred, men søges deres krige at blive stoppet, er det med livet som indsats. De siger mange flotte og ærværdige ting, men intet er forandret. Den sidste indsættelses ed er stadig den samme og målet er det samme. Forskellen er bare metoden.

Vatikanet hader USA lige så meget, som da det var ”Gud eget land”, et tilflugtssted for bibeltroende kristne, der nægtede at bøje sig for pave cæsar. Som tidligere sagt, er det ikke regeringen i USA der er en torn i øjet på jesuitterne, for den arbejder for deres sag. Men friheden og respekten for rettigheder, som Vatikanets dokumenter så flot udtrykker det, er en sand fjende af Satans en-verdens regering.

Den Kolde Krig endte først ”officielt” i 1990, da jesuitternes fremtidige redskaber var færdigudviklet.
I fremtiden vil vi se øgende antisemitisme eller rettere, rasende jødehad, som vil tvinge jøderne hjem til Israel. Målet er at få udryddet Israel én gang for alle, hvilket Bibelen har forudsagt. Snart vil alle nationer stå ved Joshafats dal i Israel med henblik på endeligt at udrydde dette folk (Joel. 4:2). Men Guds genopståede Søn, Jesus Kristus, vil stige ned fra Faderens trone og sætte sine fødder på Oliebjerget så det deler sig i to, og Hans folk vil flygte ud igennem dalen der dannes mellem bjergstykkerne (Zak. 4:4-5). Her vil Jesus ende jesuitternes sidste blodige inkvisitionstogt, og etablere sit kongerige.

Men vi vil også se et øget had mod Amerika. Irak krigen er et af de hårdtslående redskaber for dette. Jesuitterne vil fortsætte med at fostre international anti-amerikanisme, og fremstille USA om ”den Store Satan”, som vi allerede har hørt den arabiske verden beskrive dem.

I den fjortende lovændring i Amerika (Fourteenth Amendment Amerika) styrer den jesuitiske orden med myndighed og har ingen seriøse eller betydningsfulde modstandere. Ti provinsielle jesuitter fører opsyn med imperiet igennem sin konge, ærkebiskoppen i New York, som regerer fra Skt. Patricks Katedral. Kardinalen udfører paven temporale magt over imperiet igennem hans Knights of Malta, Knights of Columbus, Shriner frimureriet og Mafia Kommissionen, som kontrollerer Council on Foreign Relations.

Imperiet har to politiske partier som kontrolleres af Council on Foreign Relations. Det første er det demokratiske parti, som i virkeligheden er ”Kommunist Partiet”. Det andet er det republikanske parti, som i virkeligheden er ”Fascist Partiet”. (Glem ordene ”liberal” og ”konservativ”, da de intet betyder!) Ingen af dem ønsker at bevare konstitutionen hvilket ville resultere i en sand liberal regering.

I snart tyve år har New Yorks ærkebiskop brugt den jesuitisk inspirerede, aggressive og følelsesladet abort propaganda, for at opbygge ”den Nye Rettighed” ved at bruge sine Knights og Dames of Malta. Af denne fascist, venstre-fløjede bevægelse, som søger at få fuld kontrol over det republikanske parti. Dens leder har været Paul Weyrich (ordstyrer og chief executive officer for “Free Congress Research and Education Foundation”, Lewis Lehrman (grundlægger af Lehrman Institute, dedikeret til samfunds interesse, uddannelse og historisk efterforskning), Phyllis Schafly (national leder af den konservative bevægelse og leder af pro-familie bevægelsen), pastor Jerry Falwell, Pat Robertson (grundlægger og formand for The Christian Broadcasting Network), Rush Limbaugh (radio talkshow vært), Newt Gringrich (tidligere historieprofessor, valgt i 1979 til Repræsentanternes Hus).

Når tiden er inde, vil forfatningen blive suspenderet og krigsretstilstand vil blive etableret af den ledende orden. Amerikas chefkommandør vil være en virkelig fascistisk diktator, støttet af the Knights of Malta’s økonomiske styrke. For at opfylde Zions Protokoller (The Protocols of the Learned Elders of Zion), jesuitter eden og rådet i Trent (Council of Trent), vil han som alle andre fascist diktatorer, lave en overenskomst, et konkordat med Rom. Våbnene vil blive konfiskeret og forfølgelsen af protestanter, baptister og jøder vil begynde – i dødeligt alvor. Områder med begrænset adgang vil blive brugt til hjernevask, bizarre tortureksperimenter, i jesuitternes ubarmhjertige krig imod alle ”kættere” og liberale – verdens protestanter, baptister og jøder og anti-fascister, anti-socialistkommunister, pro-forfatning og sande liberal conservative.

Vejen for ultimativ udenrigsinvasion vil beredes. Angriberne vil være nådesløse russere, kinesere, muslimer og cubanske lejesoldater som alle kontrolleres af jesuitterne. Filmen ”Red Dawn” er et forsøg på at illustrere den planlagte invasion. Verdens protestanter og baptister vil blive massemyrdet, voldtaget og plyndret.

Udvejen

Det er en sørgelig fremtid i hænderne på Satans soldater. Utallige så kaldte kristne mennesker er veget fra Ordet, på trods af at Jesus sagde: ”Men den, der holder ud til enden, skal frelses” (Matt. 10:22). Når disse mennesker opdager at Guds sande kristne er rykket bort, vil de jamre over deres skæbne. De vil stå foran endetidens trængsel, som aldrig har fundets og aldrig vil findes siden hen. Tusinder af muligheder vil komme for at redde liv og lemmer, for at fornægte Jesus Kristus.

Udvejen findes endnu. Snart lukkes muligheden, for Jesus står lige ved døren klar til at åbne, når trængslen bryder løs. Da vil Han kalde sine til bryllupsfest i Himmelen, mens Satans krig mod alt helligt på jorden vil rase.

Giv dit liv til Jesus i dag. Den rige unge mand spurgte Jesus: ”Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?” (Matt. 19:16). Alt Jesus svarede var ”Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor! og: Du skal elske din næste som dig selv” (Matt. 19:18-19). Desuden sagde Han: ”Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!” (Matt. 19:21).

Igennem forfalsket lære om nåden, har mennesker forhærdet sin samvittighed og gør med god samvittighed, hvad der er forkasteligt for Gud. Perfekte bliver vi aldrig, men vi må tilbage til syndsbekendelse og angre vores strafværdige adfærd.

Udvejen er, på knæ, at bekende din synd og bede om (igen) at blive renset i Jesu blod, så Hans retfærdighed kan frelse dig fra den kommende vrede.


<< Indeks | << Katolske Bedragere


Debat: Jesuitterne i dag

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Den katolske kirke

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation