Peres, Paven og verdensreligionen

Lagt på d. 13/09-14


Udskriv


Shimon Peres er en verdensordensmand. Obama, der af eliten (Henry Kissinger) er indsat til at "udvikle en overordnet strategi for Amerika… hvor, virkelig, en ny verdens orden kan skabes"1 blev af Peres budt velkommen til Israel i 2013, med ordene "Velkommen Hjem"2 - hvilket er en forsmag på opfyldelse af det Bibelen fortæller om Antikrist , at"han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud" (2. Tess. 2:4). Lederen for Illuminati's højborg, den Katolske Kirke, bød sammen med repræsentanter for Islam og Katolicismen, Peres til fællesbøn i Rom3.

Peres udtalte efter Francis' indsættelse i 2013 at han bringer "en ånd af håb og fred med sig"4, og udnævner ham nu til at oprette et organ rettet mod en verdensreligion, præcis som Gud i Bibelen har forudsagt det: "hele jorderig fulgte undrende efter dyret (Antikrist). Og de tilbad dragen(Satan), fordi den havde givet dyret magten" (Åb. 13:3-4). Paven som i Ordet er det andet dyr, den falske profet, der "får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr (Antikrist)" (Åb. 13:12), og som Peres kalder "Hellige Fader", skal oprette et religiøst FN, hvilket Peres slog fast i et 45 minutter møde med Francis.

Lad mig først minde dig om at FN er meget religiøst - en af Illuminati's organisationer der vil bruges til at etablere en elite-ejet Jord, hvor alle fire elementer - eller i hvert fald ressourcerne vand, mad, land og luft, er kontrolleret af eliten. klimaforandring er redskabet, hvilket jeg fortæller i artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt, hvor et FN dokument kaldt "Convention on Biological Diversity - Message From The President Of The United States" afslører målsætningen "At gøre naturtilbedelse til en statsreligion". Der er tale om regulær heksekraft, og vi ved fra Bibelen at Antikrist "har forstand på mørkets sætninger" (Dan. 8:23, KJV), eller som Amplified Bible siger det, skal han: "forstå mørk list og snuhed". I 2011 krævede Bolivia at FN skulle give "Moder Jord" de samme rettigheder som mennesket5, og her i 2014 var dette krav oppe og vende i en åben diskussion i FN's Earth Charter Initiative6, hvilket viser at ideen tages alvorligt - heksekraft er FN's åndelige muskel.

Nok om FN. Peres vil, af alle, have paven til at oprette et religiøst FN. Han siger at

i fortiden var de fleste krige motiveret af en nationalistisk ide. Men i dag udkæmpes de primært i religionens navn… De forenede Nationer har haft sin tid… Det vi behøver er en organisation af Forenede Religioner, et Forenet Nationer af religioner… Det vil være den bedste måde at bekæmpe teorister som dræber i troens navn… der skal være en Vedtægt for Forenede Religioner, ligesom der er en FN Vedtægt.7


Paven er, mener Peres, den eneste rigtige til denne plan. Og som Peres, verdensordensmanden, omtaler paven, er ordlyden som man vil forvente det om den falske profet:

Måske for første gang i historien, er den Hellige Fader en leder som ikke kun er respekteret af mange mennesker, men også af forskellige religioner og deres ledere… Faktisk… så er han måske den eneste virkelige respekterede leder i verden i dag.


Peres mener at Francis er den eneste rigtige person til jobbet:

Ikke kun fordi Francis er en globalt respekteret leder. Han er også det bedste valg fordi verden har brug for en indiskutabel moralsk autoritet, som højt og tydeligt siger "Nej, Gud vil ikke dette og tillader det ikke. Vi skal kæmpe imod misbrug i Guds navn".


Den okkulte verden har tilkendegivet at "På det rette tidspunkt i historien, vil paven besøge den kombinerede jødiske/kristne/muslimske del af Jerusalem, for at bekendtgøre, at alle religioner skulle kombineres til en. Denne begivenhed vil endeligt bryde den mellemøstlige hårdknude"8.

Det er præcis denne okkulte plan Peres presser på for at sætte i gang. I mange år er der blevet talt om en ny økonomisk verdensorden, som Bibelen siger der skal være. Igennem politik og krige omstruktureres klodens mange lande til kun ti økonomiske regioner, som Bibelen siger der skal være. Her ses også at verdensreligionen er på vej - i en sådan grad at kristendom og islam er blevet sam-døbt til krislam, hvilket bedragere som Rick Warren er kendt for at promovere, for Warrens del igennem samarbejde med moskeer i Californien - og ikke mindst i sin indsættelses bøn for Obama, hvor han adresserer Gud efter Koranens ord: "Og du er den medfølende og barmhjertige".

Jesus kommer snart!

1 En større, stærkere rolle tænkes for IMF.

2 Obama i Israel, 2013

3 Den falske profets økumeniske vildfarelse i Rom

4 Ny leder under Dagons mitre.

5 FN dokument vil give 'Moder Jord' samme rettigheder som mennesker

6 "Invitation: Group Discussion On Ecocide, Earth Rights, And The Earth Charter", The Earth Charter Initiative, 04-09-2013. The Earth Charter Initiative blev initieret af FN.

7 "Peres, the pope and a plan for world peace", The Jerusalem Post", 09-09-2014

8 Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden


Debat: Peres, Paven og verdensreligionen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Én verdens religion [14]; Global religion [21]; Interfaith [7]; Rick Warren [4];

Flere nyhedsblogs fra 2014