USA's djævelske hensigtserklæring

Lagt på d. 19/02-14EN palæstinensisk "freds" forhandler, har informeret WND om USA's hensigtserklæring for det, der er et kæmpeskridt mod opfyldelsen af fredsplanen, omtalt i Dan. 9:27 (KJV). I slutningen dette år (2014) vil Obama administrationen udstede en officiel skriftelig erklæring, som præsenterer generelle højdepunkter for en fremtidig palæstinensisk stat. Allerede i april måned skal en generel aftaleramme være slebet til.

Tidligere var ordlyden at en gradvis Israelsk tilbagetrækning fra Judæa og Samaria, baseret på 1949 grænserne1 var tanken, nu hedder det sig at palæstinenserne skal have mere suverænitet i områderne:

Den nuværende ramme for en Israelsk-Palæstinensisk aftale som forhandles af udenrigsminister John Kerry, opfordrer til en gradvis implementering af mere Palæstinensisk suverænitet inden for tre til fem år2


Det bliver gjort på den snedige måde, at der oprettes en vasalstat i Jordandalen, og efter min forståelse med sandsynlighed også på Vestbredden, hvor Israel kan få lov at leje sit eget land af palæstinenserne - det er tvungen økonomisk bistand til opretholdelse af ærkefjenden, der har ét mål, at drive Israel i havet.

Som en del af den skrevne erklæring, har U.S. til hensigt officielt at anerkende palæstinensiske rettigheder i de østlige dele af Jerusalem, uden at definere de præcise områder som slutteligt skal overdrages til PA.

U.S. vil på papir erklære at Jordandalen er "besat" af Israel og at palæstinenserne har rettigheder der.

Kerry diskuterer i øjeblikket et forslag hvori Israel kunne leje noget af Jordandalen fra PA, så nogle af de israelske befolkningsgrupper i området kan blive… Den skriftlige aftaleramme vil også erklære Vestbredden for "besat"2


I og med PA gives suverænitet over de israelske områder, kan prisen pr. lejede tønde land blive astronomisk, og Israel kan af den vej blive tvunget ud af områderne. Det kan bane vejen for en anden profeti fra Obadias, der siger at "Jakobs Hus skal blive en Ild og Josefs Hus en Lue (det er hele Israel), men Esaus Hus (som er dagens palæstinensere)skal blive Strå, og de skal sætte Ild derpå og fortære det, og ingen af Esaus Hus skal undslippe, så sandt HERREN har talet." (Ob. 1:18) - det er en total-udryddelse af Palæstina.

I 2005, da Israel overgav Gaza til palæstinenserne, var der mange skriverier om hvordan Israel blev blottet, og en total mellemøstlig krig var en overhængende trussel3. Overgives Jordandalen til de arabiske palæstinensere, vil denne frygt være endnu mere begrundet. Den arabiske liga, der netop arbejder for anerkendelse af en Palæstinensisk stat, vil derigennem kunne vriste en god militærisk fod i døren hos Israel, og blive en større trussel en tidligere - og værre bliver det naturligvis, hvis indgangen åbnes yderligere med overgivelsen af Vestbredden.

Det østlige Jerusalem, hvor Tempelbjerget, Vestmuren og andre jødisk-historiske steder findes, vil selvfølgelig skulle administreres af det internationale samfund - og da vi jo ved fra Bibelen at der er specielle formål med netop det område, nemlig et tredje tempel som Antikrist kan sætte sig i, så er det selvfølgelig til diskussion om palæstinenserne overhovedet skal have bare en symbolsk tilstedeværelse i det område. Kerry selv forslår at det internationale mandat skal overgives til

en sammenslutning der inkluderer Vatikanet og en gruppe af muslimske lande, så som Tyrkiet og Saudi Arabien2


Dette arrangement vil, hvis hensigtserklæringen føres ind i historien, være en midlertidig løsning på 2-3 år. I den tid vil sikkerhedsarrangementer i Jerusalem færdiggæres, mellem Israel og Palæstina.

Det tegner scenarie der kan se nogenlunde således ud: Hvis trængslen starter meget snart, vil Israel kunne leve i "fred" (i de omtalte 2-3 år - 3½ år efter Bibelens profeti) - en fred der får folket til at sige fred og ingen fare (1. Tess. 5:3). Da vil undergangen pludselig være over dem, og profetien i Obadias kan komme til syne, tillige med Gog-krigen omtalt i Ezek. 38-39: "Jeg vil drage op imod et åbent Land og overfalde fredelige Folk, som bor trygt, som alle bor uden Mure og hverken har Portstænger eller Porte, for at gøre Bytte og røve Rov, lægge Hånd på genopbyggede ruiner og på et Folk, der er indsamlet fra Folkene og vinder sig Fæ og Gods, og som bor på Jordens Navle" (Ez. 38:11-12). Generelt forstås at Gog-krigen vil skulle ske før trængslen, da Israel efter profetien skal brænde "Rustninger, små og store Skjolde, Buer, Pile, Håndstave og Spyd" igennem syv år (Ez. 39:9), men det kan antydes jf. Ez. 39:17-20 sammenlignet med Åb. 19:17-18 at der i det mindste fortsat er arbejde forbundet med denne krig, når Jesus kommer igen til Israel. Ofringerne i templet der vil være blevet bygget, vil da ophøre, efter Bibelens profeti i Dan. 9:27.

Spændende er det, og vi må som sagt så mange gange før, se hvad fremtiden bringer. Vi må våge og holde øje for at granske tiden… Jesus kommer snart!

1 Begynder splittelsen af Israel til foråret?

2 "Obama's 'big breakthrough' coming by end of year", WND, d. 17-02-2014

3 Se artiklen Situationen i Guds land, Israel.


Debat: USA's djævelske hensigtserklæring

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Islam [60]; Israel [103]; Jerusalem [11]; Mellemøsten [72]; Palæstina [44]; Palæstinensisk stat [22]; USA [19];

Flere nyhedsblogs fra 2014