Ulf Ekman (Livets Ord) er konverteret til moderkirken

Lagt på d. 09/03-14Der er en alvorlig tid vi lever i. Der er onde, onde kræfter der arbejder hårdt for at få det gamle Babylon til at blomstre igen. Moderkirken er videreførelsen af den gamle babyloniske soldyrkelse, og vi ved fra Bibelen at Babylon skal have en tydelig åndelig dominans i de sidste dage (Es. Kap. 13-14, Jer. kap. 50-51 og Åb. kap. 17-18). Jeg har for få dage siden fortalt at Kenneth Copeland er begyndt at tale folket i favnen på moderkirken1, og har længe ventet på at Ulf Ekman - ja Livets Ord, ville gå i samme retning, men for nu er det først Ulf Ekman og hans hustru.

Allerede tilbage i 2006, begyndte det er gå helt galt på Livets Ord, hvor Robert Ekh åbnede døren for den katolske afgudsdyrkelse. På billedet her holder Ekh to figurer op som er lavet i et katolsk kloster uden for Jerusalem.

Her er moder Maria og Jesusbarnet. De går efter vand. De her er ægte, sande kunstværker. Disse er lavet… vi købte dem fra et kloster uden for Jerusalem i Israel. Og jeg ved én ting, de gør i klosteret. Ved du hvad de gør? De beder for dig. De lever konstant for Herren. 2


Han tydeliggør at såvel som du kan have en skulptur af Herta Hillfon, kan du have skulpturer af Jesus og Maria. Forskellen er, at Jesus og Maria figurer er afgudsdyrkelse, som Gud i Bibelen vi Han hader. De er afguder der symboliserer Ægypternes Isis og Horus, Babylons Semiramis og Tammuz.

Denne sammensmeltning med den katolske kirke, sker i kærlighedens navn. Vi elsker alle Jesus og derfor har vi fælles fodslag. Det var sådan pavens tale til Copeland lød, og det er sådan Ulf Ekman siger det. En flirt med morderkirken startede for år tilbage, og Ekman begyndte at dyrke den katolske teknik, kontemplation3, hvorigennem Gud talte til ham om kirkens væsen og enhed. Enhed i denne tid dækker over den verdensreligion som vil komme under Antikrist i trængslen - hvilket også er mottoet for det, der ventes at blive verdens største vækkelse4. Det er et drabeligt fænomen der sniger sig ind, ofte gradvist over en længere periode, hvilet er tilfældet for Ekman, der fortæller:

For Birgitta og mig har det været en langsom udvikling, hvor vi er gået fra at opdage nye ting, til at værdsætte det vi opdagede, til at nærme os og endda tage ved lære af vores tros søskende. Nu oplever vi at vi skal tage konsekvenserne af det vi opdagede. Troen på enhed for praktiske konsekvenser…

Vi har set en stor kærlighed til Jesus og en gennemtænkt teologi, forankret i Bibelen og i klassiske dogmer. Vi har oplevet rigdommen i det sakramentale liv. Vi har set logikken i det læreembede som bevarer kirkens trosundervisning og går fra generation til generation. Vi har mødt en etisk og moralsk styrke og konsekvens, som vover at gå imod den almene mening og har barmhjertighed med de svageste og fattigste. Og ikke mindst har vi været i kontakt med repræsentanter for millioner af karismatiske katolikker, og har set deres levende tro…

Alt dette var både attraktivt og udfordrende Ikke mindst udfordrede det vores iboende protestantiske fordomme, og vi indså, at vi i mange tilfælde ikke havde bevis på vores kritik mod dem. Vi behøvede at lære den katolske tro bedre at kende. Dette førte os til at indse, at det faktisk var Jesus Kristus, som førte os til at forenes med den katolske kirke…5


Ulf blev optaget af det sakramentale, af kontemplation og blev bedraget af den levende tro hos karismatiske katolikker. Lad mig igen minde dig om, at den karismatiske bevægelse er Satans redskab til at få menigheden separeret fra Kristus, en bevægelse brugt af den katolske kirke til at vende menigheden bort fra Bibelen og følge det nye åndelige sus fra den dæmoniske verden.

Det handler om kærlighed til Jesus, siger Ekman, men moderkirken ofrer stadig Jesus i deres uendelige transsubstantiationslære. Deres Jesus hænger stadig død på korset, og helgendyrkelse, Mariadyrkelse og meget mere, er en del af de klassiske dogmer som Ekman har set er en rigdom. Paven sagde i videoen til Copeland at: "Kirken, vor Moder elsker os så meget, på trods af vore synder renser Kirken os. Hun er vor Moder", og det er tydeligt at når der tales om kærlighed til Jesus, så er det ikke til Guds enbårne Søn der en hændigt tilvejebragte frelsen, det er en anden Jesus - det er moderkirkens udlægning af den gamle babyloniske afgud Tammuz.

Jeg kan ikke lade være med også at nævne hvordan pinsekirken i København, for ti år siden, også hoppede ind i flirten med moderkirken, og med Rene Ottesen i spidsen lavede et sakristi, hvorom de skrev:

I Sakristiet mødes man af et rum, hvor der lægger op til bøn i stilhed og meditation. Rummet indeholder flere symbolske elementer, som er en slags håndtag for troen. Symbolernes eneste formål er at hjælpe til at se ind i den usynlige verden. De er et synligt udtryk for en dybere sandhed6


Rene Ottesen, der nu er forstander på pinsekirkens efterskole Alterna, siger om katolicismen:

Det katolske er for mig ikke begrænset til at være en kirke, et symbol eller en facon. At være katolsk betyder at være en del af en verdenskirke, at være missionerende. Jeg er meget pinsemand og meget karismatisk. Men hvis det at være katolik er at være et missionerende menneske, så er jeg samtidig katolik med hud og hår7


Sidenhen har de haft besøg af okkultisten Vassula Ryden, og jeg vil anbefale dig at læse artiklen At tilbede og prise Gud, da den viser hvilen dæmonisk løgneånd der er i det katolske system.

Hvad angår Livets Ord, så informerer Joakim Lundquist om at de fortsætter som evangelisk, karismatisk kirke. Men han bevarer venskabet med Ekman og tror på at han blot følger Helligåndens vejledning for deres liv8. Det, og så Ekh’s ikoneri, viser tydeligt at antikrists ånd er i forsamlingen, og slutteligt vil også Livets Ord lade sig opsluges af skøgen babylon.

Jeg synes det går meget hurtigt nu. Frafaldet bliver meget markant, og det er bedrøveligt. Bibelens sidste profetier på dette område, en global religion, lægger sig hastigt til rette, og vi ser at tiden hurtigt rinder ud. Jesus kommer snart!

1 Benedikte XVI beder penultimate Angelus: "Prøvelsens tid er her, lad os fokusere på Gud igen"

2 "Livets ord öppnar för katolsk Mariadyrkan", Midnattsropet, april 2006

3 Kontemplativ bøn

4 Verdens største vækkelse - ét budskab fra dødriget

5 "Pastor Ulf Ekman vil blive taget op i katolske kirke", Livets Ord

6 Siden sakristiet.dk er taget ned, og al reference til dette sakristi er fjernet. Jeg har nogle få citater i artiklen Det katolske indtog blandt Guds folk, Sakristiet, Pinsekirken København.

7 "Stilhed i sakristiet", Udfordringen, 12-03-2004

8 "Pastor Joakim Lundqvist: Vi går forskellige veje samtidig opretholde venskaber", Livets Ord


Debat: Ulf Ekman (Livets Ord) er konverteret til moderkirken

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [29];

Flere nyhedsblogs fra 2014