Frafaldets motto: Forenet i forskellighed

Lagt på d. 30/06-14"Forenet i forskellighed" (Unity In Diversity) er et gammelt kampråb inden for New Age, et ordsprog i Indien som breder sig verden over i alle religiøse, sociale og politiske lag1. Selv økonomisk sniger det sig ind, hvilket ses da den russiske præsident Dmitry Medved fremviste et eksempel på en mønt, der skulle repræsentere en overnational valuta, hvorpå der netop stod "Unity In Diversity"#2.

At være overbærende, tolerant, omfavnende, broderlig og vise kærlighed, er alle ord der er kapret til at narre mennesker - igennem hvilken berøring de end har med denne verden - tilbage til Rom - tilbage til skøgen hvorfra jordens vederstyggeligheder kommer.

Jeg har for ikke lang tid siden skrevet om Kenneth Copeland's3 og Ulf Ekman's4 engagement i denne plan. Både Islam, Jødedom5, Protestantisme og Mormonismen6 er indlemmet i planen, og sammen med Joel Osteen og Tim Timmons, har John and Carol Arnott, Kenneth Copeland og selvfølgelig Geoff Tunnicliffe, leder for World Evangelical Alliance (Global Evangelisk Alliance) der repræsenterer 600 millioner evangeliske kristne i 129 lande7 været i audiens hos paven. Denne alliance søger med alverdens fine ord, i bund og grund at styre og kontrollere menighederne, synagogerne, moskeerne og templerne verden over.

Disse mennesker har stor indflydelse på verdens menigheder, og det vi ser er helt tydeligt en hastig reformation af kristendommen, hvor Ordet begraves som en anden stridsøkse, for at forene verden i det, Gud har vist os vil kulminere i global tilbedelse af Satan.

Det er vigtigt at lære sproget og tonen at kende, i måden der bliver talt på i dette plot om at kapre Kristi legeme. Det er Antikrists ånd der taler, det er dyret med to horn som et lam, men som taler som en drage (Åb. 13:11). Vi må med al inderlighed henvende os til Gud, for at Han ved sin Ånd må lære os, både mentalt og åndeligt, at være årvågne, at fange og forstå denne tale, så vi ikke bliver narret. For år tilbage, da mine ører blev åbnet så jeg opfangede og forstod denne okkulte stemme, skrev jeg nogle eksempler ned som måske stadig kan give dig nogle toner at lytte af: New Age kristendom.

Det er Bruno Ierullo der her skriver. Han er fra "Catch The Fire" i Toronto (Torontobevægelsen - grine bevægelsen, kundalini bevægelsen, dæmon bevægelsen) ligesom John Arnott og i stor udstrækning også alle andre navns nævnte. Torontovækkelsen var en okkult bevægelse, der lukkede menneskers sind for Ordet, som med løgn og dæmoneri vaccinerede mennesker mod Guds Ånd, mod Guds Ord. Det var en forberedende øvelse for at når hertil hvor vi er nu. Den karismatiske bevægelse8 initieret af Rom selv, har siden starten af 1900tallet været en køreplan fra "afgang Bibeltro" til "destination skøgetro".

Lyt til Bruno fortælle om denne samling i Palazzo Santa Marta i Vatikanstaten, d. 24-06-2014:

Dette initiativ fra pave Francis, er en yderlige udstrakt hånd til den evangeliske verden, efter hans mobil besked3 optaget tidligere på året. Denne gang er det fulgt op ved at føre de fem tjenesteledere som repræsenterer en stor del (i alt ca. 900 millioner evangeliske) af legemet sammen, i en historisk begivenhed som ubestrideligt er Guds-orkestreret… En af de afgørende årsager til dagens møde, var at igangsætte en samtale om hvad det betyder at modtage frelse personligt. Det var begyndelsen på en Samlet Bekendtgørelse mellem denne store gruppering af den evangeliske verden og den Romersk Katolske Kirke.

Alle menigheder - protestant, romersk katolsk og ortodoks - kommer til tider med drastiske udtalelser om hinanden, underkender de andre og bekræfter sig selv, som om den individuelle kirke havde monopol på hvad det betyder at være Åndsfyldt og født påny. Fra min erfaring som evangelisk præst med karismatisk/pinse indflydelse, med mindre vores kirke forbliver profetisk, så har vi en tendens imod institutionalisme og legalisme. Hvis det lugter af "religion", vil jeg ikke have det. Jeg ønsker Gud og et fællesskab med ham, ikke en form af religion. Hvis du kan sige amen til det, bruger du sikkert det samme evangeliske sprog som de fleste af os evangeliske præster gør. Men, jeg må oplyse dig. Jeg hørte først dette type sprog igennem pave Francis' mund. Vi kan være mere synkrone med vores Romersk Katolske brødre og søstre og de ortodokse end vi ved.9


Bemærk tonen her - i det, som Bruno siger er orkestreret af Gud, tonen der første gang lød ud af munden på paven, der på rette tidspunkt "får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr (Antikrist og Dragen, Satan bag ham) …gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne… forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne, og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret… giver dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede" (Åb. 13:12-15). Det, der kommer ud af munden på paven, tillige med Satan og Antikrist, det er urene ånder der ser ud som frøer (Åb. 16:13).

Talen som har denne dæmoniske energi i sig, handler om at være åndsfyldt, født på ny, at have fællesskab med Gud - at være Jesu følgere. Alle der taler om det, skal vi forene os med, siges der, på trods af forskellighederne. Det er intet andet end forening med Skøgen vi taler om, moderkirken, der ikke tror på fuld forsoning i Jesu offer, men at vi skal igennem skærsilden for at blive helt frelst. Moderkirken der stiller Maria imellem Jesus og os, for at Jesus ikke skal udgyde sin vrede over os. Moderkirken der tilbeder afdøde mennesker i deres helgendyrkelse. Moderkirken der vedholder at foreningen med Kristus er stærkest når vi spiser og drikker Ham sprællevende i nadveren. Samme moderkirkes pave sagde for nyligt at: "en kristen uden historie, uden en kristen nation, en kristen uden kirken, er ubegribelig. Det hører til i laboratoriet, en kunstig ting, en ting som ikke kan give liv10" - og dermed gentager han moderkirkens lære, at der ikke findes frelse uden for kirken. Jesus er ikke nok. Jesu værk på korset er ikke nok. Der skal andre ting til - kirken, sakramenterne m.v., før frelsen kan opnås. Pavens ord skal respekteres mere end Guds Ord!

Vi kan ikke forenes med så fundamental anderledes religion. Vi kan ikke forenes med Jødedommen. Vi kan ikke fornes med Islam. Vi kan ikke forenes med Mormonismen, Buddhismen, Hinduismen…. Alle har hver deres unikke og modstridende ikke-Kristus centrerede vej til frelse. Det hele er et baghold for at menneskeheden skal komme tilbage til Babel og "skabe os et Navn" (1. Mos. 11:4) - Antikristendom i tilbedelse af Satan! Hele den sekulære verden er også aktiv i denne køreplan under mottoet "ligestilling".

Forestil dig at hver menigheds kernemål var at være gjort af Jesu følgere, som er født på ny og Åndfyldte. Vil du ikke glæde dig og bede for pave Francis?.. På pladsen, 40 minutter før det ugentlige møde starter, velsigner han børn, rør alle han kan nå, og går frit rundt i mængden. Efter dette starter gudstjenesten og han står ved manuskriptet og prædiker evangeliet, men han lægger til tider manuskriptet til side, og taler spontant ind i menneskers hjerter. Når gudstjenesten officielt er ovre, blander han sig igen med folket og afslutter dagen med at bede for de syge. Lyder det ikke som Jesus?


Hvilken tåbelig målstok er det han bruger? Jesus talte Ordet, ikke til menneskers hjerter - i samme forstand som paven, hvor han kildrer deres ører - taler om fred og broderskab, økumeni og interfaith11. Han talte ofte imod deres hjerter (Joh. 6:60), hvorfra "onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser" udgår (Matt. 15:19; Mark. 7:21). Tusindevis af mennesker indenfor alle trosretninger opfører sig ordentligt og imødekommende, hjælper hinanden og andre - men det er ikke et bevis for at de holder en sand lære der vender menneskers hjerter til Gud.

Lyt nøje til følgende:

Mange af os er blevet trænet til i tanken at sige, "kunne noget godt komme fra Rom?" Jeg er blevet opmuntret af ledere som har haft positive drømme vedrørende den Katolske Kirke, så som Steve Long (leder for Catch the Fire) og Dan Slade (International Koordinator for Partners In Harvest Network). Dan havde en drøm (eller muligvis et besøg) hvor han bogstaveligt talt så guld falde på Romerske Katokikkere.


Guldstøv, guldtænder, englefjer og andet okkultisme er blevet kendetegnet for den vækkelse som Pensacola blev arnested for. Det er et åndeligt symbol i den fysiske verden på dæmonisk bedrag - for frafaldet Paulus advarede om, som kulminerer i dom fra Gud. Catch the Fire er denne domsild fra Gud, "avnerne skal han opbrænde med uudslukkelig ild". For år tilbage fortalte jeg om en deltager på Apostolsk Kirkes landsstævne i Kolding i år 2000, det var en bondemand jeg engang arbejdede for, som betalte en god sum penge for at få analyseret dette guldstøv, og det viste sig at være svovl og nikkel12 - svovl som den evige ild Pensacola vækkelsen vil vi skal fange, brænder med (Åb. 14:9-10) - svovl og ild som regnede ned over Sodoma og Gomorra (1. Mos. 19:24).

Dan Slade's drøm eller engle-besøg har ikke været fra Gud, men fra samme forførende ånder, der arbejder på dette globale tilbedelsesprojekt. Vær på vagt og vær årvågen, hold øje med at din menighed ikke opsluges af dette projekt. Peter advarer og siger: "Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge" (1. Pet. 5:8), for Satan har travlt, sammen med sine håndlangere, hvoraf du ser nogle i citerede artikel.

1 "Unity in diversity", Wikipedia

2 Medvedev viser prøvemønt for Ny 'Verdens Valuta' ved G-8

3 Kenneth Copeland og moderkirken

4 Ulf Ekman (Livets Ord) er konverteret til moderkirken

5 Den falske profets økumeniske vildfarelse i Rom

6 Pavens engagement i Interfaith

7 "WEA - World Evangelical Alliance Est 1846 - Page Whoweare", World Evangelical Alliance

8 Læs evt. "Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag." og "Karimatisk Kaos"

9 "Unity In Diversity", Revival Magazine, d. 25-06-2014

10 Pavens uendelige angreb på Jesu løn

11 Generalprøve på global religion

12 Guldstøv - hvad og hvorfor ??


Debat: Frafaldets motto: Forenet i forskellighed

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [27]; Falsk religion [81]; Global religion [21]; Interfaith [7]; Kristendom [60];

Flere nyhedsblogs fra 2014