New Age kristendom

af Kim Andersen
Lagt på d. 13/10-03New Age kristendom, er så enormt udbredt, at alle kirker, jeg tror endda uden undtagelse, er i besiddelse af læresætninger som er en kristeniseret New Age talemåde, der forvrænger den sunde Bibelforståelse, så mennesker farer vildt.

Jeg har taget nogle af de læresætninger med i denne artikel, som jeg selv har hørt igennem min kirkegang. Jeg har markeret New Age kristendommens læresætninger med rødt – en alarm farve for at du skal vide, det er tale direkte fra løgnens fader, Satan, den gamle slange, bedrageren – den første oprører mod Gud den Almægtige, verdens gud, Lucifer, der stræber dig efter livet, ved at vende din tro fra Guds Sande ord, som er Guds kraft til frelse, for enhver der tror!

Først vil jeg gengive et eksempel på et New Age kristendoms budskab. Jeg er ikke i stand til at gøre det lige så godt som de, der er i New Age løgnen. Denne prædiken er rimelig langt fra sandheden, selvom jeg har gjort mig umage med at lyve så tæt på sandheden som – for mig muligt.

I vort indre menneske, er vi overvindere. Helten, dit indre menneske, kalder på dig og tilskynder dig til, at bryde igennem i tro. Dit indre menneske taler til dig, om ting du aldrig troede, kunne være sandt! Lyt ikke til dine tanker, men til dit hjerte, og Jesus Kristus vil tage dig med derhen, hvor du aldrig har været før, eller troede du kunne komme.

Kom et trin højere op, kom lidt højere op og verden vil aldrig erobre dig. Men kraften i Jesu Kristi kærlighed, vil nedbryde frygten i dig! Lyt ikke til dine tanker, tro ikke du er en taber, for du er en vinder. Der er en overvinder i dig, som venter på at kæmpe kampene for dig! Lyt til dit indre menneske og hans stemme vil blive stærkere – du ved at Jesus Kristus er den stærkeste!

Gud vil gøre os et. Han vil, at vi skal nå til enighed og i sammenhold tilbede Ham. Han vil ikke, at vi lader os fange af doktriner, men at vi skal gøre os frie til at tjene Ham. Vi skal lade kærligheden råde mellem os, og tjene hinanden, så vi løfter hinanden et trin højere og højere, så vi bliver et med Ånden.

Ånden vil lede dig. Lad dig ikke stoppe af lærdomme men følg Ånden, vores Vejleder og du vil opnå et liv med tegn og undere. Du vil kunne tage på slanger med dine hænder, og drikke dødbringende gift, uden det skader dig. Du skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Intet vil være umuligt for dig, om du lytter til dit hjerte og ikke lader dig stoppe af dine tanker!

Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme.” (1. Tim 4:1)

Ovenstående prædiken, er bare en ud af mange lignende, som jeg har lyttet til - og af hele mit hjerte troet på, var sand. Det er jo sandt, at vi er overvindere. Paulus siger: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os” (Romerne 8:37).

Intet menneske bør finde sig i modgang, da Gud ikke kommer med noget ondt. Derfor må vi med vort indre menneske bekæmpe modstanden, rive mure ned og bane vejen, så vi uhindrede kan være redskaber i Guds hænder.


Jeg ved, at dette budskab stadig bliver prædiket og modtaget som forfriskende og trøstende ord, der trækker den sårede kriger op, som er faldet. Men budskabet i sin helhed er falskt og usandt. Det er et New Age budskab, som forvrænger sandheden så besnærende, at det ikke er nemt at afsløre, med mindre man kender ”Guds melodi”, med mindre man kender Guds sindelag, talemåde og væremåde – hele Hans væsen, hvilket vi kun lærer, ved at studere Ordet med stor eftertænksomhed og omhyggelighed.

Når vi hører Guds stemme i Bibelen, taler Han ikke om at komme et trin højere op i ånden. Han taler ikke om at avancere åndeligt og nå uberørte områder.

Gud taler om en vandring med Ham. Han taler om helliggørelse og lydighed over for Ordet. Gud har aldrig sagt, at vi skal adlyde Ånden, med mindre vi kan finde støtte for Åndens tale i Bibelen – ej heller vort indre menneske eller vort hjerte. Gud taler om, at vi skal lære Ordet at kende og adlyde Ordet.

Når du læser Guds Ord, er det nødvendigt, at det kommer fra hovedet ned i hjertet, for det er med hjertet man tror til retfærdighed! Med hjertet tror man og med munden taler man Guds Ord til eksistens.


Det er så besnærende. Som Paulus siger ”For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse” (Romerne 10:10). Men i New Ages forvrængede form, ligger der underforstået, at vores tanker vil bedrage os. Kun hjertet er rent.

Bibelen siger: ”Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent.” (Matt 15:19-20)

For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.” (Mark 7:21-23)

Hjertet kan vi ikke stole på. Men vi må altid granske Guds Ord, for at lære Sandheden at kende. Med vores sind – vores tanker, lærer vi Gud at kende. Med sund ”Bibelfornuft” kan vi holde os til Sandhedens vej, den Smalle Vej, som leder os hele vejen hjem, til vore boliger i Himmelen. Tror vi på ubetinget på hjertets spontane udtryk, uden at holde dem op imod Bibelens ord, vil vi fare vild.

Vi må lære Åndens stemme at kende, så vi kan lade os lede af Ånden.


Det er sandt, at vi skal kende Guds Ånds stemme. Bibelen fortæller om Ezra: ”For Ezra havde sat sig for at granske Herrens lov og følge den og lære Israel lov og ret.” (Ezra 7:10) og Herren siger til Josva, da han skal overtage Moses tjeneste: ”Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.” (Jos 1:8). David siger: ”Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord! Af hele mit hjerte søger jeg dig, led mig ikke vild fra dine befalinger. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.” (Sal 119:9-11)

Bibelen lærer, at Guds stemme er Ordet, hvilket Helligånden levendegør så vi forstår (Joh 16:14). Vi skal med vort sind lære Guds Ord og befalinger at kende. Om vi ikke med vort sind søgte kundskaben ved at grunde over Guds ord, fik ånden ingen føde – hvilket sker for størstedelen af kristenheden i verden!

Vi skal meditere på Guds Ord


…siger de. Mange mener at ordet meditation er det rette ord at bruge, da det bliver brugt i den Engelske Bibel. Taler man med en mand med ”engelsk forståelse”, der har sat sig ind i hvad meditation ifølge den engelske Bibel er, vil hans forståelse være anderledes end den forståelse vi har i Danmark. Bibelens tale, som vi må forstå den, er at der er tale om at grunde (tænke, bedømme, overveje osv.) over Guds Ord.

Hvad er meditation i dag? Bibelens ”meditation” – som absolut ikke er meditation, er noget aktivt, at man studerer eftertænksomt i bøn og samvær med Gud. Den meditation, som er kendt af de fleste mennesker, er en inaktiv handling – at man tømmer sine tanker for at fylde ånden – stik omvendt af Bibelen, hvor man fylder sine tanker. Meditation er ikke andet end frivillig besættelse af ånden – ikke Guds Ånd, men dæmoniske ånder!

Med vort sind - vore tanker grunder vi på Guds Ord, som er levende, som giver mad og liv til vort indre menneske.

Er du en oprigtig kristen, så brug ikke ordet meditation, da det ikke bringer andet end forvirring i forståelsen. Det er New Age tale, og bør ikke være på vore læber.

Vær stille ind for Herren. Når du har talt, må du tie og lytte, hvad Herren siger.


Dette har jeg hørt så mange gange, og prøvet at efterleve det. Men resultatet var – ved Guds nåde, at jeg endte med at gabe, blive træt og opgive.

Vi skal ikke sidde stille og afventende, på svar fra Gud. Gør vi det, står dæmonerne i kø, for at efterligne ”Guds stemme”. Vi skal ikke sidde og modtage informationer fra Gud, som et andet okkult medie, der får indgivet alverdens tanker. På grund af denne onde metode, er meget vranglære opstået, fordi de tanker man mener at være svar fra Gud, opleves som gudgivne åbenbarelser og sandheder.

Bibelen taler om ledelse. Led min fod, Herre. Før min fod af den rette vej. Vore tanker må vi aktivt tænke, ind for Gud. Vort liv må vi leve i konstant bøn til Gud om, at han må lede os efter Sin vilje. Vi skal være aktive i vort liv med Gud. Ikke afventende og passive. Det er sandt, at vi ikke skal kaste os ud i gøremål imod Guds vilje, som Saul der ikke ventede på Samuel (Gud) og tændte offerbålet (1. Sam 13:7-15). Men søger vi svar, må vi granske Ordet og Guds Hellige Ånd, vil vejlede os med Ordet. ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” (Sal 119:105)

Vi skal indtage nye områder for Gud. Vi har autoriteten og magten i Jesus Kristus. Vi skal bekæmpe modstanden og være sejrsherrer for Jesus Kristus.


Når vi læser i Bibelen, ser vi, at vi intet har - vi er ingenting i os selv. ”Vi er salvede” siges der, ”vi har Eliases kappe” og så menes der, at vi skal drage fra sejr til sejr.

Det er besnærende igen. For det første ser vi igen og igen, at Gud drager foran sit folk og baner vejen. På Guds befaling, indtog Israel Jeriko. Gud gik foran Israel i ørkenen, skilte vandene ved det Røde Hav og ved Jordan floden. Det var ikke Israel som indtog områder for Gud, men Gud der med sin magt kæmpede for Israel.

Vi er ikke salvede. Jesus er den salvede, og er vi i Ham, får vi del af salvelsen. Men det er ikke på vores pande, salvelsen er lagt. Det er Jesus der har al magt. Vi har intet, og kan hverken tro eller udtale Guds Ord til eksistens. At skabe via at udtale, er et okkult redskab, og noget der ikke er tilegnet os mennesker! Men følger vi Bibelen Guds Ord til os, vil vi være under Hans velsignelse og Han vil kæmpe for os. Som Gud sagde til Paulus angående hans modstand – hans torn i kødet: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” (2. Kor 12:9) og Paulus responderer og siger – endda flere steder at: ”Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.” (2. Kor 12:9).

I øvrigt siger Paulus om den modstand som New Age kristendommen vil have os til at bekæmpe, at: ”Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.” (2. Kor 12:10)

Vi må opgive at spille med musklerne. Gud giver os intet at rose os af uden som Paulus siger ”…af min magtesløshed”. Uanset hvad vi går igennem, nytter hverken høj tungetale, formaning eller irettesættelse af onde ånder. Det eneste vi kan, er ydmygt at bede bønnen til Gud, ”Vil du Herre, hjælpe mig – gå med mig i denne kamp, for i mig selv kan jeg intet. Kun ved din hånd kan jeg sejre.”

Vi må stille os til rådighed for Gud og hjælpe med at opbygge Hans kongerige. Vi har Guds kraft, da vi er en del af Hans kongerige!


Vi kan ikke opbygge Guds kongerige. Jesus siger, at Guds rige er kommet til os og til det skal omvende os og tage imod evangeliet. Kongeriget tilhører ikke vores - hedningenes tidsalder, men Jesus vil komme tilbage - og ved sit andet komme, selv oprette sit kongerige på jorden. Vi kan ikke hjælpe Jesus. På samme måde, som det er Jesus der er sejrherre i vore kampe, er det også Jesus der opretter Kongeriget.

New Age der imod, bygger deres kongerige. Antikrists kongerige bliver bygget ved disse læresætninger fra dæmoniske tunger, som forvrænger sandheden, den lille smule der skal til, før vi farer vildt.

Gud vil enhed. Gud vil samle verdens folk i enstemmig tilbedelse til Ham. Gud forårsager ikke splittelse men enhed i Jesu navn.


Tværkirkeligt samarbejde, had til irettesættelse og formanende tale, er kendetegnet for dagens kirker. Du finder ikke denne melodi i Bibelen, at Gud ikke vil splittelse og adspredelse.

For det første, er der allerede splittelse idet Han kalder os ud af denne verden. Skik jer ikke lig, eller tilpas jer ikke denne verden, siger Paulus (Romerne 12:2). Jesus siger at Han selv (Joh 8:23) og Hans rige (Joh 18:36), ikke er af denne verden. Når vi bliver født på ny, bliver vi borgere i en anden verden, i Himmelen. Det er en stor splittelse mellem menneskene. Som Jesus siger i Joh 15:19: ”Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Endnu en splittelse beordrer Gud, imellem de der kalder sig kristne: ”Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en.” (1. Kor 5:11)

Paulus siger: ”I skal udrydde den onde af jeres midte” (1. Kor 5:13), som i det nye testamente. Det betyder at vi ikke skal have sådanne mennesker i vore menigheder. I 5. Mos 17:12, får vi en mere alvorlig forståelse af dette, idet Gud beordrer Israel: ”Men den mand, som handler selvrådigt og hverken vil lytte til præsten, som forretter tjeneste dér for Herren din Gud, eller til dommeren, den mand skal dø.

Heri er medregnet falske lærere (1. Tim 1:20), profeter (5. Mos 18:20), mirakelmagere (5. Mos 18:10-12).

Endnu en splittelse vil ske ved dommen, hvor selv profeter og mirakelmagere, der troede på de arbejde i Guds tjeneste, vil blive skilt fra. Bibelen er fyldt med hændelser, hvor Gud sorterer.

Men New Age der imod, kommer til at samle mennesker enstemmigt. New Age går ikke imod eller splitter nogle mennesker eller religioner. New Age omfavner alle religioner, selv mennesker der af titel fremstår som kristne. Men sand bibeltro kristendom, kan ikke forenes med noget falsk. Gud sagde til Israel: ”udadlelig skal du være over for Herren din Gud” (5. Mos 18:13), det samme gælder Hans folk i dag.

Ikke mindst ser vi den splittelse de gamle profeter måtte gennemgå. Der var ikke mange mennesker omkring dem. Ej heller Jesus var elsket og mange forlod Ham, da han talte sandhedens evangelium!

Jesus kom ikke for at dømme verden, men for at frelse verden. Dommen er Guds, så vi må ikke dømme.


Dette er til dels sandt. Den endelige dom over verden er Guds (Joh 5:27-29). Men som Paulus siger: ”Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme?” (1. Kor 5:12). Vi er nød til at dømme ugudelige mennesker i vor midte, for at vi som menighed kan være rene ind for Gud. Selv på Apostlenes tid, var der doms handlinger – endda med død til følge (Apg 5:1-11)


Jesus tilskynder jøderne ”… fæld en retfærdig dom!” (Joh 7:24), hvilket også gælder os og er en advarsel om, at vi skal huske på at ”… den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med” (Matt 7:2). Der bliver flere steder sagt, at vi ikke skal dømme. Men dette må ikke isoleres, for den rette forståelse igennem Bibelen er, at vi skal dømme retfærdigt. Dømmer vi retfærdigt, vil vi selv dømmes retfærdigt. Men vi skal dømme vores brødre – om nødvendigt, for at holde menigheden ren!

Paulus viste os også i sagen om Hymenæus og Alexander, at vi må dømme og ”udrydde den onde af vores midte”. Uden Dom, når umoral uanede højder! Vi ser dommen over Satan (Es 14:12-15), dommen over mennesket på Noas tid (1. Mos 6:7), dommen over Sodoma og Gomorra (1. Mos 19:24-25) - alt sammen på grund af umoral.

Der er simpelthen ikke plads til – og vi har ikke råd til, at lytte til denne slags New Age kristendom, da det er stik imod Bibelen ikke at dømme hinanden. På grund af vi har lyttet til denne tale, er New Age lykkedes med, at indsylte os i humanistisk lære, som beskytter selv homoseksualitet, som i Bibelen er et synonym for død!

New Age er afhængig af en kristendom uden kraft. De er interesserede i at promovere umoral iklædt kristent skin, for at vi som kristne skal narres væk fra den Salvede og miste kraften. Homoseksualitet er satans svar på Kristi brud. En perverteret udgave af Lammets Bryllup!

Overalt i Bibelen er der advaret imod falsk lære. Med falsk lære, mister saltet sin kraft. Holder vi ikke det sande Ord højt, mister vi kraften i Jesus Kristus, og falder fra.

Disse læresætninger som jeg har medtaget her, er kun et meget lille udklip af, hvad kristenheden i dag underviser. Det er ubibelsk det længste stykke af vejen. Sandheder er blandet med løgne, så de ser rigtige ud. Men bare en smule surdej, fordærver hele brødet!

Tag dig i agt kære broder, din menighed fører New Age kristendom! (2. Tim 3:5)

Will Baron, en New Age præst, som fandt den sande Jesus, fortæller i sin bog Bedraget af New Age (Decieved By New Age) at han igennem sin åndelige vejleder, fik en besked fra Helligånden der sagde: ”…at jeg skulle smide alle mine okkulte bøger væk og begynde at læse Bibelen i stedet for.” (”Bedraget af New Age”, s. 10)

Han lever dette New Age liv og modtog, selv i mindste detalje, hvad og hvor han skulle prædike. Han blev ledt i alle ting og fortæller om hans prædikener på Redondo strand, hvor han blev ledt til at prædike for menneskene: ”Jesus har magt. Han har magt til at helbrede jer og hjælpe jer i jeres liv. Han kan tale til jer gennem bøn og meditation. Han er virkelig inde i jer. Alt, hvad I behøver at gøre, er at meditere, og han vil lære jer og give jer liv, ja, liv i overflod. Han vil helbrede jer. Han er Gud, han er allestedsnærværende, han er alle steder, og han har magt til at forvandle jer og bringe visdom ind i jeres liv.” (”Bedraget af New Age”, s. 158)

Lyder det besnærende? – hvad med denne: ”Han er Gud. Han kan forvandle dit liv, hvis du lader ham gøre det. F.eks., hvis han overtog dit liv, kunne du blive direktør for General Motors. Der er ingen grænser, for hvad Gud kan gøre i dit liv. Men du må meditere og søge hans nærværelse først.” (”Bedraget af New Age”, s. 159)

Tænk på tros bevægelsens lære. Fremgangsteologien om materiel rigdom. Charles Ndifon og – ja peg på hvem du vil, af fremstående prædikanter, de taler også på samme måde.

Will Barons formål med sine prædikener var ikke ondskab men, som han selv fortæller ”Det vigtigste i mit budskab var at fortælle den spørgende, at Jesus virkelig eksisterede her på planeten, samt at understrege vigtigheden af at meditere som en metode til at opnå adgang til hans store visdom og helbredende kraft. Hvis jeg bare kunne overtale folk til at meditere, vidste jeg, at det højere selvs stemme — denne klare, rolige indre samvittigheds stemme — ville gøre resten for at bringe denne person ind på en åndelig vej. Jeg håbede, at den søgende ville finde den nye tids kristne vej, New Age.” (”Bedraget af New Age”, s. 160)

Hvor mange gange har vi ikke hørt om mennesker der fysisk har set Jesus på denne planet? – Jesus er ikke på denne planet mere. Han er i Himmelen, og kommer ikke igen før efter trængselstiden. Jesu fysiske fremtræden er New Age kristendoms lære!

Will Baron fortæller endda, at han blev ledt til Kenneth Copelands møder, fordi Copeland taler netop om Jesu fysiske fremtrædende. Han fortæller at: ”Muriel (New Age centeret ”Lysets Vejs” leder) fortalte os derefter, at »Faderen« havde befalet hende at købe et fjernsyn og betragte forskellige TV-evangelister, især Kenneth Copeland og Kenneth Hagin. »Det er nødvendigt for mig at studere deres prædiketeknikker. Han siger, at blandt kristne prædikanter, er det dem, der står New Age nærmest. Faderen ønsker, at jeg skal lære af dem for at kunne forstærke min egen virksomhed her på Lysets Vej.«” (”Bedraget af New Age”, s. 109)

Dine ledere og prædikanter taler heller ikke New Age kristendom, for at være onde. De ved ikke, at det er vranglære de fører. Men kærligheden til dette herlige liv, som New Age kristendom byder, er ofte så stor, at man ikke vil tage til takke med kun at kunne rose sig af sin svaghed. Den åndelige spænding der er i New Age kristendom, er ikke til at undvære, om man skulle leve et ganske normalt liv med Gud. Tanken om selv at kunne avancere og tilrane sig åndelige oplevelser, er så stærk i dag, at selv kristne bliver utilfredse med Ordet og tager imod en mere spændende lære som Benny Hinn, Ndifon, Copeland m.fl. underviser.

Jeg så KKR. Her for leden, hvor Rene Ottesen sad som ”quizmaster” der havde svar på alle spørgsmål i Bibelen. En dame spørger ham om – noget i retning af, hvem der var Guds børn, ud fra et bibelvers jeg ikke kan huske. Rene Ottesen væver rundt, og konkluderer at efter som vi alle er født i et kristent land, er vi alle Guds børn.

Det er direkte New Age terminologi!

Der blev også spurgt, om hvad Jesus mente, da Han siger ”Salige er de fattige i ånden”. Ottesen resonerer og konkluderer, er man fattig i ånden, er man salig fordi Helligånden kan fylde mere på.

New Age kristendom underviser, at vi skal have fyldt på i vores ånd. I New Age, får man åndelig påfyldning igennem meditation. Bibelen lærer, at når vi bliver født på ny, bliver vi levende og får forbindelse til vor Fader i Himmelen. New Age kristendom gør folk afhængige af kirkegangen, fordi de i kirken får disse ”påfyldninger”. Sand kristendom giver længsel efter Ordet, som fylder vor ånd og sjæl med længsel og kærlighed til Gud – ikke mindst til den formaning og irettesættelse Gud giver sine elskede, som New Age kristendom hader.

Sandheden om at være fattig og salig i ånden er, at Jesus i Matt. 5 taler til sine disciple og siger, at salige – velsignede er de fattige i ånden på grund af det ventede løfte, at Himmeriget er deres.

Der findes utallige flere sætninger som burde tages op. Men for dit eget vedkommende, må du blive mere kritisk over for hvad det er du hører. Bed Gud om at give dig visdom og vilje til at gå den vej Han vil lede dig. Bed Ham beskytte dine tanker og at Han må holde dig i en sund Bibelsk forståelse. Tag da din Bibel og gransk den. Lad være med at meditere, men fyld din sjæl med Guds forunderlige Ord, som giver dig liv og glæde allerede i dette jordiske liv!


Debat: New Age kristendom

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation