Fare - tag dig i agt!

af Christian End Time Ministries
Lagt på d. 02/10-98For sent


En mand tilsluttede sig en spiritistkreds og fortalte sin hustru, at når han var død, ville han materialisere sig og komme tilbage og tale til hende. Efter hans død kom et møde i stand, hvor hun kunne tale med ham. Efter nogle få sådanne møder blev hun bekymret og opsøgte nogle venner og bad om hjælp. Som sande kristne var de klar over, at hun havde været ude for et satanisk bedrag og advarede hende mod at fortsætte og bad hende vende sig til Jesus Kristus og tro på ham i fremtiden.

Efter nogle samtaler med dem sagde kvinden: ”Det var ikke min mand men Djævelen, der optrådte for mig.” Hendes venner opfordrede hende fortsat til at vende sig til Jesus og tage imod ham som frelser og Herre. Men hun tøvede stadig. Og næste gang, hun traf dem, sagde hun: ”Satan har opsøgt mig igen og sagt til mig, at hvis jeg forlader ham, vil han dræbe mine børn. Og for mine børns skyld har jeg valgt at følge Djævelen”. Pludselig pegede hun og sagde: ”Og der er han!” og forlod hastigt deres hus.

Stigende satanisk aktivitet


Satan har altid haft en hærskare af faldne engle klar til at adlyde hans befalinger. Men der, hvor det levende Guds ord holdes i ære, og hvor Guds folk holder sig til Ordet, er Satans magt begrænset. Men nu i vor tid er der på verdensplan sat en forførelse i gang for at underminere Gud og hans ord. Og på grund af kristnes lunkenhed gives der overalt bedrageren stadig friere hænder til at bedrage alle, der ikke er grundfæstede i troen på ORDET.

Mange mennesker er ligesom i et tomrum og ved ikke, hvad de skal tro. Det gælder særlig mange unge, som slet ikke ser, hvor de er på vej hen. Og ingen prøver rigtig at rive dem ud af det tomrum, de er i.

Medens nogle vender sig til vold, søger andre til rock og dens sfære og lærer der snart at bruge en eller anden form for narko. De vænner sig hurtigt til den øredøvende rockmusik, og sammen med et narko ”fix” er de hurtig slaver af det nye miljø og af ”fixene”.

De ser da ingen udvej eller håb om hjælp til at komme ud af alt dette. Og flere og flere unge følger Satans råd, at begå selvmord.

Pas på landminerne


Der er omkring 40 mill. landminer udlagt i verden, og hærskarer af mennesker har mistet liv eller lemmer ved at træde på dem. Satan har et væld af åndelige landminer udlagt, og det kan være svært at undgå dem alle. Mange er udlagt for at friste til at eksperimentere og undersøge okkulte områder, det være sig i spil, bøger eller film.

Der er solgt millioner af spillet ouija board, der lover at forudsige din fremtid og svare på dine mange spørgsmål. Men det er en af Satans mange farlige ”miner” som fører død og ødelæggelse med sig.

En pige blev grebet af dette spil og syntes, det var sjovt. Men snart blev hun besat af frygt, idet hun hørte stemmer og så forfærdelige ting. Nogle søgte at hjælpe hende til frihed, men hun fik det dårligere og dårligere. Andre stemmer kom til, og det endte med, at hun havnede på et sindssygeanstalt.

Nogle hører stemmer beordre dem til at begå mord. Ouija bordet fortalte to unge piger, at de snart skulle dø. De sprang ud fra et højt tårn, fordi de troede derpå.

Er det underligt, at vore mentale institutioner og fængsler er overfyldte?

Læg mærke til, at når du spiller ouija, tarot, læser horoskoper og krystalkugle eller lader dig spå, inviterer du dæmoniske ånder til at søge et hjem hos dig.

Sig ikke ved dig selv, at du ikke bliver indfanget af nogen af disse ting. Den, der ser eller hører på det okkulte, er absolut i farezonen.

Ønsker du ikke at opleve dette?


Du kan let blive en af de mange, der oplever sorg eller nætter i frygt og uden søvn, fordi dæmoniske kræfter opholder sig i dit soveværelse, og usete væsener griber om din strube, så du ikke kan kalde på hjælp. Der er noget, der klynger sig til dig, det føles koldt i værelset, og en stemme siger: Du er ved at dø! eller opfordrer dig til selvmord.

Er du en af de mange, der er på vej ind i dette, så træk dig tilbage omgående, for dit næste skridt vil føre dig ind i flere, snærende bånd.

Der er imidlertid en vej ud af sådant. Vejen er Jesus. Råb i din nød til ham og bed ham hjælpe dig. Også i dag skælver de onde magter for ham. Og et ord fra ham kan gøre dig fri – virkelig fri. Men vent ikke, thi selv din vilje kan blive bundet, dersom du tøver for længe.

Du må lære alt om Jesus Kristus og erfare, at han elsker dig og gerne vil udfri dig og give dig et nyt liv, så du atter har et formål med at leve.

Hør, hvad Israels konge, David, oplevede: ”Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav skridtene fasthed, en ny sang lagde han i min mund, en lovsang til vor Gud”, Sal 40:3-4

Også jeg kan vidne om dette, fordi han løftede mig ud af alkoholens forfærdelige afgrund og desperation og har nu gennem mange år givet mig et formål med mit liv.

Er du involveret i nogen af disse ting, må du give dit liv til Jesus NU.

Han ønsker også at vække mænd og kvinder, der vil være redskaber til, at andre bliver reddet.

Oversat fra den engelske artikel: Danger – Take Warning: Christian End Time Ministries, fra Internet, oktober 1998 af:
Holger Skov Særkjær

* * * * * * *


Death – What Then?


Døden – Hvad så?


Hvilken kontrast!

Den gamle Adams lå for døden, frygten greb ham og han udbrød: ”Dæmonerne er her i værelset for at hente mig.”

En gammel kristen lå for døden i Liberia. Han kaldte på sin hustru: ”Kom min hustru, ser du dem? Herren har sendt sine engle for at tage mig hjem.”

Voltaira, den kendte franske ateist, sagde pralende: ”Jeg vil gøre mit liv til en leg.” Men da døden kom, råbte han i desperation: ”… send mig en læge, jeg bliver tosset.” Men lægen kunne ikke hjælpe ham.

Fru Griffith John, missionær i Kina, var døende. Hendes ansigt lyste, hun åbnede sine øjne, så mod himlen og sagde: ”Jesus er Herre, hvor smukt!” Og med disse ord døde hun.

John Kelly skrev: ”Da min moder lå for døden, gjorde præsten alt for hende, men hun skreg i frygt uden håb om frelse. Og hun råbte: ”Lad mig ikke gå.” Kelly glemte aldrig sin moders råb.

To timer tidligere skulle James Renwick henrettes. Hans moder og hans søstre gik til hans celle og brød brødet sammen med ham. Renwick takkede og sagde: ”O Herre! du vil indenfor to timer bringe mig ind i evigheden, og der er intet, der forfærder mig… O, tænk! indenfor to timer at være i din herlighed!” Da lød vagtens trommer. I triumf råbte han: ”Brudgommen kommer. Jeg er rede!”

Frelst ved tro Nøglen til Himlen for enhver omvendt synder er disse ord: ”Blodet af Jesus Kristus, Guds Søn, renser os fra al synd”, 1 Joh 1:7

Tro på Jesus Kristus og ham korsfæstet, opstanden og ophøjet er alt, hvad den værste synder behøver at holde fast i for at få tilgivelse, renselse og blive et barn af Gud og få sit navn indskrevet i livets bog i Himlen.

Hav tro på Gud Jesus Kristus kommer igen for at tage sit folk til sig, som han har lovet (Joh 14:1-3)

Når han kommer, vil legemerne af alle, der er døde i troen på ham, opstå fra gravene, uforgængelige og herliggjorte Og alle, der lever, vil blive forvandlede og få herliggjorte legemer og blive opfanget for ”sammen med dem at møde Herren i luften” og være sammen med ham for evigt (1 Kor 15:50-56 og 1. Tess 4:16-18)

Oversat fra Christian End Time Ministries, fra Internet, oktober 1998 af:
Holger Skov Særkjær


Debat: Fare - tag dig i agt!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation