Kan onde ånder tale til mennesker?

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 14/07-05Hvad er en ånd?


Med ånd menes et ulegemligt væsen, en personlighed i den for os usynlige åndelige verden. At det er en ånd, og at den er usynlig betyder ikke, at den er mindre virkelig, end de personer, vi fysisk ser og omgås til hverdag. Disse ånder er (til forskel fra Guds engle) totalt underlagt Satans herredømme, men er alligevel selvstændige væsner (jf. Mark. 3:22-23 og Matt. 25:41).

Mennesket er skabt af Gud og er hans retmæssige ejendom og skal derfor stå til ansvar overfor ham.

En ånd kan gå ind og virke en påtrykning eller tage kontrol over et menneske, så der kan blive tale om besættelse. Men ethvert menneske, der ikke har bundet sig så fast til Djævelen, at viljen er lammet, kan ved Guds kraft blive fri. Ganske enkelt, fordi Jesus Kristus er den stærkeste og har sejret over Djævelen og al hans magt (Hebr. 2:14-15). Satans udsendinge kaldes for dæmoner, en ond ånd eller en uren ånd. (Jvf Jud. 1:6 og 2. Pet. 2:4.)

Healere, spiritister, clairvoyante osv. har fået deres kraft fra denne onde verden. Og via sådanne mennesker kommer dem, der søger sådanne ånder, let under kontrol af mørkets åndeverden.

At søge kontakt med en afdøds ånd kan ikke lade sig gøre. Det bringer derimod et menneske i kontakt med en dæmon, der udgiver sig for at være den afdøde.

Jeg har tidligere skrevet om kong Saul, der blev bedraget, da han søgte kontakt med en afdød. Et udsnit af denne artikel: Mange lader sig bedrage til at tro, at Saul kunne tale med Samuel, men det er et falsum, hvad vi tydeligt ser i 1. Krøn. 10:13-14. ”Sådan døde Saul, fordi han optrådte svigefuldt mod Herren, fordi han ikke holdt Herrens ord, og også, fordi han spurgte en åndemaner for at få et råd. Han spurgte ikke Herren om råd. Derfor lod han ham dø og overlod kongedømmet til David, Isajs søn.”

Jeg citerer fra min artikel FORFØRT AF LØGNEÅN­DER, sept. 2002, hvor jeg også skrev om kong Saul:

Vi vil se på nogle ting, der beviser, at det ikke var Samuel, Saul så.

Gud ville ikke svare Saul,… thi han havde forladt ham og taget Helligånden fra ham på grund af hans synd. (1. Sam. 28:6, 15-16, 15:26 og især 1. Krøn. 10:13-14.) Når Gud havde afvist at svare ham på nogle af de legale måder, er det en umulighed, at han ville svare på en måde, han selv havde forbudt?

Det er tydeligt ud fra 1. Sam. 28:7, at Saul vidste, at Herren ikke ville svare ham, og at han kun kunne få den ønskede viden fra en ånd. Og i vers 8 læser vi om hans direkte krav til kvinden om at spå ham ved et medium.

Samtaler med de døde er samtaler med ånder, der imiterer de afdøde. (V. 7-19 og 5. Mos. 18:10-12.) Og i 1. Krøn. 10:13 står der direkte, som vi så før, at Saul døde, fordi han havde rådspurgt en ånd for at få et råd.”

Deraf ser vi tydeligt, at det var en ånd, der foregav at være Samuel. En ånd, der havde kendskab til både Samuel og Saul og til, hvad der var foregået. Sådan en dæmon kan også komme med forudsigelser, der kan komme til at i opfyldelse. (5. Mos. 13:1.) Og vi læser i Es. 8:19-20: ”Når de siger til jer: Søg dem, som fremmaner de døde og spiritisterne, som hvisker og mumler! skal ikke da et folk søge sin Gud? Skal de søge de døde for de levende? Til loven (toraen) og til vidnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ord, får de aldrig set morgenrøden.” Altså skal dem, der ikke holder sig til Skrifterne, aldrig se den herlige, evighedens mor­genrøde.

Dæmonen, der udgav sig for at være Samuel, afslørede sig selv ved at sige: ”... I morgen skal du og dine sønner være hos mig”. 1. Sam. 28:19. King James. Samuel var i Abrahams skød, og det var ikke dertil, Saul kom, men derimod til domsafdelingen i dødsriget.

Saul havde ønsket at få svar fra en ånd og fik sit ønske opfyldt. Og i 1. Krøn. 10:8-13 læser vi: ”Dagen efter, da filisterne kom for at plyndre de døde, fandt de Saul og hans sønner, som lå faldne på Gilboas bjerge. De klædte ham af og tog hans hovede og rustning, og så sendte de bud udover hele filisternes land for at gøre nyheden kendt for deres afguder og blandt folket. Så lagde de hans rustning i deres guders hus, og de hængte hans hovedskal op i Dagons hus…. Sådan døde Saul, fordi han optrådte svigefuldt mod Herren, fordi han ikke holdt Herrens ord, og også fordi han adspurgte en ånde­maner for at få et råd.”

I dag med alle dens forførelser har vi brug for at vide, at ånder fra Satans rige er virksomme løgneånder, der bringer mennesker i kødelig ophøjethed, som kan nærme sig en trancetilstand eller endog kan give satanisk hel­bredelse.

Vi kan let som Saul falde i et sådant, åndeligt bedrag, dersom vi ikke holder os nær til Gud og tager hans advarsler meget alvorlig. For eks. er det ikke sjældent, at en ånd forsøger at opnå kontakt, når en kær ven er død, og foregive at det er denne afdøde ven, der giver sig til kende.

Efterligning af sand, åndelig autoritet er det, Bibelen kalder trolddom (wichcraft). Og dem, som er kaldet til sand åndelig autoritet, bliver ofte fristet til at bruge en sådan djævelsk kraft. Men det kan blive begyndelsen til fald og forårsage, at sådanne havner i de stærkeste former for trældom og åndelig forførelse. (Udsnit fra tidligere artikel slut.)

At indlade sig med en løgneånd giver store problemer med en ødelæggende indflydelse. Mange bliver narret til at tro, at det må være den afdøde, de får kontakt med, fordi ånden fortæller om adskillige ting, de genkender. Men det er ikke underligt, thi ånderne har jo været til stede siden syndefaldet.

Onde ånder observerer dig, og er du ikke fast i din tro på Gud og ved, at Bibelen er inspireret af ham, er du et let bytte. Og en ånd eller flere begynder at følge dig. De sender til at begynde med tanker ind i dit sind, som du godtager som dine egne, og ved dem leder de dig den vej, de vil. Snart begynder de at sende deres løgne ind i dit sind, som kan være: Du er udvalgt til noget stort! Du må derfor gå ad de veje, du får besked på. Senere bygger de videre på denne løgnegrundvold. Og du får hele tiden bekræftelse på, at du ikke skal undre dig, du er jo i en speciel tjeneste for ”gud”.

De onde ånder har mange måder at binde dig på


Er en af dine kære afgået ved døden, sker det at en dæmon sender spiritistiske tanker ind i dit sind. Afviser du ikke omgående en sådan tanke, bliver dæmonen mere pågående, og formålet er at lede dig ind i spiritisme og få dig til at tro, at du kan komme i kontakt med disse afdøde. Men tro det ikke, det er en af Satans løgne. Er du blevet lokket ind på løgnens vej, må du bede Gud om tilgivelse og rydde op i dit sind og dine tanker, så du får alt det løgnagtige kastet ud.

Djævelen får sin rigeste høst ved sine efterligninger af budskaber fra Helligånden. Og ser dæmonen/ånden, at løgnene bliver troet, fører bedraget længere og længere ud i et netværk af fantasier, som holder det forførte menneske fangen i fantasiopbygninger, der fører endnu længere ind i løgnens netværk.

Den forførte kommer ofte til at se sig selv som en bedre kristen end andre og tror blindt på, at de er specielt udvalgt til en eller anden stor gerning, som de skal udføre i fremtiden. Og er de tilstrækkelig fanget i Satans løgne, kan de af løgneånden få speciel tilladelse til at gå imod det, der står i Bibelen. Og det betones fra åndens side, at det kan de, netop fordi de er specielt udvalgte.

Ånden kan for eks. give syner, hvor den forførte oplever, at han/hun er en del af det, der foregår. Men får måske samtidig at vide, at han/hun skal have større indsigt, før tiden er inde. Men der er altid et eller andet, den forførte først skal gøre. Og denne forhaling kan udvikles i det uendelige for at holde et menneske bundet til forførelsen.

Ånden kan gå mange veje. Den kan vælge at holde dig bundet i skræk ved at lade dig opleve, at luften i dit soveværelse pludselig føles iskold, og du får en fornemmelse af, at noget truende er i dit værelse. Eller måske hører du mærkelige lyde, som du tror ikke kommer ad naturlig vej.

Når en sådan ånd får fast greb om et menneske, styrer forførelsen dette menneske derhen, hvor ånden vil.

Satans mål er at få alle til at tage imod hans falske kristus [Antikrist]. Han hjernevasker ungdommen gennem satanisk rockmusik til at acceptere tatovering af drager, satanisk pentagram, lotus blomster og andre sataniske symboler. Sådanne personer er i fare for hele tiden at gå videre ad denne vej, fordi de er styret af Satans ånd.

African Witchcraft


Sent by Felicia N.in Zimbabwee, Africa
Unfortunately, there are so few Africans who really are true Christians. The problem stems from the fact that there is just too much of this cultural [read demon worship] approach to almost all aspects of life even amongst said Christians.
Examples:
· When a baby is born into a family there is some slaughter of an animal and sprinkling of blood so as to welcome the baby into the clan and it is then named. The baby too has to have charms worn around his/her waist in protection from evil spirits when the child reaches puberty there is an initiation ceremony.

· Wedding ceremonies usually have the marriage being concencrated to the ancestoral spirits for blessings. death ceremonies dedicate the soul into the hands of the ancestoral spirits for safe travel into the hereafter.

· In every culture across the whole continent, business men usually have their busineses protected and flourish under the aid of demons. Basically, they have to kill a member of their family (sacrifice to Satan) for all this to be effected. They are then given a spiritual guardian/protector who gives orders which they must follow in order to be successful. They can also be given a human zombie to be their slave (e.g.: sew clothes for sale from morning to night). are to heal

Healers/Prophets. These the people of illnesses they can not afford medicine for or which a white mans medicine has failed. Of course the cures do have demonic components to them but most dont know......as long as it works God must be there, right? [Wrong!]

These folk also help in cases of demonic possession....I went to one when I was still so IGNORANT. I was made to strip and the prophetess bathed me in milk and eucalyptus oil. She made me face east, north, south, west and at each location said an appropriate incantation. She then blessed a candle and told me to pray using this candle until it burnt out. She told a friend to use salt to break curses......I now know all these to be occultic rituals.

Cultural practices. People are innocently demonically influenced by having most parts of their bodies pierced and inserted with either bone particles or jewellery which would have been blessed. Also, some prints on the fabric warn traditionally are none other than occultic symbols. Tourism ignorantly purchase and take home demonically contaminated curios, ornaments, artifacts etc not knowing how they have an accursed thing.

Barrenness. Women who are barren (this truly is an utterly DISGRACEFUL condition in all African cultures) go to some healer who gives them a strange concoction to drink and utters an appropriate incantation. A few months later the woman gives birth. I personally have always wondered whether or not the offsprings are demon-possessed from birth. Of course demons can cause barreness in the first place.

General spitefulness. If folk clash over any issue they can consult a witchdoctor for adequate procedures to follow in order to get their own back [revenge]. They can learn astral projection in order to go and physically go and wreak havoc on their assailant invisibly [they go there by their spirits].

Satanism. This is really on the increase in Africa. The innitiates are tested deep in the heart of African jungles in what the west would call satans pits. Also they have rebirthing ceremonies and they meet under the sea [really]. Some people are influenced into this by sex with satanists (transferance of spirits).

Double-minded Christians. The SAD truth is that Christians for the most part do not want the cross and really love mammon more than God. Also they prefer the ostrich approach (ie bury their head in the sand). They actually glory in theri ignorance and fear of all things satanic BUT at the same time Satan has his way with them.

I will testify to this since in my family ALWAYS reprimands me for my research in Satans tactics on Christians. 99% Christians are church goers who pay allegiance to the local witchdoctors/witches/sorcerers so they will not be tormented. The word of the cross is utter foolishness to them and I really wonder if most of them are saved to begin with. Satan loves to counterfeit the gifts of the Holy Spirit on them especially slaying in the spirit, spiritual experiences with UNholy spirits, false prophesies and words of knowledge ad infinitem.
These obviously only are the tip of the iceberg! Professing Christians are at church on Sunday and off to mediums for guidance during the week. NEARLY EVERY FAMILY I KNOW HAS FAMILIAR OBJECTS IN THEIR HOMES. These as you know are little figurines of the demon-gods for protection or simply in the ignorance as curios (ornamental objects).....all my fammily members have these no matter what I have explicitly said. (Recall the story of Achan who bought spoils from the battle when God forbade this and Paul and John do warn to keep away from idols since demons obtain legal ground from God to wreak havoc on the persons involved).

I hope I have been of assistance to you. Please feel free to reproduce any of the above and mail me if you have ANY queries.

Oh.....I do understand that God does expect us to test the spirits [1 John 4:12] and recall how Paul really recommended the Bereans. So do wait on the Holy Spirits confirmation as to the validity of all this.......you most certainly will not offend me. The world is evil and I do encourage you on this point.
In the Lords service,
Felicia.

Ånderne er aktive på ethvert område. Kurt Koch skriver i Christian Counselling and Occultism, at han mødte en unge pige på 19 år, der led af melankoli, kendte ikke til glæde og blev hjemsøgt af modbydelige oplevelser om natten og til tider føltes det som om en prøvede at kvæle hende. Hun ønskede at blive en kristen, men ved enhver religiøs aktivitet fik hun opkastningsfornemmelser. Lægerne sagde, at hun intet fejlede, der kunne fremkalde dette fænomen. Men ved at tale med hende kom det frem, at hun som barn havde haft spiseforstyrrelser. Hendes moder tog hende med til en ”vidunder-doktor”, som brugte pendul over hende.

Det tager måske kun et øjeblik at komme ind i Satans narrespil, men det kan tage lang tid at komme ud af sådant igen.

Hvad har du af okkulte ting i dit hjem?


Har du slægtninge levende eller afdøde, som du måske har fået eller arvet et eller andet fra, måske en skulptur eller udskårne masker fra for eks. Afrika eller andet. Så vær opmærksom på om nogle af disse ting kan lede dine tanker hen på det okkulte. En sådan ting kan give en dæmon ret til at komme i dit hjem og plage dig dag og nat. Og så længe du har denne ”ting” i dit hjem, kan dit hjem som regel ikke renses.

Du har måske rockmusik i dit hjem. Rockmusik er tilknyttet ånder, hvorved du bliver knyttet nærmere til rockmusikken. Al rockmusik er Satans musik og bør aldrig findes hos nogen kristen eller hos dem, der vil finde frem til sandheden, som den er vist i Bibelen.

Der er i nyere tid kommet en strøm af okkulte ting i handelen. Mange af de tegnefilm, som børn ser, er gennemokkulte men kamuflerede, så mange i uvidenhed lader børnene more sig med at se dem. I disse film findes der ofte pentagrammer, der bruges til at få kontakt med Satans åndeverden. For eks er billedet af en triangel det stærkeste symbol på New Age satanisme. Det er også et universalt tegn eller symbol på modergudinden. Det er kun et lille udsnit af det der burde siges om okkultismens indtog i tegnefilmene.

6, tallet af guddommeligt lys

Alice Bailey og Lucis Trust har lært en stor skare af satanist tilhængere, at tallet 6 er lysets tal. Alle, som indvier sig og tager imod dyrets nummer, som er 666, vil blive ét med mørkets væsen. Satan er den guddom, som New Age holder sig til. 6 er de mørke engles tal og står for kosmiske kræfter.

De tre sekstaller i 666 er som en destruktiv kraft, der tilhører fremtidens mand på jorden. Djwhal Khul skulle ifølge Alice Bailey med flere være en ”lama”, der formår at materialisere sig, når det passer ham, og ligeledes gøre sig usynlig. Han var den kanal, som Alice Bailey med flere modtog deres onde, åndelige visdom fra.

Alice Bailey & Djwhal Khul
Esoteric Philosophy - Table of Contents

Works by Alice Bailey and Djwhal Khul

Initiation, Human and Solar [1922]
Letters on Occult Meditation [1922]
A Treatise on Cosmic Fire [1925]
A Treatise on White Magic [1934]
Discipleship in the New Age - Volume I [1944]
Discipleship in the New Age - Volume II [1955]
Problems of Humanity [1947]
The Reappearance of the Christ [1948]
The Destiny of the Nations [1949]
Glamor - A World Problem [1950]
Telepathy and the Etheric Vehicle [1950]
Education in the New Age [1954]
The Externalization of the Hierarchy [1957]

A Treatise on the Seven Rays:

Volume 1: Esoteric Psychology I [1936] Volume 2:
Esoteric Psychology II [1942] Volume 3:
Esoteric Astrology [1951] Volume 4:
Esoteric Healing [1953] Volume 5:
The Rays and the Initiations [1960]

Det er alt sammen satanisk visdom, overført til New Age via Alice Bailey med det formal at binde alle til løgnens lærdomme. Selv en lille flirt med disse lærdomme kan sætte mennesker i livsvarig trældom.

Ifølge New Age med flere står tallene 666 for en åndelig værdi og er moder gudindens tal. I det gamle Babylon var dette nært knyttet til alle sexforbindelser, som derved fik et skær af hellighed over sig. Derved kom modergudinden ind i babylonisk lære. Tallet 666 står også for modergudinden Ishtar, altså den trefoldige Afrodite, hvori også gemmer sig den okkulte uhellige treenighed moder-fader-søn.

Det var katatrofalt, at kong Salomo i sine ældre dage lod sig vildlede af yngre, hedenske hustruer og medhustruer. Og det ser ud, som der i fortsættelsen deraf sneg sig hedenske forestillinger ind i tempel tilbedelsen.

I alle New Age´ bøger, magasiner og taler har tallet 666 en fremtrædende plads og er desuden nært knyttet til det tredje øje. En cirkel med et sort punkt i midten, som er Lucifers tegn og også tegnet på solguden. Et tegn, som mange religioner har tilegnet sig.

Satans tjenerinde, Alice Bailey, var i nær kontakt med Djwhal Khul. En dag, hvor hun havde sendt børnene i skole, gik hun ud på en bakke nær huset. Pludselig mens hun sad der, hørte hun lyden af musik, og en stemme sagde: Der er nogle bøger, der skal skrives, så de kan komme ud til offentligheden. Du kan skrive dem. Vil du det? Efter en første afvisning af denne psykisk-oversanselige henvendelse indvilligede hun i at lade det komme an på en prøve. Tre uger senere begyndte det monumentale forfatterskab, der senere også blev kendt under Tibetanerens navn.

Fra da af gik alt meget hurtigt. Alice Baileybegyndte for alvor på den indre træning, der er nødvendig til et så betydningsfuldt arbejde. I 1921 underviste hun et hold i Den Hemmelige Lære, som blev en stor succes. Tidligere elever af Blavatsky støttede hendes arbejde trods voksende indre splittelser i Det Teosofiske Samfund og en stadig større uvilje mod hendes og Foster Baileys arbejde. I 1923 grundlagde hun The Arcane School, som er en esoterisktræningsskole i meditation, studium og tjeneste. Arbejdet voksede, og bøger dikteret af Tibetanerenudkom år efter år. Denne verdensomspændende korrespondance tog til, og i 1932 blev den internationale Goodwill-bevægelse påbegyndt. Allerede i 1939 var den udbredt i 19 lande, og i 1937 tog de verdensomspændende triangelaktiviteter deres begyndelse.

Alice Baileys forfatterskab


Mange af Alice Baileys bøger blev skrevet med automatskrift. Det vil sige, at hun for eksempel i trance nedskrev, hvad ånden ville. På denne måde har New Age fået en rigdom af okkult viden, som den har kunnet øse af i opbygning af dens besnærende struktur. Centralt i forfatterskabet er en omfattende fremlægning af de syv strålers psykologi, som i hidtil uset omfang blev gjort tilgængeligt og anvendeligt. Særdeles dybtgående informationer om indvielseog discipelskab, esoterisk astrologi og healing, undervisning om sjælens natur og gruppebevidsthed, det åndelige hierarki af oplyste sjæle og Shamballa,klodens højeste bevidsthedscenter. Der gives detaljerede oplysninger om okkult meditation, esoterisk gruppedynamik og verdenstjeneste, ligesom verdensbegivenhederne, menneskehedens problemer og den nye tidsalder tages under grundig esoterisk behandling. Forfatterskabet giver metafysiske perspektiver på solsystemets og jordens udvikling, deva- eller engleriget og behandler på indgående vis emner som emotionelle blændværk og mentale illusioner, karakterudvikling og hvid magi, triangel- og fuldmånemeditation. Sagt i al korthed udgør forfatterskabet i sin helhed en overvældende inspirationskilde, som skyldes at Tibetaneren, også kendt som Mester Djwhal Khuli størstedelen af værkerne får mulighed for at formidle telepati gennem Bailey.

Baileys skrifter har haft den største betydning for opbygningen af NEW AGE læren, som er så sindrig, at intet menneske har kunnet samle alle disse tråde. Læren bruger ordvalg, så selv kristne kan falde i denne fælde. Der tales meget om messias og kristus. Men det er Satans udsending, den falske messias.

Aleister Crowley


Aleister Crowley er så ondt et menneske, at det ikke kan beskrives. Jeg har valgt at lade efterfølgende udsnit står uændret så budskabet om ham ikke bliver svækket.

A number of rock musicians have been fascinated by the persona and ideas of Aleister Crowley, and several have made reference to him or his work in their own.

Popular music groups who have made passing references to Crowley include: Also, several bands have used samples of Crowley reading his own works, including British band Paradise Lost, Costa Rican band Dreams of Decadence and Finnish band Babylon Whores.

Perhaps most curiously, Led Zeppelin guitarist Jimmy Page owned Crowleys Loch Ness estate, Boleskine House, from 1971 to 1992. It is also said that on some pressings of the Led Zeppelin III album, one or more Aleister Crowley quotes are inscribed into the runoff matrix of the vinyl (the space between the last groove and the label.)

Der findes langt mere at fortælle om Crowley men meget er så snavset at jeg ikke vil skrive om det. Og den der vil se det onde i alt hvad han har gjort og sagt må være mere end nok til at se hvorledes Satan arbejder via mennesker.

Der er ingen grænser for, hvor omfattende bedraget kan blive


Satan kan sende en dæmon, der kommer til dig i strålende, hvide klæder og fortæller dig, at han er kristus. Denne ånd kommer og binder dig med sine løgne nærmere til en total binding, som du aldrig kommer ud af ved egen hjælp.

Jeg har læst en bog af en kvinde, som slap ud af ”dødens greb”. Der var visse ting, som efterhånden gjorde hende mistænksom, og en dag spurgte hun ånden: Sig mig, er du den Jesus Kristus, der døde og opstod fra de døde? Ånden svarede hende ikke men forlod hende i hast og viste sig ikke senere for hende.

Der er næppe tvivl om, at mange ”kristne” forkyndere får inspiration gennem ”religiøse” ånder. Og visse løgnelærdomme som Jehovas Vidner og Adventister med fl. snedigt er opbygget af løgn på løgn, så mange ikke kan gendrive deres lære.

Nogle vil sikkert tænke at dette er for stærkt sagt. Men læs, hvad Bibelen siger om vor tid: ”Ånden siger klarlig, at i kommende tider vil nogle falde fra troen, idet de giver agt på forførende ånder og på dæmoners lærdomme.” 1. Tim. 4:1.

En af de populære måder, hvorpå dæmoner får adgang til dit sind, er gennem rollespil såsom Pokemon, Dungeons & Dragons, Harry Potter m. fl. Potterbøgerne er direkte undervisningsbøger i, hvordan man kan blive satanist. Det snedige ved disse spil er, at udøverne bliver overbeviste om at de er uskadelige og kun ren underholdning. Men de personer, der har været i Satans greb men kommet ud i frihed igen beretter om den mørke virkelighed bag disse spil. Jeg får adskillige vrede breve, der i stærke ordvalg kritiserer det, jeg tidligere har skrevet om disse kilder til fordærv. Men brevskriverne burde se de dokumentarfilm, der findes om det farlige ved at lege med ånderne bag nævnte bøger og spil. Thi de ved ikke, hvad de taler om. Kan man se, hvilken farve et rum har, dersom der intet lys trænger ind? Kan man tale med om noget, uden at have grundigt kendskab til det, der tales om?

Astrologi


Astrologiens sande jeg
af Claus Dahl

Her er de fakta, som ugebladenes horoskoper ikke fortæller:

Astrologien er populær som aldrig før i Danmark. Via ugebladenes horoskoper er astrologien nået helt ind i den almindelige danskers stue.

Astrologi er læren om, hvordan planeterne og stjernerne påvirker mennesker og begivenheder på jorden. En astrolog er en person, som tror, at han eller hun er stand til at tyde denne påvirkning. Til dette formål anvender astrologen et horoskop, som er et skema over stjernernes og planeternes placering på et bestemt tidspunkt. Ved hjælp af horoskopet påstår astrologerne, at de kan forudsige vigtige tendenser i fremtiden.

Oprindelse
Astrologiens nøjagtige oprindelse fortoner sig i det uvisse. Men meget tyder på, at dens udspring skal søges i Babylonien (Irak). De ældste sikre oplysninger om primitiv astrologisk virksomhed stammer fra babylonske kileskrifttekster (ca. 1800 f.Kr.). Denne astrologi er dog ikke identisk med den moderne astrologi, men er en form for varseltagning. På dette tidspunkt anså astrologerne planeterne og stjernerne for at være guder, som styrede menneskenes tilværelse.

iden hen har astrologien gennemgået utallige forandringer, og der findes en række forskellige retninger, som har hver sin forståelse af astrologien.

Udbredelse
På verdensplan tror mere end en milliard mennesker på astrologien i en eller anden form. I USA findes der over 175.000 deltidsastrologer, og over 10.000 fuldtidsastrologer. Mere end 2.000 aviser bringer dagligt horoskoper. Et sted mellem 30 og 40 millioner amerikanere tror på astrologien.

Leder man efter en statistik over astrologiens udbredelse i Danmark, kommer man til at lede forgæves. Der er imidlertid ingen tvivl om, at astrologien i de senere år har fået en kraftig stigende udbredelse i Danmark. En astrolog anslår, at omkring 500.000 danskere har været i berøring med astrologien. Dette er dog kun et gæt, og måske ligger det reelle tal langt højere.

Beskæftigelse med astrologi er i dag blevet til en branche, som omsætter for millioner, ja, måske endda milliarder af kroner. Denne branche beskæftiger tusindvis af mennesker, som lever af at lægge horoskoper for blandt andet ugeblade, aviser, privatpersoner og virksomheder. Alene i Københavnsområdet figurerer omkring 40 astrologer på de gule sider i telefonbogen under rubrikken Astrologi.

Vurdering af astrologien
Astrologerne hævder, at astrologien er et vigtigt redskab til at forstå fortiden, nutiden og fremtiden. Men mange eksperter har påpeget en række alvorlige problemer i astrologien:

Astrologerne og de forskellige astrologiske retninger modsiger hinanden indbyrdes.

Astrologien bygger på et forældet fysisk verdensbillede, hvor man ikke kendte mange af de planeter, videnskaben i dag kender til. Desuden går dette verdensbillede ud fra, at verden - og ikke solen - er centrum for vores solsystem.

Tvillinger og andre, der bliver født på samme eller næsten samme tidspunkt og sted, har ikke det samme livsforløb på trods af, at de ifølge astrologien er udsat for den samme påvirkning fra planeterne.

En række undersøgelser har vist, at astrologien er omtrent lige så god til at forudsige fremtidige begivenheder, som det at slå plat og krone.

Astrologien er fuld af indre logiske modsigelser.

Astrologien forkastes af Bibelen og strider mod kristendommens lære om, at det er Gud, som alene har magten over menneskets liv og fremtid. Astrologien sætter stjernerne og planeterne i Guds sted og gør dem til symbol for hedenske guder.

Astrologien bygger på en okkult og ikke-kristen livsforståelse, som er åndelig, fysisk og psykisk farlig. Når man tyer til astrologien, udsætter man derfor sig selv for en potentiel fare.

Det moderne tomrum
En ting er, at astrologien på punkt efter punkt kommer til kort over for en videnskabelig, filosofisk og teologisk undersøgelse. Men hvorfor kaster tusindvis af danskere sig så mere eller mindre overbeviste i armene på astrologien? Den nye interesse for astrologien kan ikke blot forklares med nysgerrighed for fremtiden. Kulteksperterne John Ankerberg og John Weldon har studeret astrologien indgående. De skriver: Astrologien er populær, fordi den påstår, at den kan give vigtig information, som mennesker ønsker at få. Astrologien påstår, at den kan give folk information, som vil: 1) beskytte dem, 2) bringe dem succes, 3) vejlede dem, 4) hjælpe dem til at forstå sig selv....Først og fremmest sælger astrologien håb - og i dag behøver mennesker desperat håb.

Anbefalet dansk litteratur
Charles Strohmer: Skriften på himlen - Astrologien kritisk belyst, Credo Forlag, 1992.

Astrologi er ikke nogen ufarlig læsning, thi der er ånder bag denne lære. Kurt Koch, en kendt forsker skriver, at han ved om en præst, der blev forledt til at læse horoskoper. Horoskopet passede til sidste detalje på ham. Men da han omvendte sig og ikke mere ville bruge horoskopet, passede disse ikke mere.

Det er at gå ind på fjendens område at læse horoskoper, bruge pendul samt læse okkulte bøger, selv om det kun er for sjov.

Det er for omfattende at beskrive alle de måder, dæmoner arbejder på. Tag derfor imod det gode råd at holde dig langt borte fra aktiviteter, hvor du har mulighed for at møde dæmonisk aktivitet.


Debat: Kan onde ånder tale til mennesker?

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation