Giftig lære fra Trosbevægelsen

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 01/02-00I denne tid, hvor Trosbevægelsen vinder ny fodfæste ved at foregive, at den har nærmet sig evangelisk kristendom, er det på sin plads i korthed at oplyse, hvad dens lære i virkeligheden går ud på.

Sørgeligt nok forhandler mange boghandlere, der gør meget for at blive betragtet som seriøse formidlere af kristen litteratur, bl.a. Kenneth E. Hagins bøger, hvoraf bogen Navnet Jesus er en af de værste fortalere for falsk lære. Der er i denne bog tale om en åndelig gift, der slår et stort antal kristne åndeligt ihjel. Idet den fører løgnelære på de vigtigste punkter og er i klar modstrid med Bibelens ord. Og denne lære er videreført i Trosbevægelsen.

Jesus i helvede


Ulf Ekman i Sverige og Jens Garnfeldt, KBC København, er to af Trosbevægelsens store vildledere i Skandinavien. Blot nogle af deres læresætninger burde få os til at vende os bort fra dens forkyndelse. Lad os se på nogle af Ekmans udtalelser:

For at dit hjerte skal blive rent, så måtte Jesu hjerte blive fyldt med synd.” Men der står i Hebr. 7:24-26: ”Så har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han bliver evinderlig. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham… en… ypperstepræst, der var hellig, uberørt af det onde og ubesmittet, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene.” Kan det siges mere tydeligt, at i Jesus fandtes der ingen synd? Altså er Trosbevægelsens lære falsk på dette punkt.

Ekman siger også: ”Da Jesus døde, kom han i helvede.” Og videre: ”At han (Jesus) ikke bare døde, hang på korset, bare oplevede lidelsen der, men at han gik længst ned i helvede og bar den dybeste og hårdeste straf. Han oplevede den hårdeste straf og de dybeste lidelser, så at intet menneske, uanset hvor meget ondt det end har gjort, skal kunne undgå at blive benådet.” Og han har sagt: ”Det, som skete, var at Jesus Guds Søn var fuldstændig overgivet i hans (Djævelens) hænder.” Og: ”Han (Jesus) smagte helvedes luer, han smagte de evigt usaliges plager, det var det, han smagte i de tre dage.” Og videre: ”Da der var gået tre dage, kunne Gud sige…Nu er det nok – på grund af dette offer tilgiver jeg hvert eneste menneske, der har levet!”

Disse synspunkter er de største vildfarelser, der tænkes kan. I Hebr. 9:12 står, at Kristus ”med sit eget blod én gang for alle (gik) ind i helligdommen og vandt en evig forløsning,” I vers 14 ser vi, at det var ”et lydefrit offer”, Jesus frembar. Og vi bygger på Jesu ord, som han udråbte fra korset, da forsoningen for vore synder var forbi og det dyrebare blod, der renser os fra al synd, havde flydt. ”Det er fuldbragt!” Derfor kunne også Johannes skrive: ”… Jesublod renser os fra al synd.” 1.Joh. 1:7. Der er altså ikke mulighed for at indføje læren om, at Gud skulle have sagt: Nu er det nok! ved at have set Jesu lidelser i helvede. En umulig tanke – en afskyelig tanke.

Jesus døde åndeligt


Men der er endnu flere afskyelige punkter i Trosbevægelsens lære. For eks. er deres JDS lære (Jesus Died Spiritually, Jesus døde åndeligt) falsk i en sådan grad, at vi klart kan sige, at den intet har med kristendom at gøre.

Trosbevægelsens fader må siges at være E.W. Kenyeon. Hans synspunkter har han beskrevet udførligt i sin bog What happened from the Cross to the Trone. (Hvad der skete fra korset til tronen.) Ekman er gået ind for hans lære og siger bl.a. i en bibeltime, indspillet på bånd, som blev afskrevet og bragt i den norske avis DAGEN den 25/4-98: Jesu død er ikke nok til frelse! Og siger videre, at ”i samme sekund, Jesus blev gjort til synd, døde han åndeligt, og Faderen overlod ham i Djævelens hænder. Hans ånd slukkedes, og han gik direkte til helvede – fik Djævelens natur, og Jesu hjerte blev fyldt med synd – og det varede i tre dage.”

”Nogen siger, at Ekman har forladt denne lære. Dersom dette er sandt, burde det siges klart både skriftligt og mundtligt fra Trosbevægelsens talestole.” (Dagen, 25/4-98 og 14/7-98.) Torbjørn Swartling (forfatteren til bogen Tankekontrol – trosbevægelsen, som jeg oplevede den.” skriver: ”Nogen klar afstandtagen eller opgørelse med denne lære har jeg ikke fundet hos Ekman.”

I både avisen Dagen og også i et privat brev til Ulf Ekman har Elizabeth Pedersen bedt Ekman stå offentligt frem og erkende og bekende sin synd og fortælle om sin omvendelse. I sit private brev til Ekman 14/6/98 skriver hun: ”Det føles ondt at lytte til det, du underviser i…. Dersom du har forladt denne forføriske lære, bør du stå frem og erkende, at du har taget fejl… Lad os klart få at høre om Jesu forsoningsdød og opstandelse.”

Men Ulf Ekman har ikke svaret hverken på artiklen i Dagen eller på disse breve. Hans tavshed råber højt om, at Trosbevægelsen fastholder JDS-læren og deres andre ubibelske synspunkter. Og man taler om, at denne vranglære har nærmet sig kristendommens sande lærepunkter. Det er vel ikke således, at den i stedet har nærmet sig hans?

Der har været forsøg på at ”rense” Trosbevægelsens vranglære, så den bliver acceptabel i bredere kredse. Sidste forsøg var i Udfordringen nr. 1 6. jan. 2000. Forsiden havde denne, iøjnefaldende overskrift: TROSBEVÆGELSEN INDRØMMER FEJL. Men der var blot ingen indrømmelser af fejl, kun en tilsløring af den falske forkyndelse, som Garnfeldt (KBC) tidligere har fremført gentagne gange og stadig fastholder.

Mange tror nu, at Ulf Ekman og Garnfeldt har taget afstand fra JDS-læren. Men sådan er det ikke. De tager blot afstand fra nogle af de mest yderliggående udtalelser, men tror fortsat på JDS-læren. Hvad vi også ser ved, at de ikke foretager et opgør med Trosbevægelsens lære.

Giften er stadig i denne lære. Og de personer (menigheder), der står bag JDS-læren, er virksomme for at få andre til at tage imod den og derved få en slags godkendelse fra andre menigheder.

Kenneth Copeland


I en af sine bøger Salvelsen – den hellige Ånds manifestationer, som blev udgivet 1996, skriver Ekman: ”På 1970-tallet boede jeg i Uppsala, hvor jeg studerede teologi. Samtidig var jeg med i en kristen organisation, som hed Navigatørerne. En dag fik jeg tag i en kassette med Kenneth Copeland, og da jeg lyttede til den, skete der noget helt uventet og stort for mig. Jeg havde ikke lyttet mere end nogle få minutter, før det var som de hundredvis af bibelvers, jeg havde lært udenad, fuldstændig eksploderede og begyndte at brænde i mit indre…”

Kenneth Copeland bliver altså fremstillet som en salvet Guds mand, hvis bøger og kassetter det absolut er værd at læse og lytte til. Det er skræmmende, thi enhver der ved, hvad Copeland står for, er klar over, han er vranglærer af værste format. Personlig har jeg set ham på videobånd flere gange, hvor hans fremtræden er mere end afskyelig. For eks. siger han: ”Satan vandt over Jesus på korset og tog hans ånd til helvedes mørke regioner.” (Copeland, Holy Bible, Kenneth Copeland Reference Edition, 1991, side 129.)

Videre siger han: ”… og (Jesus) fik samme natur som Adam (da han syndede).” (Copeland: The Incarnation, tape #01-0402.) Og videre: ”Jesus måtte give slip på sin retfærdighed.” (Copeland: The Incarnation, tape #01-0402.)

Trosbekendelsens lære er giftig, fordi den har en bibelfremmed og ubibelsk forsoningslære. Det får derfor vidtrækkende konsekvenser for dem, der deltager i den. Den farer vild, når de siger, at Jesus måtte slippe sin retfærdighed, og at han fik en syndig natur. De bygger måske en del af læren på 2.Kor. 5:21, hvor der står: ”Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” Men har man ikke ører, der kan høre, får man det forkerte ud af teksten. Bibelen siger tydeligt mange steder, at Jesus bærer vore synder (Joh. 1:29, Hebr. 9:28, 1. Peter 2:24 og 1. Joh. 3) men ikke selv var eller blev syndig.

Believers Bible Commentary skriver: ”Vi skal tage os i agt for tanken om, at Jesus blev syndefuld i sig selv. Sådan en tanke er falsk. Det var vore synder og ikke sine egne synder, han bar. Det, der skete, var at Gud gjorde ham til et syndoffer for os. Ved at tro på ham er vi regnet for retfærdige af Gud.

Jesus sagde til jøderne: ”Hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd.” Joh. 8:46. Og der står i Hebr. 4:14-15: ”Lad os holde fast ved bekendelsen! Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.”

Ud over landet sidder der mange, der er fanget i Trosbevægelsens og ligesindedes lære, og ikke evner at komme ud af den. Deres tanker er fanget i det net af fordrejelser, de har lært der. Men dersom du selv vil er det muligt ved Guds hjælp at komme i fuldkommen frihed. Men det koster. Mange lærepunkter, måske opbygget år igennem, skal kastes ud, og bøger måske ligeså. Du må begynde med at lægge en ny grundvold på Jesus Kristus alene og tro på, at hans blod renser dig fuldkommen, dersom du kommer som du er og tager imod ham som Herre og frelser (Joh. 1:12.)

Det er blot at kræve


Men du kommer ikke i frihed, dersom du gemmer på rester af Trosbevægelsens synspunkter. De skal kastes ud fra ende til anden. Hør, hvad en anden har erfaret i Trosbevægelsen:

Gunn Andersen, Norge, skriver i Apologeten om sit kendskab til Trosbevægelsen: ”På møderne var der megen skrig og tungetale….. Eftersom tiden gik, fik jeg et mere anstrengt forhold til Gud, fordi jeg følte, jeg aldrig gjorde nok og heller ikke bad de rigtige bønner. Jeg følte mig fuldstændig tom. Og det trygge, gode forhold, som jeg tidligere havde haft, var som revet bort.

I trosmenigheder er der jo som bekendt vældig megen fokusering på det at have stor velstand/rigdom. Har man en stram økonomi, er det tegn på, at man ikke har det rigtige forhold til Gud. Det at køre rundt i en lidt ældre bil bliver der virkelig set ned på. Guds børn skal kun have det flotteste, bliver der sagt gang på gang. ”Kræv af Gud!” bliver også brugt. Jeg glemmer aldrig, hvad en præst, som kom på besøg fra Danmark, sagde en dag på bibelskolen. Han skulle undervise i emnet ”økonomi.” Jeg ved ikke, hvordan han regnede det ud, men han havde altså regnet ud, at hvert menneske på denne jord havde 66 millioner kroner på sin himmelske konto. ”Det er blot at hæve dem!” råbte han fra platformen. Det fik nærmest jubelen til at løfte taget. Desværre var der mange, der stolede blindt på dette, og de kom rigtig i vanskeligheder. Videre blev der også bl.a. forkyndt, at Jesus var stenrig, da han gik på jorden.” Slut fra Gunn Andersens indlæg.

Jeg har valgt at beskrive Trosbevægelsen, så alle kan forstå, at dens lære er giftig og løgnagtig. Lad os se på udtalelsen om, at Jesus var stenrig, medens han gik på jorden og sammenligne den med, hvad Bibelen siger: ”Ræve har huler og himmelens fugle reder; men Menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile.” Matt. 8:20 og Luk. 9:58. Det var altså en løgn, der fik begejstringen til ”nærmest at løfte” bygningens tag.

Lad os dernæst betragte ordet om at kræve af Gud. Vi skal ikke indlade os på at kræve men lære at bede: ”Giv os i dag vort daglige brød.” Matt. 6:11. Vi skal ikke bede om overflod men om det jævne og hvad det måtte indebære af det nødvendige, for at vi kan have det daglige brød. Vi skal ikke kræve rigdomme, ”thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt; drevet af den er nogle faret vild fra troen og har voldt sig selv megen bitter smerte.” 1.Tim. 6:10. Det var begær efter penge, der fik Judas til at forråde Jesus. (Se også Luk. 18:24-25.)

Kampen imod falsk lære foregår rundt om i mange menigheder og i mange enkelte personer. Giv dig tid til at læse, hvad Bibelen siger derom og om det at være frelst. Den gør det enkelt og siger: ”Alle dem, der tog imod ham (Jesus), gav han magt til at blive Guds børn… De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.” Joh. 1:12-13. Det er alene Guds værk, at vi kan blive født på ny ”ved sandhedens ord til at være førstegrøde af hans skabninger.” Jak. 1:18. Ved denne fødsel får vi del i Guds natur ( 2.Peter 1:4), så vi med rette kan kaldes hans børn.

Det vækker bedrøvelse, når nogle indfanges i Trosbevægelsens løgnelære, fordi den foregiver at ville det bedste for alle. Ville Trosbevægelsens folk med sand vilje og egne øjne se efter, hvad der står i Bibelen, ville de – dersom de virkelig søgte sandheden - i hast omvende sig fra denne lære og tage imod Guds frelse, så rig og herlig den er.

Hvorledes kan nogen tro, at Gud tager imod os, dersom vi forkaster betydningen af, at Jesu blod blev udgydt for os. Det kan ikke siges mere tydelig, end da Johannes sagde: ”Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans Søns blod renser os fra al synd.” 1.Joh. 1:7. Men ”hvis vi siger, vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.” V. 10,

I omkvædet til sangen: Som en herlig guddomskilde! lyder det:

Han har åbnet perleporten,
så at jeg kan komme ind;
Thi ved blodet har han frelst mig
og bevaret mig som sin.

Er du med i Trosbevægelsen, sympatiserer du med dens lære, eller siger blot, at vi skal være tolerante over for den, da er du på farlig grund og forkaster det eneste, der kan forløse dig ud fra følgen af dine synder. Gud vil tage imod alle, der tror, at vi bliver retfærdiggjort ved forløsningen ved, at Jesu Kristi blod blev udgydt for os. Men har du vendt dig fra hans indbydelse og taget imod usand lære som den fra Trosbevægelsen, er du i virkelig fare for at gå fortabt. Tænk dig om, medens tid er. I dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Find ham før dine dage er endt, hvor du ikke længere kan fortryde og vende om til ham. Vender du helhjertet om til ham, angrer dine synder og beder ham slette dem ud ved Jesu dyrebare blod, ” er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vor synder og renser os fra al uretfærdighed. 1.Joh. 1:9.

* * * * *

Judas forrådte ”uskyldigt blod”. Matt. 27:4. Og i Ap.g 20:28 står der: ”…Guds kirke, som han købte sig med sit eget blod.” I Rom. 3:23-26 står: ”Alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de bliver retfærdiggjort ufortjent af hans nåde ved forløsningen, den, som er i Kristus Jesus. Ham stillede Gud offentligt frem som nådestol i hans blod, ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi Gud i sin langmodighed havde båret over med de synder, som var gjort tidligere. Sådan ville Gud vise sin retfærdighed i den tid, som er nu, så han kunne være retfærdig og gøre den retfærdig, som har tro på Jesus.”

”Så meget mere skal vi da, når vi nu er blevet retfærdiggjorte ved hans blod, ved ham blive frelst fra vreden.” Rom. 5:9.

”I ham (Jesus) har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtrædelserne, efter hans nådes rigdom.” Ef. 1:7.


Debat: Giftig lære fra Trosbevægelsen

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation