Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord

af Kim Andersen
Lagt på d. 25/07-05Aldrig før, har Guds menighed, bygget med levende stene – du og jeg, været under så voldsomt og snedigt et angreb, som i dag. Den Sandhed som Gud har givet os, som vi finder i Hans evige Ord, lider større angreb, end da romerne i år halvfjerds og frem, søgte at udrydde alle troende i Kristus, sammen med deres kopier af Bibelens breve og bøger. Heller ikke da Origenes og andre græske filosofer fik fat i de originale kopier af Bibelens Skrifter fra Antiokia, og bragte dem til Alexandria for at ”forbedre” dem igennem deres græske filosofi, led Guds Ord samme angreb.

Nye oversættelser, forener de kristne med en Ny Tid, igennem ændringen af eks. det vante ord verden. Vi skal vænnes til den Nye Tids sprogbrug og lære. Mark. 10:30, Luk. 18:30, Luk. 20:35 er gode eksempler på dette, hvor ordet verden i NIV (New International Version), NASB (New American Standard Version) m.fl. ændres til tid.

Pris ske Gud, vor mægtige Fader i Himmelen, at Han er trofast og har bevaret sit Ord, helt til i dag. Det fysiske forsøg på udryddelse fra Satans apostle, lykkedes ikke og vi har denne dag, i forståelig form, igennem King James 1611 oversættelsen, Guds ufejlbarlige Ord, som stadig er dét skarpe og tveæggede sværd, som deler sjæl og ånd, marv og ben, og dømmer hjertets tanker og meninger (Hebr. 4:12).

Kampen vi oplever i dag, er ikke fysisk, men desto værre er det. I gammel tid, var de troende i Kristus ikke i tvivl om hvor fjenden var, og hvad han kom efter. De kunne se ham, og afværge angrebet. De flygtede ud i bjergene hvor de bevogtede Ordet med deres liv, så vi i dag, ved Guds tjeneres nidkære kamp, stadig kan drikke af det levende vand, givet til alle som tørster.

I dag forgår kampen ikke med fysiske sværd, men med ord. Ord som vrider, fordrejer, tvister og forvansker betydningen af sprogenes definerede ord, så også forståelsen af Guds Ord forvirres. Det er en strategi som hører denne tid til. Den katolske kirke, ændrede strategien, men ikke målet, igennem Vatikankoncil 2, hvor verbal snedighed erstatter inkvisition, indtil målet igen viser sig i den morderiske plan Satan altid har søgt at udføre. Ånden bag det er Antikrists, som har arbejdet bag kulisserne til alle tider (2. Tess. 2:7, Joh. 4:3), og som til tidens ende, personliggjort i Antikrist, vil ødelægge mange, med fred (Dan. 8:25 King James).

Med andre ord ser vi i dag, at bedraget trives, og har fremgang som aldrig før. Målet er en Ny Tid i Vandmandens Tidsalder, hvor vi alle, hver og én på jordens overflade, skal lære et nyt sprog. Bibelens ord skal rigtig nok prædikes ud fra tagene, men forstås igennem nye definitioner, af hvert ord. En definition og forståelse, som Antikrists ånd helt fra 1800 tallet, med inderlig nidkærhed har formet og dannet, for at du og jeg må fortabes, og miste livet med Jesus Kristus - Skaberen af alt, synligt og usynligt.

Denne kamp i det skjulte, har formået at fuldføre opgaven, ”ødelæggelsen af Guds Ord”, næsten til fulde. Få tjenere i dag formår at kæmpe den kamp, som Kristi tjenere kæmpede for ca. 2000 år siden. Der er næsten ingen der formår, at holde fast ved den sande forståelse - den sande overlevering af Evangeliet. Flere og flere falder i hast for de nye definitioner, drømme og mål, og formår således ikke at kæmpe troens gode strid (1. Tim. 6:12), og bevare den frelsende tro på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, død og opstanden, til Faderens højre side (Apg. 7:55).

Jeg vil prøve, med alt jeg har, at vise dig hvordan denne krig føres omkring dig, måske uden du selv ser, hører eller mærker det. Måske vil du blive i stand til at se, hvordan Satans usynlige kraft bekæmper netop din menighed indefra, uden du, dine medsøskende eller hyrde, opdager det.

At være ét


En forståelse, som virkelig er blevet såret i ordstriden, er det, at være ét. Forståelsen har ændret sig sådan, at vi er ét i og med vi er af samme race. Drømmen for bedrageren er, at menneskeheden i den Nye Tid må se sig som værende ét, i bevidsthed og kærlighed, ganske enkelt fordi vi er i denne verden – og bedre var om han kunne bilde os ind, at det også indbefattede naturen i alle dens aspekter. Vores horisonter skal gøres store og favnende, så ingen forståelse er for stor eller for lille til, at vi kan tage den til vore hjerter, og anerkende den som sandhed.

Jesus bad flere gange om, at Hans menighed måtte være ét, som Han og Faderen i Himmelen er ét (Joh. 17:11, 21, 22). Men Gud er ganske specifik omkring hvilken enhed Han sanktionerer. Han siger: ”For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus” (Gal. 3:26-28).

Denne forståelse, at alt opnås igennem Jesus Kristus, er hovedhjørnestenen, som Satan og hans apostle ønsker at dreje, så resten af bygværket bliver skævt og ubrugeligt. Ved at bruge svage Bibeloversættelser og snedige vendinger, har den usynlige fjende sneget sig uden om mange forhindringer – eller levende stene - som bygmesteren har bygget med – dvs. menighedens medlemmer, lærere og hyrder, som burde have fanget den gloende pil, før den ramte målet.

Hvordan er det gået til?

Satans apostle


Der findes et tæt kollegaskab mellem Satans apostle. Samarbejdet er fantastisk, og der er stor fokus på målet, at forståelsen af Guds Sandhed skal fornyes, til denne Nye Tidsalder. Der er fire af disse apostle, som jeg vil tage frem i denne artikel, som har haft en stor påvirkning på mange af vore menigheder.
 1. Rick Warren, med Det Målrettede Liv – inkl. kirkevækstkoncept.
 2. Bill Hybels, med div. bøger, og ikke mindst Willow Creek kirkevækstkonceptet.
 3. Bruce Wilkinson, med bogen Jabes Bøn m.fl.
 4. Robert Schuller, overståendes ”hemmelige” guro, fra Krystal Katedralen i Californien, hvor både Schuller et og to – fader og søn, er præster.
Knudepunktet mellem de tre første ulve, er ingen anden end New Ageren Robert Schuller. Få ved af det, men har man taget én af de første tre til sig, har man slugt Schullers dødbringende New Age lære. En surdej der gennemsyrer Livets Brød (Joh. 6:35), så de der burde få liv, går rundt som omvandrende døde. Uden håb for frelse, fordi de har ladet Jesus lokke fra sig. Måske bekender de sig til Jesus. Men har de givet slip på Hans Ord, Bibelen, så har de også givet slip på Jesus. De to, er uadskillelige!

Robert Schuller har ikke blot bekendtskab med div. New Age ledere. Han har dem også som ”Dyrebare venner”. En af dem er Gerald Jampolsky, en amerikansk læge og leder af Center for Attitudinal Healing (Center for Holdningsmæssig Helbredelse) i Tibouron, Californien, som mødte ”Gud” igennem A Course in Miracles. Om ham skriver Schuller i sin bog The Be (Happy) Attitudes (Vær (Glad) Holdningerne), på side 150 at: ”Dr. Gerald Jampolsky, en anerkendt læge og en af mine dyrebare venner, var i femogtyve år en meget stærk agnostiker (ateist). Men en dag, uden advarsel, ændrede hans liv sig fuldstændig, og han blev en troende på Gud.

Sandheden er som sagt, at en dag, var der én som gav Jampolsky A Course in Miracles, hvilket var årsagen til at han kom til tro -men på New Ages ”gud”.

Udover at nævne Jampolsky i sine bøger og på sin hjemmeside, har Schuller også haft workshops med ham på Hawaii.

Et par citater fra Schullers bog If it’s Going to Be, It’s Up to Me, giver han selv et par ”gode” udtalelser, der tydeligt viser, at han er gennemvædet af New Age læren.
Bruce Wilkinson har skrevet bogen The Dream Giver (Drømme Giveren). Ud over, at den er fyldt med ord og vendinger, som findes i alle Schullers værker, så blev han d. 26. oktober 2003 budt velkommen af Schuller junior, i Schullers tv-program the Hour of Power. Wilkinson talte om denne drøm, som denne artikel også handler om, drømmen om en Ny Tid. Det er klart pakket ind, men lad mig give dig et kort referat af bogen.

Bogen handler om at opnå sine drømme – præcis som Schuller prædiker det, og som Det Målrettede Liv prædiker det. Drømme Giveren, som skulle forestille at være Gud, har lagt en drøm i hjertet af alle mennesker – en ”universal og kraftfuld længsel”, kaldet en ”Stor Drøm” (”The Dream Giver”, s. 6). Denne drøm er en lille del af Guds drøm. En drøm om at blive en noget (en person af betydning), frem for en ingenting (en ubetydelig person). ”Drømme Giveren gav mig en Stor Drøm! Jeg blev gjort til en noget og bestemt til at opnå Store Ting” (”The Dream Giver”, s. 15).

Wilkinson, som i bogen er en Dream Coacher (Drømme Instruktør), vejleder folk igennem bogen, til at tage fat i Drømme Giverens drøm, og med Antikrists egen stemme siger han: ”Storhed er din virkelige fremtid. Er du parat til dens underværker?” (”The Dream Giver”, s. 136). Enhver der kender sin Bibel, og som lever i lyset (1. Tess. 5:4), ser at den endelige Antikrist er ved at rejse sig, og de ved, at fremtiden hverken er fyldt med storhed eller underværker, men med den Retfærdiges dom over en ondskabsfuld og ulydig verden.

Den underlæggende lære i dette budskab er, at menneskehedens samlede drømme, parallelt med New Ages samlede bevidsthed, er Gud. Wilkinson talte hos Rick Waren i Saddleback Church, hvilket blev vist på en internet-udsendelse fra Saddleback Church, d. 26. oktober, 2003. Rick Warren introducerede ham som ”en af mine bedste venner i verden” og Wilkinson talte om denne personlige drøm, at den ”måtte genoplives på tværs af jorden…folk er nødt til at kende deres drøm”.

Måden Wilkinson coacher en person til at finde den unikke drøm, som Wilkinsons gud - verdens gud - har plantet i menneskets hjerte, er ved at spørge:
Det er ikke Bibelens Gud der udvælger sine folk på den måde. Han har altid gjort det omvendt (1. Kor. 1:27), for at alene Han må få æren! (1. Kor. 1:29) Vore egne ønsker, følelser og evner, er netop dem som Gud advarer os imod, idet Han siger os: ”Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?” (Jer. 17:9). Vort kød vil altid være modsat af Gud (Romerne. 8:6-8). Det er jo kun de der vandrer efter Ånden, og ikke efter kødet, som i Kristus undgår fordømmelsen (Romerne. 8:1 KJV). Om dette har Warrens gud, Drømme Giveren ingen bekymring. Bibelens Gud siger ”I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven” (Gal. 5:16-18)

Da han talte hos Schuller, gav han grunden til, at det er nødvendig at hele verden opdager og følger deres drømme. Han sagde:

At opfylde Guds drøm, er det du er skabt til, og hvad gør du så? Du venter ikke på at frygten forsvinder. Du bryder igennem din frygt. Det er Guds vilje, at du følger drømmen. Hvis du ikke følger din drøm, indser du da hvor mange mennesker der vil blive påvirket, fordi du ikke fulgte din drøm? Ser du, en drøm hjælper en andens drøm. Det er Guds drøm og Guds drøm er aldrig egoistisk…Du kan ikke forestille dig, at jo mere du stræber efter drømmen, jo mere vil Gud bruge dig, på måder du aldrig tænkte muligt.” (”Hour of Power”, Program 1760, Bruce Wilkinson: ”Living the Dream”, 26. oktober, 2003)

Det er New Age psykologi. Det har intet med kristendom at gøre. I samme tv-program fortæller Wilkinson at den drøm han taler om, er den, som når ”du tænker på den, bliver du følelsesbetonet. Det er den drøm som du ønsker…’Hvis jeg havde alle penge i verden, og jeg kunne gøre hvad jeg ville, så er det dét, jeg ville elske at gøre.’ Det kaldes din drøm”.

Kan du forestille dig Paulus eller Stefanus stræbe efter en sådan drøm? Kan du forestille dig dem som værende sådanne gnostik-psykologiske vrag, der jagede efter det som Bibelen kalder tomhed? (Præd. 1:14). Ingen af Jesu apostle døde i tomhed, men for Jesu Navn skyld. Døden som de begge led - Paulus halshugget (”Fox’s Book of Martyrs”, kap. 1), Stefanus stenet (Apg. 7:59) - døden som de fleste af Jesu efterfølgere led, var med garanti ikke med i deres (verdslige) drøm. Ingen af dem fulgte deres egne ønsker, andet end dem, som de ved Ånden fik styrke til at opfylde, efter Faderens hjerte.

New Age leder Wayne Dyer bruger samme billede på ”Gud”, som Wilkinson og skriver:

Hvem er den ultimative dømmer? Kald det hvad du vil: Gud, højere bevidsthed, Krishna, ånd, hvad som helst der behager dig…

Én drøm, én drømmer, milliarder af legemliggjorte karakterer som udlever den ene drøm…Dit sande væsen er, at du er en integreret del af denne ene store drøm
” (”You’ll See It When You Believe It: The Way to Your Personal Transformation”, af Wayne Dyer, s. 96)

At det virkelig er New Ages dæmonisk modtaget indsigt, bliver tydeligt i samme bog på næste side (97), hvor Dyer skriver: ”Dette er det væsentlige budskab som er tilgængelig fra de spirituelle mestre. Måden at skimte det, er igennem den mystiske verden, som du er i stand til selv at skabe og udleve i din drømmende krop. Du, drømmeren… Gud, drømmeren

Det er klart at denne åbenbarede løgn om den mystiske verden, fra New Ages hierarki af mestre (Satan og hans dæmoner), må sniges ind i blandt de sande troende i Kristus. I et godt stykke tid, havde en hjemmeside det åbenbare navn Kristen Mystik, men har nu dækket lidt over den åbenlyse association, og kaldt det noget så Bibelsk som www.levendevand.dk. Søg på Google efter kristen mystik, så vil du se hvor langt den benævnelse er trængt ind, i de kristne termer.

Når man ser hvor langt Wilkinson er trådt ind i New Age, så kan det heller ikke overraske én, at han i Jabes Bøn taler om retræte med vejleder (s. 19), og at rejse til Patmos, hvor Johannes fik sine åbenbaringer (s. 38, 44). Derfor undrer det heller ikke én, at han metodikerer Gud og i bogen giver en opskrift på succes, med følgende ord:

Jeg udfordrer dig til at gøre Jabes bøn om velsignelse til en daglig bøn for dit liv. For at kunne gøre det opmuntrer jeg dig til uden vaklen i de næste tredive dage at følge den plan, jeg skitserer her. Ved slutningen af perioden vil du kunne se betydningsfulde forandringer i dit liv, og bønnen vil blive en skattet, livslang vane.
 1. Bed Jabes’ bøn hver morgen og hold regnskab med din daglige bøn ved at krydse af i en kalender eller et skema, som du har lavet specielt til formålet.
 2. Skriv bønnen af og lim den fast i din bibel, i din kalender, på dit badeværelsesspejl eller et andet sted, der vil minde dig om din nye vision.
 3. Læs denne lille bog én gang om ugen i de næste seks måneder, mens du beder Gud om at give dig indsigt i vigtige aspekter, du måske er gået glip af.
 4. Fortæl et andet menneske om dit nye løfte – om at gøre Jabes’ bøn til din daglige bøn - og bed ham eller hende om at holde kontrol med dig.
 5. Begynd at nedskrive forandringerne i dit liv - især de guddommelige møder og nye muligheder, du kan tilskrive Jabes’ bøn.
 6. Begynd at bede Jabes’ bøn for din familie, dine venner og din lokale kirke.” (”Jabes Bøn”, s. 85-86)
Læg mærke til, at Wilkinson tilskriver Jabes’ bøn de evt. ”guddommelige møder og nye muligheder”, hvilket formlen som lovet, vil kunne fremkalde. Bibelen nævnes kun i forhold til at bønnen skal limes fast i den – selvom den allerede står der? Som man skal meditere på Rick Warrens bog - Det Målrettede Liv - hvilket du vil se om lidt, således skal vi også meditere på bogen, Jabes Bøn, for at komme længere ind i Guds (New Ages) plan, velsignelse og herlighed. Det er ikke Gud der lover os belønningen, men Wilkinson! Jabes Bøn, er fuldstændig i overensstemmelse med alt jeg lærte, da jeg kom i trosbevægelsen, i Københavns Bibeltrænings Center. Her er troen er et våben man retter mod Gud, for at få hvad man selv ønsker. Den frelsende tro som Bibelen taler om, er en tillid til Gud der forårsager vi gør som Han siger – præcis som Abraham, der som følge af sin tro, havde gerninger der adlød Gud.

Rick Warren og Bill Hybels, som begge er optaget af kirkevækstkoncepter, er begge uddannet ved Robert H. Schullers Institute for Successful Church Leadership (Institut for succesfuld Kirke Lederskab), og Hybels er endda taler i 2004 (http://www.hourofpower.org/
powerlines/09.03/2004_robert_schuller_institute.cfm
).

Om Warren sagde Schuller i sit tv-program: ”Og der er Rick Warren, en pastor som i dag er fænomenal. Han kom til vores institut igen og igen. Og i ’Christianity Today’, blev hans kone citeret for at sige, ”Da vi kom til det institut, blev vi taget med storm” (”Hour of Power”, program 1783, 4. april, 2004)

I oktober 2001, en måned efter World Trade Center angrebet, udkom en bog From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack on America (Fra asken: En åndelig respons på angrebet på Amerika). Bogen indeholder ord fra såvel jøder, ”kristne”, New Agere og fra Bibelvers, og tæller blandt andre:
Denne bog er fyldt med New Age talen om, at vi alle er ét, uden en eneste af de ”kristne” medforfattere, strider troens gode strid.

Rick Warren bruger på side 92, dag 11, i Det Målrettede Liv, som er budt hjerteligt velkommen i vore menigheder, Bibeloversættelsen New Century Version (NCV) for at spore Bibelens tilhængere ind på løgnen. King James siger sådan: ”who is above all, and through all, and in you all” ([Gud], som er over alle, og gennem alle, og i jer alle). Paulus taler her til de troende og frelste i Kristus, og siger derfor ikke, at Gud er i alle verdens mennesker, men i dem, der tilhører Ham, igennem troen på Jesus Kristus, som Guds endelige og fuldkommende offer. Med andre ord siger verset: ”En Fader til alle troende i Kristus, som er over alle troende i Kristus, og gennem alle troende i Kristus og i alle troende i Kristus.

New Century Version, som Rick Waren blandt sine 15 forskellige oversættelser har valgt at citere, for at opnå Satans ønskede forståelse, siger: ”He rules everything and is everywhere and is in everything” (Han regerer alt og er overalt og er i alt). Læg mærke til at forståelsen er flyttet fra personer til genstande og omgivelser. Pludselig er Gud i alt og alle, dødt som levende, genstande som personer – præcis som New Age underviser.

Utallige af New Ages læresætninger, citeres mellem Satans kolleger, fra den ene bog til den anden. Citater og forståelser fra den ene forfatter, genbruges og ophøjes af den anden, fra bog til bog.

Neale Donald Walsch, som også er forfatter i ovennævnte bog Fra asken: En åndelig respons på angrebet på Amerika, er ganske tydelig med sin forståelse af Gud og enhed. I sin bog serie, bestselleren Conversations With God (Samtaler Med Gud), åbenbarer guden som Walsch har samtale med at:
Denne forfatter, Neale Donald Walsch, siger om Robert Schuller, at han er ”en ekstraordinær præst, hvis spirituelle idéer er meget forenelig med den Nye Åndelighed”. Desuden citerer Walsch flittigt Schullers bøger, i sine egne værker.

Schuller, som er 100% New Age mand, har holdt New Age kurset efter bogen A Course in Miracles (Et kursus i mirakler) i katedralen – hvilket han har prøvet at skjule. Han har måttet erkende sagen, men har nu stemplet bogen som værende læremæssig forkert. Læser man Schullers værker, ser man tydeligt, at dette blot er en redningsaktion, for fortsat at kunne bedrage Guds folk.

En lille smagsprøve på kursets undervisninger er som følger:
Lægen Bernie Siegel, endnu en ledende New Age forfatter og talsmand, omfavner også dette kursus. Også Rick Warren bringer denne Siegel ind i menighederne, idet han nævner ham i Det Målrettede Liv, kap. 3, s. 32. Bernie Siegel opmuntrer folk, igennem bøger og workshops, til guidede meditationer og visualiseringer. Også han omtales i Neale Donald Walsch bøger.

Det Målrettede Liv, som fra engelsk ordret oversat betyder ”Det Formåls Drevne Liv”, har en tung betoning af formål, hvilket også findes i ”mirakelkurset”. Lektion 29 i A Course in Miracles siger:

Gud er i alt jeg ser.

Idéen for i dag forklarer hvorfor du kan se hele formålet i alt. Den forklarer hvorfor intet er adskilt af sig selv eller i sig selv …

Og det der deler universets formål, deler sin Skabers formål

Intet er som det ser ud for dig. Dets hellige formål overgår din lille rækkevidde.
” (”Foundation for Inner Peace, A Course in Miracles: Combined Volume (Workbook)”, s. 45).

Vi kan nu se at Warren søger at indgyde samme forståelse af Guds væsen. Det er klart ikke en lære han selv er kommet op med. Hans læremester Robert Schuller har i sit tv-program Hour of Power, udtalt: ”Ja, Gud er levende og Han er i ethvert menneske” (”Hour of Power”, program 1762).

Bernie Siegel siger: ”Gud er i alle og alt” (”Prescriptions for Living”, s. 107).

I september 2004 udgaven af Science of Mind, Vol. 77, Nr. 9, s. 87, beskriver Wayne Dyer, som er Global Renaissance Alliance (global renæssance [genfødelse, fornyelse] alliance) medlem denne lære og siger: ”Det interessante er, at hvis du accepterer at Gud er overalt – at denne Kilde er overalt – så betyder det, at der ikke er nogen steder, den ikke er. Så for det første, må du acceptere at den er i dig…Hvis den er overalt, og den er i dig…så behøver du blot at placere dig på en sådan måde, så du kan genopkoble dig til denne ting, til hvilken du allerede er forbundet.” Læg mærke til at Gud ikke er den Himmelske Fader, men blot en Kilde, eller som beskrevet mange andre steder, en Kraft.

A Course in Miracles siger:
Rick Warren skriver på side 92 i Det Målrettede Liv: ”Fordi Gud er med dig hele tiden, er der ikke noget sted, Gud er tættere på dig end det sted, hvor du er lige nu”. Vi skal huske på, at Warrens bog ikke er rettet mod de troende i Kristus alene, men den læses og forstås af mange, som ikke kommer i nærheden af frelsen og troen på Jesus Kristus, hvilket er et krav for at Gud tager bolig i os, ved sin Ånd. Det nævnes ikke i New Ages lære, for hvilken Rick Warren tydeligvis er tjener.

En kraftig, om ikke bevisende antydning, at det er sådan, finder vi på Rick Warrens hjemmeside pastors.com, hvor følgende åbenbares: ”Meditationer på Det Målrettede Liv, forstørrer det banebrydende budskab i Rick Warrens bog, Det Målrettede Liv, på en opmuntrende måde, for at minde alle om det generøse liv Gud har planlagt for dem” (http://www.pastors.com/pcom/pdl/planned.asp).

Det at meditere, er også et New Age ord, som selv i Danmark er blevet ensbetydende med det at grunde over Guds Ord. Det er to modsætninger, der med tiden, på snedig vis, er blevet forenelige. Nu bringer Rick Warren igen det ord ind i menighederne, og opfordrer tilmed folket til at meditere over hans New Age bog, Det Målrettede Liv.

Maitreya, ”Verdenslæreren” som han kaldes - New Ages kristus figur, også anset for at være Antikrists ”Johannes døber”, udtrykker sig således: ”Mine venner, Gud er nærmere dig end du kan forestille dig. Gud er dig selv. Gud er i dig og omkring dig.” (”Messages from Maitreya the Christ: One Hundred Forty Messages” (Beskeder fra Maitreya Kristus: Et Hundrede og Fyrre Beskeder), s. 88.

Det er en lære fra dybet af Satans hjerte, der helt fra begyndelsen har søg at lære mennesket at ”I bliver som Gud” (1. Mos. 3:5).

Denne lære, som højest sandsynligt også er implementeret i din menighed, kære læser, hvis du ellers kommer i en sådan, findes ikke kun citeret og brugt forklædt som afsløret hos Satans apostles bøger, men er også medtaget i mange af de Bibler vi bruger i dag.

The One


Fordi New Ages idé er, at Gud er universets forenede samhørighed, skal man holde øje med sprogbrugen. Der er en helt speciel term inden for New Age, som bedst lader sig udtrykke på engelsk. The One, som på dansk ikke bare kan beskrives med ordene ”den, det, han eller hun”, har en unik betydning inden for New Age, og smugles med ind i mange af de nye Bibeloversættelser i dag.

”Heldigvis” er danskerne så ”dovne”, at nye oversættelser ikke har første prioritet i dagens gøremål. Derfor må vi se til de engelske oversættelser, af hvilke der jævnligt kommer nogle. Men i og med Satans apostle fra eks. USA tager læren og forståelsen i disse oversættelser med sig til Danmark, igennem deres bøger og i flere tilfælde besøg, så er det en stadig voksende trussel, for menighederne i Danmark.

I filmene, The Matrix og Star Wars, som har et tydeligt New Age budskab, støder vi på The One, som i begge tilfælde, er universets frelsere. Neo i The Matrix, er the Chosen One, Den Udvalgte, som kan redde verden fra ondskaben. Luke Skywalker i Star Wars er The One, som ligeledes har Kraften – The Force, til at overvinde ondskaben i universet.

Det er selvsagt ikke Jesus Kristus, som kom i Guds Kraft, der skildres i disse film. Og selvsagt er det derfor, at vi må kikke i modsatte retning, og forvente os det modsatte af Guds Søn, nemlig Antikrist. Satan og Antikrist, er sammen med den falske profet, den sataniske treenighed, der som Faderen, Sønnen og Helligånden, er ét, og må ses som én – parallelt med New Ages idé om menneskets enhed, igennem en opløftet bevidsthed.

Når man læser i ”ulvenes” bøger finder man, at de er ganske bevidste om, at det er denne forståelse, de bag de tiltalende ord, i virkeligheden har. New Age forfatteren – New Ages gudmoder Helene (Madame) Blavatsky, skriver ganske tydeligt, hvem The One er:

Èn (One - skal forstås som et navn) er ikke Jehovah.
Den jødiske guddom er…aldrig det Ene Absolutte Alt (the One Absolute All).
Ingen Gud…navngivet Jehovah…kan være Den (the One).
Den (the One) er over Elohim (Guds Hellige Navn – eks 1. Mos. 1:1).
Den Ukendte Umanifesterede Ene (One), da det findes i begge køn, er mand og kvinde, og derfor ikke den Kristne ’Fader’, der som sidst nævnte er en Mand og ikke androgyn (tvekønnet)” (”Secret Doctrine”, Vol 1., s. 73; Vol. 2., s. 405, 573, 247; ”Sensuous Spirituality”, s. 11).

I bogen See The Secret Doctrine, skriver hun følgende:

Visdommens Drage er den Ene (the One)
Den Store (Great One)…Lucifer
Lucifer er én (one)
Sanat…for han er Én (One)
Den Fyrige Slange…er kun Én (One)
Én (One)for evigt gemt…Sat
Én (One)Virkelighed – den navnløse Sat
Pan…den Éne (One)og Store Alt…teologi gør ham til Djævelen!
Pan er Den (the One)
En jomfru Kumara…Den Mystiske Éne (Mysterious One)” (s. 102, 104, 105, 125, 144, 145, 592, 614)

Med andre ord:

Den (The One), eller Den Eneste (Only One), er Lucifer, dragen, Satan, løgnens fader, det mørke lys af denne planets åndelige ”evolution”.

Den (The One), eller Den Levende (Living One), er hele virkeligheden, som beskrevet i panteisme (den anskuelse at Gud er ét med Universet og indgår i dets mindste dele) eller monisme (filosofi - en opfattelse som hævder at alt kan føres tilbage til et grundprincip).

Den Kommende (Comming One), eller Den Mægtige (The Mighty One) er Lord Maitreya’s New Age Kristus, dvs. Antikrist.

Når vi så kommer tilbage til div. nye bibeloversættelser, og støder på dette sprog, hvor ordene kan være rigtige, men den underlæggende betydning – sammensætningen af ordene m.m. er det stik modsatte, så må vi være på vagt. Meningen er jo, at vi skal lære den Nye Tids sprog. Selvom det kun er ord her og der som ændres, giver det i den større sammenhæng en forståelse, som falder til New Ages fordel og lære.

For at du ikke skal lade dig narre af talen, at det ikke er bevidst ændring af Guds Ord, vil jeg give dig NIV’s (New International Version) Chefredaktør, Edwin Palmer’s udtalelser:

Denne (hans egen oversættelse)viser den store fejl, som er så almindelig i dag, i nogle ortodokse protestantiske cirkler, nemlig fejlen at på ny fødsel afhænger af tro…og at for at blive født på ny, må mennesket først acceptere Jesus som Frelser” (Edwin Palmer, The Holy Spirit, s. 83)

Få klare og bestemte tekster erklærer at Jesus er Gud” (Kenneth Baker, The NIV: The Making of a Contemporary Translation, s. 143)

En redaktør af NASB (New American Standard Version), siger:

Ændringerne ind til videre…er i den rigtige retning…og skulle indeholde spirerne af en ny teologi” (”The Life of Schaff”, s. 427-428)

NASB er på dette punkt, den værste oversættelse, som virkelig danner en ny teologi, en helt ny Guds opfattelse.

Luk. 10:16 NASB: he who rejects Me rejects the One who sent Me. KJV: he that despiseth me despiseth him that sent me DK: men den, som ringeagter mig, ringeagter den (the one), som udsendte mig
Luk. 12:5 NASB: But I will warn you whom to fear: fear the One KJV: But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him DK: Men jeg vil vise jer, hvem I skal frygte for: frygt for ham
Matt. 13:37 NASB: The one who sows the good seed is the SonNIV: The one who sowed the good seed is the Son KJV: He that soweth the good seed is the Son DK: Den (The one), som sår den gode sæd, er Menneskesønnen
Joh. 4:25 NASB: I know that Messiah is coming (He who is called Christ); when that One comes KJV: I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come DK: Jeg ved, at Messias kommer (han, som kaldes Kristus); når han kommer
Joh. 6:46 NASB: except the One who is from God

NIV: except the one who is from God
KJV: save he which is of God DK: kun den (the one), som er fra Gud
Joh. 7:18 NASB: but He who is seeking the glory of the One who sent Him

NIV: but he who works for the honor of the one who sent him
KJV: but he that seeketh his glory that sent him DK: men den, der søger hans ære, som sendte ham
Joh. 9:37 NASB: He is the one who is talking with you.

NIV: he is the one speaking with you.
KJV: and it is he that talketh with thee DK: den (the one), som taler med dig
Joh. 12:45 NASB: He who sees Me sees the One who sent Me.

NIV: When he looks at me, he sees the one who sent me.
KJV: And he that seeth me seeth him that sent me. DK: og den, som ser mig, ser den (the one), som har sendt mig
Joh. 15:21 NASB: because they do not know the One who sent Me.

NIV: for they do not know the One who sent me
King James: because they know not him that sent me. DK: fordi de ikke kender ham, som har sendt mig
1. Kor. 15:28 NIV: the Son Himself also will be subjected to the One KJV: the Son also himself be subject unto him DK: da skal også sønnen selv underlægge sig ham
Åb. 1:17-18 NASB: I am the first and the last, and the living One

NIV: I am the First and the Last. I am the Living One
KJV: I am the first and the last: I am he that liveth DK: Jeg er den første og den sidste og den (the one), som lever


Som du tydeligt kan se, så er der mere end god basis for, at den verbale krig kan vende de der bruger ”rette” Bibler, ikke mindst til New Ages ordbog, men også forståelse og lære. Selv den danske oversættelse vælger i flere tilfælde, at bruge et ord så fattigt og upersonligt som den, om himmelens og jordens Skaber. Joh. 12:45, ville tale meget stærkere, hvis der stod ”og den, som ser Mig, ser Ham, som har sendt Mig”.

As Above So Below


En ”Bibel”, som aldrig nogensinde skulle nævnes i kristne kredse, er oversættelsen The Message (MSG), som Warren i Det Målrettede Liv præsenterer for vore menigheder. Skulle den endelig præsenteres, skulle det være med en bibelkyndighed, der kunne afsløre den som den New Age promotor den er.

Eugene Peterson, som påstår at have omskrevet Bibelen ud fra det originale sprog - ”lavet til at præsentere dens tone, rytme, begivenheder, og idéer, på hverdagssprog” (Indledning til The Message), har formået at flette så megen New Age ind i Bibelens tale, at Guds Ord igennem The Message, er blevet en åben vej til helvedes dyb, frem for en frelsende vej til en levende tro, på himmelens og jordens Skaber.

En almindelig anerkendt New Age frase, som beskriver at Gud er skabningen og skabningen Gud, er denne: ”as above so below”, som betyder ”som ovenfor, således også neden under” – eller ”som oppe, så nede”. Det betyder at det som er oppe – eller rundt om os, over det fysiske univers – eller det, som vi ikke ser, også er her, i vores dimension, eller identisk med vores verden. I okkulte kredse betyder frasen at englene (guderne) og menneskene forenes, som 1. Mos. kap. 6 beskriver det, og de får afkom, nephilims, som Bibelen kalder dem (oversat kæmper), som formentlig er ophavet til hele den hedenske gudekreds. Det er egentlig et større emne, som også handler om at ændre menneskets DNA fra at være tostrenget til trestrenget - det kommer jeg ikke ind på her. I denne sammenhæng er der tale om den iboende gud, der ikke som påstået er Gud, men den del af okkultismens gud, der er spredt ud over alt levende, planter, dyr, menneskeheden, universet, som forenet er gud.

Som oppe, så nede; som nede, så oppe
Denne grundsætning rummer, at den transcendentale Gud over det fysiske univers, og den iboende Gud i os, er ét” (”As above, So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life”, s. 11)

I NASB finder vi også denne frase, som giver forståelsen at Gud og mennesket er ét. Joh. 8:23 siger: ”And He was saying to them, ‘You are from below, I am from above; you are of this world, I am not of this world…’”. Det samme finder vi i NIV. King James siger: “And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.

Maitreya siger: ”Mine venner, Gud er tættere på dig end du kan forestille dig. Gud er dig. Gud er inde i dig og overalt omkring dig” (”Messages from Maitreya the Christ”, s. 88)

Robert Schuller siger: ”Ja, Gud er levende og Han er i ethvert menneske” (”Hour of Power”, program 1762).

Bernie Siegel siger: ”Gud er i alle og alt” (”Prescriptions for Living”, s. 107).

Rick Warren siger: ”Fordi Gud er med dig hele tiden, er der ikke noget sted, Gud er tættere på dig end det sted, hvor du er lige nu” (”Det Målrettede Liv”, s. 92)

New Age forfatteren Helena Blavatsky forklarer det sådan: “Oppe, er Sønnen hele kosmos; nede, er han menneskeheden” (”The Secret Doctrine”, s. 160)

Denne frase, summerer kærnen i magi, og er identisk med foreningen af hankøn-hunkøn, lys-mørke, Yin-yang osv. Det kan ligne en lille ubetydelig forskel. Men forskellen er stor, og forener Guds Ord med New Ages tale. Eugene Peterson bruger i ovenstående citat fra indledningen til The Message ordet crafted, som jeg har oversat med lavet. Craft i engelsk-dansk ordbogen jeg sidder med, betyder bl.a.: ”dygtighed, kunst, list, bedrageri”. Jeg er ikke i tvivl om, at det ord er lige så nøje valgt, som New Age sætningerne i The Message, da oversættelsen med dygtighed, kunst og list, bedrager læseren ind i New Ages mørke hemmeligheder, med sjælen som betaling.

I Matt. 24:4-5 siger Jesus: ”Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange skal komme i mit navn og sige: ›Jeg er Kristus;‹ og de skal føre mange vild”. Eugene Peterson’s bedragende ånd har valgt at omskrive versene således: ”Vær på vagt for dommedags bedragere. Mange ledere vil komme frem, med falske identiteter og påstå, at ’jeg er Kristus, Messias’. De vil bedrage mange mennesker”.

Det svarer til at lære børn, at børnelokkere har en frakke, mørk hat, overskæg og solbriller på, og deler slik ud, mens de siger ordene ”kom med mig”. Da Eugene Peterson ikke ser ud til at have falsk identitet og ligner en ganske almindelig mand, så behøver vi ikke frygte for om han skulle være en bedrager – han taler jo heller ikke om dommedag. Men når vi i hans oversættelse læser Jesu bøn, som Han gav os som retningslinie for vor bøn til vor Himmelske Fader, i Jesu navn, så ser vi, at denne frase som oppe, så nede, skulle være kommet fra Jesu egen mund.

The Message, Matt. 6:10 udtrykker Jesu Ord således: ”Set the world right; Do whats best-- as above, so below” – “Bring orden i verden; Gør hvad der er bedst-- som oppe, så nede”. Selv den danske Bibel udtrykker Jesu Ord korrekt: ”komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen”.

Det er ikke det eneste sted denne unikke New Age frase forceres ind i Guds Ord.
Læg specielt mærke til Kol. 1:14, at alt i himlene og på jorden ikke blev skabt i Kristus Jesus, men det begyndte ifølge Eugenes bedragende ånd, i Jesus. Læser man det forgående vers, er det ikke Guds Søn, man læser om, men ”this Son”, altså denne Søn, som i MSG er ”Gods original purpose in everything created” – ”Guds egentlige formål i alt det skabte”.

Det er frygteligt at denne New Age bog, har fundet sin vej ind i vore menigheder igennem Det Målrettede Liv. Gud er meget streng i forhold til at trække fra eller lægge til det, Han har sagt. Det koster frelsen! Men Det har Eugene Peterson skrevet sig ud af. Den danske Bibel siger. ”Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd?” (Romerne. 8:35). Eugenes løgneånd siger: ”Do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christs love for us? There is no way! Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing, not even the worst sins listed in Scripture” – “Tror du at nogle vil være i stand til at grave en kløft mellem os og Kristi kærlighed til os? På ingen måde! Hverken problemer, ikke hårde tider, ikke had, ikke sult, ikke hjemløshed, ikke brutale trusler, ikke forræderi, ikke engang de værste synder nedskrevet i Skriften”.

Ikke engang synden imod Helligånden (Matt. 12:32), behøver vi at frygte. I New Age ér vi jo Gud og der findes ikke synd og der er ingen konsekvens for vores oprør mod Bibelens Gud.

Kære læser. Man skal være blind og døv, for at overse syndens tilstedeværelse og konsekvens. Tag et billede frem, fra da du var et lille barn, og se dig i spejlet den dag i dag. Har synden ikke en konsekvens? Hvorfor har Rick Warren valgt at tage sådan en råddenskab med ind i menigheden? – Fordi han er oprigtig og inderlig troende på Jesus Kristus? Han kunne ikke gøre det, hvis han havde kærlighed til Sandheden, Jesus Kristus. Men han er en bedrager, der søger at få selv de udvalgte til at fare vild (Matt. 24:24).

Overbevisningen, at Gud er i alt, er en anskuelse som vinder frem som en steppebrand i denne tid. Det er ikke kun i kristendommen, men i alle religioner. Det er et nødvendigt onde, for at få verdens kollektive bevidsthed løftet, til at tage imod Antikrist. Derfor må vi holde godt øje med denne holdning, i alle dens mange aspekter!

The Force


Maitreya, der er den kristus, som New Age vil have de kristne, der nu tror på Guds enbårne Søn, til at følge, siger sådan:
Force, som har mange betydninger på dansk ”kraft, styrke, magt, tvang, drive, presse, trykke, trænge, forcere”, har som as above, so below, en ganske særlig betydning.

I trosbevægelsen – hos Ndifon, Benny Hinn, Reinhard Bonnke osv., fokuseres der på kraften. Kraften får bare navnet Guds Kraft, da det jo er i ”kristent” regi. Jeg har hørt et utal prædikener om denne kraft, ”Guds Kraft”, som ifølge trosbevægelsen kan - og til hver en tid vil - helbrede og give alt der bedes om, hvis der vel og mærke findes den rette tro. Da jeg kom i Københavns Bibeltrænings Center, bad vi ofte om at få del i denne Kraft. ”Giv os mere af din kraft Far” bad vi, uden at forstå, at søger man Kraften, får man en anden herre.

Senere fik jeg anledning til at prøve denne Kraft - kraften som på det stadie af menighedens transformation til New Age forårsagede, at folk blev ”slået af ånden”, og faldt til gulvet – nogle grædende, andre leende - fuldstændig hysterisk. Gud – Yahweh – Elohim - Abraham, Isak og Jakobs Gud - himmelens og jordens Skaber, viste mig klart og tydeligt i handling, at det ikke var ved Hans kraft, folket blev slået til jorden.

I filmen Star Wars, som før nævnt, hører vi ofte fraserne ”use the Force Luke” (brug Kraften Luke), ”may the Force be with you” (må Kraften være med dig). En film som blandt indviede, genkendes for at være skrevet 100% i New Age / hekse sprog.

Neale Donald Walsch skriver:

…ideen at der faktisk kun er ét kraft-felt. At der kun er én energi. At det er selve Livs Energien, og at det er energien som nogle kalder Gud” (”The New Revelations: A Conversation with God”, s. 279)

Robert Schuller skriver om Kraften:

Universets Evige Kreative Kraft (Force)som vi kalder Gud, kan bruse inde i dit væsen og give dig tro på dig selv, selvværd, egenkærlighed, selvtillid! Uden det – er du sunket, med det – er du uovervindelig!” (”Discover Your Posibilities”, s. 3)

Ja, folk som er spirituelt og følelsesmæssigt forbundet til den Evige Kreative Kraft (Force), opdager deres kraftfulde potentiale som en kreativ personlighed og vinder den store præmie i at leve” (”If It’s Going to Be, It’s Up to Me: The Eight Proven Principles of Possibility Thinking”, s. 13)

Som Schuller spørger ”Hvad er den grundlæggende, drivende kraft (Force)i dit liv?” (”Self Love”, s. 16), ligeledes spørger også Schullers lærling Rick Warren: ”Hvad er den drivende kraft (Force) i dit liv?” (”The Purpose-Driven Life”, s. 27, engelsk version – ”Det Målrettede Liv”, s. 28).

Ikke én gang i KJV bruges ordet ”force” (hebr. ”gazal”, græsk ”harpazo”) om Guds kraft. Det er kun skabningens kraft, der benævnes med dette ord – højest sandsynligt grunden til at New Age elsker dette ord, reserveret til skabningen, som de jo mener, er Gud. Ordet ”power” (hebr. ”koach”, græsk ”dunamis”) derimod, bruges i KJV om Guds kraft. Force er en påtvingende kraft, der med sværdet eller dominans kan håndhæves.

Denne kraft (force), som Rick Warren taler om, bliver brudt over et menneske, når de tager imod Jesus Kristus, der med Guds kraft (power), sætter dem fri. Når et menneske frelses og får borgerskab i himmelen (Fil. 3:20), er det ikke længere af denne verden, og er derfor ikke under denne verdens kraft (force) (Ef. 2:1-7)

Når du derfor ser mennesker som overvældes af denne kraft (force), i hænderne på Benny Hinn, Charles Ndifon m.fl., så ser du mennesker, som endnu ikke er sat fri fra denne verdens kræfter. De bliver endnu mere betyngede slaver under kraften ved Hinns og Ndifons virke. Kraften som styrer og driver disse mennesker, kan kun Guds opstandne Søn kan sætte fri fra.

Daniel identificerer Antikrist og siger at i stedet for Gud, vil ”han ære kræfternes Gud” (Dan. 11:38, KJV). Det er klart at Satan dikterer sine apostle at skjule det, så de nye ”forbedrede” bibeloversættelser ikke afslører hans søn. I stedet for ”God of forces” siger disse bibeloversættelser ”God of fortresses” (NIV, NASB, NKJV, DDB mfl.), altså ”fæstningernes gud”.

Det er også klart, at Guds ”power” skal blandes og forvirres med verdens ”force” og New Age biblerne gør det rigtig ”godt” i eks. 2. Mos. 9:14.

…I will send the full force of my plagues – jeg vil sende mine plagers fulde kraft” (NIV)

…I am going to strike you and your servants and your people with the full force of my power – jeg vil ramme dig og dine tjenere med den fulde kraft af min styrke” (MSG)

For I will at this time send all my plagues upon thine heart – For jeg vil ved denne tid sende alle mine plager over dig” (KJV)

Hvem er ”The Force?”

New Ages Blavatsky oplyser:

Hun er Dronningen…den kyske Diana…kirkens sidste indviede Fader [Origenes] døde, og tog hemmeligheden om de Hedenske templer med sig i graven…Diana, Guds Moder (the One Mother of God), der har sin plads i himmelen…Hendes okkulte aspekter og kræfter (powers) er utallige…Den store magiske agent…Astral Lyset…Stjerne Jomfruen – er det som kirken kalder Lucifer…Kraften(the Force)” (”The Secret Doctrine”, Vol II, s. 415, 416, 429, 430, 537)

I bogen Estern Definitions, s. 105, oplyser Sri Aurbindo: ”Den (The One)som vi tilbeder som moderen, er den guddommelige bevidstheds Kraft (Force)som dominerer al eksistens”.

Man skal ikke undre sig over, at The One også viser sig i kvindelig form. Satan gør alt han kan, for at være modsat Gud. I Wicca religionen, som er en moderjord religion, tilbedes Satan – ubevidst – som Gudinden, den Hellige Moder Jord, Store Moder, m.m.

Alexander Hislop, har også identificeret kræfternes Gud (God of forces), som Diana (”The Two Babylons”, s. 31-32). Rusell Chandler, en Los Angeles Times skribent, skriver: “Størstedelen af de der kalder sig selv hekse…følger den naturorienterede polyteistiske tilbedelse af den Store Moder Gudinde, hvis navne inkluderer Diana” (”Understanding the New Age”, s. 124).

The Force, Diana, er blevet gemt væk i de nye oversættelser og er blevet erstattet af den græske gudinde Artemis. KJV, der indeholder Guds Ord til os mennesker, næsten 100% ufortyndet, fortæller også at det ikke er Artemis, men Diana. I Asien, fortæller Apg. 19:24, var der sølvsmede, bl.a. Demetrius, som blev rasende over, at Paulus prædikede at guder der er lavet med hænder, ikke er guder, for de tjente godt på at lave sølv skrin (miniature modeller af Dianas tempel og statuer store og små, af hende) til Diana, som hele verden dyrkede (Apg. 19:27). Det var ikke ”Stor er efesernes Artemis” (Apg. 19:28) som smedene råbte i harme, men ”Stor er efesernes Diana” (KJV).

Diana afbilledes ofte som en kvinde, dækket med bryster fra skuldre til fødder. Andre billeder viser hende med bryster til underlivet, og benene dækket med hoveder fra dyr. Nogle identificerer hende med Semeramis, Babylons dronning, gift med Nimrod, som er ophavsmand til al verdens afgudsdyrkelse.

Senere i Apostlenes Gerninger, (Apg. 19:35), tales der i forbindelse med Diana om billedet som faldt ned fra Jupiter, og moder-barn billedet blev i det hedenske Rom tilbedt som Fortuna og Jupiter-Puer (Drengen Jupiter).

Som du ser, er vi igennem Schuller og Warrens Force, tilbage til romerkirkens Maria / Jesus, den romersk katolske kirke, som har adopteret Babylons oldtidige afgudsdyrkelse og fået navnet ”Det Mystiske Babylon”. Der har været mange antikrister igennem tiderne (1. Joh. 2:18), og mange af dem, kan vi igennem historien påvise, har været tilbedere af Babylons mystik - og mange af dem, var katolikker. Derfor kan det ikke undre os, at også den endelige Antikrist, vil være tilbeder af samme Force, ligesom hans forløbere, og ikke mindst disciple og falske profeter.

Maitreya, som jeg startede med at citere i dette afsnit, er repræsentant af the Force, og denne kraft, siger Maitreya, ”er bag dem”, som arbejder på at omstrukturere verden – deriblandt Guds forsamlinger, som i hast ændres bl.a. igennem Schullers, Warrens og Hybels kirkevækstkoncepter. ”Jeg er bag dem”, siger The Force. Menneskers drømme og bevidsthed smeltes i denne tid sammen, så de sammen med Antikrist som deres frelser, kan forme verdensreligionens globale enhed (Åb. 13:12-15). Længslen efter denne Kraft er umættelig, og anses for, af flere og flere verden over, at være svaret på alle verdens problemer.

P.E.A.C.E


Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere” (2. Kor. 11:14-15).

Som fader så søn. Som citeret i begyndelsen af denne artikel, så vil Antikrist, Satans søn og elskede tjener, mere end nogen anden igennem tiden, bedrage sig til skabningens tilbedelse. Igennem fred, vil han ødelægge mange, har Gud advaret os (Dan. 8:25, KJV) og nu har verden fået Antikrists fredsplan.

Rick Warren, der har haft en stor indvirkning på mange af Danmarks kirker igennem sin New Age bog, Det Målrettede Liv, taler og omfavner New Age igennem formål og drømme, og går nu skridtet videre med en P.E.A.C.E. Plan, hvorigennem ”Gud” vil nå verden med fred.

Endnu engang vil jeg pointere, at Bibelen ikke forkynder fred i vores tid, andet end kunstig fred, der vil ende med at hele verden samles omkring Israel i det som Bibelen kalder Harmagedon (Zak. 14:2, Åb. 16:16).

Denne falske fred, som Rick Warren gør tjeneste for, i Antikrists bedrageriske ånd, har som New Ages ALPHA, fem bogstaver P.E.A.C.E., der har hver sin betydning:
 1. P = Plant Churches – det som vi i Danmark kalder menighedsplantning.
 2. E = Equip Leaders – Udrust Ledere.
 3. A = Assist the Poor – Hjælp de Fattige.
 4. C = Care for the Sick – Omsorg for de syge.
 5. E = Educate the Next Generation – Uddan den Næste Generation.
Rick Warrens hjemmeside for sin Saddleback kirke (http://www.saddlebackfamily.com/peace/), kan man læse at: ”P.E.A.C.E. planen er ’Purpose-Driven-Missioner’ som re-etablerer kirken, som Guds primære middel til at fuldføre den store missionsbefaling, til alle befolkningsgrupper, i alle verdens lande”.

Igennem denne plan, vil Rick Warren nå hele verden for sin gud, og sprede budskabet, som han har lært af sin mester Schuller, som omfavnes af samtlige store New Age ledere.

Jamen, det er da fem gode og noble punkter?

Jo, det er det. Og Warren er ikke i tvivl om, at verden vil tage imod planen. I en Saddleback udsendelse på Internettet, d. 2. november 2003, ”Vores Globale P.E.A.C.E. Plan”, talte Warren om Saddleback Church, der fra at være virksom lokalt og nationalt, nu sigtede globalt og at hans P.E.A.C.E. Plan metodisk, ville konfrontere de største kæmper, som hans kone Kay beskrev som værende åndelig fortabthed. Denne konfrontation ville blive revolutionerende, mener Warren.

Denne plan vil til sidst blive delt med millioner af andre kirker, og sammen vil kirkerne forandre verden, sagde han, og forklarede at nogle gange er det nødvendigt at gå videre til det næste trin af spirituel vækst. Desuden udtrykte han, at kirken havde været velsignet, at have fantastiske lærere som Bruce Wilkinson, og at de der blevet så velsignede, må være en velsignelse for andre.

Vi har set, at Rick Warrens kristendom, er grundfæstet i New Ages bedrageriske efterligning, og derfor kan disse fem punkter, undervist ud fra Warrens synspunkter, ikke blive nogen velsignelse for nogle i denne verden. I og med at Rick Warren netop er så gennemvædet af New Age, kan det heller ikke være nogen overraskelse, at han ikke er dén, der er ophavsmand til P.E.A.C.E. Planen, og det slår hans bedrageriske virke endnu mere urokkeligt fast, når du læser videre:

Neale Donald Walsch, som er begejstret for Shuller, som har uddannet Warren og Hybels i kirkevækst, har på sin hjemmeside (http://www.cwg.org/5steps/5stepstopeace.pdf), samme akronym for fem trin til fred: P.E.A.C.E., som betyder følgende:
 1. P = Permit – ”Tillad os selv at erkende, at nogle af vores gamle overbevisninger om Gud og omkring livet, ikke længere virker”
 2. E = Explore ”Opdag muligheden for, at der er noget vi ikke forstår om Gud og om livet, forståelsen af det, som kunne forandre alt”
 3. A – Announce ”Kundgøre at vi er villige til at nye forståelser af Gud og livet nu bringes frem, forståelser som kunne producere en ny måde at leve på, på denne planet”
 4. C = Courageously – ”Med mod undersøge disse nye forståelser og lade dem, hvis de sidestiller sig med vores personlige indre sandhed og vidden, gøre vort trossystem stort, så det kan indeholde dem” (dem = de nye forståelser – New Age)
 5. E = Express – ”Udtryk vore liv som demonstration af vore højeste overbevisninger, nærmere end fornægtelse af dem”
New Age talen og forståelsen føres ind i kristendommen, via bøger og forandringer i Bibelen. New Age bogen, Jabes Bøn, af Bruce Wilkinson, som også var med i bogen Fra asken: En åndelig respons på angrebet på Amerika, indeholder ordene fra Jabes bøn ”…og gøre mit område stort” (1. Krøn. 4:10). Fredspunkt nr. 4, Courageously, har til formål at lære os, at vi må udvide vore overbevisninger – med præcis samme ordvalg som Wilkinsons bog ”…gøre vort trossystem (område) stort”. For os troende i Kristus betyder det, at vi må gå ud over Bibelens lære, og omfavne østens mystik, for at kunne fuldføre missionsbefalingen…

Selv Jabes bøn, en lille bøn i Bibelen, kan bruges af New Age, til at indfange de udvalgte i Kristus. Tror du at Bruce Wilkonson skrev denne bog, for at opbygge Kristi menighed? – Det er et skræmmende eksempel på, hvordan ulvene kommer inde fra vor midte, og destruerer menighederne, idet de ikke skåner hjorden (Apg. 20:29).

Den lille snak som Walsch havde med gud i The New Revelations: A Conversation with God, åbenbarer guds plan:

Verden må skabe en Ny Åndelighed.
Ikke noget der fjerner den gamle fuldstændigt, men noget der forfrisker den.
Ikke noget der reducerer det gamle, men noget der udvider det.
Ikke noget der undergraver det gamle, men noget der understøtter det bedste af det.
Menneskets Åndelighed har brug for forfriskning.
Det er nu tid til at præsentere verden med nye teologiske tanker og ideer, en ny spirituel model.
Verden må have noget nyt at holde fast i, hvis den vil slippe grebet i det gamle. Hvis du var i midten af en rasende strøm, ville du da give slip på et stykke tømmer?...
Byg derfor en bro
” (s. 177)

Rick Warren udbreder samme ”nye teologiske tanker og ideer”, igennem sine bøger og fredskoncepter. I samme Internet udsendelse fortæller Warren, at han havde tænkt og bedt over det, det sidste år, og at han havde talt med verdensledere og fået deres mening. Og derigennem fandt han på denne P.E.A.C.E. Plan. Han sagde: ”Ved du hvad det er Gud gør? Han forbereder distributionskanalen. Gud forbereder en platform til fred”.

Han gik videre og opfordrede folk til at bede denne bøn: ”Gud, jeg forstår ikke det hele. Jeg ved ikke hvorfor, eller hvornår eller hvordan eller hvor, men jeg siger til dig, brug mig. Jeg siger de to farligste ord i livet, Herre – brug mig – og jeg forstår ikke det hele, men tæl mig med”.

Dengang jeg kom i Københavns Bibeltrænings Center, hørte jeg ofte, at jeg måtte lade hjernen blive derhjemme, så den ikke hindrede mig i at synke det jeg hørte, og gribe det med hjertet. Jeg gjorde den gang, og alt jeg ikke forstod, accepterede jeg, uden at resonere. Min tro blev voldtaget og det tog mig tre år, før jeg igen kunne læse Bibelen under Helligåndens vejledning.

Det er præcis det samme Rick Warren beder sin menighed om at gøre. Han øver åndelig voldtager på folket – skåner ikke hjorden. Med fred ødelægger han mange, præcis om man kan forvente sig af Antikrists forløbere.

Fredsvaser
Buddhismen, som er en kær søster til New Age, har også sin freds plan.

Sidst i 80’erne, etablerede Dilgo Khyentse Rinpoche et Freds Vase Projekt, som stammer helt tilbage fra det ottende århundrede, hvor Guro Rinpoche havde gemt instruktioner til etablering af vaserne som Termas (Skatte undervisning). Denne hemmelige instruktion, blev opdaget af Jamyang Khyentse Wangpo (1820 - 1892) og Chogyur
Dechen Lingpa (1829 - 1870). I 1991, lovede Dzongsar Khyentse Rinpoche at være den ansvarlige bag projektet, som har til formål at placere 6.200 skatte vaser på særlige steder, verden over, udvalgt igennem bl.a. Tibetansk Buddhist Astrologi. (http://www.siddharthasintent.org/gentle/GV20.pdf)

Der er syv typer vaser, som indeholder forskellige ingredienser, alt efter vasens formål. Dyrebare metaller, ædelstene, jord, vand, såvel som passende mantraer og bønner. Når vaserne har fået det rette indhold, indvies de igennem forskellige metoder.

Ud af de syv typer, er der kun tre som er relevante i dag.

At berolige krig: Denne vase tjener til at berolige negativitet, så som griskhed og vrede, som giver opstand til konflikt, hunger efter magt og grådighed, hvilket leder til følelsesløse terrorhandlinger og endelig krig.

At berolige og forhindre sygdom. Denne er til at berolige gamle så vel som eksisterende sygdomme, og til at forhindre nye at opstå.

At genoprette kraften til elementerne: Denne er til at forhindre den hurtige udtømning og forurening af de grundlæggende elementer og natur ressourcer, for at opretholde livet for alle levende væsner.
” (http://www.siddharthasintent.org/peace/treasure_vases.html)

Udvælgelsen af placeringerne for vaserne, forgår ud fra følgende kriterier:
Derudover placeres vaserne i alle landes hovedstæder, primære bjergkæder og primære vand systemer.

I Danmark er der endnu ikke placeret nogle vaser, men fireogtyve tiltænkes fordelt rundt om i landet, på følgende placeringer (http://www.siddharthasintent.org/peace/europe/den.htm):
Vil du vide mere, kan du kontakte de ansvarlige i Danmark: Steve Lutzer & Stella Mathiasn, e-mail: LM@inform.dk

Måske virker det ligegyldigt og latterligt. Men i den dæmoniske verden, er remedier en meget vigtig detalje, da sådanne er legitime opholdssteder for dæmoner.

Har man eks. en Buddha figur i huset, kan man være sikker på, at dæmonen der har sit retlige tilhørssted i denne afgud, også er til stede. Derfor er disse vaser en okkult trussel mod vort land.

Bibelen fortæller også, hvordan folkene rydde op i deres hjem, da de blev frelst: ”Adskillige af dem, som havde øvet trolddom, kom også bærende med deres bøger og brændte dem op for alles øjne” (Apg. 19:19), og grunden er, at dæmonerne har en lovlig adgang blandt os, når vi har remedier hos os, som er deres, eller indviet til dem.

Et godt eksempel findes i bogen Blood on the Doorposts, side 122-125, som fortæller om et ægtepar, hvor forældrene var satanister. Ved at placere noget så ”uskyldigt” som en indviet nål, kunne de øve åndelig kontrol over familien. Da nålen blev fjernet, mødte mandens forældre op, og forsøgte at placere en ny nål, fordi dæmonerne ikke længere havde en legal indgang i hjemmet.

Selvværd


Når vi nu har talt om New Ages ord-krig, som redefinerer Bibelens benævnelser, så er der en ny bevægelse, som ikke nødvendigvis vender ordenes betydning, men vender menneskets behov væk fra Gud, og åbner en kæmpe port til forståelsen, at mennesket er Gud.

Robert Shculler skriver i sin bog Self-Esteem: The New Reformation (Selvværd: Den Nye Reformation) at: ”Jeg hævder at dette utilfredsstillede behov for selvværd ligger til grund for hver en handling” (s. 15)

Denne påstand, trænger stadig dybere ind i menighedernes tanker og overbevisning, samtidig med, at den gennemsyrer hele samfundet. Schuller siger i samme bog at. ”Selvværd er…det eneste, største behov menneske racen står over for i dag” (s. 19).

Kristen Psykologi, som bearbejder menneskets psyke - ikke igennem Guds Ord - men igennem menneskelig filosofi, teori og den Nye Tids egocentrerede og humanistiske overbetoning af mennesket uden Gud - direkte og indirekte i kristen litteratur, prædikener og sjælesorg - fører dæmoniske lærdomme ind i vor midte, og vender menneskets hjerte væk fra Gud, til selvet – herunder selvretfærdighed og stolthed, som Jesus ikke kom for at frelse.

James Dobson, som er grundlæggeren af www.family.org, og som også er leverandør af Rick Warrens bog (http://www.family.org/resources/itempg.cfm?itemid=3929), er et pragt eksempel på en mand der blander psykologi med Guds Ord. Han siger: ”Hvis jeg kunne skrive en recept til verdens kvinder, så ville jeg udstyre hver af dem med en sund dosis af selvværd og personlig værdi…Jeg har ingen tvivl om at det er deres største behov” (”What Wives Wish Their Husbands Knew about Women”, s. 35)

En anden kristen psykolog, Philip A. Captain, går yderligere og siger: ”Et andet område af en moders ansvar igennem graviditeten, er at møde sit spædbarns psykologiske behov. Det mest basale psykologiske behov spædbarnet har inde i maven, er at have en moder som har en positiv selvopfattelse eller selvværd. Det følelsesmæssige klima igennem graviditeten, etableres af moderens syn på sig selv”. (”Eight Stages of Christian Growth”)

Gud kender mennesket, og ved, at når ugudeligheden tager overhånd som den hargjort i dag, så vil mennesket stå frem med gudsfrygts skin (2. Tim. 3:5) – som Robert Schuller og hans psykespirituelle disciple – og være ”egenkærlige (KJV: ’lovers of their own self’ - tilbedere af selvet)…pralende (KJV: ’proud’ – stolte)” (2. Tim. 3:2).

Også på dette område har Satan dirigeret sine disciple til at ændre Guds tale. Ved at bruge ord som ”Bibelen siger…”, eller ”Der er mange vers…”, citerer flere og flere de nye New Age bibler der siger:

2. Kor. 1:12:2. Kor. 1:14:2. Kor. 5:12:Jak. 1:9:Gud taler om at glæde sig, mens Satans apostle taler om at være stolte. Anton Lavey citerer i Den Sataniske Bibel at: ”Tiderne har ændret sig. Religiøse ledere prædiker ikke længere at alle vore naturlige handlinger er syndfulde. Vi synes ikke længere at sex er beskidt – eller at være stolte af os selv er skamfuldt – eller at ønske noget en anden har, er umoralsk” – ”Selvfølgelig ikke, tiderne har ændret sig”, siger Lavey, og citerer videre: ”Hvis du vil have bevis for dette, så se bare på hvor liberale kirkerne er blevet…”. Lavey resonerer og siger: ”Satanister hør disse, og lignede udtalelser, hele tiden… hvis verden har ændret sig så meget, hvorfor så fortsætte med at gribe efter trådene af en døende tro?” (”The Satanic Bible”, s. 47)

Kære læser. Satan selv, åbenbarer igennem sin tjener Anton Szandor Lavey, at den tro, som de nye Bibler åbenbarer, hænger i laser og er ikke værd at gribe efter. Lad os vende tilbage til Guds Sande Ord, som gengives så tæt på 100% perfekt som muligt, i KJV 1611.

En 18 årig pige, Wanda Williams, prøvede at efterleve Schullers nye selvværds reformation, og efterlod en selvmordsbesked:

Intet skete sidste år, som kunne gøre livet umagen værd. For præcis et år siden, lavede jeg en slags aftale med Gud eller skæbnen, og dette (selvmord ved hængning)er min del af aftalen. Jeg aftalte at hvis der ikke skete noget sidste år – som gjorde livet værd at leve og gjorde mig til noget (samme type person af betydning, som Wilkinsons gud vil vi skal være i hans bog, The Dream Giver), så ville jeg stoppe med at leveved udgangen af året. Det var ikke for meget forlangt, men jeg fik det ikke. Vær venlig ikke at tro det er noget som er frembragt af de seneste begivenheder. Selvmord er en kujons udvej, så jeg er en kujon. Jeg har bare ikke modet til at fortsætte med bare at eksistere” (”Why We Act That Way” af John H. Miller, s. 37)

Schullers, Warrens, psykologiens og alle nye bibelversioners udtalelser om menneskets selvværd, er en dæmonisk lære, der giver mennesket tomhed uden Gud, frem for at elske Gud, sin næste, og til sidst sig selv.

Sandheden er, at livet ikke er værd at leve, hvis vi lever for os selv. Skal livet give mening, er vi nødt til at leve for noget andet, end os selv – noget større – én som er værd at leve for. Når de nye Bibeloversættelser allerede nu udskifter glæde med stolthed og Gud med the One, kan det snart være svært at finde Guds svar på disse problemer.

Selvværdsbevægelsen, den nye reformation, vender alt på hovedet. Robert Schuller skriver: ”Når først en person tror på at han er en ’uværdig synder’, så er det tvivlsomt at han kan acceptere den frelsende nåde som Gud tilbyder i Kristus” (”Self-Esteem: The New Reformation”, s. 98).

Når en person har lært at han er god, at han har et selvværd – en værdi i sig selv - så er det uundgåeligt, at han vil synes at han selv ville kunne opnå Guds accept. Men det vil blive en livslang kamp om at opnå det umulige – 100% nederlag.

Sandheden er, at først når en person netop har set at han er uværdig og at hans selvværd ikke kan gøre noget for ham – først når han accepterer, at han er en uværdig synder - da kan han give sit liv i Jesu hænder og tro på, at det ikke er igennem ham selv, men igennem Jesus Kristus der opnås accept hos Gud.

Jesus sagde: ”ét er nødvendigt” (Luk. 10:42), og læst i sammenhængen er det nødvendige Jesus – at høre Hans Ord.

En kristen psykologi lærer, Dr. Wayne Colwell fortalte hans klasse at: ”Depression har altid en mangel på selvværd forrest. Vær forsigtig med at henvende en deprimeret person til Skrifterne…ingen forkyndelse. Jeg ville anbefale en pause fra kirke, hvis der forkyndes i kirken” (”Is Self-Esteem Proper for a Christian?”, af Jeff Boer, i The Journal of Pastoral Practice, Vol. 5, No. 4, s. 78)

Bibelen siger: ”søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt. 6:33). ”Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind; han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag” (Sal. 37:4-6). Læs evt. hele salme 37. Det er Guds visdom til et liv der er værd at leve!

Salomo bad ikke om selvværd, så han kunne føle sig værdig til at herske over Israels folk. Han bad om et lydhørt hjerte (1. Kong. 3:9) – han søgte først Guds rige – og fik så ”stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg (Gud)vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer ad mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv” (1. Kong. 3:12-14)

Først når et menneske har accepteret at han intet er i sig selv, men er alt i Kristus, da er hans liv værd at leve. Paulus taler til Filipperne og siger: ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus” (Fil. 4:6-7). Der findes utallige henvisninger i Guds Ord, der lærer os, hvordan vi får et godt og meningsfyldt liv på denne jord. Bibelen er til opmuntring for de betyngede og til formaning for de selvretfærdige og selvværdige. Bibelen er alt mennesket har brug for, i alle livets spørgsmål. Og derfor er det klart at vores sjæls fjende, Satan, søger at forvanske dette Ord, så hans psykespirituelle lærdomme, kan trænge dybt ind i menighedernes hjerte og ødelægge menneskers syn på sig selv og ikke mindst Guds Sandheder.

Paulus fortalte: ”Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de overmåde høje åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en Satans engel til at slå mig i ansigtet, for at jeg ikke skal hovmode mig. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte vige fra mig, men han har svaret mig: »Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt.« Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig. Derfor er jeg vel til mode under magtesløshed, under mishandlinger, i nød, under forfølgelser, under ængstende kår for Kristi skyld; thi når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.” (2. Kor. 12:7-10)

Guds vej, er at se væk fra sig selv. At være noget for andre (1. Kor. 9:19), frem for at leve for sig selv. At elske Gud og sin næste, før sig selv (Matt. 22:37-40, Joh. 15:13). Philip Captain, den kristne psykolog, vender Guds visdom på hovedet og siger: ”Faktisk, så er vores evne til at elske Gud og vores næste begrænset af vores evne, til at elske os selv. Vi kan ikke elske Gud mere end vi elsker vores næste og vi kan ikke elske vores næste mere end vi elsker os selv” (”Eight Stages of Christian Growth”, s. 157).

Gud advarer imod psykologi og siger: ”Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag, som støtter sig på menneskers overlevering og verdens »magter«, ikke på Kristus” (Kol. 2:8). Der er ingen tvivl om, at psykologi hviler på verdens magter. Karl Jung, psykologiens forfader, fortæller selv om personligheder fra verdens magt, bl.a. Philemon, (udtales Filemon som filosofi), som ”hjembragte mig (Jung)den afgørende indsigt… Philemon repræsenterede en kraft som ikke var mig selv… det var ham der talte, ikke jeg… for mig var han, hvad indianerne kalder en Guru” (”Jung, Memories, Dreams, Reflections”, s. 183)

Psykologi er en menneskelig og dæmonisk videnskab, der søger at behandle mentale processer og adfærd, på lige fod med al anden videnskab, der med teorier behandler forskellige områder, og hele tiden må ændre teori for at få resultaterne til at passe. Den bygger ene og alene på menneskelig og dæmonisk visdom, som er dårskab i Guds øjne. Gud som har skabt os, giver os retningslinier vi skal søge at følge, men som videnskaben søger at komme uden om – deriblandt også skabelsen.

Derfor er psykologi en usikker teori, og når den endvidere går imod Guds visdom, som er intelligensen og designeren bag det skabte, der i bland mennesket, så er det klogt ikke at lytte til videnskabens teorier, men Skaberens fakta. Psykologi efterlader dig, med dig selv at leve for, men Bibelen giver dig Gud at leve for, og Hans visdom, som kan bringe stabilitet og overskud til andre ind i dit jordiske liv, om du handler på Hans Ord.

Bortrykkelsen


New Age har altid haft med i deres regnestykke, at de der ikke formåede at opløfte deres bevidsthed – udvide deres trossystem - til at tage imod den Kristus der kommer i sit eget navn (Joh. 5:43), de måtte fjernes fra denne planet.

Bill Lambert, leder for The House of Teosophy udtalte på et seminar, ang. den ny verdensorden, at mennesker som ikke var parate – altså hvis bevidsthed ikke er løftet nok til at kunne tage imod Antikrist - er ”udvalgt til at gå ind i et andet rum”. Han ved ikke hvordan det kommer til at foregå, men ”disse mennesker vil forlade denne dimension”. (Læs mere her)

Det er tydeligt at Bill Lambert taler om bortrykkelsen (1. Tess. 4:17), hvor Jesus kalder sine troende hjem. Vi forlader denne verden, for at Antikrist kan få frit løb til at gøre hvad han er bestemt til.

Men New Age må have en forklaring på dette. Og er vi ikke at finde her på denne planet, må der nødvendigvis være noget kendt udenfor vores planet, som kan opfylde både opgaven og forklaringen på den pludselige forsvinden, af forhåbentlig millioner af mennesker.

Der har i de sidste halvtreds år, været en øget fokusering på UFO’er. Der er utallige beretninger, om mennesker der har set sådanne flyve hen over himmelen i hast, og mange har endda oplevet at blive suget ind i en sådan UFO. Der findes knap mennesker på jorden i dag, som ikke tror at ”der er noget derude”, og mange tror at rumvæsner er jordens og skabningens ophav. New Age læren underviser, at vore venner i det ydre rum, er dem som vil hjælpe menneskeheden til at opløfte bevidstheden til det rette niveau.

Det er klart, at UFO fænomenet er dæmonisk aktivitet. Og derfor kan vi ikke andet end at tage for givet, at UFO aktiviteten vil stige i takt med at New Age vinder frem. Og til formålet har en mand ved navn Ramon Watkins fået åbenbaret, at han offentlig skal stå frem og vise verden, hvad han kan.

Ramon Watkins som kalder sig Prophet Yahweh (Yahweh er Guds hellige navn – eks. som Jesus kaldte på, i Matt. 27:46 – i den Danske Bibel er gengivet Eli), har siden 1979 fremkaldt rumskibe og UFO’er. Efter et bibelstudie om UFO’er i Bibelen med sine Bibelstudenter, følte han sig tvunget til at gå ud og bede Yahweh om at sende en UFO de kunne se, på samme måde som de gamle profeter påkaldte syn. ”Til vores forbløffelse, viste en glødende UFO sig for os, lige efter vi havde bedt, og den fløj fra den ene ende af himmelen til den anden. Vi var målløse over det mirakel vi se, og blev efterladt mundlamme.

I ca. 25 år, har Prophet Yahweh fremkaldt UFO’er – ca 1500 stk., og fik så for nyligt åbenbaret, at han skulle gå ud i offentligheden med fænomenet. (http://www.prophetyahweh.com/). Han har lavet en ”50 stats UFO Fremkaldnings Tour 2005”, hvor han i alle USA stater, vil stå frem og fremkalde UFOer og rumskibe. Læs mere i hans Yahoo forum (http://groups.yahoo.com/group/pyufos/)

WorldNetDaily.com havde d. 29 maj en artikel, hvor Prophet Yahweh havde kontaktet en ABC–TV samarbejdes station i Las Vegas (KTNV), for at de skulle filme fænomenet. De måtte bestemme tid og sted. Journalisten var ikke i tvivl om, at det hele var pjat, men da UFO’en viste sig på himmelen, så man på videoklippet en forbløffet mand, der ikke troede sine egne øjne.

Fra 1. juni til 15 juli i år, vil Ramon Watkins nedkalde UFO’er rumskibe over Las Vegas for at medierne kan filme og tage billeder af det. Det skal være en stor demonstration af Profetens telepatiske kontakt med sine rumvenner.

Inkvisition
Men det er ikke kun bortrykkelsen New Ages profeter forkynder. Bibelen fortæller, at midt i trængselstiden, vil Antikrist – New Ages Kristus – ”føre krig mod de hellige” (Åb. 13:7), og det er Maitreya klar over. Han siger at ”Mit Komme, bringer fred” (”Messages from Maitreya the Christ”, s. 150).

Hans komme indbefatter, at verden accepterer at han ”er dit Håb, dit Formål, dit Hjerte” (”Messages from Maitreya the Christ”, s. 23, 123). Til de der ikke accepterer ham, siger han:

Adskillelsens forbrydelse (os der ikke ser menesket som en del af Gud) må drives fra denne verden. Jeg erklærer det, som Mit FormålAlle som hindrer manifestationen af menneskets guddommelighed, må drives fra vores planet” (”Messages from Maitreya the Christ”, s. 189, 248).

I New Ages terminologi, er den overbevisning at mennesket ikke er guddommeligt og en del af Gud, ensbetydende med at være selv-centreret og adskilt. Med denne forståelse skriver New Age leder Barbara Marx Hubbard at:

Den fundamentale tilbagegang er selv-centrerethed, eller illusionen at du er særskilt fra Gud. Jeg ’fører krig’ imod selv-centrerethed. Det skal uden tvivl overvindes. Barnet må blive voksent. Mennesket må blive Guddommeligt. Det er loven…Ved den sam-kreative fase af evolutionen, er en selv-centreret sjæl som en dødelig cancer celle i en krop: dødelig for sig selv og for helheden”” (”The Revelation: A Message of Hope for the New Millinium”, s. 233, 255)

Kirurgen vover ikke at efterlade nogen cancer i kroppen når han lukker såret efter en vanskelig operation. Vi vover ikke at efterlade nogen selv-centrerede på Jorden, efter udvælgelsesprocessen” (s. 240)

Udvælgelsesprocessen, er den proces hvor ”Gud” udvælger og udstøder de mennesker, som ikke accepterer læren om enhed og Gud i os – at vi er Gud. Det lyder unægtelig som endnu en inkvisition, hvor dyret, måske igennem den katolske kirke, endnu engang, slagter de sande troende i Jesus Kristus.

Afslutning


Selvom flere af de ord som New Age bruger på engelsk, ikke umiddelbart får samme betydning på dansk, så må vi holde øje med de lærere og forkyndere der kommer fra engelsk sprogede lande, som bruger disse termer. Selvom de ikke umiddelbart kan implementeres på samme måde i det danske sprog, så er der den underliggende forståelse af Evangeliet og Bibelens Ord, som fører os væk fra Guds Ord. Det er ikke længere Jesus Kristus, Ordet, der taler, men en New Age kristus, som søger at få os til at vrænge næse af Kristus som korsfæstet, for vores synds skyld.

Det er ikke et spørgsmål, om menighederne bliver forvandlet til denne Nye Tid, eller hvornår. De fleste menigheder – højest sandsynligt alle dem, som kan forvandles – er allerede forvandlet og alle New Ages metoder og ideer er nu i brug, i disse menigheder. Spørgsmålet er hvornår Antikrist står frem - hvornår den standhaftige menighed bortrykkes.

Forståelsen og Bibelen er blevet ændret så kraftigt, at dét som Gud gav os til frelse, er blevet transformeret til en sikker vej til fortabelse. Forberedelserne til at producere Antikrist er godt i gang og næsten færdig på alle områder, verden over. Satan og hans dæmoner er ved at lægge sidste hånd på værket. Verdensmagten er overtaget. Verdensøkonomien er overtaget. Verdensmilitæret er overtaget og Verdensreligionen er etableret og implementeret i hjerterne af langt den største del af verdens befolkning.

Det er blevet nat, og få er interesseret i at holde fast på Guds evige Ord, som af de fleste anses for at være noget der trænger til fornyelse og forfriskning – og det kan kun ske igennem menneskelig filosofi og dæmonisk lærdom. Jesus har forberedt os på det, idet Han har fortalt os at: ”der kommer en nat, da ingen kan arbejde” (Joh. 9:4) og dertil er vi nu nået. De der ser, ser. De der fornægter, fornægter. Vi kan ikke forvente os en vækkelse, som alle disse kirker arbejder på. På grund af at vi ikke har holdt fast på Hans sande Ord, men har accepteret et utal af falske oversættelser, kan vi kun forvente at den okkulte vækkelse der har fejet over jorden i flere år nu, tager til – en vækkelse der ”vækker” jorden til tilbedelse af Antikrist.

Men lad os ikke give op. Lad os holde fast ved Guds Ord, givet til os igennem KJV 1611. Jeg er ked af, at der ikke findes en dansk oversættelse af Guds Ord, som er troværdig. Der findes mange der ikke er gode nok til engelsk, så de kan bruge KJV. Men de fleste kan norsk, og der findes en Bibel på norsk der hedder Bibelen Guds Ord, som langt hen er vejen, er trofast mod Bibelens originale kopier, ligesom KJV.

Jesus ønsker, at vi skal vogte Hans lam og får og være hyrde for dem (Joh. 21:15-17). Peter, som troede på at Jesus var Guds Søn, hvilket Faderen i Himmelen havde åbenbaret for ham (Matt. 16:17) - typen som Jesus, på klippen, ville bygge menigheden med - fik at vide, at hvis han elskede Jesus, skulle han vogte og lede Guds folk.

Med Jesu egne Ord kan vi påvise, at denne tid vil være fyldt med bedrag. Både Mattæus, Markus og Lukas gengiver disse Ord (Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21), og med dem må vi hjælpe hinanden til at afsløre fjendens gerninger.

Rick Warren er ikke en sådan person, som Jesus kan bruge til at vogte og lede sine får. Warren citerer tværtimod Apg. 1:7-8 og siger at ”Når disciplene gerne ville tale om profeti, vendte Jesus hurtigt samtalen til evangelisation. Han ønskede, de skulle koncentrere sig om deres opgave i verden. Egentlig sagde han, hvis vi skulle sammenfatte det: ’Detaljerne om min genkomst kommer ikke jer ved. Det, der kommer jer ved, er den opgave, jeg har givet jer. Koncentrer jer om den.” (”Det Målrettede Liv”, s. 295-296).

Denne løgn, går igen i alle kirkevækstkoncepterne. Der er ingen bekymring om at Satan går rundt som brølende løve (1. Pet. 5:8), for at finde en indgang til at slagte, ødelægge og bedrage. Robert Schuller siger endda at: ”Fokuser på det positive. Hvis du accepterer Jesus Kristus som din Frelser og tager Ham ind i dit liv, så skal du aldrig mere bekymre dig om djævelen” (”Discover Your Posibilities”, s. 61). Rick Warren siger ligeså at: ”Det hjælper os at vide, at Satan er fuldstændig forudsigelig” (”Det Målrettede Liv”, s. 211).

Warren mener at fordi Satan kommer igennem fristelser, hvilket han har gjort i 6.000 år, så er han forudsigelig. Men hvilke fristelser? Hvis man ikke underviser Guds folk i, at Satan er den snedige slange, der formåede at narre mennesket, mens de var sammen med Gud, skulle han så ikke kunne skræddersy en fristelse, så snedig, at vi som et syndigt degraderet menneske, tynget af et spoleret sind, falder så lange vi er, om vi ikke våger og er ædru?

Warren er selv faldet for fristelsen, at bruge Satans ord, frem for Guds Ord. De alternative Bibeloversættelser som han bruger i sin bog, viser tydeligt, at han er faldet for en fristelse, han ikke selv ser som en fristelse. Når han så endvidere fører fristelsen ud i livet, bliver den til synd, og til sidst død (Jak. 1:15) for ham, for ”Om nogen holder fast ved mit ord, skal han i al evighed ikke smage døden” (Joh. 8:51). Men bruger man den rette Bibeloversættelse, så er det ikke noget problem – husk på intet kan skille os fra Kristi kærlighed, ”ikke engang de værste synder nedskrevet i Skriften” (Romerne. 8:35, MSG). Men heldigvis er det ikke The Message, der er Guds Ord, og Gud gør det tydeligt for os, at ”det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer” (Es. 59:2). The Message fordrejer også dette vers og siger at ”det forkerte er i jer”, selvom verset videre forklare hvilken synd det er – ikke en indre synd, men den synd der føres ud i livet: ”jeres hænder er sølet til af blod og jeres fingre af synd; jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab…” (Es. 59:3).

Kæmp I for at komme igennem den snævre port; thi mange, siger jeg jer, skal søge at komme ind og ikke formå det” (Luk. 13:24), for ”Mange skal sige til mig (Jesus) på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?” (Matt. 7:22).

Kære læser. Lad os holde fast ved Jesus Kristus, Yahshuah Messias, Guds opstandne Søn, og være tro mod Ham, i ord og gerning. Lad os holde fast ved Hans sande Ord og tage afstand fra Satans Bibler. Jesus kommer snart, så spild ikke tiden men søg Herren af hele dit hjerte og find Ham i King James Versionen 1611.


Debat: Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation