Willow Creek er bygget på B. Hybels frafaldsteologi

af Holger Skov Særkjær
Lagt på d. 23/03-03Jeg har tidligere skrevet om Willow Creek (fremover WC). Men efter som dens afvigende synspunkter vinder frem og mange ikke kan se, at WC forkynder en alvorlig forførende lærdom, vil jeg her bringe en mere uddybende artikel om, hvorfor dens lære ikke stemmer med Bibelen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Som den lunkne Laodikea menighed


Kort sagt ligner WC den lunkne Laodikea menighed, til hvilken Jesus sagde: ”Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Eftersom du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.” Åb 3:15-18.

Senior pastor i WC, Bill Hybels (BH), har i sin teologi fjernet betydningen af Jesu død på Golgata og fyldt en del filosofi og psykologi ind i stedet. Han går ind for at fjerne De ti Bud fra skolernes undervisning. Og menighederne skal høre det, de gerne vil og skal formes som en skygge af verden. Medens Paulus skriver, at den skal formes til at være et billede af Kristus. (Romerne 12:2.) Kristus er klippen, som verden forarges over, og tager vi ”forargelsen” i Kristi lære bort, er det ikke længere sandheden, menigheden underviser i.

Kristus var villig til at blive offentlig ydmyget, pisket og vanæret for vor skyld. Men den verdens-lignende menighed/kirke WC vil have ”bånd og ordener” at pynte sig med.

Menigheden i Smyrna, Joh. Åb 2:8 , var den eneste menighed, som Jesus ikke fordømte. Hvorfor? Fordi den var tro til døden. (Vers 10.)

Der har gennem tiderne være forfølgelse af sande kristne, som ikke veg tilbage for at blive martyrer for Kristi skyld. (Se for eks. Hebr 11:37-38.) Verden var dem ikke værd. I dag er skillevejen mellem verdslig ære og martyrdøden ved at blive tydelig igen. Dog ikke i WC, hvor skellet udslettes.

WC vil fjerne de stærke, bibelske ord som: Omvendelse. Født på ny. En ny skabning i Kristus o.l.

Paulus skriver: ”Men Gud være tak, som altid leder os til sejr i Kristus, og som ved os gør kundskaben om ham kendt på ethvert sted som en liflig duft! Thi vi er Kristi vellugt blandt dem, som bliver frelst. Og for dem som går fortabt, er vi dødens duft, som fører til død. … For vi er ikke som de mange, der forfalsker Guds ord for vindings skyld. Men ud fra renhed, som af Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.” 2. Kor 2:14-17.

Kan WC menigheden ikke tåle evangeliets vellugt, eftersom de søger at dæmpe den?

Søg den sande vej


Det er ikke uden betydning, hvilken vej vi vælger. I Jer 6:16-17 står: ”Så siger Herren: ”Stil jer ved vejene og se efter, spørg efter de gamle stier, spørg, hvor den gode vej er og vandre på den! Da skal I finde hvile for jeres sjæler. Men de svarede: Vi vil ikke vandre på den! Jeg satte også vægtere over dig, og de sagde…: Det vil vi ikke!

Vil vi høre? Spejder vi efter den sande vej? Det er det evige liv det drejer sig om og ikke et ligegyldigt spørgsmål om et eller andet, der kun har timelig betydning. Vi må vælge en menighed, der lærer os om betydningen af Guds Lams blod, thi ”uden blodsudgydelse bliver der ingen tilgivelse.” Hebr 9:22.

Den hellige gruppe af løskøbte, som Kristus kommer igen for at hente hjem til sig, har fået sine synder tilgivet på grund af Jesu blod.

Vi må elske de gudgivne ord: ”Hele Skriften er indåndet af Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til retledning og til oplæring i retfærdighed.” 2. Tim 3:16-17. Manipulerer vi med Skriften, kan den ikke længere retlede og oplære til retfærdighed. Og uden retfærdighed er der ingen adgang til Himlen. Det er forfærdelig, når nogen i dårskab øder deres jordiske værdier såsom hjem og andet bort, men det er for intet at regne mod i ubetænksomhed at miste sin frelse. ”Thi hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden men mister sig selv eller går fortabt?” Luk. 9:25.

Muslimer på Willow Creeks prædikestole


Jakob Pracsh skriver i sit blad MORIEL, at BH tillader muslimer til at prædike i WCs kirker. Han efterligner dermed sin mentor, Schuller, som åbnede sin kirke for muslimske prædikanter efter 11. sept., hvor muslimer myrdede mindst 3000 personer.

I MORIEL advares der imod den kirkevækst-metode, BH bruger, og den beskrives som økumenisk og ubibelsk.

Schuller har rent ud udtalt, at han ikke ville have noget imod, hvis for eks. hans børnebørn blev muslimer. Prasch spørger undrende, om de mange efterfølgere af Hybels, Schuller og paven vil synes om at tilbringe evigheden i samme helvede som Muhammed og hans fæller.

Satan er en bedrager. Vi kan derfor ikke blive overrasket over, at hans tjenere BH og Schuller er det samme. Paulus skriver om, at: ”… sådanne er falske apostle, bedrageriske arbejdere, som omskaber sig til Kristi apostle. Og det er ikke noget at undre sig over; for Satan selv omskaber sig til en lysets engel. Derfor er det ikke noget mærkeligt i, om hans tjenerne også giver sig ud for at være retfærdigheds tjenere. Men deres ende skal blive i samsvar til deres gerninger.” 2. Kor 11:13-15.

Og vi læser i Alpha´s egne skrifter på Internettet, at BH introducerede Nicky Gumpels ALPHA ved hvert møde lørdag aften og søndag morgen i WC.

BH har specielt bedt for Nicky Gumpel og takket for hans store tjeneste med at sprede Alpha kurserne, som har nået millioner af mennesker verden over. (Se mine artikler om Alpha på min hjemmeside og på tagryggen, der klart viser, at Alpha bringer et ufuldstændigt budskab, der ”vaccinerer” deltagerne imod senere at kunne modtage Bibelens sande budskab om frelse. HSS.)

BH samler 17.000-20.000 mennesker til sin ”tjeneste” hver lørdag aften og søndag morgen, hvor de har det behageligt, idet ingen nævner noget om synd eller omvendelse, men i stedet underholdes der med den ”kristne” musik, verden kan lide at høre. 20 rock-band spiller i WC, medens laserlys farer rundt, og et specielt lydsystem får tonerne til at fylde den store sal. Dertil er der popsangere og skuespillere, der illustrerer med dramasketcher.

Hele BH familien er tilhængere af psychological counseling (psykologisk rådgivning). På side 114-118 i deres bog Rediscovering Church er denne psychological counseling nærmere beskrevet. Og det er klart udfra deres egne ord, at der er tale om Inner healing (indre helbredelse.) Mrs. Hybels states that she had discovered unseen wounds deep inside me ...

Det er New Age åndeguider, der står bag læren om Inner healing. Og Beattie (en kvindelig ældste) anbefaler New Age bogen: The Road Less Traveled by M. Scott Peck. (Like Melodie Beattie, Hybels likes M. Scott Peck enough to speak favorably of him a number of times in his books and in various articles. Hybels never gives one word of warning whatsoever about this New Age guru.)

BH anbefaler AA [Alcoholics Anonymous]


Selvværd er en naturlig ting for Hybels. (Et menneske med selvværd føler intet behov for at omvende sig. HSS.) Og fordi Hybels har deres sind fyldt med psykologisk rådgivning, anvender de den frem for bibelsk rådgivning.

BH anbefaler bogen Secrets of Your Family Tree: Healing for Adult Children of Dysfunctional Families, by Townsend & Cloud (psychiatrists employed at the time by the Minirth-Meier New Life Clinics)

Martin & Deidre Bobgan stiller spørgsmålet, hvorvidt AA kan anses for at være en kristen organisation, og begrunder spørgsmålet med at vise hen til, at AA har okkulte rødder. En arv fra Oxford bevægelsen.

J. C. Brown viser i sin bog The Oxford Group Movemen hen til, at Buchman, en AA mand, siger, at han i stilhed venter på Gud med papir og pen og skriver ned, hvad der kommer af tanker. Det er spiritistisk, idet dæmonånder da har rig lejlighed til at tale sine løgne ind i den lyttendes sind. Og er en fremgangsmåde, der har ledt mange ind i spiritismen.

AA ser gerne, at kristne deltager i deres aktiviteter, men kun så længe de ikke prædiker Kristus som død for vore synder eller taler om, at han er den eneste vej til frelse. AA ser hen til en uidentificeret gud, indhyllet i mystik. Der er ingen ”kristne rødder” i AA, fordi de klare udsagn om frelse ved tro er udeladt. AA er en efterlignende religion uden rod i sandheden.

Se mere om dette i:

1. William C. Irvine. Heresies Exposed. New York: Loizeaux Brothers, Inc., 1921, p. 54.
2. Wilson quoted in Pass It On: The story of Bill Wilson and how the A.A. message reached the world. New York: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1984, pp. 127,128.
3. Samuel M. Shoemaker. Courage to Change: The Christian Roots of the 12-Step Movement. Bill Pittman and Dick B., eds. Grand Rapids, MI: Fleming H. Revel/Baker Book House Company, 1994, pp. 11-24.
4. Ibid., p. 198.
5. A. J. Russell, ed. God Calling. New York: Jove Publications, 1978.
6. William C. Irvine. Heresies Exposed. New York: Loizeaux Brothers, Inc., 1921, pp. 58,59.
7. J. C. Brown quoted by Irvine, ibid., p. 49.
8. Rowland V. Bingham quoted by Irvine, ibid., p. 50.
9. Pass It On, op. cit., pp. 275-283.
10. Ibid., p. 198.
11. Robert Fitzgerald, S.J. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr. Ed Dowling, S.J. and Bill Wilson in Letters. Center City, MN: Hazelden Pittman Archives Press, 1995, p. 59.
12. Ibid., p. 59.
13. Ibid., p. 59.
14. Pass It On, op. cit., p. 275.
15. Ibid., p. 280.
16. Ibid., pp. 278,279.
17. Ernest Kurtz. Not God: A History of Alcoholics Anonymous. Center City, MN: Hazelden Educational Materials, 1979, p. 344.
18. Shoemaker, op. cit, p. 44.
19. See Bobgan & Bobgan. 12 Steps to Destruction: Codependency/Recovery Heresies. Santa Barbara, CA: EastGate Publishers, 1991, pp. 88,89.
20. Ibid., p. 46.
21. What is MRA? Moral-Re-Armament, 1885 University Ave. W. #10, St. Paul, MN 55104.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.

Selvagtelse


BH er som sagt talsmand for at fremme selvagtelse og selvkærlighed. Og WC sælger kurser i at lære om dette. Det er imidlertid ikke en lære, der stemmer med Bibelen, thi den lærer os, at vort gamle menneske (vort uomvendte tilstand) skal korsfæstes med Kristus.

Siden 1990 har BH også været direktør i James Dobsons organisation Focus on the Family. Og har tætte bånd til Schuller, der skrev den blasfemiske bog om selvagtelse (The New Reformation).

Samarbejdet imellem BH og Schuller er forståelig, idet de begge er prædiker og lærer om selvagtelse. Christianity Today, 8. sept. 1989, bragte et billede med BH og Schuller og hyper-karismatikeren ”kirke-vækst” guruen Dr. C. Peter Wagner sammen i Schullers Crystal Cathedral.

BH taler i Schullers Institute for Successful Church Leadership konferencer i januer hvert år. Flere end 80 homoseksuelle og lesbiske præster og lægmænd fra the Metropolitan Community Churches deltog i Schullers 1997s Institute for Successful Church Leadership; hvor en af de mest betydningsfulde talere var BH.

BH skildrer sine tætte bånd og venskab til Robert Schuller, hvor han beskriver Schuller som en ”mand med stor selvagtelse”.

Jeg har valgt at medtage et afsnit fra det norske blad DET GODE BUDSKAB for at vise, at en kristen ikke skal lære at opbygge selvagtelse men i stedet være sammenføjet med Kristus i hans død og opstandelse. I stedet for selvagtelse lære, at vort gamle, uomvendte natur skal dø, for at det nye liv i Kristus kan få lov at vokse op til modenhed. At BH i WC lærer selvagtelse er at holde det gamle, uomvendte menneske i live, som er det modsatte af, hvad Bibelen siger. Hvilket vi tydeligt ser i bladet.

Det Gode Budskap nr. 7 - 1928

«Vær uten anstøt både for jøde og for græker og for Guds menighet». 1. Kor. 10, 32. - - - «At du da kan vite, hvorledes man bør færdes i Guds hus som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grundvold». 1. Tim. 3, 15.

«Så gi da akt på eder selv og på den hele hjord i hvilken den Hellig Ånd satte eder til tilsynsmenn for å våkte Guds menighet, som Han vandt Sig ved Sit eget blod». Ap. Gj. 20, 28.

«Ti ved Ham har vi begge - (jøde og hedning) adgang til Faderen i en Ånd. Lovet være Gud ! - Se: Efes. 2, 13-22; 3, 6: 1. Kor. 12, 13.

Guds menighet er således ifølge skriften en åndelig, levende organisme. Tænk ordene i Johs. 15. - om «vintræet og grenene». Hvilken inderlig forbindelse! Hvilken enhet i samfundet mellem stammen og grenene! Der er tale om liv og atter liv

Ti vi er Hans legemes lemmer». Se i sammenhæng: Efes. 5:23-32; Kol. 1:18; 1. Kor. 12:12; - Gud være lovet der er kun et legeme i Kristus! Rom. 12:5. - Hvert eneste lem på dette legeme har direkte, intim forbindelse med Ham som er hodet og har hele sin fylde i Ham - med direkte tilførsel øieblikk for øieblikk. Kol. 2:9-10.

Også dette taler om liv, overflødig liv!

Så har vi Herrens ord gjennem Peter om «den levende sten» - Kristus - «de levende stene», som bygges op på Ham til «et åndelig hus» - «et hellig presteskap» til å frembære åndelige offere, som tækkes Gud ved Jesus Kristus». 1. Peter. 2:4-10. - - Alt taler om, at Guds menighet er en åndelig, levende organisme.

Angående Guds menighets stilling, så sier den hellige skrift - at den er i Himlen i Kristus : Efes. 2:6-7; 1. Kor. 1:30-31: - Kristus som hodet for Sin blodkjøpte menighet» - er menighetens representant deroppe innfor Faderen. I Kristus er menigheten allerede herliggjort og skal den herliggjøres med Ham, når Han kommer, ære. være Gud ! Rom. 8:30: Hebr. 2:10-11; Kol. 3:3-3. - Som ypperstepresten i den gamle pakt hadde med sig navnene på alle Israels stammer (inngraveret på kostbare stene - på kostbare stene - på skuldrene og på hjertet, omgitt av guldindfatninger, så de strålte i en herlig glans innfor Guds åsyn i helligdommen, 2. Moseb. 28:1-30) - således er alle «de helligede i Kristus Jesus» - 1. Kor. 1, 2, - representeret deroppe i den himmelske helligdom - i Kristi Person, Han som er hodet for menigheten - velsignet i all evighet salvet med «gledens olje» fremfor Sine medbrødre forat Han skulde kunne salve dem til helligt liv og tjeneste. 1.Hebr. 1:9; Ap.g. 2:33 og styrker frimodigheten å se sig hensatt i det himmelske i Ham

«I hvem vi har vor frimodighet og adgang med tillit ved troen på Ham». Efes. 3:12; Hebr. 4:14-16; 10. 19 flg. - Vor himmelske Fader har benådet oss, favnet oss, ja gitt oss hele Sitt hjertes yndest og velbehag i den elskede. Velsignet være Hans navn! Efes 1:6 flg.

Her har den velsignede Hellig-Ånd et veldig område for sin gjerning å herliggjøre Kristi person for hjertet ! Johs. 16:14. - Nemlig Kristus for oss - på korset som forsoner, og på tronen, som vor forbeder og Talsmand - og Kristus i oss, som hemmeligheten til et seirende liv og tjeneste.

Og på denne måte blir Guds menighet - og det enkelte lem - innenfor samme - en representant for Kristus på jorden - som Han er vor representant der oppe. Gud være lov! - «Men hvem er duelig til dette?» (Ikke den som vil lære at opbygge sin selvagtelse. HSS)

«Vor duelighet er av Gud !» 2. Kor. 2:14-17; 3, 3 - 6; 4, 6 - 7; 3, 18.

- - - Hvad er det nu som binder «den levende Guds menighet» sammen i sit samfundsliv på jorden? - Også på dette gir skriften et tydelig svar. «Der er et ÅNDENS samfund i Kristus», Filip. 2:1. (At opbygge selvagtelse er at nedbryde ÅNDENS fællesskab med Kristus. HSS)

Om de første troende står der: «at de holdt trolig fast ved Apostlenes lære - ved samfundet: brødsbrytelsen og bønnerne». - Ap.g. 2:42. Apostlenes lære dreiet sig om en Person, nemlig Jesus Kristus! Det var Ham der stod strid om. De forkyndte Ham som korsfæstet og opstanden, til forargelse for farisæere og sadusæere. Samfundet som de holdt fast ved var oprettet i Ham - Åndens samfund! Og ved brødets brytelse og bønnerne - styrkedes man i dette samfund med Kristus og hverandre: 1. Kor 10:16-17; Ap.g. 4:23 - 33.

- - Idet i lægger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd». Efes. 4:1-7. («Hold fred med hverandre: 2. Kor. 13:11; 1. Tess. 5:13; Mark 9:50). « - - Ham som er hodet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som Han gir, o.s.v. Se i sammenhæng ! Efes. 4:1 - 16.

«Men over alt dette - iklæd eder kjærligheten, som er fuldkommenhetens sambånd», Kol. 3:14 - 15. - - Vi ser således, at den hellige skrift lærer - at det er indre og åndelige bånd som binder Guds menighet sammen til en Guddomnelig enhet - i deres samfundsliv på jorden. - Der hvor disse indre bånd fattes - der er der heller ingen «levende Guds menighet», men vel kan der være en forening - med megen religiøs virksomhet - - en efterligning - en «karikatur» av den levende Guds menighet!

- - Med dette for øie som allerede er påpekt - vil jeg tilføie, at Guds menighet ikke kan indskrives på jorden! Lammet som er slagtet er «protokolføret» for den menighet Han vant med Sitt eget blod! Åb. 13:8; 21, 27: 3, 5. Det er Han som har «øine som ildsluer» - og som «ransaker hjerter og prøver nyrer», Åb. 1:14; 2, 18; v. 23. - Vi kan ta feil og indrullere navne som ikke er tegnede av Lammet i Livsens bok i himmelen, men Han tar aldrig feil.

Enhver være fullt forvisset i sitt eget sind - og ikke slå sig til ro med mindre end Hellig-Åndens klare vitnesbyrd om barneskap hos Gud ! (Luk. 10:20; Rom. 8:14 - 16).

Tar man feil her og lar sig nøie med religiøse stemninger, som kan bedrage - vil det få evige, skjæbnesvangere følger! Åb. 20:15. At de hellige som samles på et sted - især i større byer - har en adressekallender er der intet å si til, det kan i flere tilfælde være nødvendig. Men lægger man mere i det - såat det blir «Guds menighet», som er indskreven her eller der - da har man gjort «helligbrøde» og «helligran» og har man trængt sig ind på «dets slagtede Lams område!» - - Gud bevare os fra sådant ! - - Megen uforstand og kjødelighet er rådende på dette område - med indskrivning i en stedlig menighet?

Står jeg i et galt forhold til nogen av Kristi lemmer bunder dette i et forkjært forhold til den levende Kristus! Hvor alvorlig ! Hvor selvprøvende !

Og vor overfladiske tid med de «tophøie» bekjendelser om «Åndsfylde» har godt av å foreta en grundig selvprøve i lyset av den hellige skrift - indfor Menneskesønnens ansikt!

Og så tilslut: Er DU et lem på KRISTi legeme? Tilhører du den levende Guds menighet ? - Står du i sand hjerteforening med den levende Kristus ? - 2. Kor. 11:2 - 3; 1. Kor. 6:17: Rom. 7:4. - Har du Kristi Ånd, som er beviset på, at du tilhører Kristus? Rom 8:9; (Gal. 4:6 - 7). - Ja, dette er «hjertespørsmål» - evig «livsspørsmål», som enhver av oss må få besvaret i enerum indfor Herrens ansikt! - - Gud være lov at det går an å «bli viss med sig selv, at man hører Kristus til» - at man er forenet ned Ham! 2. Kor. 10:7; (Gal. 5:24). Da skal vi ikke bli tilskamme for Ham i Hans tilkommelse! Ære være Gud og Lammet ! 1.Kor. 15:23; (1. Johs. 2:28).

«Men hører I Kristus til da er I jo Abrahams ætt, løftets arvinger ! Halleluja ! Gal. 3:29. Se også: Hebr. 6:17 - 20.

«Men den som «befæster» oss med eder i Kristus og som salvet oss, det er GUD, Han som beseglet oss og gav oss Ånden til pant i vore hjerter». 2. Kor. 1:21 - 22. (Svensk overs.) - - Ja, dette er den herlige stilling Gud har sat oss ind i - men (s?) vi venter «Brudgommens» - «Frelserens» gjenkomst ! Sådan er din lodd og din arv - når du er et medlem i Guds menighet, som Han vandt Sig med Sit Eget blod! Gud være lov! Citat slut fra DET GODE BUDSKAB.

Willow Creek flirter med okkultismen


Føromtalte Chuck Colson, der har nære forbindelse til WC, har ifølge The Spectrum 2. maj 2000 også nære forbindelser til den katolske kirke. Som dokumentation medtager jeg følgende om den okkulte vej, Colson med mange flere følger:

Vi kan kalde denne bevægelse for: Prosperity Gospel & The New Age

- The fastest growing segment of professing Christianity in recent years has been among churches connected with the Positive Confession movement or Word-Faith movement (all part of the modern Charismatic movement). It has involved two distinct but closely related factions: the Norman Vincent Peale/Robert Schuller Positive-Possibility thinkers/Positive Mental Attitude, with their roots in New Thought; and the Kenneth Hagin/Kenneth Copeland Positive Confession and Word-Faith groups, which have their roots in E.W. Kenyon, William Branham, and the Manifest Sons of God/Latter Rain movement. Well-known names among its leaders are E.W. Kenyon, Charles Capps, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick K.C. Price, Robert Tilton, and David [Paul] Yonggi Cho. It does not yet constitute a new denomination, but it certainly represents innovative teachings outside of mainstream Christianity. The situation is so serious now because of the dominance over the so-called Christian media achieved by the teachers of Positive/Possibility Thinking and Positive Confession.

D.R. McConnell points out that any new religious movement [within Protestantism] must bear the scrutiny of two criteria: biblical fidelity and historical orthodoxy. Regrettably, the Positive Confession movement fails on both counts. The historical roots of this movement (which Charles Farah has called Faith Formula Theology) lie in the occult, and most recently, in New Thought and its off-shoot, the Mind Science cults. Its Biblical basis is found only in the peculiar interpretations of its own leaders, not in generally accepted Christian theology.

- As the name Positive Confession/Word-Faith implies, this movement teaches that faith is a matter of what we say more than whom we trust or what truths we embrace and affirm in our hearts. The term positive confession refers to the teaching that words have creative power. What you say, Word-Faith teachers claim, determines everything that happens to you. Your confessions, that is, the things you say -- especially the favors you demand of God -- must all be stated positively and without wavering. Then God is required to answer. Word-Faith believers view their positive confessions as an incantation by which they can conjure up anything they desire: Believe it in your heart; say it with your mouth. That is the principle of faith. You can have what you say (Charismatic Chaos, pp. 281, 285).

This is at the heart of the Positive Confession movement today, also known as the name-it-and-claim-it gospel. The Positive Confession movement is nothing but a charismatic form of Christian Science. This can be substantiated by simply comparing the similarities in their common beliefs. Positive Confession is basically warmed-over New Thought dressed in evangelical/charismatic language. Positive Confessions basic beliefs can be summarized as follows:

1. Faith is a force that both God and man can use: Faith is a force just like electricity or gravity (Copeland), and it is the substance out of which God creates whatever is (Capps). God uses faith, and so may we in exactly the same way in order to produce the same results through obedience to the same laws of faith (Capps) that God applied in creation. You have the same ability [as God has] dwelling or residing on the inside of you (Capps). We have all the capabilities of God. We have His faith (Copeland).

2. Faiths force is released by speaking words: Words are the most powerful thing in the universe because they are containers that carry faith or fear and they produce after their kind (Capps). God operates by these very same laws. God had faith in His own words ... God had faith in His faith, because He spoke words of faith and they came to pass. That faith force was transported by words ... the God-kind-of-faith ... is released by the words of your mouth (Hagin). Creative power was in Gods mouth. It is in your mouth also (Capps).

3. Man is a little god in Gods class: Man was designed or created by God to be the god of this world (Tilton, Hagin, Capps). Adam was the god of this world ... [but he] sold out to Satan, and Satan became the god of this world (Hagin). We were created to be gods over the earth, but remember to spell it with a little g (Tilton, Hagin, Capps). Adam was created in Gods class ... to rule as a god ... by speaking words (Copeland). Man was created in the God class ... We are a class of gods ... God himself spawned us from His innermost being ... We are in God; so that makes us part of God (2 Cor 5:17) (Copeland).

4. Anyone -- occultist or Christian -- can use the faith force: Because man is a little god in Gods class: very capable of operating on the same level of faith as God (Capps), and because all men are spirit beings (Hagin), therefore anyone, whether Christian or pagan, can release this faith force by speaking words if he only believes in his words as God believes in His (Hagin). God is a faith God. God releases His faith in Words, [and we must do the same:] ... Everything you say [positive or negative] will come to pass (Capps). Spiritual things are created by WORDS. Even natural, physical things are created by WORDS (Hagin).

5. You get what you confess: The vital key is confessing, or speaking aloud, and thereby, releasing the force of faith. You get what you say (Hagin, Hunter). Only by mouth confession can faith power be released, allowing tremendous things to happen (Cho). Remember, the key to receiving the desires of your heart is to make the words of your mouth agree with what you want (Copeland). Whatever comes out of your mouth shall be produced in your life (Tilton). Theyre [his two children] 30-some years of age today, and I dont believe I prayed more than half a dozen times for both of them in all these years. Why? Because you can have what you say -- and I had already said it! (Hagin).

Vi er nødt til at vide hvad de mennesker lærer som mange menigheder har valgt som forbilleder. Vælger du en blind leder kan du ikke forvente, at du finder den rette vej.

Jeg viser følgende indslag for yderligere at vise en ”anderledes menighed” med et ”anderledes evangelium.”

CHALLENGES TO WORSHIP:

WILLOW CREEK COMMUNITY CHURCH VIS-À-VIS CATHOLICISM

By Amy Florian

Amy Florian served as coordinator of liturgy at Holy Family Parish at Inverness, Illinois. The following is an abbreviated version of her original article, which you can see by clicking here.

Willow Creek Community Church is a non-denominational evangelical church in Inverness, Illinois, an affluent suburb of Chicago. Although I have not yet found a consistent definition of mega-church, that term is often used to describe Willow Creek. The building is a huge complex with classrooms, a gymnasium, offices, a library, shops, and a sizeable food court.

The church draws about 17,000 people to its weekend services, with 8,000 of them returning for mid-week worship. Many members travel substantial distances to attend services, some even relocating their family in order to be close. For committed members, the church is the center of their lives.

Christians have always honored Sunday as the Lords Day, setting it aside for worship. For Willow Creek, however, Sunday is for seeker services, entertainment-based events utilizing drama, song, and preaching. The intent is to engage people, hopefully drawing them into small groups where they will be catechized and baptized.

The worship service for believers, to which the Sunday experience is expected to lead people, is on Wednesday and Thursday evenings (they are identical services). Wanting to observe their form of worship rather than their method of evangelism, I attended the Wednesday service.

In this article, I reflect on my personal experience as a Catholic attending this non-denominational evangelical worship service, and I offer some lessons for Catholicism as we move into the future.

A Comparison with My Catholic Liturgical Sense

After the service at Willow Creek, I felt at once uplifted and cheated. I thoroughly enjoyed the singing and the show, but for my Catholic sensibilities there was too much missing. Some of what I missed is understandably that which is familiar and meaningful to me. In addition, I have to grant that some of what I missed at Willow Creek I also miss in some Catholic liturgies despite the directives of Vatican II. Our church is still a church of humans where ideals are often unrealized. Catholicism, however, at least in theory, professes a belief in and commitment to work toward the ideal for which my heart seeks.

Awareness of Presence

Vatican II teaches that Christ is present in the minister, the proclamation of the word, the eucharistic species, and the assembly. At Willow Creek, Christ is understood to be present exclusively in the individual hearts of those attending.

Grounding and Connection

The architecture, nature of the complex, and service itself are glitzy, modern, and technological. Willow Creek exudes independence, a gospel of upper middle class white America, a gospel of success and professionalism. They have initiated a loose network of about 4000 churches throughout the U.S. for the purpose of exchanging information and offering discounts on conferences. Other than that, however, there is no commonality with the rest of the Christian world, no common lectionary, no universality, no proclamation of salvation history and our part in it. The church is a world unto itself. The members seem proud of their independence, even feeling superior to denominational religions because they have achieved such excellence yet are not under anyone elses authority.

Being grounded in Gods word is central to my faith, and I felt a huge void in the lack of its prominence. Although it may be different in their Bible studies, scripture in the worship service is not presented as a story in context, but as a series of individual sayings pulled out as proof-texts and used however the preacher sees fit.

Tager skade på sin sjæl


I BHs bog Honest To God fortæller han om sin metode til kirkevækst. Han giver folk det, de ønsker. En kirke med et selvorienteret budskab, der i høj grad bygger på Fuller Seminarium, der forkynder stærkt frafald fra Bibelen. I bøgerne af drs. Harold Lindsell og George Marsden er der dokumentation for det bedrøvelige frafald, der er sket for Fuller Seminary. Dets talere har i de sidste år været katolikker, yderliggående karismatikere, David Yonggi Cho, etc.

Fakta er, at WC er en fremgangsrig menighed, fordi den i det væsentlige overhører bibelske anvisninger og bruger verdens metoder til at blive til noget stort.

WC glemmer, at der står: ”Hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden, men tager skade på sin sjæl?” Mark 8:36. Og ligeså disse ord: ”Den, som elsker sit liv (dvs ikke sætte Jesus højest), skal miste det. Men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.” Joh. 12:25.

WC brugte daværende præsident Bill Clinton som taler på det tidspunkt, hvor hans sexaffærer var på sit højeste. Bibelen siger, at det ikke bør være således.

Alle disse advarsler mod WC er skrevet udfra en nøje gennemgang og vurdering af det, WC gang på gang har på sit program, og som tydelig viser, at det ikke er Bibelen, der er vejviser for BH. Lytter du til dem, sætter du din sjæl til fals for ”en skål linser” og sælger dermed din frelse for tomme ord, der aldrig har eller får nogen værdi.

Vi ser i Bibelen, at det er af stor betydning af vi ikke bliver lunken eller kold. Og følger nogen BH og WCs lære, kan vedkommende næppe undgå at tage skade på sin sjæl.

Leg ikke med den frelse, som er købt til alle dem, der vil tage imod Jesus som frelser og Herre og i sit liv vise, at det ikke kun er overfladisk religiøsitet.

Kristendommen har gennem tiderne måttet slås for ikke at blive præget af hedenskab. Og i vor tid er det måske allerværst. Græsk filosofi iblandet noget fra trosbevægelsen og New Age, som videreføres i WC, kan se acceptabelt ud men er blændværk.

Gennem trængsler skal vi indgå i Guds rige


Gud gør store undere – ingen tvivl om det – og kalder mennesker ud fra mørket til omvendelse og frelse og medvirker med helbredelser. Men hans måde at virke på er ikke, at vi bæres på hænder gennem vanskelighederne. Josef sad mange år i fængsel, fordi Gud havde en plan med ham. Og Jakob –som fik navnet Israel – sukkede: ”Få og onde har mine leveårs dage været. 1. Moseb. 47:9. Trofaste mænd som Paulus, Peter, Johannes og de andre apostle betalte også dyrt for at følge Jesus, nogle blev endog myrdet for deres tro. De fik prygl (Apg 5:40 og 16:22), fængslet (Apg 5:40 , 5:18 og 12:4), truet (Ap.g. 4:17, beskyldt for løgn Ap.g. 6:13), mishandlet (Apg 5:40) , forsøgt myrdet (Apg 5:40 , 9:23 og 29, 21:31, 22:22 og 23:14), forfulgt (Apg 5:40) , stenet (Ap.g. 14:19), stævnet for retten (Apg 5:40) og mange flere eksempler.

”Den, som elsker fader eller moder mere end mig, er mig ikke værd. Og den, som elsker sin søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den som ikke tager sit kors op og følger efter mig, er mig ikke værd. Den, som finder sit liv (i kødelig kristendom), skal miste det, og den som mister sit (jordiske) liv for min skyld, skal finde det.” Matt 10:37-39.

”Så kommer da troen af forkyndelsen, som vi hører, og forkyndelsen, som vi hører, kommer ved Kristi ord.” Romerne 10:17. Tænk nøje efter og sammenlign dette med forkyndelsen i WC.

Vi ved ikke, hvilke trængsler vi kommer til at gå igennem, hvis vi vil følge Jesus. Men tror vi på Jesus Kristus som vor frelser og Herre, tør vi også stole på, at han går med os i trængslerne og ikke vil lade os gå igennem mere, end vi kan bære. Thi der står: ”Som din dag er, skal din styrke være.” 5. Mos 33:25.

Og der står også: ”Vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus — af nåde er I frelst — og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus.” Ef. 2:3-6.

Der er evigt liv i disse ord. Et levende håb i en mørk tid. Luk dem ind i hjerte og sind, thi disse ord kan vi både leve og dø på.


Debat: Willow Creek er bygget på B. Hybels frafaldsteologi

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation