Karimatisk Kaos

af Kim Andersen
Lagt på d. 31/07-03For at give flere detaljer og vise at det ikke kun er mig der har set bedraget i den karismatiske bevægelse, har jeg oversat denne artikel, fra www.cuttingedge.org, som kan give dig mere at tænke over.

Læs evt. artiklen Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag."

”Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige… spottere… brutale, fjender af det gode… hovmodige… i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft… som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende.” (2. Tim 3:1-7)


Denne beskrivelse antyder, at mange af de som er involveret i dette, bliver karakteriseret som den Karismatiske Bevægelse.

Det grundlæggende karismatiske begreb.


Herren Jesus Kristus, advarede meget tydeligt i Joh 8:44, at Lucifer er en løgner. Han spreder ikke bare løgne ind i den almindelige del af den menneskelige befolkning, som illustreret tidligere, hans falske lærere udbreder disse løgne mellem de troende i kirken. Som det 20. århundrede brød frem, begyndte Lucifer at gentage de samme gamle løgne, som virkede perfekt for hans sag, i fortiden. Men, med erkendelsen af, at hans tid var kort, tog han et strategisk skridt videre. Disse løgne er blevet meget åbenlyse som tiden er skredet fremad, men de godtroende masser af menneskeheden, lader til at falde for de samle gamle linier:Ikke en af disse erklæringer er sande, alligevel er disse selve grunden af moderne karismatisk og herskende teologi. De bemærkelsesværdige skikkelser i dag – Benny Hinn, Kenneth Copeland og Kenneth Hagin, går ind for filosofier og lærdomme, som er nærmere beslægtet med panteisme (den anskuelse at Gud er ét med Universet og indgår i dets mindste dele), østens mystik og okkultisme, end Kristendom. For eksempel, har Benny Hinn efter forlydende været ved gravene af bekendte ”første bølges karismatikere” Aimee Semple McPherson og Kathryn Kuhlman, for at modtage salvelse fra deres knogler (3). Denne makabre, parallel-overnaturlige praksis er ikke noget nyt. Mens dette lyser som det var den praksis som Mary Shelley grundlagde i Frankenstein, sende Hitler faktisk sine SS tropper ud på kirkegårdene med sine koner, for at undfange børn på rige ariers grave. Han troede på at det undfangede barns ånd derved ville modtage en speciel salvelse fra de dødes knogler. Denne parallel-overnaturlige okkulte praksis, bliver nu efterlignet af en ledende karismatisk prædikant og forfatter. Selv med sådanne usandsynlige handlinger af Luciferansk vanvid som denne, rejste den karismatiske bevægelse sig på tre bølger, som bruste som tide bølger over hele de 20. århundrede.

Den karismatiske bevægelses kilder.


Ved begyndelsen af det 20. århundrede, var der ikke et individ, som ville bruge benævnelsen pinse, eller karismatisk til at beskrive sit teologiske tros system. Det er ikke for at sige, at der ikke var dem i årene før dette, som ”talte i tunger” kaldte sig selv ”tros helbredere”, eller benyttede de ”åbenbare tegn og undere”. Faktisk har alle disse været spredt åbenbare i kulter og okkulte sekter, siden de gammeltestamentlige dage. Den karismatiske bevægelses historie kan, alligevel præcist præsenteres som følger: (2)

Bølge 1 – gammel eller klassisk pinseligt
1901, Topeka, KS, Bethel Bibelskole, modtog Agnes Ozman hvad hun kaldte ”Åndens dåb” og talte i ”tunger”.
1906, Los Angeles, CA-Azusa Street Church.

Bølge 2 – karismatisk fornyelse
1960, begyndte den moderne karismatiske bevægelse i St. Marks Episcopal Church, Van Nuys, CA.
1962, brød glossolalia (tungetale) fænomenet frem, fra Yale University, mellem medlemmerne af de evangeliske Intervarsity Christian Fellowship. Dette inkluderede episkopale, Lutheraner, presbyterianer, Metodister og 1 romersk katolik.
1967 – foråret, modtog 30 nidkære katolikker i Notre Dame området ”Åndens dåb”
1974, holdte 30.000 katolske karismatikere en konference ved Notre Dame.
1977, ved en karismatisk konferenve i Kansas City, var næsten halvdelen af de 50.000 deltagere romerske katolikere.
1977, rapporterede AP (Associated Press) 10.000.000 karismatikere i US.
1983, 18. Januar, rapporterede Christianity Today, at Assemblies of God var det hurtigst voksende kirkesamfund.

Bølge 3 – tegn og under bevægelsen, stræb mere efter gaven at profetere og helbrede, end tungetalen.
1983, ”Tredje Bølge” dannet af Peter Wagner ”…vi er nu i den tredje bølge. Jeg ser 80’ernes tredje bølge som en åbning for rene evangeliske og andre Kristne, til Helligåndens overnaturlige arbejde, som pinse og karismatikere har oplevet, men uden at blive enten karismatiske eller pinselige.” (3)

En tidligere satanist, giver en øjenvidneberetning, som viser at Illuminati forsætligt infiltrerede pinsepastoratet i 1946. Hvorfor skulle ”Globalist Eliten” besvære sig med at infiltrere sådan et yderliggående element af kristendommen? For at finde svaret, må man nøje overveje dette scenario:Siden 1983, er båndende mellem karismatiske, Rom og Evangeliske vokset tættere. Dette har været resultatet af adskillige faktorer:Selvom nogle af disse bevægelser og organisationer vist ovenfor, virkelig er konservative og vel menene (andre er hverken konservative eller vel menene), er den tragiske sandhed, at disse ”gode sager” har været årsag til umådelige bidrag til at bedrage sande kristne til at omfavne karismatikere og støtte konstruktionen af Antikrists En Verdens Regering.

Disse fakta i dette scenarium, råber en advarsel til alle der er villige til at gennemtænke dette til disse logiske konklusioner:De som ville grine af antydningen om konspiration i dette scenario, ser ikke den langsigtede Illuminist vision i (ikke imellem) linierne, som er vist ovenfor. Planen er at bygge en en-verdens kirke under pavedømmet, og bibelen bekræfter den ultimative succes af denne plan i Åb. 13 og 17. Udgangspunktet i det store hele i denne sag, er det fortsatte angreb på de fundamentale kristne, som konstant står i modstand for denne plans succes. Tragedien i dagens fundamentalisme og evangelisme, findes i resultatbaseret religion, som giver vækst til kirken på bekostning af læren. Disse metoder producerer medlemmer, som ikke har nogen anelse om, hvad de tror på og hvorfor de tror som de gør. Sådanne dårlig udrustede soldater, er således et let bytte i den åndelige krig, som er over dem som i dag er sande på ny fødte kristne, af Guds Ånd.

Den tredje bølgeDen tredje bølge af den karismatiske bevægelse, blev undfanget i maven af Pasadena's Fuller Theological Seminary, af kirke vækst professoren Peter Wagner og den seneste John Wimber. Wimber og Wagner var professorer i Fuller Seminarys kursus “Tegn og Undere og Kirkevækst”. (De fejlede åbenbart i at læse Jesu ord, da Han sagde: ”En ond og utro slægt kræver tegn”) Disse to blev co-konspiratorer i et marketings trick, ved at fremskynde kirkevækst igennem Wimbers bog, Power Evangelism, som definerede konceptet af Kongerigekraft og dets forbindelse til evangelisation. Wimber oplyste ”Tydeligt er det, at de tidlige Kristne havde en åbenhed for åndens kraft, hvilket resulterede i tegn og undere og krikevækst.” (13) Denne udtalelse kan skrives analytisk til at tilkendegive selveste essensen i den tredje bølges teologi:

(Kongerigekraft + kongerigeautoritet + kongerigeevangelisation) x (tegn + undere) = kirkevækst.

Denne ligning har flere indre kompleksiteter, som øjet ser. For det første skulle enhver tale om et udtryk som ”Kongerigekraft” øjeblikkeligt hejse et kæmpe rødt flag hos ethvert individ, som har studeret Guds Ord. Bibelsk talt, er der ingen sådan ting som ”Kongerigekraft” i denne tidsalder, og lige meget hvor tit dette eller lignende udtryk, så som ”Kongerigeautoritet”, viser sig i Wimbers skriverier eller moderne kurser (se the chorus, Majessty, af Jack Hayford), så er dette ikke et bibelsk koncept. I sinde redigerede noter fra skolens kursusværelse, misbruger Wimber ækelt konceptet om Guds kongerige til kirken. Hele hans tese var baseret på den falske forudsætning, at siden kirken er Guds Kongerige, så skulle medlemmerne udføre de tegn og undere Jesus viste. Han gik så langt som til at angribe alvidenheden (så vel som den Kristi ultimative guddommelighed) da han udtalte:

”Jesus spurgte ofte om behovet for helbredelse, som indikering for at(a) han nogle gange modtog kundskabsord, andre gange ikke, og(b) Han ønskede fokus direkte på målet” (4)

Forstod Wimber ikke, at da Jesus Kristus gik på jorden, var Han Gud i kødet? Forstod han ikke at Jesus Kristus som Gud, indeholdte alle Guds egenskaber? Påstanden om at Jesus nogle gange ikke havde kundskabsord om en sygdom og havde brug for assistancen fra Helligånden, er blasfemi imod legemliggørelsen af Gud. Alligevel var metoderne for kirkevækst i Wimber/Wagner kursusværelset, udøvelsen af Kongerigeevangelisation, Kongerigeprincipper og Kongerigeautoritet. For at gøre dette, måtte ”Kongerigets folk” udnytte deres Kongerigeautoritet, til iblandt andre ting at ”rejse de døde”.

Læg også mærke til den følgende udtalelse af Wimber

”Gud bruger vores oplevelser til at vise os, mere udførligt, hvad Han lærer os i Skriften, Mange gange rokker Han ved, eller ændrer elementer i vores teologi og verdensbillede.” (5)


Hvis dette er tilfældet, skulle en hver kristen som har gået på denne jord, have været krønikeskriver, om sine oplevelser som appendikser til det inspirerede Guds Ord. For hvis vores oplevelser rokker vores teologi, underordner det så ikke Guds Ord under menneskets oplevelser? Hvor skulle vores teologi finde sit udspring? Den eneste kilde til sand teologi findes på siderne i det nedskrevne, bevarede Guds Ord. Teologi skulle ikke komme fra visioner, drømme eller menneskelige oplevelser. Det opnås kun gennem den læremæssige undervisning, fundet i Guds Ord.

Da ramaskriget imod Wagner og Wimbers kursus ved Fuller nåede det punkt, da kurset blev annulleret (på trods af det fakta, at det var det største kursus på seminariet), satte Wimber sin teologi i gang, med grundlæggelsen af Vineyard Christian Fellowship. Vineyard felleskabet voksede under Wimbers lederskab til 700 forsamlinger verden rundt, og blev ophavsmænd til den Tredje Bølge af den karismatiske bevægelse, som stræbte efter ”tegn og undere” efter dem som i fortiden stræbte efter ”tungetalen”. Den rivende udbredning af Vineyard bevægelsen, inkluderede udformningen af PromiseKeepers organisationen (PK grundlægger Bill McCartney er medlem af kampestenen Colorado Vineyard Fellowship,og Vineyard medlemmer dominerer PKs bestyrrelse), og den skændige og ubibelske ”Lattervækkelse”, som fejede over hele verden, med sit udspring i Airport Vineyard Fellowship i Toronto, Canada. Selvom Winber brød fællesskabet med Toronto Vineyard på grund af tossestreger så som ”løve brøl” i 1996, rapporterede Charisma Magazine at de fleste af de 500 Vineyard kirker i USA, var kommet under fortryllelsen i den Leende Vækkelse. (6)

1. Dager, James. "Kingdom Now", Media Spotlight, Vol. 8, #1.
2. Zeller, George. "A Brief History of Pentecostalism",
www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/abrief.htm
3. Wagner, Peter. The Third Wave? Pastoral Renewal, Jul-Aug 1983, p.5
4. Wimber, John. Power Evangelism Notes from MC501, Signs and Wonders
and Church Growth, www.pastornet.net.au/renewal/journal10/b-wimber.html, p.3.
5. Tillin, Tricia. The New Thing, www.banner.org.uk/res/newthing.html, p.18.
6. Cloud, David. From Asuza to Pensacola, Way of Life, Port Huron, MI, 2002,
p.35


Debat: Karimatisk Kaos

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation