Toronto CHRISTIAN Fellowship

af Ukendt
Lagt på d. 12/08-01Toronto CHRISTIAN Fellowship

En Introduktion.

Vi skriver snart år 2000. Det er ikke kun på kalenderen
vi kan se det. Nej, mennesker er blevet urolige, utålmodige og søgende.
Alle skal have en menig med livet. En religion man kan tro på, et
åndeligt ståsted, noget at være fælles om, noget
at dele med andre, en fælles interesse. Man er ikke længere
tilfreds med at skulle være landmand, bare fordi ens far var landmand.
Man skal være noget større, det hele skal gå op i en
enhed. For hvem ved hvad der sker ved årtusindskiftet? Nogle frygter,
andre er spændte, men ingen er ligeglad. Det påvirker os alle.
Kommer Kristus igen? Nogle påstår det! Er det der får
os til at søge? I hvert fald er verden vidne til den ene store vækkelse
efter den anden. Der er et eller andet frygtindgydende ved et årtusindskifte.
Man så jo præcis det samme i årene op til år 1000.
Der var kæmpe vækkelser i den katolske kirke, og folk var overbeviste
om at Jesus ville komme tilbage. Det var for øvrigt også det
tidspunkt hvor Nord Europa blev kristnet. Så disse store vækkelser
er ikke enestående. Vi vil gå dybere ned i en af den. Nemlig
Torontovækkelsen Hvad er det der sker i Toronto Airport Vineyard?
Et eller andet sker der i hvert fald. Menigheden har siden december 1995
været en af den verdensomspændende

Vineyardbevægelse, en karismatisk pisenbevægelsesagtig
kirkesammenslutning, som er startet 1977 som en studiekreds, og som i dag
tæller ca. 500 menigheder/grupper i 25 forskellige lande. På
grund af voksende uro omkring Toronto fænomenet, udelukkede vineyardbevægelsen
Toronto. Vineyardbevægelsen er bygget op efter nyere kirkevækst-principper
med John Wimber som international leder. En af disse vineyardbevægelser
har altså været Toronto Airport Vineyard. Den har siden den
20. januar 1994 været centrum for betydelig international opmærksomhed,
og mange nysgerrige eller åndeligt hungrende mennesker fra hele verden,
har i årenes løb strømmet til denne menighed. Og mødet
med Toronto og dens manifestationer har for de fleste ikke gået stille
for sig, men påkaldt opmærksomhed fra hele verden...

 

 

 

Hvad tjener Manifestationer til?¿?

I deres egne tilhængeres vidnesbyrd og undervisning i bøger
og blade samt på deres egen homepage på Internettet finder
man en

samlet oversigt over det, som de opfatter som de særlige fornyelses-
og vækkelsesfænomener i Toronto. Der er 11 i alt, både

de 11 og stikordene til forklaring på dem er hentet fra Torontos
egne forklaringer. 1. Fald (Slået af Helligånden føler
mennesker,

at deres legemlige energi opløses, så man falder bagover!)
2. Gråd (Sorg over synden - medlidenhed med de fortabte og

sønderknuste) 3. Latter (Det mest omtalte fænomen. Helt
hæmningsløs latter, nyder sin tro) 4. Tranceagtig tilstand
og syner

(Udfører, hvad de drømmer f.eks. løb, svømning)
5. Skælven (Guds frygt, syndserkendelse, erkendelse af stor kraft)
6.

Omrystelse - afmagt (Under Guds ånd - styrter man sammen) 7.
Fuldskab (Vakler, taler i vildelse, opfører sig som fuld, kan

knapt nok gå. I Toronto Airport Vineyards menighedsblad fra Internettet
nr. 3/95, advarer menighedens ledelse imod at køre

bil, når man har været til møde/gudstjeneste, fordi
man kan være fuld i Ånden!) 8. Krampetrækninger (bl.a.
chicken -walk)

(Et ganske særligt Toronto fænomen er det, som ser ud som
gentagne dunk i nakken eller mavekrampe) 9. Rullen (Ligger og

ruller frem og tilbage på gulvet i timer) 10. Spring (Glæde,
symbolsk som en gazelle) 11. Dyrelyde (Brøle som en løve
-

symbolsk løven af Juda)Dave Roberts: Torontovækkelsen
(Scandinavia 1995) Hvorfor og hvordan skal man bedømme det?

Lad os vende os til Jesus - og dels apostlene for at lytte til deres
råd og vejledning om det i det hele taget at bedømme: Jesus

Matt 24, 23-27 v 23 Hvis nogen da siger til jer: SE, her er Kristus!
eller: Her er han! så tro det ikke; v 24 for der skal fremstå

falske kristuser og falske profeter, og de skal gøre store
tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. v 25 Nu har
jeg

sagt jer det forud. v 26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen!
så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro
det

ikke Matt 7, 15-23 v 15 Tag jer i agt for de falske profeter, der
kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. v
16

På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn
eller figner af tidsler? v 17 Sådan bærer ethvert godt træ
gode

frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. v 18
Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt
træ kan ikke bære gode

frugter. v 19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges
om og kastes i ilden. v 20 I kan altså kende dem på deres frugter.
v

21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i
himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

v 22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret
i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn,

og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? v 23
Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort

fra mig, I som begår lovbrud! Konklusion: Vi skal bedømme
og være på vagt, fordi de sidste tider byder på: - Falske

Messiasser - Falske profeter - Og et tidens tegn i de sidste tider
er frafaldet fra den rette tro på Kristus. Hvad siger Bibelen om

at bedømme? - Thes 5,21: Prøv alt = undersøg alt
v 21 Prøv alt, hold fast ved det gode,

 

 

 

Historisk perspektiv.

Vurdering (de fire bølger) Historisk vurdering: Toronto - set
i en større sammenhæng Nogle har kaldt Toronto for den fjerde

bølge. Man kan altid diskutere berettigelsen af sådanne
betegnelser, men lad os blot her forudsætte, at der med nogen ret
kan

hævdes noget sådant. Man kan så berettiget spørge:
Hvad er så de tre første bølger? Det ser vi nærmere
på: Den første bølge:

Pinsebevægelsen Da pinsebevægelsen opstod i USA i 1906/07
var det især med følgende særpræg: - åndsdåb
som en fra

dåben om omvendelsen adskilt éngangshandling i et menneskes
liv, - tungetalen som et tegn på åndsdåben - Helbredelse
som

bekræftelse på Guds nærvær i nådegaver
og tjenester - Profeti i 1. person som en ekstraordinær gave, Gud
har givet, en evne

til at modtage budskaber direkte fra Gud og videregive dem til menigheden
på Guds vegne - Nådegaver mere bredt i funktion

og en ny fokusering på den enkeltes tjeneste på Kristi
legeme Den anden bølge: Den karismatiske bevægelse Efter 2.

verdenskrige levede folk i stor uvished omkring fremtiden. Sociale
forandringer og omvæltninger var en del af dagligdagen.

Bibelens tro var under angreb, traditionel moral var i hastig forfald
og søgningen til kirkerne var hurtig faldende. Kirkerne stod

tomme og på randen af lukning. Kirken led af åndelig muskelsvind.
I april 1960 fremstod så i USA det, som vi

sammenfattende kalder Den karismatiske Bevægelse. Den blev født
i en tid, hvor den oprørske ånd på det moralske og sociale

område triumferede. Det var ikke en stor vækkelse. Den
havde ikke nogle nye elementer og var i det hele taget ikke særlig

iøjnefaldende. Nationen havde travlt med at vælte hidtidige
traditioner og forkaste forfædrenes sociale værdier. Det var
i den

ånd at Den karismatiske Bevægelse opstod. Den karismatiske
Bevægelse særpræg var meget sammenfaldende med

Pinsebevægelsens særpræg. Den var i hovedsagen født
ud af Pinsebevægelsens åndelige sammenhæng, og vejen
var beredt

gennem dygtig og målrettet arbejde fra en række toneangivende
amerikanske pinseprædikanter. Der var ikke nogen egentlig

teologisk forskel til Pinsebevægelsen. Derfor er også skævhederne
og betænkelighederne i forhold til Den karismatiske

Bevægelse sammenfaldende med Pinsebevægelsens. Men det
nye var, at gennem Den karismatiske Bevægelse blev

Pinsebevægelsen mere ordentlig og acceptabel for andre menigheder.
Den tredje bølge: Powerbevægelsen Med

Powerbevægelsen tænkes særligt på forskellige
former for fremgangsteologi, trosbevægelser og også Vineyardbevægelsen
o.l. Powerbevægelsen er opstået omkring 1980 og fremefter i
USA. Den fjerde bølge (eller krusning): Torontobevægelsen
Fremstod i 1994 i Canada. Har samme stort set teologi som de andre - dog
meget med latterbevægelser, faldebevægelser, som noget ganske
fremherskende og karismatisk, som verden rundt i dag forbindes med det
fra Toronto.

 

 

 

Konklusion.

Er det Helligåndens gerning, at mennesker skal opføre
sig som dyr? Gå rundt uden at have kontrol på sig selv? Prædikanter

bliver forhindret i at forkynde Guds Ord? Er det rigtigt at vægte
åbenbaringer højere end evangeliet? Mennesker kan reagere

på mange måder overfor Toronto, men er det fra Gud? Er
det Helligånden er på spil? Er det Gud der leder folk dertil
for at blive

fornyet i troen? Man kan stille mange spørgsmål ved Toronto
og Toronto kan afføde mange ting. I mødet med Toronto vil
nogle

mennesker helt automatisk får det indtryk, at det er det rene
sværmeri, og derfor holde sig langt væk fra kristendommen for

resten af deres liv. Og det er da også forståeligt nok,
da det ikke er helt almindelige ting der foregår i Toronto. Vi
kan

konkludere at nogle mennesker vil blive forhærdet i mødet
med Toronto. Toronto kan altså føre til forhærdelse.
Det kan og har,

føre mange, specielt unge og udtørrede kristne ud på
et åndeligt skråplan. Man kan tørste så meget
at man griber efter ethvert

bæger og drikker indeholdet uden at tænke på hvad
der er i det, om det er sundt eller usundt eller ligefrem livsfarligt,
som vi

mener Toronto Airport kan være! Mange har ønsket at forsøge
at skære alt det dårlige væk fra Toronto og helt løsrive
sig fra

fremgangsteologien, og kun beholde det gode og sunde. Det er imidler
tid en umulig vej at gå. De to sider er beklageligvis så

sammenhængende og sammenvævet som to sider af samme hånd.
Historisk, persomsmæssigt, teologisk og åndeligt hænger
de

to uløseligt sammen. Der er kun en mulighed: Det er at afskære
selve forbindelsen til Toronto Airport. Herved vil afsporingen og

forførelsen være afværget. Tilbage står derimod
et meget vigtigt ærinde til vor egen kirke og til enhver, som ønsker
at være

fuld-bibelsk kristne her: Udfordringen til os er, at vi på basis
af den sunde bibelske lære og teologi - forkyndelse, undervisning

og praksis lever op til det fulde evangelium fra Gud! At Gud på
Bibelens grund får lov til at kalde og udruste sig et folk med

nådegaver tiltjeneste med alle de bibelske nuancer og facetter,
og at dette til gængeld til stadighed underlægges en klar bibelsk

prøvelse og justering, så vi frigør os fra kødelig-sjælelig
opstemthed og i stedet satser på ægte bibelsk nøgternhed
og dybte!Debat: Toronto CHRISTIAN Fellowship

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation