Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord

af Kim Andersen
Lagt på d. 12/05-11Jeg har før talt om programmering af samfundet, hvor man igennem medier af hver en slags, knytter sit budskab til følelser - ofte frygt. Det kan også være velvære - eks. seksuelle ting, der serveres med glamour, oprigtige følelser og glæde, selvom der i den verden findes en afgrund, uden bund, af sorg og smerte. Man associerer emner til følelser og kan ad den vej promovere selv synd som noget helligt.

På samme måde bruges Guds Ord til at styre og kontrollere mennesker. Jeg læste del 1 af Cisco Wheeler og Fritz Springmeiers værk, der omhandler Illuminati’s - ikke blot tankekontrol, men sindskontrol - af en dybde der favner mange lag. Cisco Wheeler (Linda Anderson) er opvokset i en Illuminati familie, der igennem generationer har været stærke satanister, og hun er siden spæd blevet mishandlet, besat og programmeret til at være et redskab for Illuminati. Organer som CIA, Mafiaen bruger også programmering af mennesker som Wheeler, og det forgår den dag i dag. Der bliver gjort meget for at miskreditere både Wheeler og Springmeier, og jeg tvivler på at de er perfekte og at de aldrig har begået fejl. Men der er så mange vidnesbyrd fra andre der bekræfter lignende praksis i sataniske kredse, så jeg har ikke svært ved at tro deres ord, på trods af deres skrøbelige menneskelighed.

Wheeler er blevet sat fri og er kommet ud af det som kristen, og har valgt at fortælle om det, i dette værk. Og der er noget hun fortæller her, der fik mig til at forstå mere præcist hvad det var jeg oplevede i trosbevægelsen og stadig ser, i menighederne i dag - ikke kun i sekter som fremfører fremgangsteologiens vranglære, men nu også lige fra Luthersk Mission til Pinsemenighederne. Jeg ser hvordan misbrug af Guds Ord frembringer det stik modsatte af at i sandhed bruge Ordet med god samvittighed, for at lære mennesker Gud at kende. Den forkerte brug bringer fangenskab og kontrol, mens den sande og rigtige brug bringer frihed. Der er altså en stor negativ kraft som selvsagt satanister har fundet brugbart, ved at misbruge Guds Ord - og skulle denne kraft være mindre, fordi det forgår i kirken? Hvis ikke det er Gud der giver kraften, kan vi være sikre på, at det er Djævelen - Guds og vores modstander.

Jeg har for mange år siden skrevet imod flere mennesker i menigheden, og som tiden er gået, har jeg lært - og kan se, at de artikler stadig er relevante. Skønt den spæde forståelse i sin tid, kan jeg se, at Gud ikke har lagt budskabet på mit hjerte uden grund, og jeg har med tiden fundet at menighederne er mere truet end nogensinde før.

Jesus underviser folket og siger: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer... Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie.” (Joh. 8:31-32, 36). Jesus er sandheden (Joh. 14:6), og Han er Ordet der blev Kød (Joh. 1:14). Hvis vi bliver i Hans Ord, og ikke en syntetisk manipuleret version, blandet med løgn fra en ”programmørs” mund, så vil vi skridt for skridt blive mere og mere frie. Omvendt, hvis der er blandet et forkert formål ind i Ordet, bringer det fangenskab. Et forkert formål kan være at manipulere Ordet, så det siger det, man selv vil det skal sige. Man kan presse penge ud af folk, presse arbejdskraft, hengivenhed, private informationer og meget andet ud af ofrene for en sådan programmering, og det foregår oftere end man umiddelbart tror.

Personligheds kontrol


Jeg vil først citere Wheeler, hvor hun siger det, der gav et gib i mig da jeg læste det. Hun omtaler ofret for programmeringen som et stykke software og siger:

Softwaren så at sige, for Omega programmeringen, inkluderede for os et stablingsprogram kaldt Pottemagerens Hjul. Pottemagerens Hjul er misbrug af Bibelen, og er en type programmering som den karismatiske/apostolske bevægelse udfører. Mormonerne og katolikkerne har deres egen særprægede ”software” programmer. En initial stablingsmekanisme ville virke ved at beordre ændringer (dvs. personens forskellige personligheder, af psykiatrien kaldt ”dissociativ personlighedsspaltning”) at ”Stå i Orden efter rang og serienummer.” En anden kode ville med et signal med hånden placere Portner ændringer oppe på Pottemagerens Hjul så deres ”skaber” kan arbejde på dem. En gruppe ændringer kunne læres at stille sig op på Pottemagerens Hjul ved synet af et mønster med dominobrikker. Det vil være hvad end programmøren beslutter.[1]

Dominobrikker er et redskab i en programmørs hånd, til at skabe personlighedsspaltninger. Er det ikke interessant, at den danske sammenslutning af frikirker, ”Frikirkenet”[2], holder et blad - et ”Kristent Livsstils-Magazin”, der hedder Domino? Hvad end der er ubemærket okkult ledelse bag dette navn eller ikke, så vil dette blad programmere dig i retning af frafald. Dine tanker og måde at se tingene på, vil ændre sig og du vil formes til at passe i en Laodikea menighed, og Gud vil udspy dig af sin mund (Åb. 3:16).

Der er altså fire elementer her, som indgår i sindskontrollen. 1) Programmøren, 2) misbrugen af Bibelen, 3) softwaren (personerne) og 4) ændringerne (kontrollen). Måden hvorpå der skabes flere personligheder, eller ændringer, der er som en komponent i et stort system, er igennem mishandling af hver en art - decideret tortur, seksuel mishandling osv. Jeg kan på ingen måde sige, at jeg har oplevet dette. Men denne beskrivelse hjælper til at forstå, hvordan uærlige prædikanter og præster kan kontrollere menighedsmedlemmer rundt omkring i menighederne.

Kontrol igennem Guds Ord


Målet med denne artikel er, at vise dig hvor vigtigt det er at forstå Guds Ord korrekt, og videregive det korrekt. Der er læremæssige uenigheder, som ikke nødvendigvis er en sådan misbrug der fører til kontrol. Skal man betale tiende eller ikke, tungetale eller ej, en gang frelst altid frelst osv, er ikke ting der umiddelbart fører til sindskontrol - hvor forkert læren end kan være. Men forsøger man at undertvinge folk til at tro det, man siger, ved brug af frygt - f.eks. skræmmekampagner - så fører det i sidste ende til kontrol, og man vil skridt for skridt føre personen ind i fangenskab.

Er det, at tale om helvede i forbindelse med eks. homoseksualitet eller anden seksuel utugt, tyveri, had, mord osv., et redskab til sindskontrol? Det kan det bruges til. Men da det ifølge Bibelen er sandt, så vil det, jf. Jesu Ord citeret ovenfor, føre til frihed, hvis personen lytter og omvender sig - for det er sandheden. Omvendt - bilder jeg en utugtig person ind at han går til helvede for sin synd, hvis han ikke tjener menigheden med alt han har, så fører det til sindskontrol, og bringer den person i fangenskab, hvis han omvender sig til min løgn. Det er den katolske måde at gøre det på. Et eksempel jeg har oplevet masser af gange, særligt igennem respons på Tagryggen, er det at adressere en løgn hos en prædikant, hvortil der svares: ”rør ikke Herrens salvede” med henvisningen til Bibelen hvor David ikke vovede at røre Saul - dvs. han vovede ikke at slå ham ihjel (1. Sam. 24:6). Ved at dreje denne passage til at sige, at man ikke må tale imod vranglære, så skulle jeg med frygten for Guds dom acceptere den falske lære. Man kunne tilmed smide ”jokeren” citeret fra Matt. 7:1-2, som Holger Særkjær så fint gennemgår i artiklen ”Døm ikke”: ”Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt” - så var man da sikker på at programmet (personen) blev sat på rette plads. Kan du se konceptet i dette?

Jeg vil fortælle dig denne beretning, en oplevelse jeg havde i Københavns Bibeltrænings Center (KBC) for mange år tilbage, hvor jeg var under åndelig og sjælelig kontrol. Det er ikke kun KBC der har dette problem, men det gør / gjorde sig også gældende for medlemmer i Evangelist, Faderhuset og mange andre kirkesamfund. Det er vigtigt at du forstår konceptet af dette, for metoden bruges mennesker imellem, mange steder, og måske kan du tilmed lære at fange dig selv i at kontrollere mennesker.

Essensen i denne løgn siges bedst med bedrageren Benny Hinn’s ord: ”Mine damer og herrer, se mig i øjnene, og lyt nøje efter hvad jeg vil fortælle jer. Kun de, som har givet til Guds arbejde, vil blive skånet. Forøg din tro, forøg din sæd, og spar op til fremtiden. Så når tragedierne rammer jorden, vil du blive skånet.[3]

Dette blev sagt på et møde, hvor syge mennesker var samlet fra nær og fjern, i desperat håb om at blive helbredt. Det er den katolske måde at gøre det på - aflads tanken. Benny Hinn (programmøren) placerede personerne (softwaren) på Pottemagerens Hjul (misbrugen af Bibelen / sandheden), og begyndte at forme dem (ændringerne) til at give ham penge.

I KBC er hovedvægten ligeledes økonomisk fremgang[4], og softwaren skal derfor følge procedurer der giver økonomisk afkast - som i enhver kundeafhængig virksomhed. Det er den karismatiske model - programmet der befordrer Laodikea’s rigdom (Åb. 3:14-22). Programmeringen knytter både gode følelser og frygt til det, at give penge. Et koncept kaldt kollektprædiken (en prædiken der starter en ”gudstjeneste”, eller rettere, manipulerer for indsamling af penge), var rammeværket/værktøjskassen i programmeringen, og en metode i dette rammeværk forløber således:

Alle Bibelvers der kan opdrives og formes til nævne ordet rigdom, tages frem som kodelinier der udgør softwaren. Personen på Pottemagerens Hjul vil nu høre passager som: ”Bring hele Tienden til Forrådshuset, så der kan være Mad i mit Hus; sæt mig på Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål” (Mal. 3:10). Programmøren sætter eftertryk på sætningen med udvalgte ord: ”Bring hele Tienden, så åbner Gud Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål”.

For at forhindre at ændringen i softwaren (personen) ikke går tabt ved evt. selvstændig procedure (tankegang), så indbygges der (måske er den der allerede) en ”joker”, onde ånder, der kan genstarte programmet / tankekontrollen. Jeg vil lade Cisco Wheeler forklare det koncept, som de stødte på under frigørelsesprocessen af disse Illuminati slaver:

Dette sataniske lys...sammen med Jokeren (dæmonen) og de interne programmører (også dæmoner) gav vores system evnen til at regenerere sig selv. Vi var i stand til at lukke interne computere (tankebygninger) ned, som brugte samme kode til Systemniveauerne som de oprindelige programmør brugte til at lave Systemet, men først da vi tog os af de 13 Jokere og ansigtsløse hvidklædte Programmører som kontrollerede Omega Programmeringen (et hemmeligt sæt af dæmoner og tankemønstre/kontrol), genstartede backup computerne programmet som vi tog ud.

Med andre ord er der en sindskontrolprocedure der gør, at mennesker der sætter sig imod programmet - her at give sine penge til kirken - vil opleve frygten for ikke at blive velsignet og komme i økonomisk nød, og gentænke sit ”oprør” (genstarte programmet).

Brugen af de gode følelser, kunne i programmet komme til udtryk på følgende måde, som jeg oplevede på et møde. Efter hård programmering, blev forandringerne (viljen til at give) kørt, forstærket af ophøjelse. Der blev stillet spande op forrest i rummet, foran alle deltagerne, som man skulle putte penge i. Først skulle de, der ville give 10.000 og derover komme frem, og give sine penge - i form af kontanter, check, eller noget der blev kaldt en ”løftes offer seddel”, som var et stykke papir hvor man med sit navn, underskrift og beløb forpligtede sig til at betale det angivne beløb (senere kom der dankortautomat).

Nogle få trådte frem og lagde sine 10.000+ kroner, og blev hyldet med klapsalver og velsignelse igennem håndspålæggelse og bøn (mens musikken igennem sine gentagelser, hypnotiserede folk). Dernæst kunne folk der havde 5.000+ siddende løst på hånden komme frem, og modtage samme hyldest. Derpå kom 1000+, 500+ og til sidst dem, der kun havde under 500 at bidrage med.

Det er fuldstændig tåbeligt. Det er som at opdrage dyr, der får en godbid når de lystrer. Det er kvalmt og jeg er ked af, at jeg ikke kendte Gud dengang, som jeg gør i dag.

Virker programmeringen? Jeg kan tale af erfaring når jeg siger, at det gør den. Passagen om sædemanden i Matt. 13:3-23, handler utvetydigt om Guds Ord. Men jeg troede oprigtigt, at når sædemanden høstede ”hundrede, tresindstyve eller tredive fold”, så var det fordi han i forvejen havde sået sine penge, og ved overfloden Gud da gav, kunne han høste op til 100 gange så mange penge, som han havde givet. Denne ”linie” i programmet bliver sammensat med en anden linie, der på Pottemagerens Hjul får 1. Mos. 26:12 (”Isak såede der i Landet og fik samme År 100 Fold”) til at sige, at ikke alene høster man 100 fold, men også samme år - ja, endda indeværende år. Det var et guldprogram under de nytårskonferencer jeg deltog på, for hvilken forretningsmand bliver ikke ivrig når en investering inden for en uge til to, kan formere sig 100 gange?

I KBC var der en såkaldt café, hvor man efter kirkegangen kunne købe kaffe og kage osv. (de stakkels mennesker, som arbejde i den, blev pisket rundt som slaver). Men der var forældre, der havde ladet sig plukke, både økonomisk og åndeligt, under ”gudstjenesten”, så de ikke havde råd til at købe hverken stort eller småt til sig selv eller sine børn. Jeg ved om personer, der ikke havde råd til at betale alle sine regninger, fordi pengene var lokket ud af deres lommer. Men selv til det, var der et program. Det var at de skulle komme med sine regninger de ikke kunne betale, og lægge dem under sine fødder - bogstaveligt talt at træde på de fysiske regninger, og kræve dem betalt i Jesu navn. Følelsesmæssigt giver det en sejrsrus, der giver mod til at give flere penge. Og dæmonerne virker med!

Dæmonisk medvirken


Jeg kan godt høre at det lyder søgt at blande dæmoner ind i kollekt. Men Bibelen sammenkobler disse løgnelærere med dæmoner og siger: ”Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed” (1. Tim. 4:1-2). Paulus siger et andet sted: ”jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Hvis der nemlig kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, eller I får en anden ånd end den, I fik, eller et andet evangelium end det, I tog imod, så finder I jer kønt deri” (2. Kor. 11:3-4).

Igen kan jeg tale af erfaring, når jeg samstemmigt med Cisco Wheeler siger at der er ivrig dæmonisk aktivitet på Pottemagerens Hjul. Der kan være mennesker (som mig) der bliver trætte af systemet, og ikke vil finde sig mere i kontrollen. Gud vækkede dette i mig, og for at forhindre at det skulle komme til det, var der inkorporeret en joker - et dæmonisk samarbejde - der skulle genstarte softwaren i mig (det programmerede) og det virkede, men var ikke stærkt nok.

Vi var igennem tiden blevet lært hvor vigtigt det var, at være en del af et stærkt åndeligt fællesskab. Jesus havde indstiftet kirken, og det var for at vi skulle have en borg til beskyttelse. Uden dette fællesskab, ville vi være alene, og være et let bytte for Satan, der jo som Peter siger det ”går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge” (1. Pet. 5:8). Der er mange andre der både hverver og holder på deres medlemmer med tanken, at man ikke kan være kristen uden at gå i kirke. Det er absurd. Men jeg havde en tro på Gud, at Han der var med Abraham, hvis tro jeg delte, som heller ikke havde nogen kirke, Han var også med mig, og hvis Han er med mig, hvem kan da være imod mig? (Romerne. 8:31).

Men en nat, hvor jeg havde bestemt mig for at forlade KBC, fik jeg uventet besøg af en kulde. En ellers varm aften, blev mit soveværelse fyldt af kulde. Jeg frøs og blev grebet af frygt. Jeg tror alle har prøvet det, at ligge under dynen og knap turde trække vejret. Men ”jokeren” stoppede ikke her, og jeg blev mindet om at jeg var alene og et let bytte. Mens jeg lå der og var bange, blev jeg også vred, og jeg tog mod til mig og stod ud af sengen. Jeg bød over denne dæmon, at den skulle gå i Jesu navn (Luk. 10:17), og der blev normalt igen - selv hårene i min nakke lagde sig.

Ikke lang tid efter, gentog miseren sig, og nu hørte jeg truslen ”nu er vi flere, hvad vil du nu gøre”. Jeg blev igen vred, rejste mig og bød over dem, at jeg var lige glad hvor mange de var, de skulle alle gå i Jesu navn, og ikke komme tilbage. De forsvandt, og jeg bad Gud om englevagt og ro.

Jeg har ikke oplevet lignede siden. Var det mit eget tankespind - eller var det dæmoner? Om det var dæmoner eller ej, så virkede ”jokeren”. Kom hele oplevelsen fra mit eget sind, så har programmeringen på Pottemagerens Hjul efterladt en stærk kraft i mig til at fantasere alt dette frem. Jeg tror selv det var dæmonisk, og ingen skal finde sig i sådan en indtrængning på privat grund - lige så lidt som man vil finde sig i det fra indbrudstyve. Derfor skal man heller ikke finde sig i at være underlagt misbrug af Guds Ord i kirkerne! Man skal bryde med det, lære Gud at kende og komme ud i frihed.

Afgudsdyrkelse


Dæmonisk aktivitet, falsk lære og sindskontrol, vil i yderste instans altid have til formål at gøre oprør imod Gud - at give tilbedelse til skabningen (herunder i sidste ende Satan, ophavet til oprør) frem for til Gud. Da jeg var i KBC, spillede jeg med i lovsangskoret, og der blev fortalt, som jeg fortæller i artiklen ”At tilbede og prise Gud”, at vores indsats med lovsangen havde til formål at bane vejen for den der skulle tale. Det, jeg ikke fortæller er, at jeg gik til pastoren, Jens Garnfelt, for, med min stort set ikke-eksisterende evne til at forsvare min holdning med Bibelen, at forklare ham, at jeg altså ikke spillede for hans skyld, men for at tilbede Gud. Som fortalt i referede artikel, blev Bibelen misbrugt til at understøtte løgnen, og jeg gik derfra overkørt med troen på, at jeg ikke havde forstået det rigtigt. Jeg tjente derefter mennesker og ikke Gud.

Efter lovsangen ville prædikanten efter vane, som tidligere gennemgået, bruge op til en time på at fortælle om hvor vigtigt det var at give penge - jo mere vi gav, jo mere ville vi få igen. Jeg var begyndt at tro, at dette var en åndelig lov, ligesom vi selv havde regler og love i samfundet. Underforstået, så blev denne misbrug af Bibelen brugt til at programmere os sådan, at vi så lærte, at hvis vi ikke gav, var der fattigdom i vente.

Men lovsangen havde et andet formål, end at bane vej for prædikanten. Det, der sker i sådan en situation, det er at man paralyserer folk. Man leder dem, ved brug af musik - her kaldt lovsang, ind i en sindstilstand, der faktisk fratager folks evne/samvittighed til at bedømme og stille sig kritisk. Man gentager en sang mange gange, hvilket gør sangen monoton og dermed meditativ, så man opnår faktisk at tage mennesker til fange ved at bryde deres egen vilje - man tvinger dem til at adlyde igennem programmeringen, og derved åbner man en dør for dæmonisk aktivitet omkring og i mennesker. Gud ville aldrig gøre sådan, men denne tilstand betegnes alligevel som Helligåndens nærvær, og med den pragmatiske forståelse af Helligånden, bliver ens gudsforhold bundet op på følelser, frem for tro. Det er en modbydelig form for afgudsdyrkelse! Det er grundelementet i kontemplativitet og meditation[5].

Man har det godt, når man har været lydig og givet alt man overhovedet kunne. Man har det godt, når man har råbt og ført åndelig krigsførelse, så ens stemme lyder som hvis man har været til rock-koncert (hvilket nutidens lovsang ofte er). Man har det godt, når man har vist sin hengivenhed og kærlighed til Guds tjener, prædikanten eller pastoren. Det er alt sammen følelser, og har intet med Gud at gøre - Han er ikke involveret i (af)gudstjenesten.

Jeg husker stadig ganske tydeligt, da jeg en dag i min bøn bad uden musik til at stimulere følelserne. Hvilken glæde det var, bare at være mig og Gud. Jeg var virkelig glad - hele den følgende uge, for denne lille opdagelse, at jeg af egen vilje, uden følelsesmæssig hjælp kunne tale til Ham som den levende Gud Han er, det var en befrielse. Det lyder måske banalt, men endnu i dag nyder jeg, at jeg af egen fri vilje, uden nogen påvirkning af mine følelser, kan bryde ud i glæde og sige til Gud, at jeg faktisk elsker Ham, og er taknemmelig fordi Han har frelst mig, at jeg længes efter Ham, og glæder mig til at se Ham som Han er. Det er sand tilbedelse, i ånd og i sandhed. Det er sand gudsdyrkelse! Jeg behøver intet andet, end Gud og mig.

Hvem er din pastor?


Jeg oplever ofte at mennesker, og jeg har selv haft følelsen, sætter sin pastor så højt, at praktisk talt alt han siger og gør, nægter man at tænke eller sige et kritisk ord imod. Det er som om pastoren - eller det kan være andre personer i dit liv - får overmenneskelig status for ”undersåtterne”. Og det er på trods af at pastoren eller personen både i handling og ord har alarmerende fejl.

Jeg forholder mig her til den åndelige side, og spørger dig: ”kender du din pastor?” - kender du dem, han lytter til, dem han omgås? Der er satanister i menighederne, som forsøger at dreje Kristi legeme væk fra Kristus - væk fra Ordet, som er det eneste sande holdepunkt vi har i denne verden. En New Age forfatter, Jeremy Rifkin, udgav i 1979 en næsten profetisk bog ”The Emerging Order” (dvs. den Ny Verdensorden) - og hav her ”The Emergent Church” i tankerne - dvs. menigheder som Rick Warren’s (eks. Kirken i Kulturcentret), som mange danske menigheder også efterligner. I denne over 30 år gamle bog, fortæller han om de kristne menigheders uundværlige virke for den nye tid, som vi ved, er Antikrists tid, hvilken vi er på vej ind i. Han skriver i indledningen til sin bog:

...vi er tidligt på morgentimerne af en protestantreformation nr. to[6]....Som konsekvens varsler afslutningen på den herskende økonomiske epoke enden på den herskende teologiske også. Selvfølgelig vil de fleste evangeliske observander finde sådan en udtalelse svær at begribe. De ville blive endnu mere skeptiske hvis de blev fortalt at det er de amerikanske evangeliske kristne (som Rick Warren m.fl.)som spiller hovedrollen i det skift der nu forgår i protestantisk doktrin.

Underligt nok, er det ikke en ånd af fornyelse eller en stemning af åben oprør, som afføder det, der kan blive den største forandring i protestantisme, siden dens fødsel. Tværtimod, det er i ortodoksiens navn og i en ånd af kirkelig fornyelse, at millioner af hengivne kristne giver form til en ny teologisk struktur; én hvis rækkevidde er så bred, at den meget vel kunne opsluge reformationens teologiske verdensbillede.

Dagens kristne fornyelsesbevægelse er et togrenet fænomen. For det første er det millioner på millioner af karismatikere, hvis tro på de overnaturlige gaver af troshelbredelse, tungetale og profeti, repræsenterer et monumentalt angreb på nutiden. For karismatikerne begynder disse overnaturlige kræfter at erstatte videnskab, teknik og fornuft som de kritiske referencepunkter til at fortolke ens daglige eksistens. Hvis denne ubevidste udfordring for det nutidige verdensbillede fortsat intensiveres, kunne det tilvejebringe den type befrielseskraft som kunne vælte det herskende værdisæt og tilvejebringe en bro til historiens næste tid.

Mens karismatikerne skaber et potentielt befrielsesimpuls, begynder den mere almindelige evangeliske bevægelse at tilvejebringe den nødvendige reformulering af teologisk doktrin som er grundlæggende for skabelsen af en ny pagts vision og et nyt verdensbillede.[7]

Med andre ord, er den kristne menighed hovedredskabet til at indstifte dommens tid, den nye tid, trængslen under despoten Antikrist. På grund af doktrinære ændringer, dvs. ikke-bibelske lærdomme, ændres menigheden. Rifkin nævner videre at forståelsen af Guds befaling om at gøre os til herre over Jorden (1. Mos. 1:26, 28), er blevet redefineret i menighederne, sådan at vi skal forvalte og beskytte Jorden. Det er bl.a. den forandring der har lullet kloden ind i løgnen om menneskeskabte klimaforandringer. Det er ikke underligt, at så mange kirker er indgået som aktivister i denne sag.

En anden ting der har ændret sig markant, er forståelsen af Guds kærlighed. I ”gamle dage”, elskede Gud os så meget, at Han sendte sin søn, for at vi i Hans retfærdighed kan undgå Guds straf. Nu er kærlighed blevet Gud, og Han elsker al sit skaberværk, og vi skal dele den kærlighed i respekt for muslimerne, hinduisterne, buddhisterne, satanisterne, nazisterne osv. Vi er alle Guds børn, og Han elsker os. Gud har ikke ændret sig, og Han er ikke kun kærlighed, og kærlighed er ikke Gud. Gud er OGSÅ kærlighed, men Han er også ”vred på den onde hver dag” (Sal. 7:11, KJV). Elsker Gud Hitler? Elsker Gud børnemishandlere? Elsker Gud voldtægtsforbrydere? Hvis så - hvor er da Hans kærlighed? Selv jordiske dommere har retfærdighedssans nok til at hade og dømme sådanne. Har du løjet, har du stjålet, har du tænkt urene tanker om en kvinde der ikke er din, har du tænkt uretfærdigt ondt om en anden? Det har alle! Og vi er alle mordere, ægteskabsbrydere, tyve og løgnere i den retfærdige Dommers øjne - derfor måtte Jesus betale vores straf for at vi kunne gå fri. Gud elsker ikke dem, der vrager Hans søn, som kommer for at dømme dem. Men Han elsker alle, der adlyder og omvender sig fra ondskaben - dvs. oprigtigt ønsker og forsøger at leve efter den gode samvittighed. Selvfølgelig er der ingen som formår at stå fejlfrie, for vi er stadig onde syndere, så længe vi er i dette jordiske legeme.

Jeg har før skrevet om den karismatiske bevægelse, at den er nøglen til endetidens bedrag[8], og Illuminaten Phillip Eugene de Rothschild fortæller at ”Den karismatiske bevægelse er et illuminati værk[9]. Kim Campbell, som Cisco Wheeler har ledt mig ind på, via hendes bog ”Behold A White Horse”, er som Wheeler SRA’er, ”Satanic Ritual Abuse”, altså Satanisk Rituelt Mishandlet. Han er søn af Edouard Phillipe de Rothschild, én af Illuminaterne der styrer denne verden. Han er, som han siger: ”én af de hundrede af tusinder både legitime og illegitime efterkommere af denne magtfulde finansielle og okkulte familie”. Han fortæller i sit vidnesbyrd fra 1995 om dette (han er i dag kristen og som Wheeler løst fra den sataniske dominans), og som formålet med den sataniske mishandling er at umenneskeliggøre og skabe multiple personligheder (DID) i én person, så havde Campbell en frontfigur, én af hans personligheder, der som det yderste lag skjulte den mørke sataniske besættelse i ham fra omverdenen - sådan er det med al okkultisme, det har en fin facade, men den er kun til for at skjule Satans virke (2. Kor. 11:14). Denne frontfigur var programmeret til at fremstå som kristen, og lyt til hvad han fortæller

Yderst var et overfladepræsentationssystem, den ”gode jeg” af de personligheder der arbejdede, virkede, lærte, giftede sig, blev skilt og levede som en kristen...Så hvordan bliver et barn af sådan en familie kristen? En ejendommelighed i sataniske familier er at de introducerer sine egne børn for evangeliet, for at angribe selve forholdet som er den følelsesmæssige kerne i ægte tro. Jeg kan huske at min far, med ingen anden end selve Herr Josef Mengele (som også deltog i Wheeler’s programmering)som sin vejleder, ledte mig til Kristus...Jeg så miraklet Gud som min Far, og mit hjerte gik til den Hellige som min Fader, min ”Abba”. Ved at forvanske Skrifternes budskab, ledte de mig til at ”aflægge det gamle menneske (den ufornyede gamle natur i Paulus’ teologi)”. Jeg gennemgik død, en forårsaget fysisk død efterfulgt af en medicinsk genoplivning. Da blev jeg, et kærligt barn, kun lidt over to år gammelt, givet ”valget” at elske min Himmelske Far som førte til død, eller min jordiske far som betød liv. Under en langtrukken tid, befæstede min far begge længsler - at være Herrens og at være hans. Han indbyggede en utrolig spænding mellem disse to diametralt modsatte følelsesmæssige bånd, og jeg fik ikke lov til at adskille dem for at opnå forsoning. Dette var min kernekonflikt - en vedhæftet lidelse af første grad; ud af denne konflikt opstod, igennem struktureret mishandling og medicinsk styret adfærdsbehandling, alt som var mit ændringssystem.[10]

Altså lærte Campbell at være en hengiven kristen, igennem satanisk mishandling, og han lærte at fremstå som ægte kristen, når situationen bød sig - uden at være det. Men hvorfor? Hvad bruges disse falske kristne til? Det forklarer Campbell:

Mens andre blev sået ind i regeringen, akademiet, erhvervslivet eller underholdning, var min plads i Kristi Legeme. Jeg skulle være midtpunktet for åndelig kraft og styreenhed for en kult inde i denne kirke. I denne kirke har der levet mennesker som jeg har kendt hele mit liv som værende styreenheder og kraftcentre for både Rothschild familiens falske profet og antikrist. Jeg blev i min barndom dedikeret og trænet hele mit liv til at beskytte denne vitale forbindelse til den falske profets og antikrists nedarvede, åndelige kraft. Alle os som er født i sataniske familier og opfostret til supplerende roller igennem årtier - blev alle bragt sammen som en lokal kirke, for at bruge selve Kristi Legeme som middel til at frembringe den falske profet og antikrist - forbløffende!

Mange personlighedsspaltede kristne i Kristi Legeme, holder samme fælles åndelige, okkulte positioner som en del af den sataniske ny verdensorden. I mit væsen indeholdt jeg den luciferiske morgenstjerne i menigheden. Jeg repræsenterede tilstedeværelsen af alle de andre satanister, som var relateret til mig i morgenstjernen; deres ånder var til stede i mig, i menigheden. Bygget igennem ritual men bemyndiget ved legioner af ånder, var jeg menneskeligt og åndeligt midtpunkt for forenet satanisk energi ind i Kristi Legeme.

Der findes altså livslange ”kristne” i menighederne, som er indgangen for satans legioner i Kristi Legeme. Den karismatiske bevægelse har i stort omfang lagt Guds Ord til side, for at fokusere på kraften, og gaverne. Jeg har før sagt, at alle nådegaver er i spil som en dæmonisk kopi, i disse menigheder - det er ikke Gud der giver kraften, men Satan. Det bevirker endvidere, at kun det, at kunne skelne, er udeladt. Pastorer i mange menigheder formår ikke engang at bedømme okkultismen i ”Harry Potter” og ”The Passion of the Christ”. Skønt det skinner klart og tydeligt igennem, kalder de værkerne for evangeliske, og holder Potter og Passion aftener. Hyrderne i menighederne har ikke evnen til at se disse okkulte kræfter i kirkerne, og derfor ser vi nu dette enorme frafald, som Paulus advarede om ville komme (opdukke - tænk igen Emergent Church), lige før Antikrists komme (2. Tess. 2:3).

Er din pastor programmeret efter Illuminati’s karismatiske program? Det er ikke mit ønske at så splid og mistænksomhed, for sportens skyld. Men jeg vil som Jesus ikke bringe fred, men sværd, og volde splid mellem løgn og sandhed (Matt. 10:34-36). Disse ting foregår i menighederne, og der sker for øjnene af os en global forandring i Kristi Legeme til at blive Antikrists legeme. Hvordan? Ved at vi holder fast i de gamle værdier, vedholder i og forsvarer den tro, vi fik overleveret? Nej - på grund af det modsatte. Vi er blevet så liberale, at vi end ikke vil dømme Satans eget tilstedeværelse i vor midte.

Deltager din pastor på karismatiske, katolske, trosbevægelses og andre lignende seminarer, så er han programmeret. Måske ubevidst, måske ikke. Uanset er du i den situation, at du med din tilstedeværelse i en sådan menighed bidrager til frafaldet, og usætter både dit og andres forhold til Jesus for personlig fald. Du blåstempler med din person frafaldets glidebane. Det er alvorligt, og mere alvorligt bliver det fremover, som tiden skrider frem.

I nyhedsbloggen ”Jens og Lena Garnfeldt modtog doktor titel”, fortæller jeg om denne doktor titel ”Doctor of Divinity” som både Jens og Lena Garnfelt fik af Helligåndens bartender, Rodney Howard-Browne, der i sin bog ”The Comming Revival” bl.a. skrev dette ofte citerede citat:

Jeg ville hellere være i en kirke, hvor djævelen og kødet manifesterer sig (som sagt vil man ikke dømme Satans tilstedeværelse), end i en kirke, hvor der ikke sker noget fordi folket er for bange for at manifestere noget som helst... Og hvis djævelen manifesterer sig, skal du heller ikke bekymre dig om det. Glæd dig, for i det mindste sker der noget[11]

Browne er storforbruger af okkulte kræfter, og hvor flot det end lyder at han overdrager Garnfelt graden ”Doctor of Divinity”, så er det intet mindre end en okkult titel. Gud satte ikke ”Doctors of Divinity” i kirken, men ”apostle...profeter...lærere...undergerninger...nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige slags tungetale” (1. Kor. 12:28). ”Doctor of Divinity” er en titel opfundet i 1700tallet, beregnet til at ophøje mennesket. Den findes i New Age, eks. på det esoterisk teologiske præsteseminarium, hvor de skriver:

Doctor of Divinity er titlen du kan vælge, hvis du er søgende efter Guddommelig nærvær, en mystiker, en rådgiver eller lærer, healer, eller jord-baseret udøver[12]

En jord-baseret udøver er intet andet end heks der udøver heksekraft. En mystiker anvender samme dæmoniske kilde, og det guddommelige nærvær har intet med Bibelens Gud at gøre. I bund og grund, er det de kræfter Howard-Browne bruger, når han ”skænker op” af ånden. Der er intet kristent over denne titel, og man kan ikke på nogen måde forvente at rådgivningen, lærdommen eller healingen fra en sådan Doctor of Divinity har noget som helst med Gud at gøre. Værre er det, at det er en betegnelse for et stærkt dæmonisk væsen, højt oppe af den dæmoniske rangstige. Bill Schnoebelen fortæller om sit møde med dette væsen, i videoen ”Interview with an Ex-Vampire: A True Story[13], hvor han fortæller at personligheden, ”Doctor of Divinity”, er så stærk, at den i okkulte kredse siges at tage fem af dine leveår, hvis du inviterer den ind i dit legeme. Schnoebelen oplevede det, og hele hans legeme forandrede sig - lignende det, man ser i Hulk historien - så hans kone, der var til stede, troede han skulle dø.

Hvor kommer okkultisten Rodney Howard-Browne’s inpiration til denne titel fra? Hvorfor søger Jens og Lena Garnfelt, min tidligere (selvbestaltede) pastor og pastorfrue, dæmoniske titler fra en bartender, der skænker okkulte, åndelige drikke, så folket vælter omkuld og kastes ud i dæmonisk, dyrisk adfærd? Det har intet med Kristendom at gøre, men alligevel kalder KBC sig for kristen. Når mennesker tager denne titel på sig, så er det ikke Guds navn de bærer, men de ophøjer og identificerer sig med et stærkt dæmonisk og fyrigt væsen.

KBC er okkult, og der er mange, mange lignende kirker der er identiske og værre end KBC. Her er et lille potpourri af sataniske ”kristne”, som meget vel kan have påvirkning, direkte og indirekte på din menighed, og på dig.

Kristne satanister


Enhver der er, eller har været en del af det danske kirkeliv ved, at menighederne påvirkes af læren og bevægelserne fra USA. Som New Ager Jeremy Rifkin siger (tidligere citeret): ”det er de amerikanske evangeliske kristne som spiller hovedrollen i det skift der nu forgår i protestantisk doktrin”. Det er et faktum at Amerikas religiøse ledere spiller en stor rolle, og i sin tid, da jeg begyndte at se det, lavede jeg følgende oversigt:


Der er sket meget siden dengang, og i dag er der kun ganske få, hvis nogen over hovedet, der ikke er påvirket af Amerikas ulve. Dette kort er langt fra dækkende. Som jeg fortæller i artiklen ”Katolske Bedragere”, så var Kathryn Kuhlman kendt af moderkirkens jesuitter, som en spion, bestemt til at trænge ind i pinsebevægelsen og protestantismen igennem den karismatiske bevægelse. Billy Graham er ligeledes en ulv der udgiver sig for at være noget andet end han er, og han er ligeledes en okkultist fra moderkirken.

Fritz Springmeier, der som tidligere nævn har forfattet flere bøger sammen med Cisco Wheeler, fortæller at:

Robert Schuller, Billy Graham og Oral Roberts er “Kristne præster som deltager i at bruge og håndtere sinds-kontrol slaver. Disse tre præster deltager alle i hemmelige sataniske ritualer[14]

Det er endnu tre personer til okkultismens stamtræ, ovenfor. Her lidt mere info om kirkernes mentorer:

Billy Graham
Der er meget information om Billy Graham her på Tagryggen, så jeg vil ikke bruge så meget plads på ham. Om lidt giver jeg et citat, der fortæller at Graham oppasses seksuelt af programmerede kvinder - derudover fortæller Phillip Eugene de Rothschild at:
Southern Baptists, hvor Graham er medlem, er Illuminatikontrolleret, igennem Frimurerne.[15]

Derudover, blev Grahams navn vist på to frimurer logers hjemmeside, som medlem. ”The Louisiana Masonic Family Website” og ”The official Genessee Lodge NO. 174[16]. Her er et skærmbillede fra ”The Louisiana Masonic Family WebsiteOral Roberts
Phillip Eugene de Rothschild fortæller videre at:

Oral Roberts er en 33 graders frimurer, der blev givet patronat (beskyttelse) i tjeneste af ingen anden end hans frimureriske boder, Billy Graham. ’Mens han prædikede en anden Jesus, under kraften fra en anden hellig ånd, har Oral Roberts været en okkult præst fra den Gammel Sumero-Akkadisk mystiske religion, som er satanisme i sin fineste form. Mr. Roberts var min okkulte åndelige mentor og indoktrinator. Han har været hjerteven med min Rothschilds familie og Prince Philip...Hr. Roberts er en okkult heksemester frem for alt andet, som styrker frafaldet i nutidens amerikanske og vestlige kristendom[17]

Oral Roberts er blevet set af Springmeier og Wheeler kilder, hvor han deltog i satanisme og sindskontrol. Den karismatiske bevægelse er en Illuminati kreation. Graham hjalp med at iværksætte Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma.[18]

Robert Schuller og Norman Vincent Peale
Phillip Eugene de Rothschild fortæller videre at:

Robert Schuller og Norman Vincent Peale tilbyder en lignende historie. Schuller, ligesom Graham, betjenes seksuelt af kvinder fra Illuminati’s sindskontrolprogrammer. Peale, som var en god ven af Graham, er en 6. grads Illuminat igennem Pilgrim Society, endnu en tråd i spindet. Langt de fleste ”nye konvertitter” fra Graham’s New York Crusade, blev givet over til Peale’s kirke[19]

Afslutning


Det er sjældent at en pastor eller lærer selv gransker Guds Ord, og får udlagt Ordet af Helligånden. Det hører til undtagelserne at høre noget nyt i menighederne, som en person har fået til en forsamling. Det er populært at følge programmer som f.eks. Alphakurser, 40 dage med formål - eller 40 målrettede dage, som det også kaldes. Inspirationen til prædikener plukkes fra øst og vest, hvor der synes at være popularitet i syne. Det er ikke forkert at lade sig inspirere, men som du har set igennem denne artikel, så er det yderst vigtigt at kende fra hvilket træ frugterne plukkes.

Et nyt koncept er under opsejling, som handler om at lære din kirkes DNA at kende. Hvordan er menneskerne i de enkelte kirker - lær dem at kende og ændre din kirkes DNA, så menighedens virke passer til medlemmerne. Det kaldes med andre ord frafald. Laodikea betyder ”Folket Regerer”, og Jesus står uden for den menighed og banker på: ”om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig” (Åb. 3:20). I gammel dage var det Guds Ord der ændrede menighederne, nu formes menigheden ud fra medlemmernes væremåde, deres DNA. Læs mere om det, på Healthy Church DNA, Crossroads’ DNA, Christian City Church og mange flere.

I artiklerne ”Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt” og ”Påsken, verdensordnen og Lady Gaga”, fortæller jeg om hvordan der arbejdes på at gøre mennesket guddommeligt - at hjælpe det næste evolutionære skridt på vej. På samme måde ændres menighedens DNA, tillige med Bibelens DNA[20], hvilket er foregået intenst de sidste 150 år. Forandring er både det økonomiske og politiske kampråb på verdensplan, og den der vil, kan tydeligt se, at tiden for Jesu genkomst nærmer sig.

Er du søn eller datter af kongernes Konge? Er du født ind i Hans familie - tilhører du Ham, der betalte den ultimative pris for fangerne under synden i denne verden? Hvis ikke, så er det endnu tid at kalde på Ham, og vende om til Ham for at få nåde og frelse.

Er du i en sådan menighed, som du kan identificere i det ovenstående, så forlad det brændende hus så hurtigt du kan. Bliv ikke medskyldig i at give andre tryghed i sådan en kirke, ved selv at deltage. Vis i stedet folket vejen, og gå ud af kirken. Gud betegner sådanne kirker som værende skøge kirker, kirker der prostituerer sig med dæmoniske løgne og Satans nærvær. Er du Guds, så tilbed Ham i lydighed mod Hans Ord, og kom ud af den gamle Babyloniske afgudsdyrkelse (Åb. 18:4 ; 2. Kor. 6:14-18).

Reference liste


[1] Illuminati Mind Control, Volume 1: ”They Know Not What They Do, An Illustrated Guide to Monarch Programming-Mind Control”, af Cisco Wheeler, med Fritz Springmeier, side 33
[2] Læs evt. ”Frikirkenet, et samarbejde om frafald
[3] Se artiklen ”Benny Hinn, Satans forkælede løgnhals
[4] Se evt. ”Jens og Lena Garnfeldt modtog doktor titel”, Tagryggens nyhedsblog, d. 14-07-2010
[5] Læs evt. ”Kontemplativ bøn
[6] I artiklen “Gud Moder Maria tilbedelsen”, fortæller jeg hvordan den romersk katolske himmeldronning (skøgen, ”Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder” (Åb. 17:5) titulerer sig selv som ”den Anden Advents Moder, og døren som åbnes for en ny æra”. Så vi har hos moderkirken endnu en advent og hos protestanterne endnu en reformation, som tilvejebringer den nye tid.
[7] The Emerging Order - God in the Age of Scarcity”, af Jeremy Rifkin med Ted Howard, side ix-x
[8] Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag”, Tagryggen, 13-07-2003
[9] Behold A White Horse”, af Cisco Wheeler, side 391
[10] A Survivor's Testimony: article by Kim Campbell
[11] The Comming Revival”, af Rodney Howard-Browne, 1991, side 6.
[12] Doctor of Divinity, Theology or Ministry religious degrees Online, Credit for Life Experience”, Esoteric Theological Seminary.
[13] Køb DVD’en her: ”Interview with an Ex-Vampire: A True Story
[14] Deeper Insights into the Illuminati Formula”, af Fritz Springmeier og Cisco Wheeler.
[15] Behold a White Horse”, side 391
[16] Graham blev vist på denne side http://www.la-mason.com/famous.htm, og på denne www.gl-mi.org/lodges/genesee-174.minfo.html - som ikke eksisterer mere.
[17] Behold a White Horse”, side 365
[18] Samme sted, side 391
[19] Samme sted, side 391
[20] Læs evt. ””Den Nye Aftale” – NT på nudansk”, ””Den Nye Aftale”, udgave 2” og ”Bibelens Historie


Debat: Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne: Menighedesliv

Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation