Det Målrettede Liv (The Purpose Driven Life)

af Kim Andersen
Lagt på d. 23/02-05Endnu engang har vi fået en bog, der på nærmest overnaturlig vis, er havnet i hænderne på læseren. Rick Warren, som er forfatter til denne bog skriver:

Denne bog er tilegnet dig. Inden du blev født, planlagde Gud Dette øjeblik i dit liv. Det er ingen tilfældighed, at du holder denne bog i hånden.

Gud havde simpelthen set og planlagt, at jeg, Kim Andersen, skulle sidde her med denne bog i mine hænder i dag, helt tilbage fra før min fødsel.

Denne bog, blev de første nitten måneder solgt i sytten millioner kopier. Det er en verdensvid succes, bragt i 300 aviser, magasiner, radio udsendelser og tv shows inkl. USA Today, Wall Street Journal, New York Times, Fox News, ABC, NBC, FORBES, og TIME magazine. Millioner af mennesker har deltaget i fyrre dages formålskursus, i læsegrupper, inkl. kommunalbestyrelser, skoler, dusinvis af professionelle sportshold USA’s senat, fængsler, og over 20.000 kirker.[1]

Før vi går i krig med bogen, vil jeg vise dig hvem forfatteren er. Jeg synes lige du skal have denne bøn med fra Warren, som han bad ved afslutningen af et kirkevækstseminar: ”Jeg takker dig, at der findes en bevægelse, en stealth (betyder: hemmeligt, i al stilhed, i smug) bevægelse, som flyver under radaren, som forandrer bogstaveligt hundrede, endda tusinde af kirker, verden over”.[2]

Tænk lige over denne bøn. En forandring uden man bemærker det…

Med en klump i halsen, og med et vemodigt og tynget hjerte, tænker jeg på Paulus’ ord: ”Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer” (Apg. 20:28-31).

Forfatteren Rick Warren


Rick Warren er pastor i Saddleback Church, i Lake Forest, Californien. Før denne bog, som ifølge Warren har været planlagt fra Guds side for mindst 100 år siden, udgav han bogen The Purpose-Driven Church (Den Målrettede Kirke), der er en milepæl, en undervisningsbog i kirkevækst, uden at gå på kompromis med kirkens budskab eller mission.

Konceptet for Purpose-Driven Church, har givet Saddleback Church kirkevækst fra kun én familie, til over 10.000 på femten år, og har desuden plantet 26 kirker – som vel at mærke endvidere ejer bygningerne. Rick Warren taler meget varmt om W. A. Criswell, som var pastor i verdens største baptistmenighed i Dallas. Han var et organiserende geni, siger Warren i Purpose-Driven Church på s. 26.

Denne pastor, som ifølge bogen Billy Graham: A Tribute from Friends var frimurer, og i hvis kirke Billy Graham havde sit medlemskab, gav Warren håndspålæggelse og bad en bøn som bekræftelse på Warrens kald som pastor, tre år tidligere: ”Fader, jeg beder dig om at give denne unge mand en dobbelt portion af din Ånd. Må kirken han er pastor for, vokse sig dobbelt så stor som Dallas kirken. Velsign ham rigt, O Herre” (The Purpose-Driven Church, s. 26)

Det er ikke uden grund, jeg trækker dette frem. Hvis du ser på kirkernes frafald i dag, så vil du ved at gennemgå kirkernes berøringsflade igennem årene finde, at der har fundet megen håndspålæggelse sted mellem de forskellige ledere, på tværs af kloden. Jeg skrev i sommeren 2000 en mail til Pinsekirken København, da de stod foran en konference med Steve Hill fra Pensacola vækkelsen. Arbejdsgruppen for denne konference var ifølge svaret jeg modtog, sammen med Steve Hill før konferencen. ”nogle i arbejdsgruppen har været sammen med Steve Hill og har været i Pensacola…De er alle sammen selv kommet tilbage med en berøring fra Gud”, lød en del af svaret.

Siden da, er det gået drastisk ned af bakke for kirken, og i dag er den en økumenisk verdenskirke, som kommer til at dele skøgekirkens plager: død og sorg og sult (Åb. 18:8). Det er ikke Guds Ord eller Helligåndens åbenbaring der får æren. Men Steve Hill derimod, som de var sammen med, bliver ophøjet i Guds navn.

Igennem håndspålæggelse overføres vildfarelsens ånd (2. Tess. 2:11) og Paulus advarer Timoteus: ”Lad ingen håndspålæggelse ske overilet” (1. Tim. 5:22). Igennem håndspålæggelse, er endetidens vildfarelse – frafaldet som Paulus taler om (2. Tess. 2:3), overført fra person til person, fra menighed til menighed, og snart er tiden kommet, hvor Jesus kommer tilbage og ”mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk. 18:8).

Rick Warren skriver i The Purpose-Driven Church: “For at forstå mange af metoderne i denne bog, må du forstå sammenhængen hvori de blev udviklet. Ellers kan du blive fristet til at kopiere ting vi gjorde, uden at tage hensyn til sammenhængen. Gør venligst ikke det! Se i stedet for på de underlæggende principper i metoderne, hvorpå de er baserede.” (s. 27)

Lad os se nærmere på Warrens omgangskreds, udover frimureren W. A. Criswell, og se hvilke omgangskredse og påvirkninger, der har dannet sammenhængen af ”Det Målrettede Liv”.

De navne jeg nævner igennem artiklen, kender du måske ikke. Men de er mænd, eller organisationer, der arbejder for enhed, global religion, økumeni - verdenskirken – på lige fod med den katolske kirke, Skøgen, Satans elskede højborg. Læs mere om global religion her.

I denne bog, ved indledningen, takker Warren og siger:

Jeg takker de hundreder af forfattere og lærere, både afdøde og nulevende, som har formet mit liv og hjulpet mig til at lære disse sandheder”.

Paulus advarer os: ”Træk ikke i ulige åg med de vantro…Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent” (2. Kor. 6:14-17). Vi skal drage bort fra de vantro – græsk ”apistos” (troløs, hedensk, utroværdig), eller udrydde den onde af vor midte (1. Kor. 5:13). Her er ikke kun tale om hedninge, men også om brødre og søstre, der ikke holder rette veje. Ulydighed imod denne årvågenhed forårsager frafald, græsk ”apostasia” (frafald, forsømme) (2. Tess. 2:3) eller ”aphistemi” (fjerne, gør oprør, afstå fra, forlade, trække/falde væk, trække sig tilbage) (Luk. 8:13).

Du vil se igennem denne artikel, at Rick Warren har ”trukket i ulige åg med de utroværdige” og at han passer på oversættelserne af de græske ord, for hans frafald. Lad os se på, hvem nogle af de hundrede forfattere og lærere måtte være.

Fuller Theological Seminary
Her har Warren taget ”Doctor of Ministry” eksamen.[3] Fuller støtter Warren på websitet [4], og Fullers nyskabende nyhedsblad ”Ministry Advantage”, lister ham op sammen med blandt andre: Bill Hybels, Peter Wagner og John Wimber.[5]

American Society for Church Growth
Også her er Warren medlem – vel at mærke betalende medlem, og jeg synes lige du skal lytte til dette, fra deres medlemsside: ”ASCG medlemskabet er åbent for alle som ønsker en professionel tilknytning med kolleger på feltet. Det inkluderer teoretikere så som professorer i kirkevækst og udøvere så som pastorer, kirke konsulenter, kirkesamfundsoverordnede, og underkirkeoverordnede”.[6]

Jeg har skrevet en artikel om Bill Hybels og Willow Creek, og gav et eksempel på Hybels missionsbefaling: ”Gå ud i alverden og sælg Willow Creek til hele skabningen. Den, der tror på det og køber, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes”.[7] Når jeg læser denne tekst fra ASCG’s medlemsside, så har jeg ikke ramt helt ved siden af. Professionel tilknytning – professor i kirkevækst. Hvem er det, som overbeviser om synd, dom og retfærdighed – og hvem føjede dagligt nogle til, i de første menigheder? (Apg. 2:47) Vi kan være forvissede om, det ikke var kirkevækstprofessorer eller kirkekonsulenter!

Dette kirkevækstssamfund, grundlagt af C. Peter Wagner, viser Warren frem mellem mange andre, inkl. Fuller og C. Peter Wagner og deres kirkeprojekter.

Mission America
Her er Rick Warren på listen ”Mission Amerika’s forbundshonorære rådgivnings komite” (Mission America Coalition Honorary Advisory Committee) [8], hvor han fremstår sammen med mange andre - Reinhard Bonnke, Tim LaHaye, Pat Robertson, C. Peter Wagner og Bill McCartney (Promise Keepers) m.fl. Han er endvidere listet under “Partner Initiativer” netop med bogen Purpose-Driven Life.[9]

Det bør også nævnes, at Billy Graham som medleder udtaler at: ”Vort land har stort behov for en virkelig åndelig opvågning. Jeg støtter på det kraftigste Mission Amerika Forbundets mål, og beder til at Gud vil bruge det, til at frembringe en ny bølge af evangelisation og åndelig opvågning til vor nation og vores verden”.[10]

David Yonggi Cho
Det er næsten selv sagt, at Yonggi Cho har meget at lære Rick Warren i hans kirkevækstprojekt, i og med at Cho har en forsamling i Seoul på ca. 750.000 medlemmer.

Warren oprettede Internetsiden pastors.com, hvor han har interviewet Yonggi Cho,[11] hvor han promoverer alverdens elendighed. ”The Passion Small Group Study”, konference materiale, materiale for pastorers koner m.m. I dette interview, spørger Warren: ”Mener du at amerikanske kirker skulle være mere åbne for bønnen for mirakler?”, hvortil Cho svarer: ”Jeg føler at de fleste amerikanske kirker virkelig ikke tror på Guds mirakler. Kirken bliver meget institueret. Men jeg kan fortælle dig, at ved en ny salvelse, vil de amerikanske kirker begynde at tro nationens mirakler, ved Guds hånd”. En hver oprigtig troende kristen ved, at Jesus er Guds salvede. Der kommer ikke nogle nye bølger af salvelse eller åndsudgydelser. Kun Djævelen kommer med ”nyt”, som dog er oldgammelt og Warren spørger Cho: ”Vil du venligst bede en velsignelsesbøn for de pastorer der læser dette?”. Warren viser her tydeligt sin accept af Cho’s mysticisme.

Til Yonggi Cho’s bog The Fourth Dimension, har Robert Schuller, hvor Warren var nøgletaler ved Shuller’s Institut for Succesfuld Kirke Lederskab,[12] skrevet forordet: ”Jeg oplevede realiteten af den dynamiske dimension i bøn, som kommer igennem visualisering…Prøv ikke at forstå det. Begynd bare at nyde det! Det er sandt. Det virker. Jeg har prøvet det”. Cho fortæller i denne bog, at hvis buddhister og yogaudøvere kan opnå deres mål igennem fjerdedimensionale kræfter, så skulle kristne være i stand til at opnå meget mere ved at bruge de samme midler (s. 37, 41). Senere skriver han ”Du skaber Jesu nærvær med din mund…Han er begrænset af dine læber og dine ord…Husk at Kristus er afhængig af dig og dit udtalte ord, for at udløse Hans nærvær” (s. 83).

Enhver kristen, må tage skarp afstand fra sådanne udtalelser. Men Warren ønsker endda velsignelsen fra denne Yonggi Cho. At Jesus skulle være afhængig af noget i os, skriger til himmelen af hovmod og frafald. Jesus havde skabt alt som omgiver os, før vi var tilstede til at ”udløse hans nærvær”.

Yonggi Cho er ifølge Bibelen, en forbandet forfører (Gal. 1:8).

Robert Shuller
I 1997 ”deltog mere end 80 bøsse og lesbiske pastorer og lægmandsledere, fra the Metropolian Community Churches, i dette års Robert Schuller Institute for Succesfull Church Leadership, ved Shuller’s Krystal Katedral. Talerne inkluderede Bill Hybels, John Maxwell og Rick Warren”.[13]

Peter Ferdinand Drucker
Warren søgte for ca. tyve år siden råd hos Peter Drucker.[14] Peter Drucker, en mere afdæmpet religiøs episkopal type[14], er forfatter (31 bøger), lærer og konsulent, specialiseret i strategi og taktik for virksomheder og socialsektor organisationer [15], med andre ord ”en management guru”[16]. Det er der jo i sig selv ikke noget galt i. Men disse kirkevækst koncepter, som Willow Creek og nu også Purpose-Driven Church og Purpose-Driven Life bygger på, kan ikke både hvile på forretningsmæssige principper, og på Guds principper. Gud tager det som ingenting er i verdens øjne og gør det til noget, for at æren må tilfalde den fortjente, nemlig Gud selv: ”Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud” (1. Kor. 1:27-29).

Under Duckers formynderskab, er Warren’s egen succes som åndelig forretningsdrivende, blevet anseelig”.[14] At Warren søger hjælp hos den verdslige visdom, er et larmende tydeligt signal til, at han opfylder det græske ord ”aphistemi”, som tidligere oversat. Han har gjort oprør, forladt og trukket sig tilbage fra Guds nådes værk. Bill Hybels har gjort det samme, da han som barn så, at hans menighed var død, men forretningsfolkene havde fremgang.

Læg mærke til at artiklen opfatter ham som ”åndelig forretningsdrivende”. Jeg vil minde dig om troldmanden Simon, som forsøgte at købe Helligånden (Apg. 8:18-19). Peter svarede ham: ”Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pønser på, for jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed” (Apg. 8:20-23).

Jeg vil også minde dig om Babylons fald. ”jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten… og slaver, levende mennesker” (Åb. 18:11-13). Warren handler igennem sine forretningsprincipper, fordrukken i Babylons ”utugts harmes vin” (Åb. 18:3) med levende mennesker. ”Den frugt (hos Warren: kirkevækst), som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere” (Åb. 18:14).

Kære læser. De arme mennesker som bliver drevet af Warren’s principper frem for at lade sig lede af Guds Ånd, alle de pragtfulde mennesker der drives handel med i det åndelige Babylon. Ingen skal kunne finde dem mere. De går tabt i helvedes ild. Kun sandheden om synd, dom og retfærdighed kan føre dem til frelse – ikke Warren’s New Age psykologi om et formålsrigt liv på denne jord.

Warren siger om sin inspiration fra Drucker: ”Jeg læser alt hvad Peter Drucker skriver. Hans bog ’The Effective Executive’ er en favorit jeg læser hvert år. Lang tid før ord som ’empowerment’ (forøget styrke)blev populær, fortalte Peter os, at hemmeligheden til at opnå resultater er at fokusere på dine stærke sider, og styrken af dem du samarbejder med, frem for at fokusere på svagheder. Faktisk, siger Peter, at gøre stærke sider produktive, er en organisations unikke formål…Find da ud af, hvad andre er gode til, og hjælp dem til at blive i stand til at gøre mere. Dette er nøglen til effektiv arbejde, effektive kirker, og alle andre effektive organisationer”.[17] Nu da vi lige har læst Guds metode for succes – til Hans ære, da kan vi se at dette er en diametral modsætning, der giver Rick Warren, Bill Hybels, Fuller og mange, mange flere ære, for – vel og mærke kirkevækst, men ved dommen også ”løn”, for at vildføre mennesker væk fra Guds veje.

Peter Drucker så som Paulus, at kirkerne ville falde fra. ”I 1991 fortalte Drucker et publikum af kirkeledere, at amerikanske kirker er midt i en usædvanlig fornyelse”.[16]Med dette i tankerne, i min levetid, er den største, den mest vigtige, den mest betydningsfulde begivenhed, og vendepunktet ikke bare i kirker, men måske alt i alt, i menneskets ånd”.[18] Han mener også at: ”Pastorale megakirker har uden tvivl været det mest vigtige sociale fænomen i Amerika, de sidste tredive år”.[18]

Gary L. Thomas
Warren citerer i bogen Gary Thomas. “Min ven Gary Thomas” (s. 106), siger han, og citerer fra Gary Thomas’ bog: Sacred PathwaysDiscover Your Soul’s Path to God, på side 107.

Gary Thomas er grundlægger og leder af Center for Evangelical Spirituality (Center for Evangelisk Spiritualitet), som er ”helliget at opfostre åndelig vækst inden for det kristne samfund, igennem et integreret studie af Skriften, kirke historie, og de kristne klassikere”.[19]

Et kik i Gary Thomas bog viser, at der igen trækkes i ”ulige åg med de vantro”. På side 21 citeres Carl Gustav Jung, der fortalte han havde en ledende ånd, eller en guideånd, Philemon, der gav ham oplysninger. ”Carl Jung udviklede fire profiler til at beskrive den menneskelige natur…Kombinationer af disse fire profiler kan skabe seksten forskellige personligheds typer, og Myers Briggs testen (en personlighedstest) er designet til at adskille disse typer”.

Jung selv skriver i sin bog ”Jung, Memories, Dreams, Reflections” at: ”Philemon og andre skikkelser i min fantasi, hjembragte mig den afgørende indsigt, at der er ting i psyken som jeg ikke producerer, men som producerer sig selv, og har deres eget liv. Philemon repræsenterede en kraft som ikke var mig selv. I mine fantasier havde jeg samtaler med ham, og han sagde ting som jeg ikke ved bevidsthed havde tænkt. For jeg observerede tydelig, at det var ham der talte, ikke jeg…Psykologisk set, repræsenterede Philemon højere indsigt. Han var en hemmelighedsfuld skikkelse for mig. Til tider virkede han ganske virkelig for mig, som hvis han var en levende personlighed. Jeg gik og vandrede op og ned i haven med ham, og for mig var han, hvad indianerne kalder en Guru” (s. 183).

Har man bare en smule indsigt i den åndelige verden ved man, at Philemon er en dæmon, der styrede Jung’s tanker og gav menneskeheden en djævelsk lære, der i dag kaldes Psykologi. Senere begyndte Jung at omskrive ”Septem Sermons ad Mortuos” – De Syv prædikener til de døde, skrevet af Basilides i Alexandria 133-155 f.Kr. Jungs hus blev hjemsøgt og til sidst råbte han: ”For Guds skyld, hvad i alverden er dette?” Da råbte dæmonerne i kor ”Vi er kommet tilbage fra Jerusalem, hvor vi ikke fandt hvad vi søgte”. I løbet af tre aftener blev bogen færdig og så snart Jung startede med at skrive, fordampede den åndelige sammenkomst.[20]

Der er ingen tvivl om, at Jung’s materiale er diktater fra dæmoniske budbringere. Gary Thomas, Rick Warrens ven, citerer med glæde Jung’s dæmoniske skriverier, og Rick Warren citerer videre med glæde, Gary Thomas’ bog.

Jung var også udøver af visualisering og Gary Thomas skriver i sin bog, s. 184-186 om brugen af ”dansende bøn”, som ikke er kropslige bevægelser, men at vi i vort sind skal forestille os, at vi danser med Gud og tillader Ham at lede. Han instruerer i ”bønne centrering”: ”Vælg et ord (Jesus eller Fader, for eksempel) som et fokus for kontemplativ bøn (det at man fordyber sig i sig selv eller her bøn, og lader sindet optages af tanker). Gentag ordet stille i dit hoved i et stykke tid (lad os sige tyve minutter), indtil dit hjerte lader til at gentage ordet af sig selv, lige så naturligt og uvilkårligt som vejrtrækningen. Men bønne centrering er en kontemplativ handling, i hvilken du ikke gør noget; du hviler ganske simpelt i Guds nærvær”.

Denne teknik kaldes mantra og bruges i østens mysticisme. Den kan på ingen måde bruges i samvær med Gud. Bruger du disse okkulte teknikker, lader Gud ikke sin Ånd dvæle hos dig, men du overgives til mørkets magter, der ganske vist har en masse du skal opleve. Men prisen er altid dyr.

Henri Nouwen
På sin hjemmeside, pastors.com, reklamerer Warren for Nouwens bog Creative Ministry[21] (Kreativ Tjeneste), sammen med endnu en bog af Gary Thomas. I Creative Ministry, introducerer Nouwen og fortæller: ”Der var en gang Gud sendte engle fra himmelen med et presserende budskab for mennesket. Det gør Han stadig. For få måneder siden, kom en vietnamesisk buddhistmunk til Holland, og vandrede en dag ind i huset, hvor jeg levede”.

Nouwen forener andre religioner med kristendommen og har endda skrevet forordet til en bog Disciplines for Christian Living, af Thomas Ryan, der blander kristendom med hinduistisk spiritualitet. Han var lærer på Yale Divinity School i 1971-1981, hvortil Skull and Bones er tilknyttet. Igennem denne tid, oplevede Nouwen ensomhed, da han to gange i syv måneder, levede som munk i Genesee Trappist Klosteret i New York.[22]

Man ser tydeligt Nouwen’s universalisme i hans bog Sabbatical Journey, hvor han på s. 51 skriver: ”I dag tror jeg personligt på, at da Jesus kom for at åbne døren til Guds hus, så kan alle mennesker gå igennem den dør, hvad enten de kender til Jesus eller ikke. I dag ser jeg det som mit kald at hjælpe alle personer til at gøre hans eller hendes egen vej til Gud gældende”.

Den katolske kirke
Man finder snart sjældent kristne bevægelser eller kristen litteratur, som ikke mænger sig med oldtidens babyloniske afgudsdyrkelse, forklædt som kristen katolicisme – to modstridende ord. Også i Rick Warrens bog, finder vi referencer til katolske mennesker, der har været med til at forme den. Selvom det kan være rigtigt hvad der bliver sagt, så vil et citat fra disse mennesker være en blåstempling af deres afgudsdyrkelse.

Moder Teresa…
…bliver også citeret i bogen: ”Det er ikke, hvad du gør, men hvor meget kærlighed du lægger i det, der betyder noget” (s. 132).

Han nævner ikke at hun var livslang og hengiven katolik. Citatet i øvrigt, er fuldstændig vanvittigt. ”Det er ikke, hvad du gør…der betyder noget”. Det er præcis det du gør, der er vigtigt. Og det du gør, viser din kærlighed.

Mother Teresa vrøvler videre i hendes bog Mother Teresa: Her People and Her Work og siger ”Hvis vi accepterer Gud i vore liv, når vi står foran Ham, så konverterer vi. Vi bliver en bedre hinduist, en bedre muslim, en bedre katolik, en bedre hvad end vi er…Hvad Gud er i dine tanker, må du acceptere” (s. 156)

Hvordan kan man citere alle disse korrupte mennesker? Hvordan kan Warrens bog accepteres af millioner, når alt den omgives af, er okkultisme, dæmoneri og forbandelse?

Madame Guyon
En berømt katolsk[23] fransk mystiker[24], i det syttende århundrede. Warren reklamerer for hendes bog Deeper Experiences of Famous Christians [25], og siger: “Det er en salvet lille bog, som refererer til de dybere livs oplevelser hos kristne, så som D.L. Moody, John Bunyan, Madame Guyon, John Wesley, og mange andre[25]

Hun mente at ”synd involverer selvet, og hun var blevet fri af selvet. Derfor, kunne hun ikke længere synde”.[26] Hun var fortaler for “quietism” (sindsro). Essensen i quietism er at igennem fuldstændig sinds-passivitet, og individets fokus på guddommelig kærlighed - til tilintetgørelsens grænse, leder til fuldkommenhed.[27]

Andre religioner
Det er ikke kun katolicisme der plager Warrens kilder. En artikel fra USA Today fortæller at: ”Warren’s pastor-trænings programmer, byder katolikker, metodister, mormoner, jøder og ordinerede kvinder velkomne”.[28]

I og med det ikke er en oprigtig kristen bog, så finder man den i mange ikke-kristne kredse. Berit Kjos, redaktør på http://www.crossroad.to/, fortæller om boghandlen hos en lokal ”Unity Church”, hvor bogen var fundet som det eneste ”kristne” litteratur blandt rigeligt af metafysiske bøger, krystaller, symboler og mysticisme. Traditionelle ord og fraser som genløsning, tro, retfærdighed, hellighed, forvandling, rigt liv, havde bare fået en anden ny betydning.[29]

Det målrettede liv


Som du ser, har Rick Warren slået sig sammen med ulvene, som Paulus advarede om, og han skåner ikke hjorden. Warren øser ud af kristendom blandet med mysticisme, og utallige steder, som vi vil gennemgå flere af, bringer han endog Ordet i en forkert og løgnagtig sammenhæng, endda med løgnagtige bibeloversættelser, for at få formålskonceptet til at hænge sammen. Jeg gennemgår i denne artikel den første uge af den åndelige rejse, og tager de mest kritiske forvrængninger op. Man burde gennemgå hele bogen, for den er så ubeskrivelig pil rådden. Men det ville være et meget stort arbejde, så jeg viser bare de værste forfalskninger af Guds Ord, igennem uge et, så du kan se, at der virkelig er noget at tage afstand fra. Derudover tager jeg nogle få andre fadæser op, forskellige steder i bogen.

Det er til eftertanke, at Bibelen fortæller om Jesus der blev ledt af Ånden ud i ørkenen (Luk. 4:1), hvorimod denne bog som titlen siger ”Purpose Driven”, driver mod et mål – ligesom manden der var besat af ”Legion”, blev drevet af den onde ånd, ud i ørkenen. Det græske ord for drevet ”elauno”, betyder ifølge Strongs Greek Dictionary at skubbe - som vind, med årer eller dæmonisk kraft.

Guds Ånd går foran os og leder os, som ildstøtten og støvstøtten ledte Israel i ørkenen. Men Satan skubber bag på, og driver os – tvinger os frem – ”kom nu af sted”.

Det er med stor tyngde på mit hjerte, at jeg vil anbefale alle danske kirker, ikke at blive drevet af denne bog, men lade sig lede af Guds Hellige Ånd!

Jeg vil for en god ordens skyld tilkendegive, hvad vort mål med dette jordiske liv er.

Formålet med vort jordiske liv er, ifølge Bibelen – kort sagt, at vi skal frelses og nå til erkendelse af Sandheden (1. Tim. 2:4), og derefter gøre som Bibelen siger: ”I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer” (Joh. 15:14).

At studere og grunde over Bibelens Ord, er vort mål, for derigennem at blive formet, slebet og dannet, ved Guds Ånd – ikke Rick Warrens eller nogen anden bog. Warrens bog giver det han kalder Guds ideer, som fundament for et målrettet liv: ”Det er en prøve, det er en betroet gave, og det er midlertidigt” (s.43).

Det målrettede liv, er delt op i seks dele af syv og slutteligt, fem dage. Første del til at finde ud af, hvem man er og hvorfor man er her og efterfølgende fem formål. I alt fyrre dage i en åndelig rejse, med Rick Warren og hans misvisende kilder og fejlfortolkninger ved roret.

Grundtanken for fyrre dage er, at Noas liv blev forvandlet af fyrre dages regn. Moses blev forvandlet af fyrre dage på Sinaj. Spejderne blev forvandlet af fyrre dage i det forjættede land osv. Listen fortsætter og det er fuldstændig tåbeligt at bruge den til forventningen om, at du må finde din plads på jorden, i løbet af fyrre dages studie i Warren’s bog. Warren giver læseren anledning til at forpligte sig til de fyrre dages studie, ved at underskrive en overenskomst med Warren og evt. en partners navn. Mens Warren forsøger at gøre tallet fyrre positivt - en positiv forandring, viser Bibelen noget andet. Tallet fyrre er i Bibelen tallet for prøvelse, dom og helliggørelse - alt sammen i forbindelse med omvendelse. Fyrre dage og nætters regn i Noas dage - ikke for at forvandle Noa, men for at dømme verden. Israels fyrre år i ørkenen handlede ikke om at de skulle gennemgå en fantastisk forvandling, men de vantro blev dømt. Spejderne, Josua og Kaleb fik ikke fyrre dage til at blive forvandlet, men de blev testet om de ville tro Gud - Israel fejlede. Moses var i forbøn for Israel i fyrre dage og nætter, som helliggørelse forud for at møde Gud på Sinaj (5. Mos. 9:25). Israel blev testet i fyrre dage af Goliat (1. Sam. 17:16). Kvinden har en renselses tid på fyrre dage, efter hun har født en søn (3. Mos. 12:1-4). Jesus fastede og blev prøvet i fyrre dage og endelig fristet - ikke forvandlet.

Warren’s fyrre dage er en test! Kender du Gud? Har du nok af Hans Ord i dig, til at bedømme Warren’s vranglære? Bruger du de fyrre dage til at lære at Warren er en ulv - eller fejler du testen og bukker under som Israel i ørkenen? Som majoriteten af Israel bukkede under, vil vi i fremtiden, med stor sorg bevidne, at majoriteten af kristne vil falde for vantro og vranglære (1. Tim. 4:1). Vil Warren’s ufrivillige fyrre dages test vise dig, at hans bog er løgn? Warren vender tallet fyrre på hovedet, men når det ses i Bibelens lys, har Warren tallet imod sig!

Der (mis)bruges i bogen femten forskellige oversættelser, efter for godt befindende. De oversættelser der understøtter Warrens mening, tages frem. Warren virker meget glad for Bibeloversættelsen ”The Message” (MSG), som er en oversættelse der prøver at sige på en anden måde, hvordan forfatteren mente sin tale.

En forsmag kunne være 1. Kor. 2:7, hvor KJV siger: ”Men vi taler Guds visdom i hemmelighed, den skjulte visdom som Gud før tidernes begyndelse bestemte til vores herlighed”. Tager vi det stykke Warren har valgt fra MSG, lyder det således: ”Guds visdom er noget skjult, som går dybt ind i det inderste af Hans formål. Du finder det ikke spredt rundt på jorden. Det er ikke det seneste budskab, men mere som det ældste – som Gud har bestemt som vejen til at frembringe Hans bedste i os, lang tid før vi nogensinde kom til syne” (s. 20).

MSG føjer en masse ord på oversættelsen, som Warren igen fordrejer for at det skal lyde som Guds formål med vort jordiske liv. Dette jordiske liv, er langt fra den herlighed vi er bestemt til, som vi får når vi forenes med Jesus. Derfor taler dette vers om at vi er bestemt til et evigt liv med Jesus, i herlighed.

I løbet af bogen, bliver ca. tusinde Bibelvers citeret fra de femten forskellige oversættelser, som siger forskellige ting. Kun ca. ni gange, citeres King James, den eneste engelske Bibel vi uden forbehold kan kalde Guds Ord. Gud er ikke forfatteren af forvirring, hvilket en blanding af manipulerede bibelversioner giver. King James, manipulerer man ikke sådan med, og det kan måske være grunden til den er så uønsket i Warrens formåls-drevne bog. Én ting er, at vi bruger Bibeloversættelser til at understøtte King James, en anden er den måde Warren bruger dem som redskaber.

Hvad i alverden er jeg her for?
Find ud af hvad dit formål er. Som herlighedsteologien lærer, hvilken den overvejende del af verdens prædikanter er blevet tilhængere af, så vil Warren med læren om evigheden, finde vores formål med dette liv.

Du er ikke en tilfældighed
Warren fortæller om Guds nøje plan med din skabelse. ”Gud bestemte hver eneste lille detalje i dit legeme. Han bestemte, hvilken race du skulle tilhøre, hvilken hudfarve du skulle have, hvordan dit hår ville blive og alle andre træk ved dit udseende. Han designede dit legeme præcis, som han ville have det” (s.22-23)

Jeg er sikker på, at der er mange mennesker der vil undre sig over Guds ondskab, om denne udtalelse skulle være sand. Det er klart, at Guds skabning fra begyndelsen har været perfekt. Men Gud bestemte ikke, at du skulle fødes krøbling, blind, døv eller andre af de utallige fejl synden bragte med ind i verden. Synden er årsagen til, at vi ikke bliver som Gud havde tænkt fra begyndelsen. Gud bestemte ikke vi skulle lide. Derimod, er Han den der giver os styrke til at gennemgå livet, med de forhold der er os givet.

Han siger videre ”Gud vidste, at disse to individer var i besiddelse af præcis de gener, der var nødvendige for at skabe den person, den ’dig’, som han havde i tankerne. De havde det DNA, som Gud ønskede skulle danne dig”.

Mine tanker falder på Stalin, Hitler, Mao Tse-tung m.fl. Havde Gud virkelig udvalgt de rette gener, for at skabe netop disse antikrister? Det er idioti!

Det er ikke til at rydde op i det her. Gud planlagde alt perfekt. Der er intet der er en tilfældighed. Men Gud gav os den frie vilje, til at gå imod Hans forordninger. Warren siger at Gud: ”har en plan med alt, hvad han skaber. Enhver plante og ethvert dyr er planlagt af Gud” (s.24). Gud skabte dyrene til at opfylde jorden, efter deres art (1. Mos. 1:21), og planterne bærer frø, efter deres art (1. Mos. 1:12). Det var Guds plan, at opfylde jorden med sin skabning, ved at den formerede sig selv, men Han har ikke en separat plan med hvert eneste dyr og plante. Warren siger:

Uanset omstændighederne omkring din fødsel eller hvem dine forældre er, havde Gud en plan med at skabe dig. Det er uden betydning, om dine forældre var gode, onde eller ligegyldige... Selv om der er uægte forældre, er der ikke nogle uægte børn.” (s. 23).

Lad mig spørge dig. Kan du forene dig med tanken, at Gud har planlagt børn uden for ægteskabet, mens Han fordømmer ægteskabsbrud. Der findes ikke uægte børn siger Warren, og taler om børn uden for ægteskabet. Samtidig siger han, at Gud har udvalgt præcis din mor og far, fordi de har de rette gener til at producere netop dig. Det vil sige, at det ikke er nogen tilfældighed, at din far eller mor havde et sidespring, for at få dig. Det var Guds vilje og plan! Det fremgår at Warren ikke har fået denne forståelse ud fra Bibelen, da han senere på s. 25 citerer et Russell Kelfer digt, der siger meget af det som Warren digter videre på.

Hele denne tankegang, at alt har et formål, eller for at pakke talen helt ud, alt har en sjæl og Gud er tilstede i alt, er i overensstemmelse med New Age læren.

På side 25, citerer han Es. 46:3-4, som Bibelsk belæg for, at Gud skabte os, for at udtrykke sin kærlighed. Læser man sammenhængen, er det en tale til Israel og ikke til menneskeheden som helhed, eller individ. For at få denne forståelse, at det lige netop er dig, Gud taler til her, har Warren valgt New Century Version der siger: ”Jeg har båret dig, siden du blev født; jeg har draget omsorg for dig siden din fødsel. Selv når du bliver gammel, vil jeg være den samme. Selv når dine hår bliver grå, vil jeg sørge for dig. Jeg har skabt dig og vil tage mig af dig.

Bibelen Guds Ord, den Norske King James oversættelse siger: ”Hør på Meg, Jakobs hus og hele resten av Israels hus, alle dere som er holdt oppe fra mors liv, som er båret helt fra mors fang: Helt til deres alderdom er Jeg Han, og til de grå hår skal Jeg bære dere. Det er Jeg som har gjort dette, og Jeg skal fremdeles løfte dere. Ja, Jeg skal bære dere, og Jeg vil redde dere”.

Der er ingen tvivl om, at han taler til Jakobs hus, og at ”i” eller ”jer” i stedet for NCV’s ”dig”, er den korrekte ordbrug. Men skal budskabet passe på dig, er NCV en god løsning.

Warren gennemgår under ”Hvad er drivkraften i dit liv?”, kap. 3, med noget der ligner børnepsykologi, hvad der kan drive forskellige mennesker. Skyld, krænkelse og vrede, frygt, materialisme og behov for anerkendelse. Skyld tillader fortiden at kontrollere fremtiden. ”Frygt er et selvvalgt fængsel” (s.30). Behov for anerkendelse, er at være kontrolleret af andres opfattelser og en sikker vej til at gå glip af Guds formål med livet.

Men heldigvis har Gud forudbestemt at denne fantastiske bog, netop i dag, er havnet i hænderne på læseren: ”Denne 40 dages rejse vil vise dig, hvordan du skal leve et målrettet liv” (s.31).

Det er ærgerligt at Warren har forladt det Sande Evangelium, hvori der er kraft til frelse. Vidste han blot, hvilken kraft der findes i frelsen, hvor frygt, skyld, vrede og meget mere, fordufter i lyset af foreningen med himmelens og jordens Skaber, da havde han grundlag for at give mennesker et liv med formål – at leve efter Bibelens forskrifter.

Warren lægger op til, at Gud vil give os en god fremtid – indforstået i dette liv. Han citerer endnu en gang fra NCV (New Century Version), denne gang ud fra Jer. 29:11, som var Guds tale til Israelitterne, der var i fangenskab i Babylon: ”Jeg ved, hvad jeg tænker om dig…Jeg har gode planer for dig, ikke planer om at skade dig. Jeg vil give dig håb og en god fremtid” (s. 32).

Håb er lige så vigtigt for dit liv som luft og vand” (s. 32). Paulus talte også om et håb. Det var ikke et håb om et formåls rigt liv, men ”det håb, som venter jer i himlene” (Kol. 1:5).

Vi har håb om en god fremtid. Men ikke på denne jord. Jesus lovede os tværtimod forfølgelse og modgang, på grund af Ham. Det kulturkristne menneske, vil hurtigt miste håbet, når der på denne måde kastes blår i hans øjne - et løfte fra Rick Warren om et succesfuldt liv, efter en fyrre dages spirituel rejse, med ham som steward.

Efter at have gennemgået flere eksempler på målrettet fokusering ud fra dagligdags hændelser, citerer han Paulus ud fra ”New Living Translation” (s.34) der siger: ”Jeg koncentrerer al min energi om en ting: at glemme det der er bagved, og se frem mod det, der ligger foran” (Fil. 3:13). Det efterlader læseren med en tanke på et målrettet liv, efter verdens gøremål. Paulus taler i vers 11 om hans mål: ”om jeg dog måtte nå frem til opstandelsen fra de døde”. Det handler ikke om at være målrettet i gøremål, men at holde sig til Jesus – at gøre som Han siger (Joh. 15:14).

Ved vor indtræden i evigheden, vil ”Gud ikke spørge om din religiøse baggrund eller læremæssige synspunkter. Det eneste, der har betydning, er, om du har accepteret, hvad Jesus gjorde for dig, og om du har lært at elske ham og stole på ham” (s. 35)

Det lader til at Warren ikke har forstået Guds krav til os. At følge Jesus, handler netop om ”religiøs baggrund” og læremæssige synspunkter - bortset fra at religion ikke bringer os til livet med Jesus, forstået på den måde, at religion er menneskeskabte anstrengelser for at nå Gud, mens livet med Jesus er der hvor Gud når mennesket. Lad mig minde dig om, at nogle troede deres læremæssige synspunkter var i orden. Men Jesus sagde ”Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret” (Matt. 7:23).

Livet er en prøve (s. 43)
Warren skriver, at Gud prøver mennesker igennem prøvelse, fristelse og lutring. Det er vigtigt at få sagen ret, at Gud ikke frister nogen. Satan er fristeren. Jakob siger at ”Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én” (Jak. 1:13-12).

En anden fejl er, at han fremhæver Ezekias, hvorom der står ”Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve, så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte” (2. Krøn. 32:31). Med dette vers mener han at bevise, at Gud til tider trækker sig tilbage fra os, for at prøve os. Sådan gør Gud ikke. Paulus siger at: ”ja, i ham blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os, og som er pant på vor arv” (Ef. 1:13-14). Vi har fået en pant som er vores, i troen på Jesus. Guds Ånd trækker sig ikke tilbage, for at vi må fristes, prøves eller lutres. Tværtimod er Gud med os i disse ting, og støtter os og giver os kraft til at være Hans vidner. Alt er til Hans ære!

Jeg giver jer ansvaret for jorden (s. 45-46)
Det første job, Gud gav mennesker, var at tage sig af jorden og dens indbyggere. Denne opgave er aldrig ophørt” (s. 45)

Dette er en New Age læresætning der burde få alle sande kristne til at vågne op. Der er forskel på at være god ved dyrene og behandle jorden med respekt, og så det at have ansvar for jorden. Guds værk i os, burde meget gerne give os en kærlighed til al hans skabning. Når det er sagt, lad mig så forklare:

Gud sagde til Adam ”Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld” (1. Mos. 3:17). På grund af syndefaldet, forfejlede vi at tage vare på Guds skaberværk.

Warren bruger her ”Today’s English Version”, for at understøtte sin tanke, at jorden er vores ansvar. Oversættelsen siger i 1. Mos. 1:28 at: ”Gud velsignede dem og sagde: Bliv mangfoldige, så jeres efterkommere vil brede sig ud over hele jorden og tage herredømme over den. Jeg giver jer ansvaret for den”. Det kan ikke lade sig gøre, at oversætte dette vers således. Det er ganske enkelt en tilføjelse til Guds Ord. Den Norske King James siger: ”Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere!”.

Ordet ”Læg den under jer”, det hebræiske ”kabash”, kommer heller ikke i nærheden af den ekstra Bibelske oplysning, at jorden er vort ansvar. Ordet betyder ”træde ned, erobre, undertvinge, kue, misligholde, bringe i trældom, tvinge, bringe til underkastelse”.

Bibelen fortæller tydeligt, at jorden plages af vor synd og der er intet vi kan gøre, for at gøre situationen bedre. Det redder ikke jorden, at vi ikke smider affald i naturen, at vi ikke kører i biler eller fabrikerer emballage. Der er intet vi kan gøre for jorden. Jeremias sagde: ”Hvor længe skal landet sørge og alle markens planter visne? På grund af indbyggernes ondskab omkommer dyr og fugle” (Jer. 12:4). ”Landet er fuldt af horkarle, på grund af forbandelsen sørger landet, steppens græsgange visner” (Jer. 23:10). ”Han (Gud)kan gøre floder til ørken, kildevæld til udtørret jord, frugtbart land til saltørken på grund af beboernes ondskab” (Sal. 107:33-34). Paulus siger: ”Skabningen blev jo underlagt forgængeligheden…hvorunder den træller…Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund” (Romerne. 8:20-22)

Der er intet, absolut intet vi kan gøre for at rede jorden. Vores synd, vores forgængelighed, under hvilken jorden træller, sukker og lider, har kun én forløser – Jesus Kristus, som kommer tilbage og genopretter alt. I og med New Age anser mennesket for at være guder, så tror de på, at vi kan genoprette jorden, ved at følge deres dæmonindgivne anvisninger. Gud skabte jorden perfekt. Det er menneskets oprør mod Gud, der bragte synden ind i verden – og dermed død og ødelæggelse. Vi har intet at tilbyde denne jord! Var denne jord vort ansvar, var den gået under for mange tusinde år siden.

Forvaltningens prøve (s.46-47)
Der er en forståelse, en lære, som vinder mere og mere frem, sammen med menighedens selvanseelse i denne sidste tid. Jesus afslører Laodikea og siger om den: ”du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet” (Åb. 3:17). Denne falske lære om selvagtelse, er Warren også forkynder af, og bruger selvfølgelig lignelsen om de betroede talenter.

Der er flere aspekter i dette. Nogle ser det således, at Gud har givet os evner, så som talegaver, skarpsindighed, fordybelse m.m. Som Warren nævner i sin bog på s. 18, er der endda bøger som underviser i denne ”selvhjælp”, at betragte sine drømme, værdier og mål.

Lad mig sige det tydeligt: Vi har intet Gud har brug for – eller kan bruge. Jeg vil citere Jer. 51:17 fra The Living Bible, fordi den understøtter King James på en god måde i dette vers: ”Sammenlignet med Ham (Gud), er alle mennesker dumme som dyr”. Med andre ord: Vi har intet at tilbyde Gud. Warren bruger meget plads i sin bog på at bevise anderledes.

Men vi har da fået betroet nogle talenter? Jesus sagde: ”søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt. 6:33). Alt andet der gives os, er ikke betroede talenter. Men hvad vi måtte have brug for, skal vi få, for ikke at mangle og ikke bekymre os derom.

Guds rige og Hans retfærdighed, søger vi, ved at granske og studere Ordet. Jesus sagde: ”Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når Han kommer, Sandhedens Ånd, skal Han vejlede jer i hele sandheden; for Han skal ikke tale af sig Selv, men alt, hvad Han hører, skal Han tale, og hvad der kommer, skal Han forkynde for jer” (Joh. 16:12-13).

Når vi gransker Ordet, åbenbarer Helligånden Sandheden for os – betror os stykker af Guds Sandhed (1. Kor. 13:9). Vi får stykke for stykke, talent for talent, betroet evige Ord at dele med vore næste. Holder vi det for os selv? Graver vi det ned? Eller deler vi vore åbenbaringer og gavner vore søstre og brødre i Herren, så Guds Ord vinder frem?

Paulus der var en højt uddannet mand, ville ikke vide af sin visdom. Han sagde: ”Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet” (1. Kor. 2:1-2). ”For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale” (1. Kor. 1:17).

Vi kan ikke andet, end at ødelægge Guds rene ord, med vore egne evner. Kun de talenter Gud giver os igennem sit Ord – Sandheden at dele med vore medmennesker – uden noget af vort eget, kan bruges. Selv hvem Paulus var og hvilke rettigheder han havde i samfundet at sætte sin lid til, regnede han for skarn, for at kunne vinde Kristus (Fil. 3:8).

Moses gav også afkald på alt, for at søge Guds rige først: ”I tro nægtede Moses, da han var blevet stor, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk fremfor at nyde synden en stakket stund; han regnede det for større rigdom end Ægyptens skatte at dele Kristi skændsel; thi han så frem til lønnen” (Hebr. 11:24-26)

Moses sagde: ”Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det; jeg har det heller ikke nu” (2. Mos. 4:10). Gud svarede: ”Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu! Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige” (2. Mos. 4:11-12). Jeremias sagde: “Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!” (Jer. 1:6). ”Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig: Nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante” (Jer. 1:9-10).

Paulus sagde: ”Thi tænk på, hvordan det var ved jeres kaldelse, brødre, at I ikke var mange verdsligt vise, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme; men det, der var dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme; og det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget, til intet, for at intet menneske skal rose sig for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning” (1. Kor. 1:26-30)

Jesus udvalgte jo heller ikke højtuddannede mennesker til disciple, på baggrund af deres evner.

Mennesker ”der anbefaler sig selv, men viser deres uforstandighed ved at måle sig med sig selv og sammenligne sig med sig selv” (2. Kor. 10:12), de ”tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med deres søde tale og fagre ord forfører de troskyldiges hjerter” (Romerne. 16:18).

Warren går direkte imod dette og siger: ”Nye medlemmer får at vide: ’Hvad det end er, du er god til, bør du gøre det for vores kirke!’” (s. 252)

Paulus advarer: ”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus” (Kol. 2:8). Rick Warren er beskrevet i Bibelen, og Bibelen advarer de der vil høre: ”Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke?” (2. Kor. 6:14). Som du har set, søgte Warren hjælp hos sin ”management guru” [14]. Det bevises, at han bygger på menneskers overleveringer og verdens magter – forretningsmæssige principper.

Warren går i sit forretningsmæssige hovmod, som en sand ulv, en bedrager og vranglærer, skridtet videre og siger:

De fleste mennesker går glip af at opdage, at penge både er en prøve og en betroet gave fra Gud. Gud bruger penge til at lære os at stole på ham, og for mange mennesker er penge den største prøve af alle. Gud ser på, hvordan vi bruger penge, for at se, hvor pålidelige vi er. Bibelen siger: Hvis man ikke kan stole på dig, når det gælder jordisk rigdom, hvem vil så betro dig himmelens sande rigdomme?
Dette er en meget betydningsfuld sandhed. Gud siger, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvordan jeg bruger mine penge, og kvaliteten af mit åndelige liv. Hvordan jeg forvalter mine penge (jordisk rigdom), afgør, i hvilken grad Gud kan betro mig ånde­lige velsignelser (himmelens sande rigdomme) Må jeg stille dig et spørgsmål: Forhindrer din måde at forvalte dine penge på Gud i at gøre mere i dit liv? Kan han betro dig åndelige rigdomme?

Føj. Det er jo ikke til at holde ud at læse.

Trosbevægelsen eller herlighedsteologien, var et af de større skridt mod en apostolsk reformation, et paradigmeskift. Denne bevægelse får selv lignelsen om sædemanden til at handle om penge. Warren siger på s. 275, at ”Bibelen er meget klar: Gud bruger penge til at prøve din trofasthed som tjener. Derfor talte Jesus mere om penge, end han gjorde om himlen og helvede”. Jeg har hørt utallige af sådanne fuldstændige forkvaklede og direkte løgnagtige udtalelser, fra disse reformerede bevægelser. Det er løgn og det er helt tydeligt Warren’s egen filosofi og tankespind. Warren kan ikke bruge sine menneskelige forretningsevner for Gud!

Project kirkeøkonomi
Når Warren taler om penge, at Gud tester os hvordan vi forvalter vore penge, så hører man denne underlæggende tone, at det handler om at give til menigheden. Warren siger at ”Det er en skæbnesvanger fejltagelse at tro, at Guds mål for vores liv er materiel velstand eller offentlig succes, som verden opfatter det.” (s. 51).

For det første, så har Warren selv søgt hjælp hos denne management guru, der netop har materiel velstand og offentlig succes, som mål. Under hans formynderskab, har vi set, er Warrens åndelige forretning, blevet anseelig.[14] For det andet: Jeg har tilladt mig at tage lidt fra hans hjemmeside fra Saddleback Church, for at gøre det mere tydeligt, hvad han mener med al denne tale. Han har en artikel der, som hedder ”Ti ting du kan gøre for at finde økonomisk frihed

10. Lav et budget…Uandet hvad du tror dine økonomiske mål måtte være, så vil du ikke lykkes i at opnå dem uden først at forstå Guds økonomiske principper, fundet i Bibelen. Når du forstår, må du udvikle livsstils mål, som afspejler Guds principper og udarbejde en nedskreven plan, til at få gjort det.

9. Giv det væk– Få dine prioriteter ret, ved først at give bidrag. Giv til Guds værk, det er alligevel Hans penge. Løsn pungens snore; det vil hjælpe med at løse op for det greb pengene kan have i dit hjerte…Giv ikke for at få.

8. Begræns dit forbrug– brug ikke dit kreditkort så meget. Udvikl disciplin i dine forbrugsvaner.[30]

Jeg ved ikke om du ser planen her. Ifølge Warrens bog, er målet for vore liv – sandt nok, ikke økonomisk. Warrens plan er, at vi skal bruge mindre på os selv, så vi har mere at give til Guds værk – underforstået, menigheden. Det er i lige tråd med alt jeg lærte i trosbevægelsen, da jeg levede på en løgn.

Sporadiske udpluk


Nu har jeg gennemgået den første uge af bogen, og vil nu plukke lidt i bogen for at du skal se, at vildfarelsen fortsætter.

Enhed
Warren er som hele verdens ånd, for enhed, og siger ud fra Romerne. 15:5, at ”Paulus lærer os, at vores evne til at komme ud af det med andre er et kendetegn på åndelig modenhed” (s.159). Paulus taler her om at have samme sind. Det handler ikke om at enes i alle ting, men at have samme ønske om at tilbede Gud og opbygge hinanden – med Sandheden. Oven i købet siger Paulus noget, som Warren garanteret ikke vil vide af: ”Vi skal hver især tænke på vor næstes gavn og opbyggelse” (Romerne. 15:2). Vi ved, at han var taler ved Krystal Katedralen, hvor han tale for homoseksuelle præster.[13] Havde han tankerne på deres bedste, eller på enhed for enhver pris, efter verdens ånds standard? Jeg er ikke i tvivl.

Husk på, at talen om denne type enhed, har til formål at tilvejebringe et dybdegående, kirurgisk indgreb i vor forståelse af Guds Ord. På side 160 bruger Warren 1. Kor. 1:10 til at give forståelsen af, at et splittet fællesskab er en vanære. Dette vers taler om, at den ene er tilhænger af Apollos, en anden Kefas, og en tredje Kristus (1. Kor. 1:12). ” Er Kristus da blevet delt?” (1. Kor. 1:13), spørger Paulus. Paulus ønsker igen, at folket skal have ét sind, at følge Jesus – ikke Apollos, Kefas, eller for den sags skyld, Rick Warrens fyrre dages åndelige rejse.

Warren glemmer, at selv samme Paulus, udviste Hymenæus og Alexander af fællesskabet, fordi de spottede (1. Tim. 1:20). Paulus overgav dem ikke til enighedens kærlighed, men til Satan.

Et andet vers der bruges, er Matt. 5:9: ”Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn” (s. 160). Husk på, at Jesus senere siger: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd” (Matt. 10:34). For at underbygge den mening Bibelen har på dette område, vil jeg gå videre før min pointe, og vise et vers mere, som Warren bruger til denne vranglære. Igen er det The Message oversættelsen, der kan bruges, ud fra 2. Kor. 5:18. Warren skriver ”Som troende har Gud ’kaldet os til at bringe vores fællesskab med hinanden i orden’” (s.161).

Dette vers taler om forligelsens tjeneste, at vi skal forkynde for de ikke troende: ”Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!” (2. Kor. 5:20).

Altså er det ikke forligelse mellem mennesker, men mellem mennesket og Gud. Matt. 5:9 er heller ikke mennesker i mellem, men fred mellem mennesket og Gud. Forud for Matt. 5:9, i vers 8 siger Jesus: ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud”. Renhed af hjertet, frelse, at følge Jesus og at forlige mennesker med Ham, er tesen i disse vers. Ikke at vi for alt i verden, skal arbejde for fred, kirkerne og brødrene i mellem.

Der er ingen tvivl om, at vi brødre imellem skal holde fred, og have ét sind. Men Bibelen viser klart og tydeligt, at det ikke må være på bekostning af sandheden eller ulydighed mod Guds Ord. Paulus siger selv: ”I skal udrydde den onde af jeres midte” (1. Kor. 5:13).

Lyt til denne tale:

Læg vægt på forsoning fremfor en løsning. Det er urealistisk at forvente, at alle skal være enige om alting. Forsoning lægger vægt på relationerne, mens en løsning fokuserer på problemet. Når vi lægger vægt på forsoning, mister problemet sin betydning og bliver ofte mindre væsentligt.

Vi kan genetablere relationerne, selv når vi er ude af stand til at komme til enighed om det, der skiller os. Kristne har ofte legitime, reelle uenigheder og forskellige meninger, men vi kan være uenige uden at have ufred i mellem os. Den samme diamant ser forskellig ud fra forskellige vinkler. Gud forventer enhed, ikke ensretning, og vi kan vandre i fællesskab uden at have samme mening om alle ting.

Det betyder ikke, at du skal opgive at finde en løsning. Det kan være, du bliver nødt til at fortsætte med at diskutere og debattere - men gør det i en harmonisk atmosfære. Forsoning betyder, at du begraver stridsøksen, ikke nødvendigvis sagen
” (s. 165).

Det er direkte New Age lære. Med læren om forsoning med Gud, lærer Warren læseren, at på bekostning af uenigheder – uden løsning endda, skal vi forene os. Lad mig citere Bibelen her: ”Det kom da til en bitter strid, så de skiltes fra hverandre, og Barnabas tog Markus med sig og afsejlede til Kypern” (Apg. 15:39). Søgte Paulus forsoning frem for en løsning? Der var bitter strid, og løsningen var ikke forening men adskillelse. Warren er en løgnhals, en vranglære og en Satans apostel. Det er hæsligt at læse denne bog, som forvrænger og fordrejer Guds Evige Ord. Nogle stridigheder kræver irettesættelse og formaning, og kræver til tider brudt fællesskab.

Enhed i kirken er så vigtig, at Det nye Testamente lægger mere vægt på det end himmel eller helvede” (s. 167) – løgn og mere løgn. Jesus kom ikke for at bringe enhed, men splid (Luk. 12:51) og sværd (Matt. 10:34). Han kom for at forsone mennesket med Gud, og frelse os fra helvede. Det var Jesu formål med sin død og opstandelse. Om noget, så har dette hovedvægten i Bibelens budskab!

Det er dybt alarmerende, at Warren undertrykker falsk lære og skadelige fællesskaber, til fordel for kærlighed og enhed. Det er med denne lære, den falske profet vil drive folket mod tilbedelsen af Antikrist. Verdenskirken bliver netop nu bygget, og snart kan alle jordens religioner samles og tilbede forbandelsens søn, i kærlighed og enhed.

Men sagen er klar, planen er lagt: ”Tjenere tænker på deres arbejde og ikke på hvad andre gør. De sammenligner, kritiserer eller konkurrerer ikke med andre tjenere eller tjenester. De er travlt optaget med at gøre det arbejde, Gud har givet dem…Når du har travlt med at tjene, har du ikke tid til at være kritisk” (s. 276). Hengiv dig til kirkens arbejde, ti stille og slå hjernen fra. Afvis kritik og stil ikke selv spørgsmål. Sådan blev vi instrueret i KBC, da vi fulgte menneskers filosofi. Den der sover, våger ikke: ”Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde…lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!” (Mark. 13:33-37)

Skift fra lokal tankegang til global tankegang” (s. 310) – behøver jeg at kommentere?

Brug din personlighed
Der findes ikke noget ’rigtig’ eller ’forkert’ temperament til tjeneste”. ”Peter var en sangviniker (glad og sorgløs). Paulus var koleriker (opfarende og hidsig). Jeremias var melankoliker (tungsindig, sørgmodig)” (s.253).

Lyt til Bibelen: ”En tilsynsmand bør derfor være uangribelig, én kvindes mand, ædruelig, sindig, værdig, gæstfri, dygtig til at lære fra sig; ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke pengekær; en mand, som styrer sit hus godt, og som på fuldt værdig måde holder sine børn til lydighed; (dersom en mand ikke forstår at styre sit eget hus, hvordan skulle han da kunne sørge for Guds menighed?) han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens dom. Han bør også have godt lov blandt dem, som er udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og falde i Djævelens snare. Menighedstjenere bør ligeledes være værdige mænd, der ikke er tvetungede, ikke forfaldne til megen vin og ikke søger skammelig vinding; mænd, der med ren samvittighed bevarer troens hemmelighed. Også disse skal først prøves; derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget at klage på dem. Drejer det sig om kvinder, bør de ligeledes være værdige, ikke sladderagtige, men ædruelige og tro i alt. En menighedstjener skal være én kvindes mand og styre sine børn og sit hus godt” (1. Tim. 3:2-12).

Paulus måtte gennemgå en forvandling for at blive brugbar for Gud. Moses måtte gennemgå forvandling. Begge var af et sind, som Gud ikke kunne bruge. Men Han tog det der ikke var noget, og gjorde det til noget.

Når du forsøger at tjene Gud på måder, du ikke er skabt til, er det ligesom at forsøge at presse en firkantet klods ned i et rundt hul. Det er frustrerende og giver magre resultater. Det spilder også din tid, dit talent og din energi. Du bruger dit liv på den bedste måde, hvis du tjener ud fra det, Gud har udrustet dig med” (s. 257). Vi har allerede gennemgået dette. Men spørg Moses eller Jeremias, om de gjorde det, de var bedst til. Svaret vil være nej. Men Gud gav dem, og de formåede.

Warren fremhæver som psykologien menneskets selvværd, hvor Bibelen regner det for intet, men giver til gengæld mennesket kongestatus med Kristus.

Afslutning


Som du kan se, er denne bog ikke bare en bog. Det er et nyttigt redskab i hænderne på Guds fjender, til at forordne et paradigme skift, en ændring af den grundlæggende kristne forståelse. Denne bog er endnu et stort skridt for forberedelsen af de engang rettroende menigheder, hen imod Antikrists verdenskirke. Warrens bøger, først Purpose Driven Church og næst Purpose Driven Life, er redskaber til, igennem psykologi, menneskelig kløgt, filosofi, overtalelse og meget mere i den boldgade, at få først menigheden til at bøje fra, og derefter lægfolket, den lille mand på gulvet, til at falde fra Sandheden.

Gud har betalt en dyr pris for sin menighed. Han har givet os Sit Ord at følge. Han siger endda at vi ikke skal følge menneskers filosofier. Warrens bog er en stor gang menneskelig filosofi, psykologi og New Age kristendom, der leder Guds sande folk i fordærv. Hold afstand til denne bog. Brug den ikke og deltag ikke på dens åndelige rejse, for billetten tilbage til Gud, er dyr og for mange menneskers tilfælde, umulig!

Kære læser. Vil du have dit navn skrevet op i Warrens bog og følge hans åndelige rejse, eller vil du stå opskrevet i Livets Bog og vinde evigheden med Jesus? Valget er dit.

[1] http://www.saddleback.com/flash/story.asp
[2] http://www.wilderness-cry.net/bible_study/courses/pastoral-theology/21.html
[3] http://www.fuller.edu/cll/dmin/info/ProgramDesign.asp
[4] http://www.fuller.edu/alumni_ae/E-News/2001-05/bulletinboard.asp
[5] http://www.fuller.edu/cll/ce/ma_writers.html
[6] http://www.ascg.org/membership.htm
[7] http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=279
[8] http://207.200.19.180/cgi-bin/gx.cgi/applogic+ftcontentserver?
pagename=FaithHighway/10000/3000/671MI/honorary

[9] http://207.200.19.180/cgi-bin/gx.cgi/applogic+ftcontentserver?
pagename=FaithHighway/10000/3000/671MI/initiatives

[10] http://207.200.19.180/cgi-bin/gx.cgi/applogic+ftcontentserver?
pagename=FaithHighway/10000/3000/671MI/endorsements

[11] http://www.pastors.com/articles/ChoInterview.asp
[12] “WIMBER, HYBELS SPEAK AT SCHULLER EVENT Listed faculty for The Robert Schuller Institute for Successful Church Leadership,Jan.27-30,at Crystal Cathedral campus included: Schuller, John Wimber (Vineyard signs and wonders guru), Bill Hybels, Charles Blake (Church of God),Walt Kallestad, John Maxwell, and Rick Warren. Ken Medema was at piano (9/16 CT). Hybels, Wimber, and David Cho were 1994 speakers. Tony Cam-polo and Jack Hayford were listed as 1995 speakers.” (http://home.hiwaay.net/~contendr/3-15-97.html)
[13] “More than 80 gay and lesbian pastors and lay leaders from the Metropolitan Community Churches participated last year in the Robert Schuller Institute for Successful Church Leadership at Schullers Crystal Cathedral. Speakers included Bill Hybels, John Maxwell, and Rick Warren (Sword of the Lord, 11/28/97).” (http://cnview.com/news_service/cnv_feb_1998.htm)
[14] http://www.forbes.com/management/2004/11/19/cz_rk_1119drucker.html
[15] http://www.pfdf.org/leaderbooks/drucker/bio.html
[16] http://www.beliefnet.com/story/15/story_1528_1.html
[17] http://www.jobsnorthwest.com/Stories/Story_970901.htm
[18] http://www.ctlibrary.com/ct/1999/nov15/9td042.html
[19] http://www.garythomas.com/bio.htm
[20] http://www.philipcoppens.com/jung.html
[21] http://www.pastors.com/RWMT/?ID=45
[22] http://www.henrinouwen.org/henri/yale/
[23] http://www.newadvent.org/cathen/07092b.htm
[24] http://www.bartleby.com/65/gu/Guyon-Je.html
[25] http://www.pastors.com/RWMT/?ID=8
[26] http://www.talkaboutreligion.com/group/alt.religion.apparitions/messages/7544.html
[27] http://www.bartleby.com/65/qu/quietism.html
[28] http://www.usatoday.com/life/2003-07-21-rick-warren_x.htm
[29] http://www.crossroad.to/articles2/05/indigo.htm
[30] http://www.saddlebackfamily.com/maturity/fullstory.asp?id=496


Debat: Det Målrettede Liv (The Purpose Driven Life)

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Emne:

Relaterede nyhedsbogs


Information & kontakt

Kontakt

Skriv til Tagryggen, på mail:

Ophavsret

Alle artikler på Tagryggen.dk, stilles til rådighed for visning og læsning.
Det er tilladt at udskrive og distribuere artiklerne, også digitalt, når blot det er til eget brug. Men digital kopiering af hele artikler til visning på andre sites er ikke tilladt.
Citater må gerne kopieres og bruges digitalt, når blot der linkes til omtalte artikel på Tagryggens hjemmeside.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation