Jane Goodall: Aber har sjæle

Lagt på d. 29/04-12


Udskriv


Den evolutionære teori har et problem med at besvare åndelighed, at mennesker for at overleve skulle have udviklet religion - metoder og behov for at række ud efter noget større end sig selv. Selvfølgelig forsøger de dybt religiøse tilhængere af evolutionsteorien, at vende og dreje emner og ord, således at der kan flettes overlevelse ind i fænomenet. Som de skriver på en side dedikeret til dette emne: "Hvis religiøse overbevisninger og adfærd befordrede overlevelse og reproduktiv succes i vores fortidige arv, da kan de være blevet foretrukket af naturlig udvælgelse over den menneskelige evolutionære historie. Det betyder at der er en tilpasningsdygtig logik i religiøse overbevisninger, og at religion evolerede som et naturligt produkt af Darwinistisk udvælgelse"1

Der er millioner af mennesker, der med rejst pande, stort mod og ubeskrivelig beslutsomhed går - og er gået i døden, på grund af det, de tror på. Som kristen har jeg selv siddet og grædt over bogen "Fox's Book of Martyrs", hvor kristne mennesker har lidt martyrium - er gået ind i døden med smerte og lovsang. Hvor er overlevelsesinstinktet i det? Hvor er den evolutionære logik i det? Det er rablende vanvid at tro at religion har med overlevelse at gøre - i hvert fald i dette liv. Som følger af Jesus er overlevelsen selvfølgelig til stede, men først efter dette liv - hvor den evolutionære og mystiske kraft Darwin promoverede ophører prompte, når mennesket står foran Skaberen.

Men, for nu - kunne man da skubbe religion ind under evolutionen - tillægge dyrene samme religiøse adfærd, så ville den evolutionære religion vedholde sin magt til at forblinde væsenerne skabt i Guds billede (mennesket). Og her kommer den egentlige nyhed ind, som jeg vil kommentere:

Efter årtiers observationer af de vildtlevende chimpanser i Østafrika, konkluderer den anerkendte britiske abeekspert, Jane Goodall, at chimpanser er i besiddelse af »sjæl« - eller i hvert fald en spiritualitet, som er sammenlignelig med mennneskets.

- Hvad er det unikke ved mennesket? Man siger, at vi har en sjæl, og chimpanser ikke har det. Men jeg føler, at hvis vi har sjæle, så har aber det også, siger Jane Goodall til bladet Christianity Today.

Hun nævner et iøjnefaldende eksempel på abers "spirituelle adfærd" fra hendes studier i Tanzanias Gombe National Park. I Gombe findes store vandfald, hvor naturen er et overvældende teater af lyde, lys og bevægelse. Her sidder chimpanser ofte og betragter vandfaldet i lange tidsrum, ligesom de også udtrykker deres begejstring ved en særlig »vandfalds-dans«, som abeforskerne har iagttaget på stedet.

- Det får mig til at tro, at hvis aberne kunne kommunikere sammen sprogligt, ville de udtrykke en kollektiv undren over fænomenet. Denne adfærd kunne med tiden udvikle sig til en animistisk religion, ligesom hos folkeslag, der tilbeder vand, sol og andre fænomener, de ikke forstår,« siger Jane Goodall, der betragter sig selv som troende, til Christianity Today.


Enhver der læser sin Bibel vil vide, at dyr med blod i legemet, har en sjæl. Da Gud skabte aberne, da sagde Han: ""Jorden frembringe levende Væsener efter deres Arter: Kvæg, Kryb og vildtlevende Dyr efter deres Arter" (1. Mos. 1:24). Aben er et vildlevende dyr, og "levende væsener" er på hebræisk "nephesh", samme ord som Gud i Ordet bruger om Adam, hvor han dannede: "Mennesket af Agerjordens støv, og Han blæste livets ånde ind i hans næsebor; og mennesket blev en levende sjæl" (1. Mos. 2:7, KJV). Sjæl er hebræisk nephesh. Aber har også livsånde efter Bibelens klassifikation af dyr, og har således også en sjæl. Derfor siger Gud ang. at spise kød: "Dog Kød med Sjælen, det er Blodet, må I ikke spise!" (1. Mos. 9:4). Senere siger Gud til os kristne at vi skal afholde os fra blod (Apg. 15:29). Dyr der har blod, har en sjæl.

Hvad der er forbeholdt mennesket, der er skabt i Guds billede, det er at Gud har givet os en ånd - og at vores sjæl er skabt til at eksistere for evigt - hvilket ikke kan siges om dyrene. Sjælen er det væsen, der gøres fysisk ved legemets eksistens. Sjælen er tanken og følelsen, der igennem legemets kemi lader sig komme til udtryk. Jeg havde en samtale med en kollega om kunstig intelligens, og han mente at alt vi er, er et produkt af en lang sekvens af påvirkninger. Jeg spurgte da om hans mening ang. den frie vilje, og som en god ateist, var han øvet i at lukke øjnene for enhver forhindring, og han mente at også den frie vilje ligeledes var et produkt af påvirkninger (altså findes der ingen fri vilje). Dog kom han til kort, da jeg spurgte ham om et kemisk eksempel på at kemi følte vrede, glæde, kærlighed, sorg - kunne danne sig tanker og meninger. Det krævede mere end almen ateistisk træning at forklare hvordan vores hjerne i sig selv er i stand til at danne sig meninger. Sandheden er, at sjælen er det egentlige væsen der forårsager den synlige adfærd vi anskuer, igennem det fysiske legeme.

Det er således logisk at også aber er i stand til at overvældes af skaberværkets skønhed. Det har intet med "animistisk religion" at gøre. Det er klart at dyr kan finde ro og hvile ved vandets brusen, solens op- og nedgang... vindens milde berøring. At tilskrive det en udvikling - tilmed en udvikling over tid, evolutionens kerneingrediens, er direkte latterlig, særligt hvis evolutionens religion skal følges trofast, for da aben skulle være menneskets forfar, så er det da underligt at de med alle de millioner af års forspring, endnu ikke har udviklet deres animistiske religion.

Interviewet med Christianity Today sker i anledningen af Disneys ny dokumentarfilm om chimpanzer, »Chimpanzee«, en film der er blevet beskyldt for at menneskeliggøre abernes adfærd i overdreven grad.


Det vil være en god ide, at tale med dine børn om denne film, for lige som filmen "Bjørnebrødre" hverver Disney proselytter hos vore børn, til det evolutionære verdenssyn, med en drejning mod newage - at vi alle er guder, der sammen udgør Gud.

1 "Evolution of Religion", Evolution of Religion, forsiden
Kilde: www.b.dk


Debat: Jane Goodall: Aber har sjæle

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Evolution [58]; Nyreligiøsitet [14];

Flere nyhedsblogs fra 2012