Gravity Recovery and Interior Laboratory

Lagt på d. 29/01-12Med dette intetsigende navn, har NASA igangsat et projekt, der skal kortlægge månens tyngdekraft, for at få bedre forståelse for månens indre og termiske historie. De kunne have fundet på hvad som helst som undskyldning for projektet, for det handler ikke om månens tyngdekraft, men om en ceremoniel okkult handling.

Det første signal er forkortelsen af missionens navn, GRAIL, hvilket betyder gral. Den hellige gral som så ofte nævnes i okkultismen, kaldes også De Vises Sten, eller Troldmandens Sten, begge titler af Harry Potter bøger, og det handler i bund og grund om udødelighed, det handler om "som oventil, så nedentil"1, at mennesker og engle forenes og producerer guder, hybrider - halvt engle og halvt mennesker, hvilket jeg gennemgår nærmere i artiklerne Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt og Påsken, verdensordnen og Lady Gaga.

Det næste signal er NASA’s logo for GRAIL, som ses på raketten her:Hvis man sammenligner med Illuminati's logo herunder, ses at det er topstenen der skildres med NASA's logo.Topstenen (som visse bibeloversættelser (NIV) oversætter hjørnestenen, der er et billede på Jesus) indeholder det altseende øje, Horus' øje, som er erstattet af månen på NASA's logo. Horus er halvt mennske og halvt dyr, hvor dyr symboliserer engle. Horus er sky-guden, hvis højre øje er solen, og venstre øje månen. Det venstre øje siges at være det øje Horus mistede, og det er venstre øje som ses i Illuminati's topsten - og den måne som ses i NASA's topsten.

Det venstre øje anses for at være det blinde øje. I mytologien rev Seth Horus' øje ud og blindede ham, og det er denne enøjede messias som Mel Gibson skildrer i sin film, The Passion Of The Christ. Månen har som et blindt øje ingen glans, men kan kun gengive Solens glans. Gud satte Solen som dagens hersker, og månen som nattens hersker, for at skille lys fra mørke, hvilket Gud fortsat bruger som analogi til at beskrive modsætninger - frelse / fortabelse, sandhed / løgn, velsignelse / ondskab m.v. Månen er på den måde et billede på Satan og hans vasaller, herunder Antikrist, hvilke Paulus beskriver som magterne, myndighederne, mørkets verdensherskere og ondskabens åndemagter i himmelrummet.

På den måde symboliserer NASA's logo frembringelsen af Antikrist, Horus, blandingen af mennesker og engle - den hellige gral.

Det tredje signal er, at det siges at være NASA's 110ende måne mission siden den første i 1969. 110 er 10 x 11. Tallet 10 bærer i okkultismen en betydning af at være fuldbragt, fuldbyrdet. Men Bibelen har også et tema med tallet 10, der peger på autoritet og at herske, men også fuldkommenhed. Ægyptens 10 plager var den perfekte dom, der løsrev Israel fra Ægyptens autoritet og gav folket over i Guds hænder. De 10 bud er Guds perfekte lov, der repræsenterer Guds autoritet over folket. Jesus taler om 10 talenter (Matt. 25:28), 10 byer (Luk. 19:17), 10 drakmer (Luk. 15:8), 10 jomfruer (Matt. 25:1). Det sidste rige, som rejser sig i disse dage, skildres som 10 horn, (horn er et billede på autoritet) eller 10 tæer, hvilket er 10 kongeriger, med 10 konger2.

Tallet 10 taler altså i denne sammenhæng om fuldbyrdelse af noget, og her er 11tallet selvfølgelig interessant, for det peger på Horus, eller Antikrist.

11tallet er i okkultismen en kontrast til 10. Det betegner alt der er syndefuldt, skadeligt og således ufuldkommen. Ødelæggelse, vold, nederlag og død. Praktisk talt det, bibelen beskriver når den skildrer den kommende trængsel under Antikrist. Bibelens brug af tallet 11 betegner uorden og dom. Oven i de 10 plager over Ægypten kom den 11., der bragte dom og død over den ægyptiske hær. (2. Mos. 14:24-28). Israels evige fjende Edomitterne, havde 11 stammehøvdinger (1. Mos. 36:40-43). Efter Judas forrådte Jesus og tog sit liv, var der kun 11 apostle, og en ny måtte indsættes for at få orden, hvor 12 også er et tal der beskriver et fuldkomment styre. Jesus var 33 år gammel (11 x 3) da Han blev korsfæstet osv.

Men i forbindelse med månen og Horus som NASA bruger i sit logo for GRAIL missionen, så er der ud over de 10 konger en konge nr. 11, der rejser sig og får al magt fra de 10. Det er en despot, en person der bringer fuldkommen uorden, og gør hvad han selv vil: "og det (hornet, Antikrist)voksede helt op til Himmelens Hær, styrtede nogle af Hæren og af Stjernerne til Jorden og trampede på dem. Og det hovmodede sig mod Hærens Øverste..." (Dan. 8:10-11). Det er Antikrists komme der beskrives, det, som NASA med sin ceremonielle mission påkalder.

Hvorfor der er to satellitter? Der kan være flere grunde til det. De to 1taller kan symbolisere et 11tal. Det kan være et 2tal, der symboliserer forening - at to bliver et - menneske + engle = hybrid. Det kan være et symbol på frimurernes to søjler, Boas og Jakhin, der betyder råd og styrke. Mellem frimurernes (hvilket Illuminaterne er) to søjler findes Horus' øje også, lige som vist på NASA's tekniske skildring af GRAIL missionen.
Der er også en fjerde mulighed. De to satellitter blev sendt samme dag (10-09-2011), men blev bestemt at skulle ankomme med en dags mellemrum. D. 31-12-2011 ankom GRAIL-A, og dagen efter d. 01-01-2012 ankom GRAIL-B. Med andre ord ankom den første i 2011 og den anden i 2012. Januar har sit navn fra guden Janus, som er guden for begyndelser og overgange / forvandlinger, og det synger i koret med alle de andre gennemgåede betydninger, men han er også gud for porte, døre, portaler, afslutninger og tid. Han er en tohovedet gud, som ser tilbage i tiden og frem i tiden, på en gang. Derfor er det tydeligt at det er NASA's planlagte formål med den forskudte ankomst.

Dette billede af Janus, er taget i Vatikanets museum:Det er ikke så mærkeligt at Janus er i moderkirkens museum, for moderkirkens religiøse system er en videreførelse af romernes hedenskab, der som al anden hedenskab har rødder i det gamle Babel3. Det bliver således også tydeligt at moderkirkens nøgler, som de skildrer deres Sankt Peter med, ikke har noget med nøglerne i Matt. 16:19 at gøre, for en gud for portaler og døre, har selvfølgelig også nøgler til disse. Derfor skildres han også med en nøgle:Hvad åbner denne nøgle? Hvad er Janus' porte og døre indgangen til? Hvilke forandringer og afslutninger er det NASA påkalder? Kan NASA påkalde den nye verdensorden? Kan de påkalde Antikrist? Begge er omdrejningspunktet for NASA's lille men dyrtkøbte fortælling. Jeg er ikke i tvivl om at GRAIL missionen er en okkult ceremoni, der har til formål at hidkalde mørkets kræfter, åbne til den okkulte verden, hvilket er formålet med hedenskabens ceremonier. Vi kan se på tidens tegn, tolket i Bibelens lys, at trængslen står for døren.

Spørgsmålet er så, om alt dette er udtænkt og planlagt til mindste detalje af religiøse mennesker? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at ondskabens åndemagter i himmelrummet - hvor NASA har sit virke, de arbejder og planlægger, og de får tingene til at ske ved at påvirke den tredimensionelle verden fra en fjerde og femte dimension. Kunne vi se ind i den åndelige verden, og forstå den, så ville vi ikke undre os over verdens gang efter de okkulte mønstre.

1 Se evt. Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord inder afsnittet "As Above So Below".

2 Se Nyt forskningsprogram angående globalt demokrati er etableret

3 Se sammenligningsskemaet i Bedraget af Da Vinci mysteriet, under afsnittet "Angreb på "kristendommen" ="


Debat: Gravity Recovery and Interior Laboratory

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Falsk religion [82]; NASA [4]; Rummet [9]; Verdensordnen [157];

Flere nyhedsblogs fra 2012