Ægteskabet er blevet en hælervare!

Lagt på d. 09/06-12


Udskriv


Gud indstiftede både tjenester, love og frelse for at give en vildfaren menneskehed et fundament at leve efter. Uden absolutter - direkte sandheder, som Gud i sit Ord har vist os, ville hvert menneske være sin egen despot, sin egen gud med sin egen sandhed, der i modstrid med alle andre i samfundet, ville efterlade os i rasende galskab. En anden måske mere forståelig analogi, er naturen, hvor elementerne ville have udslettet alt liv, hvis ikke Gud havde sat dem grænser. Verden har set disse grænser blive nedbrudt af Gud selv, der som almægtig kan gøre - og gør hvad Han vil (Sal. 115:3; 135:6), og alt kød blev grundet oprør mod Hans forordninger udryddet i Noas dage. År efter lod Gud igen elementerne bryde sine grænser, og Sodoma og Gomorra blev udryddet af svovl og ild fra himmelen.

Som det var i Noas dage, og i Lots dage, siger Gud, sådan skal det være ved Menneskesønnens komme, og er man i tvivl om Jesu snarlige komme, kan man lade samfundene stå som vidner om, at tilstandene er som de skal være, efter Jesu beskrivelse for 2.000 år siden - alt er som beskrevet det skal være, lige før Han kommer tilbage som dommer.

Gud indstiftede præstetjenesten, og mennesket stjal tjenesten fra Gud, gjorde den til sin egen, og indsatte præster efter egne lyster - troende som vantro, mand som kvinde. Selvom Gud har sagt at "at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde" (1. Tim. 2:12), så har kirkernes adskillelse mellem Gud og præstetjenesten befordret, at kvinder nu lovligt kan trodse Guds befaling og tilrane sig præstetjenesten.

Gud indstiftede frelsen, gav sit eget liv for at udrydde syndens magt over vore liv, men mennesket stjal frelsen, og gjorde den til sin egen. Tre håndfulde vand og en konfirmation, en accept af dette vand, erstatter Guds forordning at Jesus - Guds frelse - er den der døber - ikke med vand, men Helligånd.

Gud indstiftede ægteskabet mellem ægtemand og hustru, og igennem historien har vi lært vigtigheden af denne institution, der er grundlaget og styrken i ethvert samfund. Mennesket har lige siden brudt dette bud, er blevet skilt og gift efter behag, og har levet med samme køn i forhold, som efter Guds perfekte råd kun er skænket ægtemand og hustru. Mennesket har igen stjålet fra Gud, og gjort ægteskabet til sit eget. Man har fjernet ægteskabets egentlige formål, ægteskabets logik, og forbryder sig tilmed mod ordets sproglige betydning, hvilket jeg gennemgår nærmere i Flere præster støtter homoægteskaber.

Det var ingen overraskelse at det ville ske - at personer af samme køn nu kan få ægteskabets velsignelse, for mennesket er i denne sag røvere, tager det de vil have, uagtet Skaberens ejerskab. Paulus nævner en række professioner, der ikke kan arve Guds rige - ti for at være specifik, hvoraf seks i denne sag springer i øjnene: utugtige, ægteskabsbrydere, de der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den, tyve og røvere.

Vore politikere taler om adskillelse af kirke og stat, og adskillelsen medfører dette tyveri, at staten stjæler Guds forordninger med sig fra kirken (der som sagt heller ikke selv har værnet om dem i første omgang), gør dem til sine egne, og forbryder sig imod hver en logik for at tilpasse tyvegodset et samfund i fald. Staten afklæder sig Gud, og iklæder sig budet i den evolutionære statsreligion, der kaldes ligestilling. End ikke redefinition af både logik og sprog, for i ligestillingens navn at kunne ægte enhver i et kønsløst samfund, får ikke landets ledere til at holde vejret i en eftertænksom stund. Og vover man at holde vejret, så findes der ikke de sammenligninger med ondskaben, der ikke bruges for at tilsværte den eftertænksomme1.

Kan du se det? Det er blevet som i Noas dage. Som I Lots dage. Oprøret mod Gud vokser konstant, og stykke efter stykke stjæles Guds forordninger, for at redefinere dem i ligestillingens navn, efter samfundenes krav. Fortiden viser, med syndfloden, Sodoma og Gomorra2 som historiske og synlige vidnesbyrd, at Gud ikke lader tyverierne gå ustraffet hen. Tiden nærmer sig for dom. Umoralen er det mørke der omslutter os, og vi lader os så let forme af samfundene, hvorfor det er mere vigtigt end nogensinde, at vi lader Guds Ord oplyse egne hjerter, så vi i udholdenhed kan minde hinanden om det liv der venter efter denne ondskabens travebane.

1 Læs artiklen "DOKUMENTATION: Gense hele debatten om homoseksuelle vielser", Kristeligt dagblad, d. 07-06-2012. Her bliver Langballe, der på retfærdigvis forsøger at vedholde ægteskabets egentlige betydning, bliver sammenlignet med imamer...

2 Se evt. Bibelens troværdighed: Sodoma og Gomorra


Debat: Ægteskabet er blevet en hælervare!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Endetidens frafald [29]; Familien [3]; Politik [116]; Seksualitet [34];

Flere nyhedsblogs fra 2012