Kenneth Copeland og moderkirken

Lagt på d. 25/02-14Kenneth Copeland, der er et ikon inden for trosbevægelsen, viser nu sit umiskendelige antikristlige virke, idet han åbenlyst viser vejen ind i favnen af moderkirkens afgudsdyrkelse.

Torsdag d. 06-02-2014 udtalte paven ved en messe ved Casa Santa Marta om dødens mysterium - at vi skulle bede om nåde til at dø i kirkens hjerte, vores åndelige hjem. Det i sig selv er en fornægtelse af at vi som Jesu løskøbte arvinger i tro hører Ham til, hvor end vi befinder os - tid og sted er irrelevant. Men ugudeligheden tages et skridt videre, idet han siger at:

Kirken, vor Moder elsker os så meget, på trods af vore synder renser Kirken os. Hun er vor Moder. 1


Denne ugudelighed byder Kenneth Copeland alle kristne at forene sig med - skønt bibelen klart og tydeligt lærer os at Guds: "Søns, blod renser os fra al synd" (1. Joh. 1:7)... "han er soning for vore synder" (1. Joh. 2:2). Han er "Guds lam, som bærer verdens synd" (Joh. 1:29) og "I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er" (Ef. 1:7). Moderkirken har INTET med renselse af synd at gøre!

Paven sendte en video til Copeland, pastor for "Word of Faith" i Fort Worth, Texas, hvori han tilskynder til katolsk-karismatisk forsoning. Og hør den falske profet udgyde sin dæmoniske tale over folket. Vi er adskilt, siger han:

Adskilt fordi det er synd som har adskilt os, alle vore synder. Misforståelserne igennem historien. Det har været en lang vej af synder som vi alle er delagtige i. Hvem kan beskyldes? Vi deler alle den samme skyld. Vi har alle syndet… Jeg taler til dig som en broder. Jeg taler til jer på en simpel måde. Med glæde og længsel. Lad os tillade vores længsel at vokse, fordi det vil drive os til at finde hinanden, at favne hinanden. Og sammen at tilbede Jesus Kristus som Historiens eneste Herre… Kom nu, vi er brødre. Lad os give hinanden et åndeligt knus og lade Gud færdiggøre arbejdet han har begyndt. Og det er et mirakel; enhedens mirakel er begyndt.2


Pavens forbindelse til Copeland kommer igennem Tony Palmer, en episkopal biskop, der mener at katolsk, karismatisk, evangelisk, pinsebevægelse blot er hver sin side af Jesus - hvorfor nøjes med én side af Ham? Karismatiske katolikker… Lad os ikke glemme, at den karismatiske bevægelse blev skabt af den katolske kirke, der bl.a. brugte Kathryn Kuhlman: "Hun var bestemt til at trænge ind i pinsebevægelsen og protestantismen igennem den karismatiske bevægelse. Hun var mester i hypnose og havde enorme psykiske kræfter. Denne kvinde gjorde igennem hendes evangeliske kampagner, et mægtigt stykke arbejde for Rom"3.

Ét af de første tiltag fra moderkirken til at nå her til, var at lave en ny - eller på økumeniske punkter forandret synode under Vatikankoncil 2, hvor henrettelsen af bl.a. de kætterske protestanter, for en tid blev undertrygt af, at vi nu var "adskilte brødre"4 - præcis som Francis siger det her. Det er et bedrag, vi ved munder ud i at den falske profet (Francis) "får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr (Antikrist), hvis dødshug blev lægt" (Åb. 13:12).

Sandheden er, at bag denne "broderlige" tale, er det dragen, Satan der taler (Åb. 13:11). Det historiske, morderiske had fra det gamle Råd i Trent og Vatikankoncil 1 mod kættere der ikke er brødre med moderkirken, ligger på spring under de "hjertelige" ord, og millioner vil i fremtiden blive dræbt, hvilket vi ser resultatet af i Åb. 6:9-11 - vores kommende brødre og søstre i Kristus, der vil halshugges fordi de ikke vil vide af andet end Jesus som korsfæstet.

Trosbevægelsen, kirker der bekender sig til den karismatiske bevægelse og mange flere som fremtiden vil afsløre, er kapret af Satan igennem dæmoniske lærdomme, som redskaber til at halshugge menigheden, og separere legemet, menigheden fra hovedet, Kristus: "ligesom Kristus er kirkens hoved, han er sit legemes frelser" (Ef. 5:23).

Copeland favner dette budskab og "velsigner" Tony, både åndeligt og økonomisk. Jorge Mario Bergoglio (Francis) var før han blev pave, Tony Palmer's åndelige fader! Samme Tony eksklamerer sit had imod verdensreligionens modstandere og råber: "Brødre og søstre, Luther's protest er ovre. Er din?".

Efter pavens video er blevet vist i menigheden, beder Copeland og siger at vi kommer sammen i troens enhed. Jeg protesterer ikke, men advarer. Deler du troens enhed med disse menigheder, med moderkirken, da har du ikke fællesskab med den levende Gud. Han kræver tro på Sin enbårne Søn, troen på hvem Han er, hvad Han sagde og hvad Han gjorde. Deler du troen på at moderkirken renser dig fra synd, da er du ikke blevet renset.

"Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud og bliver retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, hvem Gud ved hans blod fremstillede som sonemiddel, ved tro; det gjorde Gud for at vise sin retfærdighed, da han i sin langmodighed havde båret over med de synder, som forhen var begået — for i den tid, som nu er, at vise sin retfærdighed, nemlig at han er retfærdig, når han retfærdiggør den, som har tro på Jesus" (Rom. 3:23-26).

Frelsen findes i troen på at Jesu blod er det, der renser os - ikke moderkirken!

1 "Pope's Mass: The Church is our Mother. She cleanses us of our sins", Romereports, d. 06-02-2014

2 "POPE TO COPELAND: CATHOLICS AND CHARISMATICS MUST SPIRITUALLY UNITE", Stand Up For The Truth

3 Se artiklen Den karismatiske bevægelse, nøglen til endetidens bedrag. og Karimatisk Kaos

4 Se Jesuitterne i dag


Debat: Kenneth Copeland og moderkirken

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [27]; Falsk religion [81]; Frelse / fortabelse [9]; Global religion [21];

Flere nyhedsblogs fra 2014