Kvinder overtager kirken

Lagt på d. 24/12-14


Udskriv


"Men jeg tillader ikke en kvinde at lære eller at tilrane sig myndighed over manden, men at være i stilhed" (1. Tim. 2:12)

Til Eva sagde Gud efter syndefaldet "til din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig" (1. Mos. 3:16), og i dette ligger at kvinden grundet synden har et indre oprør mod mandens autoritet, et oprør der blev udgydt i samfundene under kvindebevægelsens frigørelseskampe.

Paulus fortsætter og siger: "For Adam blev skabt først, derefter Eva; og det var ikke Adam som blev bedraget, men kvinden blev bedraget og faldt i overtrædelse" (1. Tim. 2:13-14).

Adam valgte frivilligt, i fuld bevidsthed, at tilslutte sig Eva i syndefaldet. Uden tvivl har han elsket hende så meget, at han valgte at dø med hende - og han blev således et forbillede på Kristus, der af egen vilje lod sig blive til synd af kærlighed til os. Som Paulus sagde: "Det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl;« den sidste Adam blev til en levendegørende ånd… Det første menneske var af jord, jordisk; det andet menneske er fra Himmelen… ligesom vi har båret den jordiskes billede, således skal vi også bære den himmelskes billede!" (1. Kor. 15:45-49).

Paulus roste troen hos Lois og Eunike (Timoteus' mormor og mor), som de havde lært videre til Timoteus (2. Tim. 1:5) fra barndommen af (2. Tim. 3:15). Priskilla forkyndte sammen med sin mand Akvila evangeliet (Apg. 18:2, 26), så kvinder har sit virke i Kristus - at bede og profetere er også tildelt deres virke (1. Kor. 11:5). Men, "i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie i jeres menighedsforsamlinger; thi det tilstedes dem ikke at tale, men de skal underordne sig, som også loven siger" (1. Kor. 14:34) og han tydeliggør yderligere at kvinder i menigheden ikke har en lærerende rolle, men "Er der noget, de ønsker oplyst, lad dem spørge deres mænd hjemme; thi det er usømmeligt for en kvinde at tale i en menighedsforsamling" (1. Kor. 14:35). Selvfølgelig er disse passager vendt og drejet, forvredet og mishandlet til ikke at sige det, som Paulus egentlig siger. Men faktum er, at kvinder har ikke tilladelse til at tage mandens rolle som præst, som lærer.

Kvinder kan evangelisere og undervise børn, for de har et andet væsen end mænd. Og dette væsen viser sig nu at være en belastning for kirkens lære i den Danske folkekirke.

Kvinderne er ved at sætte sig på den danske folkekirke.

De seneste fem år er der uddannet 369 nye præster, hvoraf 228 er kvinder – det svarer til 62 pct.

Det får flere præster og teologer til at advare mod for mange kvinder i præstekjole.

»Mange af de yngre kvindelige præster har ikke den faglige forfængelighed. De er ikke særligt interesserede i at fremstå lærde og holde forkyndelsens fane højt, men går mere op i at holde spaghettigudstjenester og andre aktiviteter, som for mig er udenomsværker,« siger teolog og debattør Katrine Winkel Holm.

»Der er en tendens til, at kvinder gør alt så sukkersødt, men kristendommen er ikke kun sukkersød,« siger hun.

Jesper Bacher, sognepræst på Lolland, ser gerne en »fornuftig balance« mellem kønnene.

»Det skal nødigt blive som i skolerne og børnehaverne, hvor mænd er sjældne fugle. Hvis kvinderne bliver for enerådende, kommer fokus på omsorg måske til at fylde for meget i forhold til den rette lære,« siger Jesper Bacher.

Leif Andersen, lektor i praktisk teologi ved Menighedsfakultetet, kalder det »tæt på et faktum, at mænd og kvinder er præst på forskellig måde«

»Der er både tabt og vundet noget ved feminiseringen. Med de kvindelige præster har kirken fået en mere terapeutisk måde at forkynde på, og det var på tide,« siger han.

Alligevel mener han ikke – grundet sin fortolkning af Bibelen – at kvinder bør være præster.1


Folkekirken kunne få meget ud af at rette sig efter Biblen, efter Paulus' lære, i stedet for at dissekere Ordet i endeløse fortolkninger.

"Kvinder overtager kirken", Jyllands-Posten, d. 23-12-2014


Debat: Kvinder overtager kirken

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Folkekirken [12]; Kristendom [61]; Samfund [67];

Flere nyhedsblogs fra 2014