Verdens største vækkelse - ét budskab fra dødriget

Lagt på d. 07/03-14I et vildnis af bibelske misforståelser, vil Promise Keepers samle hundredtusindevis af kristne under fanen "Jesus Regerer", med ét budskab i tre læresætninger til at forene alle verdens kristne: 1) Hør og adlyd Guds Ord i Helligåndens kraft, 2) Del med de fattige, 3) Stå sammen med Guds udvalgte folk.

En kampagne med hjerte i det historiske Gehenna1, som Jesus brugte til at illustrere helvede - eller rettere dødsriget, er forventet at blive den største vækkelse verden nogensinde har set. Det er utroligt som sådanne praj ofte passer ind i begivenhederne. Jesus sagde om dem, der fordrejede det sande budskab, de skriftkloge og farisæerne at: "I slanger, I øgleunger! hvordan kan I undgå at dømmes til Helvede? (gehenna)" (Matt. 23:33), og dette budskab, denne kampagne der har til formål at forene alle kristne og jøder, er fra helvede og arbejder med i bestyrkelsen af denne eskalerende antikristelige tid.

"One Message" med mottoet "Antænd og foren" er en tjeneste under Promise Keepers, og mottoet passer fint med Gehenna. Promise Keepers er i forvejen en blanding af karismatikere, katolikker, mormoner og formentlig New Agere2, og denne "tjeneste" der vil berede vejen for Messias, er en antikristelig bevægelse der giver femdrift til Antikrists én verdensreligion.

Det er en kæmpe misforståelse at tro, at vi kan berede vejen for Jesu genkomst. Det er for Antikrist vejen skal beredes, og de viser derved hvilken herre de tjener med denne kampagne. Og med fokus på Jesu bøn i Joh. 17:20-21 søges alt der kalder sig kristent forenet: "Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét". Her stoppes citatet, men Jesus bad ikke sådan, Han bad desuden at "ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig". Vi skal være ét i sandhed og lære (2. Kor. 7:14), ét i troen (Ef. 4:13) og Ånden (1. Kor. 12:13). Vi er ikke ét med katolikker og mormoner. Katolikkerne beder til afdøde og kalder dem helgener, mens de har en død medforløser i himmeldronningen Maria - og Jesu værk på korset er ikke nok, vi skal alle igennem skærsilden. Mormonerne tror Jesus og Satan er brødre, at Jesus er én blandt mange guder, der producerer åndelige børn på Jorden. Bibelen har intet tilfælles med sådanne dæmoniske lærdomme, som Bibelen advarer om i vores tid (1. Tim. 4:1), og alligevel taler "One Message" om Bibelsk enhed med u-omvendte hedninge. "Træk ikke i ulige åg med de vantro" (2. Kor. 6:14) - "Kan to vandre sammen, uden de er enige?" (Amos. 3:3, KJV)

"One Message" vil opfylde Jesu bøn om enhed, ved at samle de troende i Israel, hvor de siger vores tro blev født. For det første blev vores tro ikke født i Israel, det gjorde vores Frelser. Troen opstod ikke engang i Israel, men i de troendes hjerter. Hvor troen bliver givet er irrelevant. Jeg fik min tro på Jesus i Danmark, men den ville ikke gavne mig mere, hvis jeg var i Israel da jeg fik dem. Det handler om Jesus! Han har givet mig sin Retfærdighed, det er kristendommens evangelium - det er verdens eneste håb! Og troen på Jesus opstår i hjertet (Rom. 10:9-10). Derudover bød Jesus os ikke at trække verden til Israel, men omvendt: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple" (Matt. 28:19) - og Paulus rejste rundt blandt hedningene og prædikede om Jesus. At sætte fokus på Israel som noget særligt for troen og samle folket der, er en underkendelse af Gud kraft, der ved Ordet virker og har virket i 2.000 år, ude blandt hedningene. Som Islam vandrer til Mekka, vandrer Promise Keepers til Israel. Det er død religiøsitet! Men de mener at begivenheden vil have en maksimal indvirkning på verden, den vil skabe den største vækkelse verden har set - en vækkelse der startede for 65 år siden, da Israel blev en stat. Det er afgudsdyrkelse, det upassende ophøjelse af Israel.

Ikke bare Israel, men også jøderne ophøjes. Der er en vammel tendens blandt kristne der er for Israel - jeg er selv for Israel og støtter 100% folkets ret til landet, men der er kristne der ophøjer folket og taler om dem som var de Gud selv. Én jeg talte med engang, mente at vi skylder jøderne alt… De elsker Israel og dets folk så meget, at deres gudsdyrkelse kommer til udtryk i troskab og loyalitet over for jøderne. Jøderne er ikke spor anderledes end hedningene. De er efter Bibelens udsagn mere genstridige end de fleste. "Så vid da, at det ikke er for din Retfærdigheds Skyld, at HERREN din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk med hårde Halse! (et stivnakket folk)" (5. Mos. 9:6). Gud er vred på folket - derfor kommer der trængsel over folket, "en trængselstid for Jakob" (Jer. 30:7), hvor 2/3 af folket vil forgå (Zak. 13:8). Gud gav Israel et skilsmissebrev (Jer. 3:6-8), og siger: "Sig derfor til Israels Hus: Så siger den Herre HERREN: Det er ikke for eders Skyld, jeg griber ind, Israels Hus, men for mit hellige Navns Skyld, som I har vanæret blandt de Folk, I kom til" (Ez. 36:22). Der er ingen grund til at ophøje Israel - vi skal ophøje Gud fordi Han viser sig trofast og holder sine løfter. Israel er ikke Guds øjesten (Zak. 2:12) fordi de er noget mere end alle andre, men fordi Gud har givet dem løfter om genoprettelse. "One Message" siger alligevel at: "Guds udvalgte folk har en speciel plads i Hans hjerte. Det er tydeligt igennem skriften at vi skal velsigne det Jødiske folk og stå sammen med dem. (Fårene og bukkene)". Vi skal velsigne alle, selv vores fjender (Matt. 5:44), og derfor er det klart at også Israel skal vi velsigne. Men skal vi stå sammen med dem? Det står der intet om. Paulus, som "One Message" mener har profeteret om deres vækkelse, rystede støvet af sine fødder, da Israel fornægtede Jesus, og tog til hedningene (Apg. 13:46-51) - en handling der var givet af Jesus (Matt. 10:14). Dertil kommer at "One Message" sammenligner menigheden og jøderne med fårene og bukkene… Hvem af os er bukkene? Ved de ikke at bukkene er forbandede, at de skal gå bort til evig straf? (Matt. 25). Det er en anden snak, når vi taler om jøder der tror på Jesus. De er kristne, de tror Kristus og er sammen med os indlemmet i Kristi Legeme - derved er de vore brødre og søstre, ikke i Israel men i troen på Jesus, der går ud over landegrænser.

Spørgsmålet er også om budskabet "Jesus Regerer" er sandt. Ifølge Bibelen, så er Satan denne verdens fyrste. Satan tilbød Jesus verdens riger, hvis Han ville tilbede ham, men det ville Jesus ikke, og benægtede ikke Satans herredømme over Jorden. Bibelen fortæller at når Jesus kommer igen, skal Han regere fra Zion (Joel. 3:17, Joel. 3:21 - v.22 og 26 i den Danske). Men først der og da. Som det er nu, er Satan verdens regent og vi venter at Jesus fra Himmelen skal komme tilbage og selv indtage Jorden. "Og jeg så mig om, og der var ingen Hjælper, og jeg undrede mig over, at der ingen var, som holdt med mig; men min Arm hjalp mig, og min Harme stod mig, bi. Og jeg nedtrådte Folkene i min Vrede og gjorde dem drukne i min Harme og lod deres Blod rinde til Jorden." (Es. 63:5-6, 1871 overs.)

Tiden vi lever i, er fuldstændig misforstået af Promise Keepers - som dog ikke er alene om den forståelse. Bibelen taler ikke om en global vækkelse, men om et globalt frafald der leder til Antikrists komme (2. Tess. 2:3), som vil være "der führer" i en global trængsel. Hans tjenere taler som Promise Keepers også om en global vækkelse, en inverteret pinsedag, en sort opvågning / vækkelse - og det er også det "One Message" fordrer i deres "kristne" Babel kampagne.

1 "Christians Join With Israel's Messianic Jews for Historic Meeting in Gehenna", Charisma News, d. 26-02-2014

2 Læs mere I artiklerne "Den kommende forfølgelse - et syn fra Gud", "Grundvolden Promise Keepers bygger på", "Er WILLOW CREEK en sand lære?"


Debat: Verdens største vækkelse - ét budskab fra dødriget

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [29]; Falsk religion [82]; Global religion [21]; Kristendom [61];

Flere nyhedsblogs fra 2014