Antikrists hus

Lagt på d. 25/06-14


Udskriv


Den åndelige virkelighed, der hvor den egentlige kamp føres, er ved at materialisere sig for vore fysiske øjne. Som et næsten ultimativt bevis for opfyldelsen af Paulus' ord om et frafald før Antikrists komme (2. Tess. 2:3), ses nu at der i Berlin bygges et hus der afspejler pavens forening af religionerne1, til en én verdensreligion - og huset kaldes "House of One".

Det er et navn med en dyb okkult betydning, for i den okkulte verden er "the One" Satan som de kalder Lucifer. Antikrist, Satans ultimative håndlanger i trængslen, er ét med Satan, og navnet er således i okkult betydning "Satans/Antikrists Hus". Okkultisten Helena Blavatsky viser hvor dyb betegnelsen "the One" er, og taler om tvekønnethed, en entitet som både er mand og kvinde2 - og i denne beskrivelse har vi forandringens billede, Baphomet, der er inkarnationen af alle modsætninger3.

Og modsætningerne mødes i Anriktists Hus. Jødedommen, Islam og "Kristendommen" mødes, og her er hvad repræsentanter for hver af religionerne siger:

Rabbi Tovia Ben-Chorin:

Et sted som har mørket i sin fortid, har et potentiale for fred i sin fremtid. Som Jøde, associerer jeg Berlin med minderne om smerte og dybe sår - men det er ikke historiens afslutning. Byen har også været et sted for alternative veje, et sted for oplysning og for udviklingen af Jødisk liv. Da Jøderne blev udvist af Spanien, vendte de ikke tilbage til landet i 500 år. Men i Berlin, da Anden Verdenskrig sluttede i 1945, begyndte Jøderne som havde været i skjul og de der flygtede til landet, straks at genopbygge et nyt Jødisk liv i byen. Berlin handler om ihukommelse og genfødsel.4


Det er helt tydeligt hvorfra denne tale kommer. Det er endetidens ignorance, "Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem" (1. Tess. 5:3)

Den "Kristne" Pastor Gregor Hohberg siger:

Denne plads, hvor byen først kom til eksistens og hvor dens første kirke stod, skal nu være fremtidens hjem. Fra grundvoldene af den gamle kirke vil et nyt tilbedelsessted vokse frem, et sted som vil tillade mennesker fra forskellige trosretninger at bede side om side. Folket som kommer her vil forblive tro mod deres egne religion, fortsætte med at trække fra dens kraft, og indgå i fredlig dialog med hinanden og med medlemmer af byens sekulære befolkning. Dette hus vil blive hjem for lighed, fred og forsoning.4


Antikrists Hus vil blive et hus med forvirring. Et hus af åndelig utugt. Jesus sagde uden at efterlade nogen form for misforståelse at: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple… idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer" (Matt. 28:18:20). Gregor Hohber siger at folk vil forblive tro mod deres religion - klart og tydeligt er det, at Antikrists ånd taler igennem denne pastor!

Imam Kadir Sanci siger at:

Det ligeværdige forhold mellem religionerne som definerer arbejdet indenfor samarbejdet og det der blev anvendt i hele beslutningsprocessen igennem den arkitektoniske konkurrence, fremhæver et af kendetegnene for The House of One: en atmosfære af åbenhed som giver os, Muslimer i denne by og i dette land, et offentligt konkret sted at kalde hjem, og et sted hvor vi tages seriøst - på den måde vi fortolker og efterlever vores religion, og på den måde kan det blive en del af en frugtbar udveksling med byen og andre religioner. 4


I en BBC artikel siger Kadir Sanci at dette hus er:

et tegn, et signal til verden om at den store majoritet af Muslimer er fredelige og ikke voldelige.5


Jeg ved ikke hvem de tror de narrer - foruden hele verden… Hvornår har det nogensinde været et historisk faktum at Islam er fredelig? Uanset hvor man ser sig om i verden, er Islam voldelig.

Samme BBC artikel fortæller at ideen til dette hus, kom fra den Kristne side af trekanten. Og det giver mening. Samme drivkraft ser vi fra moderkirkens pave. Islam og Jødedommen ville vedholdende bekæmpe hinanden, havde det ikke været for de "kristne" nationer som mæglere. Ja Islam internt er mange gange blevet adskilt af de vestlige "kristne" nationer, når de har forsøgt at udrydde hinanden.

Vi må også huske hvordan New Age forfatter Jeremy Rifkin så den kommende tid, at de kristne menigheder ville være hovedkraften i en ny teologisk struktur (Interfaith) - tilvejebringe en bro til historiens næste tid (trængslen) og skabe en reformulering af teologisk doktrin som er grundlæggende for skabelsen af en ny pagts vision og et nyt verdensbillede6. Det, der skulle være Kristi eget legeme, er i åndelig utugt blevet Satans redskab til at skabe endetidens verdensreligion.

"Antikrists Hus" er et synligt bevis for at tiden for Antikrists komme er nær! Det er sammen med pavens anstrengelser et alvorligt spadestik til fundamentet for trængslens globale tilbedelse af Dyret - Satan og Antikrist. Snart vil det tredje tempel bygges i Israel, og jeg tror at dette hus i Berlin er en prototype for visionen om Guds Hellige Bjerg, hvor alle religioner kan mødes. Læs Er det nu, verden får det tredje tempel? for mere information om det.

1 Se "Islam, Jødedom og Katolicisme forenes i bøn", "Den falske profets økumeniske vildfarelse i Rom" og "Pavens engagement i Interfaith"

2 Se artiklen "Drømmen om en Ny Tid – en kamp om ord" under punktet "The One"

3 Se "Påsken, verdensordnen og Lady Gaga"

4 "The House of One", The House of One

5 "Berlin House of One: The first church-mosque-synagogue?", BBC News, d. 21-06-2014

6 Se artiklen Åndelig og sjælelig kontrol, igennem misbrug af Guds Ord under "Hvem er din pastor?"


Debat: Antikrists hus

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Én verdens religion [14]; Endetidens frafald [29]; Falsk religion [82]; Global religion [21]; Interfaith [7];

Flere nyhedsblogs fra 2014