Benedikte XVI beder penultimate Angelus: "Prøvelsens tid er her, lad os fokusere på Gud igen"

Lagt på d. 24/02-13Under sin penultimate Angelus bøn, bad Ratzinger:

Prøvelsens tid er her. Vi må ikke bruge Gud egennyttigt...Vær ikke bange for at bekæmpe den onde ånd, det der er vigtigt er at vi gør det sammen med Sejrherren Kristus....Lad os stole på Jomfru Marias forbøn i denne prøvelsens tid...Igennem hende vil vi mærke Hans søns stærke guddommelige nærvær, så vi kan afværge fristelsen med Kristi Ord og anbringe Gud i centrum for vore liv.


Prøvelsens tid er en Bibelsk betegnelse for trængslen. Zak. 13:9 taler om at Gud vil prøve Israels rest igennem trængslen, og Åb. 3:10 taler til menigheden i Filadelfia, historisk set den dominerende menighedstype, den missionerende menighed, før Laodikea (der hærger i vores tid), til hvilken der siges: "Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden".

Det lader til at al denne tale om den sidste pave, og alle de medfølgende tegn1, forsøger at lade os tro at trængslen er kommet. Jeg skriver dette for at gøre opmærksom på, at der er stemmer der taler om at menigheden skal bedrages. Det skete for den første generation af kristne - menigheden i Tessalonika, hvor man søgte at bilde folket ind, at Herrens dag var kommet (2. Tess. 2:2). Tessalonikerne blev bange for at de vare gået glip af bortrykkelsen2, og jeg har ikke svært ved at forestille mig at samme bedrag vil ramme os, som den sidste generation af kristne.

Hvis det mystiske Babylon, moderkirken, kan narre os til at tro på at vi ikke var frelst og derfor er her på jorden endnu, så vil det for mange være et trosdræbende slag. For de stærke der modstår løgnen i første omgang, er der forlydender om at en falsk teknologisk efterligning af bortrykkelsen vil iværksættes3, og måske vil den kunne trække flere væk fra Jesus. Hver menneskesjæl er en stor sejr for skøgekirken, og bedragets formål er opnået.

For verdens mennesker, vil alt dette kunne dække over den sande bortrykkelse. Løgnen vil være at de mennesker der er blevet bortrykket, de kristne, ikke havde en tilstrækkelig løftet bevidsthed til at være medborgere i den nye verden, og var derfor udvalgt til at gå ind i et andet rum, som Bill Lambert sagde det på et New Age seminar4. Deres fortællinger vil kunne lokke mange ind i tilbedelsen af dragen, Satan (Åb. 13:4), hvilket er pavens såvel endelige rolle, som historiske.

Vi ved at paven lyver, når han siger at prøvelsens tid er her, fordi vi er her endnu. Vi er nødt til at blive bortrykket før Gud kan lade sin vrede og dom gå over Jorden5, så prøvelsens tid er ikke kommet! Men noget tyder på at vi i den umiddelbare fremtid kan have onde bedrag i vente, og vi må være forberedte. At kende Guds Ord er det eneste håb for ikke at blive bedraget i vores tid.

1 Se Luften sitrer af symbolik!

2 Se Menighedens bortrykkelse og Herrens dag: Tessalonikerne

3 Se Teknologisk bortrykkelse

4 Se Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden

5 Se Menighedens bortrykkelse og Herrens dag: Kun må den, som nu holder igen, først fjernes
Kilde: vaticaninsider.lastampa.it


Debat: Benedikte XVI beder penultimate Angelus: "Prøvelsens tid er her, lad os fokusere på Gud igen"

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Endetidens frafald [29]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2013