Europa - hele verden - er én stor familie!

Lagt på d. 13/05-13Som det tredje ben på taburetten, er videnskaben nu stødt på endnu et fænomen i det som næsten ligner en trilogi af beviser fra Gud, der nærmest vinker med en stor vognstang helt oppe under næsen på dem, der vil høre. Nutidens Europa har fælles forfædre. Man har for nyligt opdaget at Oldtidens europæere forsvandt på mystisk vis, for 4.500 år siden (syndfloden), og at Folk i Europa og Asien talte engang samme sprog (i Babel) og nu at vi har så snæver en stamfadergruppe, at vi er én stor familie:

Grenene på Europas familie træ, samles bemærkelsesværdigt for nyligt i kontinentets historie... Så godt som hver eneste person der bor i Europa i dag, deler en fælles samling af stamfædre, som levede for 1.000 år siden..."Det, der er virkelig overraskende er hvor tæt forbundet europæerne - og sandsynligvis alle mennesker i verden - er"1


Peter Ralph og Graham Coop fra the University of California, fortæller dette i biologijournalen, PLOS Biology d. 07-05-2013 og fortæller videre at:

I fortiden, har matematiske analyser konkluderet, at alle på kloden deler ikke bare en enkelt stamfar, men en fuldkommen samling af forfædre som levede for omkring 3.000 år siden. Med andre ord, er alle folk der levede den gang, som har nutidige efterkommere, forfædre til alle der lever i dag.


Altså kan der igennem alle nulevende menneskers gener kortlægges (sådan cirka), at en gruppe mennesker der levede for 3.000 år siden, er forfædre til alle nulevende.

Det er imidlertid ingen overraskelse for os der lytter til Bibelens historiske beretning. Første Mosebog kapitel 10, fortæller om nationernes opstående efter syndfloden, fra tre forfædre, Noa's tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Disse tre sønner udviklede sig før sprogforvirringen i Babel til halvfjerds familier ialt, og disse halvfjerds familier blev til forfædre for verdens nationer, da de adskilt af sprogbarriererne blev spredt ud over hele Jorden (1. Mos. 11:9).

Hvad angår Europa, så ses at Noas søn Jafet fik Gomer. Gomer fik tre sønner, "Asjkenaz, Rifat og Togarma" (1. Mos. 10:3). Etnologisk forskning er ikke let, og uden at komme med lange udredninger, vil jeg kort sammendrage lidt info om nationernes adspredelse over kloden. Det er ikke 3.000 år siden, men omring 4.000 år siden.

Ifølge rabbinsk litteratur blev Asjkenaz'erne associeret med Skytterne (i dag områderne omkring Rusland), og senere de slaviske territorier, og fra det elvte århundrede og frem, er de associeret med det nordlige Europa og Tyskland2. Der er nogle etnologer der mener at Asjkenaz er bevaret under navnene Scandia og Saxon, da kolonister fra Tyskland gjorde deres indtog i Danmark og Nordirland, og på kontinentets vestkyst.

Rifat's efterkommere befolkede efter Flavius Josephus' efterforskning Paflagonien, syd for Sortehavet. Andre peger på at de var Karpaterne (Østeuropa) og nogle endda at Europa er en oprindelig forvanskning af Rifat.

Togarma's efterkommer er identificeret ved Armenierne - det er også Armeniernes egen tradition. De jødiske Targum'er (aramæiske kommentarer til det Gamle Testamente) fortæller at Tyskland nedstammer fra Togarma (det engelske Germany kan også stamme fra den egentlige forfader, Gomer). Tyrkiet og Turkmenistan kan også have etymologisk forbindelse med Togarma.

Historiske set, er der store chancer for at Europa kan spores tilbage til tre forfædre, og hele verden til halvfjerds. Tal og genetisk data skal fortolkes, og derfor vil tal som 1.000 år og 3.000 år komme frem som et besnærende men dog forkert resultat. Funderes fortolkningen ikke i et historisk korrekt lys, vil udfaldet blive forkert. Bibelen fortæller den sande historie, og derfor sidder verdens Bibellæsere på bjergets tinde, parat til at tage imod forskere, der langsomt forsøger at bestige sandhedens stejle sider.

1 "Europe is one big family", Science News, d. 08-05-2013

2 "Ashkenaz", Wikipedia, The Free Encyclopedia


Debat: Europa - hele verden - er én stor familie!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Bibelens troværdighed [18]; Evolution [58]; Videnskab [53];

Flere nyhedsblogs fra 2013