Luften sitrer af symbolik!

Lagt på d. 18/02-13


Udskriv


Først ser vi lynet slå ned i Skt. Peters Basilika, og derefter - jeg mener det var samme dag (25-01-2013) som Israel gav paven et officielt sæde i det, der regnes for Bibelens ovensal hvor den sidste nadver foregik (Mark. 14:15)1 (så katolikkerne kan holde deres okkulte nadver, hvor Jesu kød og blod påståeligt konsumeres fysisk, samme sted hvor Jesus lod brød og blod tale billedligt om sit sønderbrudte legeme), at han slap de to famøse fredsduer løs. Det mærkværdige var, at en måge angreb den anden due som Ratzinger lukkede ud af vinduet2.Det interessante rent symbolsk er, at mågen i Bibelen er regnet for en vederstyggelighed (3. Mos. 11:16, 203). Lynet der slog ned i Skt. Peters Basilika, mindede os om Jesu fortælling, at Han så Satan falde ned fra himmelen som et lyn (Luk. 10:18). Her ses symbolsk hvordan freden angribes - hvordan vederstyggeligheden angriber freden. Moderkirken, hvorfra den falske profet vil komme (personen efter Ratzinger?4), kaldes "Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder" (Åb. 17:5). Både Dan. 9:27, Dan. 11:31 og Dan. 12:11 taler om denne ødelæggelsens vederstyggelighed, og Jesus henviser til den i Matt. 24:15, hvor den er sat i forbindelse med Antikrist der indvarsler den store trængsel, hvor freden skal tages bort fra Jorden (Åb. 6:4).

Det leder videre til Obama, som mange har øje til som værende den kommende Antikrist. Obama skal d. 20-03-2012 besøge Israel, under kodenavnet Brit Amim, der helt bogstaveligt betyder , "en alliance mellem nationer". Den engelske version af navnet er: "Ubrydelig Alliance"5.

Lyd da til det, Gabriel fortæller Daniel ang. Antikrist: "Og han (Obama?)skal bekræfte pagten (den ubrydelige alliance?)med mange (en alliance mellem nationer?)i én uge: og midt i ugen, skal han forårsage at ofringerne og offergaverne ophører" (Dan. 9:27).

Som nævnt i artiklen Barack Hussein Obama, Rick Warren og en ny verden betyder Barack Hussein I Islams forståelse "den velsignede, som er med os" - ligesom Immanuel der betyder "Gud med os". Staver man Barak med "q", Baraq, så betyder det på hebræisk et lyn.

Lynet slog ned i Peters Basilika, vederstyggeligheden angriber freden, og den velsignede, lynet, laver en pagt med mange, der tager freden bort fra Jorden.

I gammel tid, forbandt man en meteor med et varsel. Det kunne være godt eller dårligt. I USA betød det ulykke at tale om en Meteor, eller blot at pege på en6, og man kan undre sig over at også meteorregnen i Rusland sammenfalder med alle ovenstående symbolske begivenheder. På Josuas lange dag, faldt der store haglsten og dræbte Israels fjender (Jos. 10:11), og i den kommende Magog krig vil meteorregn (haglsten, Ez. 38:22) ramme folket, ligesom der i trængslen vil falde sten ned fra himmelen der vejer ca. 50 kg (Åb. 16:21, KJV)

Vil Obama træde frem d. 20. marts som Antikrist, og efterfølgende den falske profet den 24. marts? Jeg tvivler... men omvendt er jeg heller ikke profet, så hvad ved jeg? Om ikke andet, så har du her lidt at gå og tænke over. Vi kender ikke fremtidens begivenheder i detaljer, hvornår og hvor tingene sker. Men uden at være religiøs eller overtroisk, synes jeg alligevel at dette er en lille øjenåbner der siger, at vi lever i ejendommelige tider.

1 "Pope to get seat over the Tomb of King David", Jewish Israel, d. 31-01-2013

2 "Pope's dove of peace almost ends in pieces: Seagull attacks bird seconds after Pontiff releases it from Vatican balcony", Mail Online, d. 27-01-2013

3 Det hebræiske ord for måge er shachaph, oversat som cuckow i KJV. Der er langt overvejende enighed at om at der er tale om en måge.

4 Se "Joseph Ratzinger går af - er trængslen kommet til verden?", "Romeren Peter: Satan faldet fra himmelen som et lyn?"

5 "Obama Visit Code Name: Unbreakable Alliance", Israel National News, d. 17-02-2013

6 "Meteorite Legends", The Meteorite Market


Debat: Luften sitrer af symbolik!

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Barack Hussein Obama [24]; Den katolske kirke [67]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2013