Francis helligede verden til Himmeldronningens uplettede hjerte

Lagt på d. 20/10-13


Udskriv


Som forudsagt helligede paven verden til "Marias" uplettede, dvs. syndfrie hjerte. Lad mig minde om, at hendes hjerte og undfangelse blev gjort syndfri i 1854, da Pius IX indlemmede løgnen i den katolske tradition1.

På Skt. Peters Plads, denne Marianske oktober søndag d. 13, bad Francis:

Beskyt vore liv i dine arme; velsign og styrk hvert et ønske om godhed; opvæk og opfostre tro; oprethold og oplys håb; opildn og opliv velgørenhed; vejled os alle på vejen til hellighed1


Som det ses af denne bøn, er velgørenhed vejen til hellighed - gode gerninger. Det er samme sag Antikrists kirkertyper som Rick Warrens Saddleback kirke2, optager medlemmerne med - kirken er til for samfundet - mens Bibelens lærer den er til for Kristi legeme. Paven uddyber yderligere og forklarer at som Maria gav kød til Jesusbarnet, er kristne i dag kaldet til at "give Ham vort kød":

Det betyder at give ham vore hænder, at kærtegne de små og fattige; vore fødder, at gå ud og møde vore brødre og søstre; vore arme, at opretholde de svage og at arbejde i Herrens vingård; vore sind, at tænke og handle i lyset af Evangeliet; og i særdeleshed at ofre vore hjerter til at elske og vælge i henhold til Guds vilje.3


Vejen til hellighed - til Guds hjerte, er at gøre godt - om du er ateist, homoseksuel, buddhist eller muslim. Maria var et pragteksempel på at adlyde og sige 'Ja' til Gud. Ja til at føde Jesus - ikke blot det, men:

hver gang måtte hun give et hjertefølt 'Ja' i øjeblikke af både glæde og sorg, hvilket kulminerede i det 'Ja' hun gav ved foden af korset3


Francis pointe er, at havde Maria sagt nej, ville intet menneske kunne blive frelst. Maria's lydighed tilvejebragte frelsen! Bibelen lærer os at Jesus: "gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig. Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ygmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!" (Fil. 2:7-11).

Moderkirkens pave giver Maria den ære Jesus skulle have - Artemis, Isis, Ishtar, Astarte, Demeter, Aphrodite, Venus - hvad end modergudinden kaldes, frarøver vores Frelser magten og æren… Aftenen før sagde Francis at Jomfru Maria "forener syndens knude", hvilket er et citat fra moderkirkens intellektuelle filosof, hykleriske teolog og kirkefader Irenæus, der som citeret i Vatikankoncil II skrev: "knuden af Evas ulydighed som forenet af Marias lydighed; det jomfruen Eva bandt ved sin vantro, løste Jomfru Maria med sin tro".

Moderkirkens pave lærer at Marias tro løste syndens knude. Bibelen lærer at "Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd" (1. Joh. 1:7). Johannes sagde: "Se Guds lam, som bærer verdens synd!" (Joh. 1:29) - Paulus sagde: "I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er" (Ef. 1:7), "han er soning for vore synder" (1. Joh. 2:2).

Moderkirken leder både troende som ikke troende i favnen på Antikrist. Paven er den falske profet, der leder verden i tilbedelse af Antikrist (Åb. 13:11-17). Forklædt som godhed øses ondskaben over Jorden.

1 Læs mere om himmeldronningen I artiklen "Gud Moder Maria tilbedelsen".

2 Læs evt. Målrettet søgerfølsomhed - verdens invasion af menigheden

3 "Pope Francis consecrates world to Immaculate Heart of Mary", Catholic Culture, d. 14-10-2013


Debat: Francis helligede verden til Himmeldronningens uplettede hjerte

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Den katolske kirke [67]; Falsk religion [82];

Flere nyhedsblogs fra 2013