Samfund


- Bespottelsen af Gud øges, som antikrist nærmer sig

Daniel profeterede om Antikrist, at han vil "tale store ord imod den Højeste" (Dan. 7:25) og Johannes at han vil åbne "sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig" (Åb. 13:6)...
D. 03-12-2022

- Børn skal bestemme sit eget køn

Børn helt ned til nul år, skønt man ikke forventer at nogle nulårige vil gøre brug af det, skal kunne skifte juridisk køn. Og kan de ikke beslutte hvilket køn de er, eller hvis de ikke føler sig som hverken mand eller kvinde, skal de kunne få et X i passet...
D. 21-08-2022

- Danmark i forfald - hvorfor bryder nationer sammen?

På alle mulige måder, igennem adskillige år, har vi og jeg på Tagryggen udtrykt bekymring og advarsel om at ikke blot vores, men alle verdens samfund er i fald mod opløsning. En reference til "A Study of History", af den britiske historiker Arnold Toynbee, gav mig eftertænksomhed til at skrive dette stykke...
D. 15-07-2022

- Kønsneutral vanvid rammer nu også Lagkagehuset

Siden oplysningstidens begyndelse, er Guds orden blevet angrebet. Gud er erstattet af uintelligent tilfældighed, Hans ord er erstattet af "videnskab", skabelsen pludselig blev 13,7 milliarder år gammel, og det fortsætter - nu kan en mand være kvinde og omvendt, uagtet hvad biologien fra Guds hånd siger...
D. 06-06-2022

- Lovmæssig tvang - hvor går din grænse?

Med det rette narrativ, kan ondskaben synes god for det uopmærksomme menneske, og således kan det ødelægge alt. Kong David sagde, "Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende; skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob, der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset" (Sal...
D. 13-12-2021

- Regeringens coronaløgne er Satans løgne.

Satan arbejder på fuld kraft i alle verdens samfund. Er man i tvivl om hvor i tiden vi er, ses det tydeligt ved at observere hans virke. De sekteriske læresætninger inden for ideerne om menneskeskabt klimaforandring og Corona, er udbredt over hele kloden, mens sandheden undertrykkes...
D. 09-11-2021

- Mundbind, Regeringens undertrykkende forsigtighedsprincip

Et lille kik ind i baggrunden for Regeringens handlinger viser, at det hverken er videnskab eller logik der har anbefalet mundbind. Og kan Regeringen på så svagt et grundlag kræve så stor menneskelig undertrykkelse, så er der praktisk talt intet af det de siger, vi kan tro på...
D. 31-03-2021

- Venstrefløjens hvide dødskult

Der er mange bevægelser i verden i dag. Økobevægelsen, kvindebevægelsen, LGBT bevægelsen, ligestillingsbevægelsen for at nævne nogle få, men også Black Lives Matter bevægelsen (BLM), og den er blusset op efter George Floyd blev dræbt af Derek Chauvin, en politimand der i forvejen havde 17 klager på sig...
D. 05-06-2020

- Global klima-hippiekultur

Det er mildest talt skræmmende at se hvordan klodens befolkning har grebet til handling når det kommer til klimaforandring. Af egen kraft presser befolkningen regeringer til at lovgive og lægge planer for det der - hvis de lykkes - vil vise sig at blive et frihedsløst, mikrostyret samfund der løfter moderjords rettigheder langt, langt over enhver menneskerettinghed...
D. 22-09-2019

- Status på venstrefløjens kamp mod fri information

Gateway Pundit har lavet en undersøgelse af venstreføjens censur på internettet1, og har fundet at Facebooks ændringer i deres algoritme, som matcher artikler med brugernes præferencer, skjuler mere og mere højreorienteret materiale...
D. 07-08-2018

- Eskalerende hetz mod kristne

Det er ingen hemmelighed at Satan har opbygget den værste blodrus, mod enhver der har givet sit liv til Jesus. Han er denne verdens fyrste og ligesom hans ondskab næres af kampen mod Gud og Hans folk, sådan tiltrækkes også hans arbejdere lidenskabeligt af at se denne verden lukke sig om de troende i Kristus...
D. 17-06-2017

- Endetidens løgn identificeret i vort sprog

Bibelen har advaret os, at vores tid, endens tid, vil være præget af løgn. Paulus sagde at Antikrists komme "er ifølge Satans virke med al magt... og med al uretfærdighedens bedrag/vildfarelse/blændværk/illusion/vrangforestilling/svig" (2...
D. 05-01-2017

- Moder Jord dag

Så er det Moder Jord dag i dag. En tradition der startede for 46 år siden i USA, for på det tidspunkt at gøre opmærksom på miljøproblemer. Det har siden da udviklet sig til en ond, ond plan, der vil fjerne det jødisk-kristne syn på skabelsen...
D. 22-04-2016

- Baal's bue i 1000 byer

I august 2015, ødelagde ISIS Baal's tempel i Palmyra, Syrien. Det er ifølge UNESCO verdensarvscenter så uacceptabel en forbrydelse mod civilisationen, at der nu bygges to replika af templets triumfbue i Kina, som skal udstilles på Times Square i New York og Trafalgar Square i London...
D. 27-03-2016

- Bibelens gammeltestamentlige dødsstraffe

Der er igennem tiden dukket flere amerikanske interviews op, hvor man, grundet Islams overdrevne terror og blodsudgydelser i verden, vil bringe fokus på at Bibelen også er en blodig bog. Nu er der også lavet en video i Danmark1...
D. 03-03-2016

- Kristendomofobi

Selv super-ateisten Richard Dawkins ser, at kristne mennesker er et bolværk imod noget værre. Han sagde for nogen tid siden at: “Kristendom kan faktisk være vores bedste forsvar imod afvigende former for religion, som truer verden… Der er ingen kristne der, så vidt jeg ved, springer bygninger i luften...
D. 09-02-2016

- En videnskabsminister der tror?

Igennem de forskellige sider der giver mulighed for debat, vises hvor unuanceret og uoplyst den almene dansker er om Gud. Ligeledes viser det hvor lidt de ved om deres egen religion, evolution. Det er ærlig talt hulkende læsning, men en klar samfundsrealistisk påmindelse, der giver genklang til Jesu Ord: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" (Luk...
D. 04-07-2015

- Kvinder overtager kirken

"Men jeg tillader ikke en kvinde at lære eller at tilrane sig myndighed over manden, men at være i stilhed" (1. Tim. 2:12) Til Eva sagde Gud efter syndefaldet "til din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig" (1...
D. 24-12-2014

- Regnbue og Pride

For godt firetusinde år siden satte Gud sin bue på himmelen, som et tegn, en pagt mellem Ham og Jorden, at Han ikke igen vil udrydde alt liv (1. Mos. 9:13). Det var Hans bue, som også ses omkring Hans trone (Åb...
D. 30-08-2014

- Melodi Grand Prix, tolerance, had og homoseksualitet

Der er tanker forbundet med det Europæiske Melodi Grand Prix, som bør tænkes. I reglerne for Eurovision Song Contest nr. 59, står der i afsnit 1.2.1h: "Ingen banden eller andet uacceptabelt sprog er tilladt i lyrikken eller i sangenes præsentation...
D. 12-05-2014

- Statsreligion kontra Skaberen.

Jeg tror at noget af det værste man kan præsentere Gud for, er at adressere skabelsen til en tilfældig, uintelligent og død proces. Kender man Gud ved man, at Han sætter sin ære i at blive anerkendt som Skaberen - det er vigtigt for Ham at vi forstår at Han har skabt alt og givet os livet...
D. 15-09-2013

- Abort Aktivister Råber "Hyld Satan"

Da guvernør Rick Perry i Texas, indkaldte til anden session for at etablere en lov for abort efter tyvende uge - det er havvejs igennem svangerskabet (barnet er da på størrelse med en banan, og kan eks...
D. 06-07-2013

- Eskalerende vold i en bedraget verden

Det være langt fra mig at pege fingre og være bedreviden i bagklogskabens lys. Jeg har ikke svært ved at sætte mig ind i de familiers sted, hvis børn er blevet myrdet af Adam Lanza, i Sandy Hook massakren...
D. 21-12-2012

- "Videnskabens" afgudsdyrkelse

Afgudsdyrkelse har mange ansigter, og "videnskaben" er ét af dem. Evnen til at degradere Guds overnaturlige skaberværk, mens man ophøjer og hædrer egne hænders værk, er gemen afgudsdyrkelse, som det er kendt tilbage fra oldtiden af...
D. 28-11-2012

- 2000 forlader folkekirken om måneden

Da jeg var purung, og skulle gøre mine egne erfaringer i kirkelivet, blev jeg narret ind i en sekt (Københavns Bibeltrænings Center), der misbrugte Bibelen til at udøve magt over mennesker. Jeg så dengang frugten af at misbruge menneskers tro...
D. 18-08-2012

- Sædelighedens ophævelse

Man bliver skræmt, når man støder på de unge, ideologiske politikere, der som det friske pust til en politisk verden, forsøger at forandre verden til det bedre. Ravende gale som 60'ernes blomsterbørn der hadede det etablerede, forsøges verden forandret - og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre er et pragteksempel på et umælende dyr - ja undskyld sammenligningen - der ignorant hyler med de gamle ulve, der former - og altid har formet - de politiske emner, så samfundene drages i et afsluttende opgør med Ham, der gav os rammer og pligter...
D. 10-08-2012

- 16årige skal være med til at lede landet.

Før Israel blev ført som fanger til Babylon, før de mistede sit land i 606 f.Kr., sagde Gud igennem Esajas: "Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekådhed skal herske over dem" (Es. 3:4). Juda fik da Manasse som konge i 698 f...
D. 01-12-2011

- Mor og mor er ikke en rigtig familie

De sidste mange år, er det homoseksuelle miljø blevet mere og mere aggressivt. Rettigheder og accept fylder mere og mere i agendaen, og accepten kræves af alle borgere. Jeg har intet imod homoseksuelle, selvom jeg ved at det er utugt i Guds øjne, og et udtryk for at sådanne mennesker er overgivet til det, Han beskriver som en afskyelig hengivenhed (Rom...
D. 29-06-2011

- 20 kirker kan lukkes i København

“»Vi kan uden problemer lukke 20 af kirkerne,« siger budgetformand Torben Larsen. I Folkekirken er det overladt til de lokale menigheder at nedlægge deres egne kirker. Kirkeledelsen i København har længe forsøgt at få menighedsrådene til at indse, at det er bedre med 50 sognebørn i én kirke end ti sognebørn i fem forskellige kirker...
D. 21-04-2011

- Ødelæggelse af familien

Som en del af Illuminati's program for etablering af den Ny Verdensorden, indgår ødelæggelse af familien som institution. Der er flere punkter der befordrer dette mål. Som fortalt i artiklen Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt, fremsatte Adam Weishaupt, der sammen med Amshel Moses Baur (Rothschild) grundlagde Illuminati, syv punkter, der skulle befordre global erobring...
D. 25-01-2011

- Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

For knap 4.000 år siden, var der flere samfund som ikke blot led af utugt i form af ægteskabsbrud og homoseksualitet. Der var endnu en variant af seksuelle udskejelser, som nyere danske oversættelser kalder "omgang med naturen" (Jud...
D. 13-09-2010

- Senatorer står i kø for at give FN besked på at lade børnene være i fred

Sidst i 1700tallet, fik en gammel okkult vision om en verdensregering nyt liv. Folk fra Illuminati, ledet af Albert Pike, lavede syv punkter for skabelse af denne vision, som er identiske med punkter i det, vi i dag kender som "Zions Vises Protokoller" Disse punkter siger bl...
D. 26-08-2010

- Flere kvinder vil have sen abort

Som tiden går, bliver verden, og vil verden blive, mere og mere ond. Jesus kommer snart, og Han tillader at menneskenes mål af synd bliver fyldt, så Han kan dømme. Med andre ord får vi lov at demonstrere, at der intet godt er i mennesket...
D. 28-06-2010

- Danskere strømmer til psykolog

Det er ikke noget nyt, at samfundets brug af psykologi er overdrevent. Som tiden går, og samfundet skubber Gud fra sig, vil menneskets virkelige fjende, synden, gribe mennesker i jerngreb, og trække dem igennem lidelse og plage uden lindring...
D. 27-06-2010

- Adidas Jabulani, underholdning til folket

Sidste søndag, da vi mødtes i vores bibelstudiegruppe, faldt talen på VM i fodbold. En kær søster i Jesus sagde, og jeg citerer: "Ja, jeg siger bare, at den fodbold, football, er Ba'al - footba'al"...
D. 15-06-2010

- Fuldvoksne konfirmander på vej

Jeg var til konfirmation i år, på trods af at jeg er gennemgribende mod konfirmation. Det er moderkirkens løgn, ført over i folkekirken, at barnedåben og konfirmationens bekræftelse af barnedåben tilfredsstiller en retfærdig Gud...
D. 28-05-2010

- Kurser vil gøre kvinder til gudinder

Forvirringen er total, og følgende artikel er et godt vidnesbyrd om, at hvis man ikke kender sandheden som Gud har lært os (nogle mener selv at kunne udtænke den), så vil man ende op i et sammensurium af fejltagelse...
D. 05-05-2010

- Troede mere på Gud som 13-årig

Man har embedsmænd, vismænd, tænketanke og statistikere m.m., til at måle landets tilstand på alle forskellige områder. Men der er det ene punkt, som er altafgørende, og som ingen af disse kloge mennesker værdiger en tanke, og det er landets forhold til Gud...
D. 17-04-2010

- Menighedsråd kræver ja til homovielser

Havde man for 100 år siden påstået, at tiden ville komme, hvor politikere ville være det led, der nægtede kirken at vie to mænd eller to kvinder, så ville datidens folk have kaldt udsagnet for en falsk profeti...
D. 08-03-2010

- Flere præster støtter homoægteskaber

Hvad er et ægteskab? Hvad er et bryllup? Hvad er en brud? Ordet "brud" kommer af det fælles-germanske "br?iz", der ifølge Politikens Nudanske Ordbog betyder "brud, svigerdatter". Ordet "brudgom" (brud + gom) er et fælles-germansk ord sammensat af "brud" og et ord svarende til oldislandsk "gumi", oldengelsk "guma", der betyder "mand"...
D. 22-02-2010

- Clairvoyant i al hemmelighed

Der findes rigtig meget fup i den alternative verden. Åndemanere og clairvoyante mennesker der som et utal af andre religiøse løgnere, forsøger at profitere sig på menneskers godtroenhed. Men der er også et virkeligt aspekt i disse ting, nemlig den åndelige, eller rettere, dæmoniske verden...
D. 21-01-2010

- FN, klima, utugt og barnemord

FN gentager nu løgnen om, at børn er en trussel for klimaet: “Det er på med kondomet, hvis du vil gøre din del til at redde klimaet. Befalingen kommer fra selveste FN. "Der er ingen investering i udvikling, der koster så lidt og samtidig medfører fordele, der er så vidtrækkende og enorme", fastslår direktøren for FN's Befolkningsfond Thoraya Ahmed Obaid i den årlige State of World Population-rapport...
D. 24-11-2009

- Ungdomsvolden er fordoblet

Når et samfund er i forfald, og lovløshed bliver dominerende, er straf og skærpede regler ingen hjælp mod folkets nedadgående moral: “Dobbelt så mange unge som i 1990 sig­tes for vold eller trusler...
D. 02-06-2009

- Regionsformænd vil lukke kalenderen

Der er tendenser i samfundet der viser, hvor vi er på vej hen. Der findes forskellige tydelige pejlepunkter, som vi kan bedømme samfundets position ind for Gud. Det handler om moralsk forfald, som kommer til udtryk på forskellige former...
D. 26-05-2009

- Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk

Først stjæler han skatteydernes penge, ved at bruge dem til aborter1, og nu skubber han hårdt på, for at tvinge alle Amerikanske læger og sygeplejersker til at foretage abort: “Amerikanske læger og sygeplejersker er ved at miste deres ret til at nægte at medvirke i enhver procedure, der krænker deres personlige moralske eller religiøse overbevisninger...
D. 12-03-2009

- Niårige taler om blowjob

Når et samfund er i forfald, kendes det på en udtryk som ingen politiker i dag holder øje med. En opsummering af den britiske historiker Edward Gibbon's (1737-1794) værk "The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire" (bearbejdet igennem 26 år), fortæller om 5 grunde til at romerriget faldt: 1...
D. 16-01-2009

- Religionsfrihed?

Der er megen snak om Fadervor i skolerne i disse dage. Da vi har religionsfrihed i Danmark, mener man at alle religioner skal være lige, og at kristendommen ikke må få plads foran andre religioner. På Hammelev skole blev Fadervor i 2007 afskaffet på grund af et forældrepar der bad om at få deres eneste barn på skolen fritaget fra bønnen: “Den daglige fadervor afskaffes i Hammelev af hensyn til tosprogede elever...
D. 09-01-2009

- Auschwitz-plan fundet i lejlighed

Hvor meget bevis skal der til for at erkende og huske udryddelseslejrenes vanvittige faktum? Nu er endnu et bevis fundet, som minder os om hvor modbydelig racisme er. Ordet racisme er endda en forkert betegnelse, for vi er, alle mennesker uden undtagelse, af samme blod (Apg...
D. 12-11-2008

- TV gør teenagepiger gravide

Det er ikke svært at forestille sig, at børn og unge mennesker ser og forstår det, der fremføres for deres øjne på tv. Alligevel har utallige forældre usorteret brugt tv som aflastning for deres børn, hvilke mange forældre ikke forstår opfører sig som de gør...
D. 06-11-2008

- Ny åbenhed over for kristne homoseksuelle

Der er blevet gjort meget for at dække over Guds misbehag ved homoseksualitet. Fortolkninger der vrider konteksten fuldstændig ud i tåbelighed, søges at lade unaturlig omgang mellem mennesker finde Guds accept...
D. 16-10-2008

- Læger kræver abortgrænse flyttet

Presset for at legitimisere og normalisere abort er stort. Ikke nok med at levedygtige fostre, som er på et tidligt stadie i sin dannelse bliver ofret i Danmark, men nu anbefaler læger at fjerne abortpanelet og udskyde abortgrænsen 6 uger, til 18...
D. 05-10-2008

- Homo-bryllup i norsk kirke skaber debat

Det er et stort problem i dag, at vejledning og fysisk tilkendegivelse af ret og forkert, betragtes som hadefuldt. Hvad nu hvis Bibelen er sand, at der findes en Skaber, som har nøglen til døden og dødsriget (Åb...
D. 15-09-2008

- Afslag på abort i Danmark - fik den i England

Som jeg spørger om i Gravide kræver abort af raske børn i 5. måned., sådan vil jeg spørge igen. Hvad er et liv? Hvad er et menneske? Er det blot et kødeligt legeme? Hvem kan bedømme hvornår et liv ikke bør leves? En vordende moder? Det er i hvert fald det, som mange mødre mener...
D. 27-08-2008

- En ny regel hver femte time

Der findes ateister der mener, at den moral vi kender til i dag - og har kendt til igennem tiderne, er et resultat af ganske ”almindelig” udvikling. Men det videnskabelige aspekt på alle evolutionære områder viser, både i universet, biologisk og sociologisk, at fra tiden da evolutionen blev en forcerende teori, er alt demoleret...
D. 25-08-2008

- Gravide kræver abort af raske børn i 5. måned.

Hvad er et liv? Hvad er et menneske? Spørger man den ateistiske religion, så er det ikke andet end atomer, sammensat af en upersonlig kraft kaldt tilfældighed, som ud af det blå har givet os universet, vores planet og livet...
D. 12-08-2008

- Bibel udgivere sagsøgt for anti-bøsse referencer

"En mand fra Michigan sagsøger to kristne udgivere for 70 millioner dollars, for følelsesmessig smerte og mental ubalance som han har pådraget sig igennem de sidste 20 år, fra versioner af Bibelen som rereferer til homoseksualitet som en synd...
D. 15-07-2008

- Ingen Sex in the City i Israel

De fleste ryster i foragt på hovedet og fordømmer sagen som religiøs fanatisme. Virkeligheden er bare den, at i løbet af ca. 100 år er vore samfund blevet afhængige af sex. Børn og gamle påtvinges næsten afklædte kvinder i øjnene over alt i gadebilledet...
D. 21-05-2008

- Voldelige spil gør børn aggressive

Det er sjældent man kan tage resultatet af psykologiske eksperimenter alvorligt. Men til tider gøres der forsøg, der basalt set giver mening, som bl.a. dette: “En undersøgelse fra USA viser nu, at såkaldte voldelige computerspil gør børn aggressive og lærer dem at være voldelige...
D. 08-04-2008

- Dobbelt så mange voldelige børn

“På fem år er der sket en fordobling i antallet af børn mellem 10 og 14 år, der begår vold. Tallene bekymrer politiet, der ikke har et entydigt svar på, hvorfor udviklingen ser sådan ud. Sidste år blev der registreret 546 tilfælde af voldsforbrydelser begået af børn mellem 10 og 14 år, mens tallet i 2002 lå på 247...
D. 04-04-2008

- Verdens første gravide mand

Det bliver ikke mere absurd end det, denne historie fortæller: “Hun fik en kønsskifteoperation og blev en mand - og nu er han gravid med sin kone. Historien om verdens første gravide mand har vakt voldsom debat...
D. 28-03-2008

- Københavns bøsseparade må lukke

Det er med glæde at kunne påpege denne nyhed. Nu hvor der har været så meget snak om at København skal være bøssernes ferieparadis, en homoseksuel hovedstad sov., så glæder det at se at Københavns kommune har pengemangel, så støtte til den årlige bøsseparade er skåret væk: “Den årlige bøsse-parade Copenhagen Pride, som bliver fulgt af mere end 50...
D. 15-02-2008

- Norge åbner for homoseksuelle præster

“I går eftermiddag skrev Den norske kirke historie, da et flertal besluttede, at homoseksuelle i partnerskab fremover godt kan blive ansat i stillinger i kirken, som kræver ordination, som præst, diakon eller biskop...
D. 17-11-2007

- NA kan give homoseksuelle ligestilling

“Homoseksuelle i Danmark er kommet stort skridt nærmere fuld juridisk ligestilling, hvis de aktuelle politiske meningsmålinger holder stik. I weekenden meldte Ny Alliance sig nemlig på banen med et forslag, der skal sikre ”med-mødre” i et lesbisk forhold ret til både ”fædre-orlov” samt en hurtigere juridisk anerkendelse som forælder...
D. 05-11-2007

- Stolte homoer præger bybilledet

“Det er blevet lettere at være homoseksuel, siger formanden for Copenhagen Gay Pride, Morten Hougaard. København blev tirsdag erklæret i homoseksualitetens tegn, da homofestivalen Copenhagen Gay Pride blev skudt i gang med massesammenkomst på Rådhuspladsen...
D. 21-08-2007

- Huller i overvågning af danskerne

“Et nyt storstilet overvågningsprojekt koster mange hundrede millioner kroner. Men fagfolk ryster på hovedet, for overvågningen er hullet som en si. Den største overvågningsoperation af danskerne nogensinde begynder om 26 dage...
D. 19-08-2007

- Svenske præster skød homo-parade i gang

“En halv million mennesker var i gaderne i den svenske hovedstad for at overvære årets Stockholm Gay Pride-parade for seksuelle minoriteter. Sveriges lutheranske kirke deltog for første gang lørdag i Stockholms Gay Pride parade...
D. 04-08-2007