Eskalerende hetz mod kristne

Lagt på d. 17/06-17Det er ingen hemmelighed at Satan har opbygget den værste blodrus, mod enhver der har givet sit liv til Jesus. Han er denne verdens fyrste og ligesom hans ondskab næres af kampen mod Gud og Hans folk, sådan tiltrækkes også hans arbejdere lidenskabeligt af at se denne verden lukke sig om de troende i Kristus.

Også Bernie Sanders, der som demokrat burde stå for menneskerettigheder, ligestilling, religionsfrihed - kort sagt overdrevent tolerance, kommer til kort når det når til evangeliet om Jesus Kristus, og Ham som den eneste vej til Gud. Han dømmer Russell Vought, kandidat til Budgetudvalget i Trumps regering, for uegnet til enhver opgave, fordi han i en skrivelse i publikationen Resurgent siger, at muslimerne ikke kender Gud, fordi de har afvist Jesus Kristus, og står derfor fordømte. Sanders kalder udtalelsen islamofobisk - selvom det blot er Evangeliet, de gode nyheder til verden, at der er én vej, og én vej alene til Gud, og det er igennem Jesus, der døde og opstod for at vi skulle leve.


Det skal siges, at Bernie Sanders går imod artikel 6 i konstitutionen, som siger, "Ingen religiøs prøvning skal nogensinde kræves som kvalifikation til noget embede eller offentlig forvaltning under de Forenede Stater", men når det kommer til dette emne, er politisk korrekthed over konstitution og sandhed. 

Det bliver mere og mere tydeligt, at veerne op til trængslen intensiveres. Jesus sagde at "I skal hades af alle for mit navns skyld" (Matt. 10:22) og årsagen er, "fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden" (Joh. 17:14). Paulus sagde at som han blev forfulgt, "sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt" (2. Tim. 3:12). Jesus viste Johannes at i trængslen vil kristne blive halshugget, "for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld" (Åb. 20:4). Vi ser det allerede ske, at muslimer halshugger kristne mennesker, og ikke nok med det - de hælder blodet på små flasker og sælger dem for over 500.000 kr1, til andre muslimer der ikke har haft muligheder for at dræbe kristne, for de tror på at hvis de vasker fingre i kristent blod, giver det dem priviligeret adgang til himmelen. Det er tydeligvis en Satanisk forhånelse af Jesu blod, der som det eneste renser os fra al synd. De millioner af kroner tjent på kristne menneskers blod, bruges på våben i den islamiske verden. Jesus viste Johannes at den kommende globale religion, skildret som kvinden der rider på dyret, var "beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod" (Åb. 17:6). Hvert 6. minut dræbes der et kristent menneske, ene og alene på grund af troen på Jesus2 - og det er foregået de sidste mange år. I 2011 viste et lignende studie at massakrerne skete hvert 5. minut3. Skyggerne er meget lange - lyset er snart væk, og bortrykkelsen nærmer sig.

Det bliver almindeligt at kalde mennesker der forkynder evangeliet, for hadske. Evangeliet bliver et budskab af had - alene fordi det forkynder sandheden, at mennesket er dødt i sine synder. Det er ikke fordi de kristne ikke behandler andre godt. Det er ikke fordi de mishandler sine børn, eller drukner kattekillinger. Det er fordi de taler imod homoseksualitet, imod abort, imod seksuelle udskejelser - alt som verden bliver mere og mere opdaget af, jo tættere vi kommer på Antikrists komme. Det er ikke for at dømme, vi deler Evangeliet og advarer imod synd, men for at kalde til frelse.

Ene og alene fordi sand kristendom, som den eneste sandhed i verden, ikke accepterer talen om mange veje til Gud, at muslimer, jøder, hinduister, buddhister m.v. tilbeder én og samme Gud, på hver deres måde, alene fordi vi peger på Jesus som den eneste vej, hader verden os. Alene fordi Jesu løskøbte hverken kan eller vil deltage i verdensreligionen, vil vore kommende brødre og søstre i Kristus blive som jagtet vildt på savannen, igennem trængslen. Med samme retorik som kritikere bruger imod terrorgrupper, vil kristne omtales, og verden vil indoktrineres til at mene, at de kristne er ophav til al uro på Jorden. Holdningen til Kristne vil blive - ja det er allerede sådan, som New Ageren Barbara Marciniak fortæller i sin bog "Bringere af dagskær: Lærdomme fra Plejaderne", at de "passer ikke ind længere, og de stopper Jordens harmoni" - se artiklen Menighedens bortrykkelse og Herrens dag. Lovsange laves om i kirkerne, eks. Amazing Grace, hvor "a wretch like me" (en stakkel som mig) er blevet lavet om til "en person som mig", for ikke at støde selvværdet - ligesom talen om synd nedtones for ikke at støde. Bibler fjernes fra hoteller, bibelstudiegrupper gøres ulovlige4. Listen er lang, og intensiteten vil øges hurtigere og hurtigere som tiden nærmer sig.

1 "Nun: Brutally Beheaded Christians’ Blood Bottled and Sold for Big Profits", The Olive Branch Report, d. 02-01-20142 "90,000 Christians Killed in 2016, 1 Every 6 Minutes", The Christian Post, d. 30-12-20163 "A Christian is killed every five minutes", International Business Times, d. 11-06-2011
4 "California Family Fined for Bible Study in Home", ABC News, d. 22-09-2011
Kilde: conservativetribune.com


Debat: Eskalerende hetz mod kristne

Skriv kommentar

Navn*
E-mail* (vises ikke)
Kommentar*

Relaterede nyhedsblogs

Én verdens religion [14]; Falsk religion [82]; Global religion [21]; Kristendom [61]; Kristenforfølgelse [5]; Samfund [67]; Tidens ende [77]; Trængslen [70];

Flere nyhedsblogs fra 2017